Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Volební kampaň

Manhattan v LetňanechSoučasné vedení radnice ve spolupráci s investorem po celou dobu svého volebního období 2018-2022 plánuje naprosté vytěžení stávající zelené plochy „Letňany západ“ který se nachází mezi Tescem a kolonií u Proseka. V územním plánu je zde lesopark, který letňanská radnice odmítá a dokonce tvrdí, že neexistuje.

Letňanští radní na začátku volebního období nejdříve umožnili investorovi v roce 2019 spojit stavební pozemek převedením klíčového městského pozemku do majetku investora, čímž již nevratně zajistili, aby městská část nikdy neměla právo veta, když s kroky investora v rámci výstavby nebude souhlasit.

Radnice se rovněž aktivně snaží vypustit zelenou plochu, která je tu chráněná v územním plánu jako veřejně prospěšná stavba. Lesopark měl budoucím obyvatelům sídliště sloužit pro odpočinek, a proto měl nejvyšší formu ochrany: vlastníci by museli pozemek prodat městu, ne developerovi. Svoje rozhodnutí radnice obhajuje tím, že investor městu sám v roce 2021 navrhnul navýšení kontribuce na 400 mil Kč. Jak se ale říká, nic není zadarmo. Investor změnou územního plánu vydělá daleko víc.

Aktuálně se opět vedení naší prodeveloperské radnice snaží protlačit v posledních možných připomínkách k metropolitnímu plánu požadavek, aby po celé ploše budoucí výstavby bylo možno stavět bytové domy o 12 nadzemních podlažích, čímž investor dosáhne neuvěřitelných zisků na úkor životního prostředí stávajících, ale taky budoucích letňanských občanů. No, současné vedení nám ukazuje, jak z Letňan udělat Manhattan.

Olaf Deutsch

Zdravé Letňany

Související články:

Radnice plánuje zrušit sankce

Smlouva o uspořádání poměrů

Jednání výboru pro UR

CARODEJNICE 2015 LOGOVážení voliči a podporovatelé TOP 09 Letňany.

Dovolte se nám vyjádřit k povolebnímu vyjednávání o sestavení koalice.

Na začátku tohoto týdne jsme byli pozváni na schůzku, kde byli zástupci jak ANO, ODA - Krásných Letňan i ODS a Svobodní. Schůzku svolalo ANO, jejichž členové jsou v zastupilelstvu poprvé. Bylo nám oznámeno, že na základě neschod v představách o vedení radnice a zvláště kvůli plánovaní personálních změn a to včetně změny tajemníka, které Zdravé Letňany plánují na úřadě, bude ODA ( Krásné Letňany ) ukončovat další jednání o koalici a zahajují jednání s Ano a ODS a Svobodní. Zároveň jsme byli informováni, že Zdravé Letňany nejsou zcela jednotné. Toto však nebudeme komentovat.

Zdravé Letňany:

Na jednání, které opravdu proběhlo tento týden s paní Lojkovou a panem Mifkem v mé kanceláři jsem se dozvěděl, že naše nejednotnost je v tom, že náš kolega Čermák je do našeho spolku dosazen panem Lněničkou a vše co říkáme mu i donáší a také, že pan poslanec Jakub Michálek za Pirátskou stranu nám do spolku dodal na žádost pana Lněničky ještě svého kolegu pana Horáka, který se od nás následně odpojí.  Prohlašujeme, že obojí je pouhá dezinformace, která se nezakládá na pravdě, zvláště je za hranou,  tvrzení. že aktivity pana poslance Michálka jsou namířené proti našemu spolku.

Číst dál: Článek z Facebooku Top 09 + připomínky Zdravých Letňan

44765824 1124954497668399 173391338727800832 n44789908 1124954584335057 4330545409215692800 n

Vážení voliči,

alcaponeprstjak jsme již psali v jiném příspěvku, považujeme povolební jednání za ukončená, respektujeme, že o koalici jednají jiné subjekty bez nás. O metodách "Pravého bloku" (dále jen PB) si můžeme myslet své, zároveň však nemůžeme popřít, že jednali ryze racionálně s cílem dostat se k moci, což je cíl legitimní. Když neuspěli s námi, uspěli s jinými a nám nezbývá, než jim k tomu pogratulovat. Považujeme však za důležité, abyste měli přehled i o tom, co se dělo v zákuli...sí. Často dostáváme otázku, proč jsme nepřijali poslední nabídku PB na uspořádání rady 3 ZL, 1 ODS (bez Ondřeje Lněničky) a 1 ANO 2011. Jedním z důvodů bylo to, že v době, kdy tato nabídka přišla (16.10.), jsme již byli vázáni memorandem s TOP 09 a ODA. To jsme podepsali již 12.10. a mimo jiné zcela explicitně říkalo, že žádný z jeho signatářů nebude vyjednávat s jinými subjekty (viz příloha). Proto jsme považovali za nemožné, abychom o nabídce PB vyjednávali či ji dokonce přijali, i když by pro nás byla věcně přijatelná. V celém řetězu vyjednávání byla toto naše nejzásadnější chyba.

