Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Volební kampaň

Lněnička

 

 

 

 

 

 

LNĚNIČKOVY VĚŽÁKY aneb KDO CHCE UKRÁST LETŇANY👇👇👇

  

 • Rezidence Malkovského (56 bytů, 12 pater)
 • Rezidence Jančova (13 000 m2 hrubé podlažní plochy, cca 150 bytů, 8 pater)
 • Bahok / sáňkovací kopec (25 000 m2 HPP, cca 300 bytů, 12 pater)
 • Pražské vzdělávací středisko (bytový dům, 7 000 m2 HPP, cca 70 bytů, 6 pater)
 • Letňany západ (300 000 m2 HPP, cca 5 000 bytů, 12 pater)
 • JTH Letňany (59 000 m2 HPP, cca 1 000 bytů, 9-12 pater)
 • Projekt U Lesoparku (dalších 17 rodinných domů)
 • Projekt Moravská stavební (30 rodinných domů)
 • Projekt Avia City (cca 900 000 m2 HPP, cca 7 000 bytů, 6-12 pater)
 • Projekt Lemant (93 000 m2, 1463 bytů, 7 pater)
 • Projekt Rýmařovská (154 bytů, 15 pater)

V právě končícím volebním období projednávalo letňanské zastupitelstvo celou řadu developerských záměrů. Ačkoliv by se mohlo zdát, že situace ještě není tragická, pokud přijmete naši pozvánku a projdete si s námi to, co Letňany může čekat, možná dojdete ke stejnému závěru jako my. Takhle to prostě nejde

Z úst koaličních zastupitelů můžete slyšet, že končící období nebylo vůbec špatné a že se postavilo jen několik desítek nových bytů. To je samozřejmě pravda, nicméně na další tisíce se zadělalo a to už se prezentuje o poznání hůře.

Možná jste si všimli, že jsme se snažili nereagovat na špinavou a ve své drtivě většině lživou kampaň, kterou zejména jeden koaliční politik a jeho trollí letka vedou proti naší kandidátce i jednotlivým kandidátům. Jsme přesvědčení, že další dohadovaní nejen k ničemu nepovede, ale veřejný prostor jen a jen otráví a to je to, čeho chtějí naši soupeři dosáhnout.

Proti pravdě se argumenty bojuje velmi obtížně, proto musí nastoupit osobní útoky, zesměšňování a lži. Pro nás je to ale důkaz, že svou práci děláme dobře a že se nás druhá strana, která se rozhodla z developerů udělat své kamarády, obává. A pro občany Letňan to pak znamená, že naše práce není nejen zbytečná, ale že má i své výsledky.

Vždy totiž platí, že ukázaná platí. O tom, co se chystá a jaké kroky činíme, vás průběžně informujeme. Níže popsané tak může brát nejen jako rekapitulaci toho, co nás všechny čeká, pokud politici nakloněním developerům znovu ovládnou Letňany, ale také jako výčet toho, co nám podařilo pro nás všechny, občany Letňan, zachránit, oddálit či zlidštit.

Budou to Vaše hlasy, které rozhodnou o tom, jakým směrem se Letňany po volbách vydají. My se určitě jinak chovat nebudeme a současná koalice také ne. Půjde tedy více než kdy jindy o volbu, zda z Letňan bude místo o velikosti krajského města bez odpovídající infrastruktury, nebo místo, kde se dá žít a které se rozvíjí udržitelně, smysluplně a nikoliv na úkor stávajících občanů.

Nyní se však již vydejme společně na ne příliš veselou cestu po Letňanech 😊 A aby Vás cesta bavila, máme pro Vás malou hru. Zkuste nám napsat, co podle Vás většinu níže uvedených projektů spojuje (samozřejmě kromě vstřícného postoje současného vedení radnice a naše boje proti těmto projektům).

