Bleskovka

Městská část Praha 18 ve spolupráci s MUDr. Dagmar Vítovou a AESKULAB a.s. otevřela od 1. ledna 2021 nové odběrové místo pro zjištění nemoci COVID 19. Najdete ho na adrese Třinecká 650, vstup zezadu brankou k parkovišti, dále pak po venkovním schodišti nebo výtahem do prvního patra. Objednat se lze přímo na webových stránkách společnosti AESKULAB – www.aeskulab.cz. zdroj: Letnanské listy

 

 

radnice 1A tak se nám zase na naší kocourkovské radnici děly opět věci různé, naštěstí ne tak úplně nečekané změny.  Na posledním jednání zastupitelstva MČ Praha 18 se opět opakoval scénář stejný jako v září loňského roku, kdy byl nečekaně odvolán místostarosta Martin Zástěra.  Ten den 30. 1. 2014 to bylo stejné zastupitelstvo, stejná vesnice  ale jiný den a také i jiný odvolaný. Tentokráte byl podle určitě předem domluveného scénáře zástupcem ČSSD navržen na odvolání z funkce neuvolněného zástupce starosty bývalý letňanský starosta Ondřej Lněnička.  Bez hromadné přípravy a v nejvyšším utajení. Všichni zasvěcení spiklenci drželi bobříka mlčení, že by na ně byl pyšný i Mažňák ze Stínadel.
 
Výběr textu ze zápisu ZMČ ze dne 30. 1. 2014
Návrh č. 1 k bodu č. 9:
Zástupce starosty Oldřich Miffek předložil za zastupitelský klub ČSSD návrh na odvolání Mgr. Ondřeje Lněničky z funkce neuvolněného zástupce starosty, do které byl zvolen usnesením ZMČ č. 97/Z3/13, v tomto znění:
USNESENÍ Č. 009/Z1/14:
ZMČ odvolává Mgr. Ondřeje Lněničku z funkce zástupce starosty neuvolněného pro výkon veřejné funkce použitím aklamačního hlasování prostřednictvím hlasovacího zařízení s následně tištěným záznamem o hlasování jednotlivých zastupitelů. 
 
Divíte se, také je čemu, neboť ještě před několika měsíci byl Ondřej Lněnička, našeho současného starosty Ivana Kabického nejvěrnější spolustraník, alespoň to tak bylo prezentováno letňanským občanům, kteří byli ovlivněni i psaným slovem současného starosty v Letňanských listech z října roku 2013.  Citujeme z článku současného starosty Ivana Kabického  „Rád bych z tohoto místa poděkoval kolegovi Ondřeji Lněničkovi, který uplynulé dva roky vedl letňanskou radnici poté, co jsem rezignoval na funkci starosty, a jenž úspěšně převzal vedení projektů, které jsme našim voličům slíbili realizovat“. To, že se tento akt odvolání dopředu neprojednával s všemi členy ODS svědčí i fakt, že ihned po návrhu ČSSD na odvolání Ondřeje Lněničky,  překvapený a asi i dost zmatený zastupitel za ODS Martin Halama navrhl pětiminutovou pauzu, aby se mohl klub zastupitelů za ODS poradit  jak  se k této vážné stranické situaci má postavit – hlasovat pro návrh ČSSD,  či proti návrhu ČSSD  ale dá se říci, že otázka byla pro některé byla i  taková, co je pro mne výhodnější. 
 
Pozn. Otázka pro pamětníky, pokud jste sledovali odvolání primátora Svobody a následnou prázdnou-gestovou rezignaci pana Kabického na funkci náměstka, kdopak se nám tam pohyboval v pozadí ze dveřmi se srolovanou složkou v ruce – Mgr. Lněnička, a další muž v zelené mikině Ing. Halama. Existují dvě verse, buď jej přišli podpořit, či zkontrolovat, zda opravdu rezignoval.
 
Procedurální návrh č. 1 k bodu č. 9
Zastupitel Ing. Martin Halama navrhl v souladu s § 14 odst. 1 jednacího řádu ZMČ Praha 18 pětiminutové přerušení jednání po ukončení diskuse, za účelem krátké porady zastupitelů za ODS.
 
matepravovedetMístní ODS nám opět ukázala svojí pravou tvář. Co se to vlastně na naší letňanské radnici za dobu nepřítomnosti Kabického v pozici starosty stalo, vždyť letňanský plátek po vždy chrlil jenom samá pozitiva, nebylo například převzetí všech letňanských projektů dnes již exstarosty, až moc úspěšné………..  ?
 
Jak hlasovali k bodu 9. letňanští zastupitelé -  z přítomných 21 hlasovalo,  15 pro návrh, 3 se zdrželi, 2 byli proti návrhu (oba z KSČM), Ondřej Lněnička nehlasoval.


Olaf Deutsch
Předseda Zdravé Letňany o.s. 
 
 
Podobný článek k odvolání  Mgr.Zástěry: zde  
Zápis z jednání ZMČ Letňany  zde