Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

CARODEJNICE 2015 LOGOVážení voliči a podporovatelé TOP 09 Letňany.

Dovolte se nám vyjádřit k povolebnímu vyjednávání o sestavení koalice.

Na začátku tohoto týdne jsme byli pozváni na schůzku, kde byli zástupci jak ANO, ODA - Krásných Letňan i ODS a Svobodní. Schůzku svolalo ANO, jejichž členové jsou v zastupilelstvu poprvé. Bylo nám oznámeno, že na základě neschod v představách o vedení radnice a zvláště kvůli plánovaní personálních změn a to včetně změny tajemníka, které Zdravé Letňany plánují na úřadě, bude ODA ( Krásné Letňany ) ukončovat další jednání o koalici a zahajují jednání s Ano a ODS a Svobodní. Zároveň jsme byli informováni, že Zdravé Letňany nejsou zcela jednotné. Toto však nebudeme komentovat.

Zdravé Letňany:

Na jednání, které opravdu proběhlo tento týden s paní Lojkovou a panem Mifkem v mé kanceláři jsem se dozvěděl, že naše nejednotnost je v tom, že náš kolega Čermák je do našeho spolku dosazen panem Lněničkou a vše co říkáme mu i donáší a také, že pan poslanec Jakub Michálek za Pirátskou stranu nám do spolku dodal na žádost pana Lněničky ještě svého kolegu pana Horáka, který se od nás následně odpojí.  Prohlašujeme, že obojí je pouhá dezinformace, která se nezakládá na pravdě, zvláště je za hranou,  tvrzení. že aktivity pana poslance Michálka jsou namířené proti našemu spolku.

Byli jsme pozváni, abychom se jednání účastnili a byla nám učiněna nabídka.

Obě zastupitelky jak Iveta Lojková , tak Michaela Řepová jsou členky TOP 09 a spadají pod RO Prahy 9. Regionální výbor byl o novém vyjednávání informován . Zájem TOP 09 je, aby mělo své obsazení ve vedení radnice.

Iveta Lojková spolu s Ing. Ondřejem Miffkem , který kandidoval za Krásné Letňany, navštivili člena Zdravých Letňan Olafa Deusche a o situaci ho informovali. Padl i dotaz , zda má být memorandum písemně vypovězeno , což pan Deutsch odmítl, že to není nutné a stačí naše ústní podání.

Vyjádření předsedy Zdravých Letňan:

Musím potvrdit, že schůzka na mém pracovišti opravdu proběhla ale spíše v duchu omluv ze strany Lojkové a Mifka za tento podraz, že by jsme mluvili o písemné výpovědi memoranda si nepamatuji. Dle mne je to jedno, stejně se jedná o porušení již podepsaného memoranda a důvody našeho porušení jsme neměli možnost ani potvrdit ale ani vyvrátit. Na druhou stranu jsem se na jednání dozvěděl již dopředu jak se budou obsazovat radniční funkce. Na konec mne paní Lojková požádala, zda bych nepracoval opět v radničních listech, protože dobře fotím a také zda bych nepracoval v kulturní komisi a to hlavně na akcích na kterých by díky mě ušetřila práci radničních pracovníků.

Paní Lojková ve čtvrtek také osobně mluvila s panem Ing. Sehnalem (ODA), kdy požadovala odpověď, zda sdělil členům ZL , že o tomto novém vyjednávání nevěděl. Pan Sehnal tuto informaci dementoval.

Zdravé Letňany:

S panem Sehnalem také jako paní Lojková mluvil i pan Z. Walter lídr Zdravých Letňan a pan Sehnal mu sdělil, že když přijel z dovolené tak zrušení podepsaného memoranda bylo již dopředu projednané,  vše prý projednal p.Kabický, p. Mifek a paní Lojková.

To, že tyto podrazy jsou v této koalici naprosto běžné si můžeme přečíst i v příběhu z roku 2013 kdy paní Lojková podrazila svého stranického kolegu pana Martina Zástěru. ZDE, že to není nestandartní  situace na naší radnici najdete i v článku "Bouře na Letňanské radnici",  který nejdete  ZDE

V tomto případě zde již není potenciál na sestavení koalice. Proto jsme přijali novou nabídku na sestavení koalice již bez Zdravých Letňan.

Nebudeme komentovat útoky Zdravých Letňan, ani jejich příznivců. Nechceme již tak napjatou situaci hrotit. Doufáme, že nás všechny zvolené zastupitele, spojí společná práce pro Letňany. Nadále se budeme snažit v co největší míře prosazovat náš program .

O podepsání koaliční smlouvy, obsazení Rady a kompetencích, které pod sebou bude mit TOP 09 Vás budeme informovat.

Krásný víkend .