🔹 REZIDENCE MALKOVSKÉHO (56 bytů, 12 pater)

Výšková budova místo bývalé výměníkové stanice na rohu ulic Malkovského a Krausova je jedním z projektů, který se již realizuje. Na příkladu tohoto projektu je vidět, jaké reálné dopady má víceméně jakýkoliv projekt v Letňanech, pokud se začne realizovat - samozřejmé prodlužování záboru veřejných ploch, nepořádek, prach, hluk, nerespektování dopravních opatření, špinavé a od stavební techniky poškozené chodníky i silnice.

I když se opakovaně na tyto nedostatky upozorňujeme, radnice nemá potřeba je jakkoliv řešit. To se musí změnit. Pokud už se projekt dostane do realizační fáze, stavebník se nesmí dovolit cokoliv s tím, že mu to v klidu projde.

Malkového

🔹 REZIDENCE JANČOVA (13 000 m2 HPP, cca 150 bytů, 8 pater)

Ačkoliv se současná radnice snaží vytvářet dojem, že nic jiného, než jednostranně výhodná dohoda s CPI není možná, opak je pravdou. Realizace tohoto projektu je možná pouze s účinnou spoluprací radnice, zejména s umožněním vybudování náhradních parkovacích ploch za ty, které jsou na současném parkovišti vázány na nástavbové byty. Pokud toto radnice neumožní, plochu nebude možné zastavět.

V minulém období jsme prosadili v zastupitelstvu usnesení, které zavazovalo vedení radnice odmítnout snahy plochy zastavět. Tím se podařilo apetit investora alespoň částečně zmírnit. Vedení radnice však i nadále podniká aktivní kroky, aby zájmům developera vyhovělo. To se musí změnit. Zastavění tohoto parkoviště bytovými domy a zánik parkoviště by bylo katastrofou pro široké okolí. Budeme i nadále odmítat snahy vyjít investorovi vstříc a naopak uděláme vše proto, aby k zastavění parkoviště nedošlo, což je ostatně v souladu s peticí, se kterou někteří naši zastupitelé autorům petice pomáhali.

 

🔹 BAHOK / SÁŇKOVACÍ KOPEC (25 000 m2 HPP, cca 300 bytů, 12 pater)

Současné vedení radnice celkem umně vytváří příběhy, které mají na oko odůvodnit jejich kroky. V případě CPI jde primárně o vypořádání pozemků (nechme teď stranou lživou kampaň o podílu jednoho z našich kandidátů na současném stavu), nicméně k němu lze dojít i jinými způsoby, které aktivně řešíme zejména s HMP (ne opravdu nejde přijít na jednání pražského zastupitelstva, bez jakýchkoliv jednání si říct o půl miliardy a divit se, že to neprošlo).

Snaha zastavět sáňkovací kopec není žádnou novinkou. Pokud by to bylo tak snadné, jak vedení radnice říká v souvislosti s tlakem na uzavření dohody s CPI, už by tam bytové domy stály. Nicméně ono to tak snadné není a proto tam žádné domy nestojí a pokud opět radnice nevyjde developerovi vstříc, ani tam žádné postaveny nebudou.

Toho si je CPI dobře vědomo a proto společně s vedením radnice rozehrálo příběh o tom, že buď schválíme nevýhodnou dohodu o převedení pozemků, umožníme zástavbu v Jančově a převedeme na CPI areál Bahok i s pozemky (kde vznikne obří bytový dům o cca 200 bytech velikost 3+kk), nebo zastaví sáňkovací kopec a bude se s námi soudit o neoprávněné využívání jejich pozemků.

Tato hra je ale falešná a jejím cílem je pouze vyřešit problémy CPI s realizací projektů v Jančově a na sáňkovacím kopci a zbavit se bezcenných pozemků, o které by se CPI muselo starat. Opakovaně jsme proti tomuto záměru vystoupili a společně s dalšími, kteří se v této věci angažovali, jsme vytvořili tlak, který vedl k odložení tohoto pouze pro CPI výhodného projektu.