Vůbec nás totiž nenapadlo, že naši partneři, konkrétně pan Pavel Sehnal, pan Ondřej Miffek, paní Iveta Lojková a paní Michaela Řepová se tím, že jsme si podali ruku a naši dohodu stvrdili v memorandu, nebudou ani v nejmenším trápit, vše zcela flagrantně poruší a za našimi zády, se dohodnou s druhou stranou. Mohli nám navrhnout vypovězení memoranda, mohli s námi jednat, ale nic z toho neudělali. Pouze díky naší nabídce neskončil v opozici, což by pro některé z nich znamenalo vážné existenční problémy, a "odvděčili" se tím, že do opozice poslali nás (což existenční problémy nikomu nezpůsobí). Přitom i v době, kdy již pravděpodobně jednali s ostatními, vůči nám vystupovali jako že se nic neděje (viz e-mail z 19.10.) Po tomhle kroku se nám všichni "omlouvají", házejí vinu jeden na druhého a tvrdí, že to takhle vlastně vůbec nechtěli. Kdo a jak to vlastně vymyslel a realizoval, nechť si vyřídí mezi sebou. Nic už ale nemůže změnit to, že ve vedení Letňan budou lidé, pro něž vůbec nic neznamená nejen podání ruky, ale ani zcela nezpochybnitelný podpis memoranda - dohody.

Věřme v lepší příští.

Tým Zdravých Letňan

 IMG8792Vážení přátelé, voliči, sympatizanti, podporovatelé, PROHRÁLI JSME. Naše vize pro Letňany bez zátěže z minulosti, pro Letňany bez osobních animozit, prapodivných zákulisních dohod, pro Letňany rozvíjející se ku prospěchu nás všech, kteří zde žijeme, se nenaplní. Partneři, s nimiž jsme podepsali stále platné memorandum o spolupráci, dnes zrušili na zítřek plánovaný podpis koaliční dohody a oznámili nám, že se dohodli na koaličním profilu bez nás. Ve vedení Letňan tak bude koal...ice ODS, ANO 2011, TOP 09 a Krásné Letňany.

Konkrétní obsazení jednotlivých postů Vám noví koaliční partneři jistě brzy sdělí sami. Nikdo z našich sedmi zastupitelů ani kandidátů nešel do politiky proto, aby získal moc či osobní prospěch. Představili jsme alternativní program, kterému dalo důvěru 32,69% z Vás. Nikdo z nás není napojen na žádné lobbisty, developery, nikdo nezprostředkovává prodeje pozemků, nikdo nemá radnici jako jediný způsob, jak se slušně uživit, všichni jsme do toho šli s dobrými úmysly a to se zřejmě ukázalo jako nebezpečné. Tak nebezpečné, že se spolu spojili lidé, kteří se spolu ještě předevčírem soudili, kteří se poslední 4 roky napadali všude možně, podávali na sebe trestní oznámení a uráželi se v médiích. To vše je zapomenuto, v nějakém vyšším zájmu stálo všem za to obejít vítěze voleb. Budou o nás psát, že jsme chtěli kupčit s hlasy, rozeštvat úřad, manipulovat. Nic z toho není pravda. Chtěli jsme úřad spolupracující, konsenzuální. Přijímáme porážku s čistým svědomím a ve smíru. Noví vítězové postupují v souladu se zákonem a s principy zastupitelské demokracie, kde konečným vítězem není ten, kdo dostane nejvíce hlasů, ale ten, kdo dokáže sestavit většinu. Novou koalici budeme posuzovat podle výsledků její práce, i když vědomí, že Letňany povedou lidé, pro něž je podání ruky a podpis na dohodě zcela bezcennou hodnotou, naše vidění zcela jistě ovlivní. Děkujeme všem za vaši přízeň a doufáme v lepší příští.

Váš tým Zdravých Letňan

Související článek k kterému patří i níže uvedená fotografie:ZDE

alcaponeprst