Odložení ovšem neznamená zrušení. V dalším období se určitě snaha CPI obnoví a bude záležet pouze na tom, kdo bude na straně Letňan partnerem pro diskusi. Pokud to bude stávající vedení radnice, směna a projekty se zrealizují. Pokud budeme partnerem my, prosadíme i ve spolupráci s HMP takové řešení, které nepovede k nesmyslné zástavbě ve stabilizovaném území a zároveň dlouhodobě vyřeší problém pozemkové držby CPI v rámci letňanského sídliště.

bahok

 

🔹 PRAŽSKÉ VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO (bytový dům, 7 000 m2 HPP, cca 70 bytů, 6 pater)

Nedaleko Bahoku na rohu ulic Křivoklátská a Tupolevova je pozemek, který byl v posledních letech spíše ostudou Letňan. Jeho vlastník o něj příliš nepečoval, nechal ho zarůst atd. Nicméně pod rouškou této „péče“ se skrývá developerský projekt ukrajinských vlastníků vedoucí k zastavění plochy bytovým domem.

Předminulé vedení proti tomuto projektu úspěšně bojovalo a neumožnilo vlastníkům projekt napojit na veřejné komunikace, což jim znemožnilo získat stavební povolení. Vlastníci zažalovali městskou část a výsledkem byl nezákonný rozsudek, resp. rozsudek jehož realizací by došlo k porušení několika zákonů a vyhlášek.

I přesto se současné vedení radnice rozhodlo uznat nárok vlastníků a podpořit jejich výstavbu. Opět jsme v situaci, kdy bez spolupráce radnice by takový projekt nevznikl. Ačkoliv jsme s tímto postupem nesouhlasili, vedení radnice nelenilo a uzavřelo s vlastníky dokonce smlouvu o spolupráci.

Nicméně ani zde ještě není pozdě podporu radnice zastavit a realizaci projektu zastavit. Nicméně k tomu potřebujeme mandát a většinu hlasů v zastupitelstvu. Pokud je získáme, budeme pokračovat v našem odporu k tomuto projektu a uděláme vše možné pro jeho zastavení.

Pražské vzdělávací středisko

🔹 LETŇANY ZÁPAD (300 000 m2 HPP, cca 5 000 bytů, 12 pater)

Tento projekt je potřeba označit jako skutečný majstštyk místostarosty Lněničky. Zatímco v minulém období zastupoval vlastníky pozemků a dojednával jejich prodej za provizi, v tomto období svou snahu povýšil na aktivní podporu obou developerů Penta a Central Group.

Nejprve jsme byli svědky směny pozemků s výhodností jakou Svět neviděl. Zatímco Letňany přenechaly Central Group bývalou úvozovou cestu dělící celý cca 40 ha pozemek na dvě části a který má logicky naprosto klíčovou roli při prosazování čehokoliv v tomto území jako celku, na oplátku jsme získali pozemek pro obratiště autobusů v Nových Letňanech, které nejenže dosud nevzniklo, ale jeho realizace bude velmi obtížná, ne-li nemožná. Nicméně srdceryvný příběh zafungoval a koaliční většina s tím souhlasila.

A zatímco u našich pozemků můžeme pozorovat pouze rostoucí plevel, developeři již aktivně pracují na změně územního plánu, který jim přinese zisk v podobě vysokých jednotek miliard, místostarosta Lněnička pojišťuje postoj Letňan sérií smluv a dodatků, z nichž každá je ta nejvýhodnější, jaká jen může být. Ačkoliv při každém projednávání jsme opakovali, že příspěvek developera je směšný, odpovědí nám bylo jen zesměšňování a konstatování, že už tohle je víc, než je možné.

Slabinou této argumentace ale bylo to, že každý dodatek byl co do příspěvku developera bohatší. Důvodem bylo samozřejmě to, že hodnota kontribuce byla výrazně pod hranicí stanovenou Prahou a tak developer se skřípěním zubů na to nakonec musel přistoupit. Kdyby však záleželo na něm a místostarostovi Lněničkovi, bude kontribuce zhruba čtvrtinová.

Nicméně aby developer tak nesmutnil, podařilo se místostarostovi Lněničkovi alespoň dosáhnout toho, že majitelé obou společností nemusí za závazky schránkové firmy nijak ručit a také ze smlouvy zmizely sankce pro developera. Inu pořádek musí být.

Náš odpor na letňanském zastupitelstvu byl opakovaně bohužel marný. Pro současnou koalici jde o klíčový projekt, který se musí zrealizovat stůj co stůj.

Na rozdíl od Letňan jsme však narazili na pochopení na úrovni Prahy. Té se takový projekt zrovna nepozdává a v návrhu metropolitního plánu počítá s realizaci výrazně menšího projektu. Alespoň toho se podařilo dosáhnout.

Nebylo by to ale současné vedení radnice, aby se nepokusilo zájmy developerů prosadit. Naštěstí se nám námitku k metropolitnímu plánu směřující k realizaci projektu podle představ developera, podařilo zamítnout, resp. současnému vedení neprosadit.

Letňany západ

🔹 JTH LETŇANY (59 000 m2 HPP, cca 1 000 bytů, 9-12 pater)

Trojúhelník mezi ulicemi Strakova, Tupolevova a Veselská se stal zájmem developerů poté, co se OCL rozhodlo tento pozemek prodat. Územní plán na něm takovou výstavbu neumožňuje, nicméně projektu se ujal na severu Čech velmi dobře známý developer Třešňák a krátce po nákupu pozemků se začaly dít věci.

Aby vůbec mohl o změnu územního plánu požádat, musí tuto žádost podat městská část. Jaký zájem na tom městská část má? Samozřejmě žádný. Na řadu tedy musel přijít srdceryvný příběh o tom, že když tam nebudou byty, někdo tam postaví další obchodní plochy a to by bylo strašné.

I když bylo vše šité horkou jehlou a napoprvé byla žádost o změnu územního plánu schválena s chybnými čísly pozemků, napodruhé už vše bylo v pořádku a vedení radnice tuto žádost o změnu územního plánu prosadila i přes naše oprávněné protesty.

I zde se nám ale podařilo ve spolupráci s vedením Prahy zajistit, že Praha tuto žádost smetla ze stolu. Nicméně pokud se po volbách situace změní, budeme svědky toho, že příběh se znovu vynoří. Pokud však ve vedení naší radnice nebudou přátelé developerů, může tento příběh usnout na minimálně velmi dlouho.

JTH Letňany

🔹 PROJEKT U LESOPARKU (dalších 17 rodinných domů)

Ačkoliv jde svým rozsahem o spíše malou záležitost, je pro celé minulé období a přístup radnice víc, než signifikantní. Developer Dvořák nasliboval v rámci svého projektu hory doly, nicméně k plnění svých slibů se moc neměl. Proto musely Letňany vynaložit téměř 100 milionů na výstavbu školky v lokalitě, ačkoliv ji sliboval developer. Normální přístup do lokality, občanská vybavenost či napojení na MHD zůstávají v mlze.

Předmětem tohoto projektu je úzký pruh mezi v tuto chvíli posledními domy a železniční tratí. V projektu bylo slibováno, že půjde o volnou oddechovou plochu a s tím také počítali ti, kteří si zde parcely zakoupili. Developer však změnil názor a rozhodl se, že by zde postavil několik desítek dalších rodinných domů. Proti tomu se zvedl občanský odpor, který jsme opakovaně podpořili.

I zde pak přispěchala na pomoc radnice a přestože developer jedná v rozporu se svými sliby, opět se vytvořil imaginární příběh o tom, jak bez stavby bude hůř. Vedení radnice opakovaně záměr podpořilo, Praha i po našich apelech ho opakovaně zamítla. Skoro by se dalo říct, že vedení radnice si zde zkouší hru hlavou proti zdi. Nicméně i zde platí, že při pro developera příznivé konstelaci v Letňanech a na Praze to zkusí znovu. Za nás můžeme říct pouze to, že naši podporu rozhodně nezíská.

 

🔹 PROJEKT MORAVSKÁ STAVEBNÍ (30 rodinných domů)

Další z projektů, který se již realizuje v lokalitě Letňany východ za stávající novou výstavbou společně s projektem Central Group. Proč tento projekt zmiňujeme? I zde se developer pokusil změnit územní plán a doplnit projekt a dva bytové domy. Vedení radnice tento záměr podpořilo, nicméně Praha byla proti. Zlé jazyky tvrdí, že jeden z rodinných domů zde zakoupil vysoký představitel naší radnice.

Projekt Moravská stavební

🔹 PROJEKT AVIA CITY (cca 900 000 m2 HPP, cca 7 000 bytů, 6-12 pater)

Projekt regenerace průmyslového areálu Avia považujeme obecně za jeden z mála smysluplných. Zatímco většina ostatních velkých projektů plánuje zastavění polí, tento projekt je klasickým brownfields. Přestože nám projekt alespoň nějaký smysl dává, reálně se bojíme jeho velikosti, která nám přijde nepřiměřená.

Nicméně proto ho zmínit nechceme. Mohli jste zaznamenat z úst vedení radnice, že jde o projekt, který jako Zdravé Letňany tlačíme. Je to samozřejmě nesmysl, stačí si přečíst podmínky, které jsme vetknuli do návrhu referenda a i podprůměrně inteligentnímu člověku je jasné, že tomu tak není.

Současné vedení radnice se naopak staví do pozice toho, kdo projekt nechce. Jaká je však realita? Když se projednávaly připomínky k metropolitnímu plánu, Zdravé Letňany k tomuto projektu připravily několik připomínek, které měly snížit podlažnost projektu, nebo třeba zvětšit ploch parku, který by v projektu měl být. A ano hádáte správně. Zatímco my označování jako podpůrci projektu jsme chtěli od developera ústupky, současné vedení radnice to nepodpořilo a ústy místostarosty Lněničky jsme byli varováni, že by takový postup mohl poškodit pozici Letňan při vyjednávání s developerem. Navíc si Ondřej Lněnička na magistrátu stěžoval, že jsou to právě Zdravé Letňany, kdo výstavbu blokuje.

Inu musíme se opakovat: ukázaná platí.

avia City

 🔹 DALŠÍ ZÁMĚRY

Mezi další projekty patří výstavba v části Avie pod investorem Lemant (93 000 m2 HPP, 1463 bytů, 7 pater) a patnáctipodlažní dům v Rýmařovské ulici (154 bytů). Věžák v Rýmařovské si radní odsouhlasili na poslední chvíli minulý týden!

Velké otazníky jsou nad další novou čtvrtí v okolí metra Letňany a ještě záměrem výstavby na letňanském letišti.

Tupol opravaLetňany se topí v dluzích a odnáší to mimo jiné i běžná údržba ulic a chodníků. A i když už někde běží nějaká stavba, neprobíhá tak, jak by měla a mohla.Třeba tenhle chodník v Příborské nedaleko školy a školky, kde se při rekonstrukci nějak „zapomnělo“ na nájezd pro kočárky a invalidy.O kousek vedle je nový přístřešek, ze kterého už lezou šrouby. O další kus dál zkosené nájezdy byly, ale někdo je špatně osadil nazpátek. Až tam někdo zakopne o vytrčený obrubník, může vymáhat škodu na lajdáctví letňanského úřadu.

O obecní majetek se musíme a budeme starat lépe vole číslo 4. 

psychopatFotbal je hra pro 22 hráčů na 90 minut, kterou vždycky nakonec vyhrají Němci.“ — Gary Lineker, bývalý anglický fotbalový reprezentant

„Komunální volby jsou vrcholným aktem zastupitelské demokracie, po němž Letňany, bez ohledu na jeho výsledek, vždycky nakonec ovládá Středočech Lněnička.“ – neznámý autor obeznámený s letňanskými reáliemi

MILÁ LETŇANSKÁ VOLIČKO, MILÝ LETŇANSKÝ VOLIČI,

před čtyřmi lety jsme Tě vybavili průvodcem pro tvou odpovědnou volbu komunálních politiků, kteří se starají o Tvé nekonečné dobro v Letňanech. Průvodce se vyloženě povedl, protože volby tehdy dopadly nejlépe, jak mohly. Umožnily, aby proběhla dramatická povolební jednání, kde se všechny zvolené subjekty navzájem podvedly a podrazily a vlády nad Letňany se nakonec ujali ti nejlepší z nejlepších.

Jaké byly uplynulé čtyři roky v Letňanech? ANO, byly to Letňany Zdravé, Krásné, občansky demokratické, prostě TOP. A ani jednou je nepřepadli Piráti.

A teď pojďme k objektivním a nestranným informacím o tom, koho volit letos. Vezmeme to v tom pořadí, jak byla kandidátkám vylosována čísla.

1️. Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty a Náš Domov Letňany s podporou Patriotů České republiky

Pozoruhodným jevem letošních voleb v Letňanech je to, že čím více se strany či jejich kandidáti profilují národovecky či vlastenecky, tím delší mají název. Když už nikdo nebude rozumět jejich programu, tak je zbytečné, aby někdo rozuměl jejich názvu. Přísaha je skvělá volba – zaštítěná jménem rozzuřeného bývalého policisty, vedená bývalým spolupracovníkem Víta Bárty a v pozadí řízená investigativním novinářem, který do toho sice přímo nemluví, ale ví o tom hodně.

Všechny tři strany jedné mince: polosvět, policie a hlídací psi v jednom. Unikátní kombinace! Přísaha je ten správný nový vítr z hor do Letňan, volbou Přísahy rozhodně Letňanům prospějete. Tak přísaháme!

2️. Piráti a nezávislí občané

Pirátský lídr v minulých volbách úspěšně kandidoval na kandidátce Zdravých Letňan. Během volebního období pak při každé příležitosti zdůrazňoval, že není ze Zdravých Letňan a ta suma také nesouhlasila. Což, kromě něho samotného, nechápal vůbec nikdo. Proto se pro letošní volby osamostatnil na čele své vlastní kandidátky. Kandidátka je plná mladých a nadějných lidí, kteří do práce v zastupitelstvu vstupují s obrovským nadšením, které je ale, tváří v tvář realitě, brzo přejde. Piráty ale rozhodně doporučujeme, je to ta nejlepší volba pro Letňany!

3️. Občanská demokratická strana

Lídr kandidátky ODS Mgr. Ondřej Lněnička v sobě kombinuje to nejlepší z českých politiků uplynulých třiceti let. Neúplatnost Davida Ratha, vybrané způsoby Jiřího Paroubka, plíce Jaroslava Kubery, játra Miloše Zemana a cit pro pravdu Andreje Babiše. To vše v jednom člověku! K dalším pozitivům je třeba přidat i to, že panu místostarostovi v tomto volebním období nikdo nezapálil auto a těch pár facek, které dostal přímo na radnici, lze považovat, u muže jeho formátu, za banální epizodku. Volbu ODS proto rozhodně doporučujeme už jen proto, že pan Lněnička z Veleně bude Letňany řídit i po volbách tak jako tak a čím více hlasů dostane, tím rychlejší budou povolební jednání.

4️. Zdravé Letňany

Jestliže lídr ODS řídí Letňany i když ve volbách prohraje, lídr ZL je neřídí, ani když drtivě vyhraje. Zdravé Letňany ale za 4 roky v opozici vyrostly v mohutnou sílu, která tentokrát Letňany zcela převálcuje a její volební zisk zcela nezávisle odhadujeme na 85 – 95%. Předpokládáme, že i po takovémto zisku zůstanou ZL i nadále v opozici (i když je to matematicky nemožné) a svou činnost zdokonalí natolik, že ve volbách v roce 2026 již získají potřebných 100% hlasů a tím i mandátů. Proto volte Zdravé Letňany, volíte svou budoucnost (vzdálenou)!

5️. Letňany pro život – Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Trikolora

Život pod taktovkou Tomia Okamury a v duchu mladého pana skoro prezidenta Klause (víme, on už Trikoloru neřídí, ale jeho velké myšlenky do ní budou vetknuty navždy!), to je to, co chceme. Geniální podnikatelský projekt s nulovou zodpovědností, to je Tomio! A jeho lidi ve vedení Letňan chceme, zejména pak proto, že lídr této kandidátky v Letňanech již v minulých letech sociálně demokraticky dokázal, co dokáže. A dokáže to i dále. Proto volte Tomia, dostanete sice Oldu, ale taky dobrý!

6️. TOP 09

TOP 09 je v Letňanech skvělá volba. Její lídryně zvýšila počet svých fotografií se seniory na sociálních sítích o dalších několik set, její věrná souputnice už, po čtyřech letech, začíná pomalu chápat princip jednání zastupitelstva a hlavně – tým nově posílil letňanský gigant z Hovorčovic, který, v tandemu s lídrem ODS, drtí Letňany už několik desetiletí. TOP 09 proto rozhodně volte, ať sociální sítě nezahálí!

7️. KRÁSNÉ LETŇANY

Favorit voleb. Majitel a lídr kandidátky celé volební období cíleně a profesionálně pracuje na tom, aby poměr utracené peníze/získané mandáty byl zcela nejtragičtější v rámci ČR. Pokud ale KL ve volbách uspějí, v což pevně věříme, zřídí na výstavišti novou polní nemocnici, tentokráte psychiatrickou. Protože tu budeme v Letňanech určitě potřebovat.

8️. ANO 2011

Všimli jste si někdy během jednání zastupitelstva v právě končícím období tichého zádumčivého muže, který sedával osaměle v přední lavici a občas se pokoušel, většinou marně, něco říci k jeho průběhu? ANO, to byl náš starosta, nejlepší starosta, kterého Letňany v uplynulých čtyřech letech měly. Pokud zvolíte ANO, což důrazně doporučujeme, máte mimo jiné jistotu, že ten milý pán bude vpředu tiše sedět i nadále a pak vám o sobě něco hezkého napíše do Letňanských listů. A když bude nejhůř, bude líp.

Musíme ocenit také to, že ANO velmi důrazně bojuje za zachování sáňkovacího kopce a jako JEDINÁ kandidující strana zajistí, že pokud zvítězí, bude v Letňanech i jinde v Praze pořádně sněžit! A to teda bude jízda (na těch sáňkách)!

Jak vidíš, milý voliči, i letos Tvá volba bude těžká. Vol uvážlivě i s pomocí našeho zcela nezávislého a nezaujatého průvodce. Přejeme Ti pevnou volební ruku a slibujeme, že po dalších 4 letech vlády pana Lněničky tu budeme zase! Jestli to teda Letňany a my všichni s nimi ve zdraví přežijeme. 

 

Na konci roku 2021,   přesněji 1. prosince, byl Výboru pro územní rozvoj a plánování ZMČ PRAHA 18 představen záměr majitele pozemku společnosti JTH Letňany s.r.o., se sídlem v Krupské ulici 33/20 v Teplicích, na „nové“ využití volného prostoru vymezeného ulicemi Veselská, Strakova a Tupolevova. (dnes volný prostor u OCL, kde se pravidelně koná Drakiáda a jiné akce).

Záměrem firmy je využití lokality pro kombinaci bydlení a veřejné vybavenosti, parkové úpravy, vybudování míst pro relaxaci, sport a trávení volného času. Dohromady se jedná o soubor pozemků o celkové výměře 62.255 m2. Pro realizaci investičního záměru je ale nutné získat povolení změny územního plánu.

Číst dál: Představujeme nového letňanského developera - zda bude stavět podle sebe záleží na vás

fizlserenalidi4Po přečtení článků v Letńanských listech na fb, velkoplošných reklam a shlednutí  videí z peněz daňových poplatníků se dovolujeme Vám postupně nabídnout několik starších příspěvků   kde se píše o aktivitách  naší letňanské radnice a taky se  dovolujeme si vám připomenout jeden slogan,  Slibem nezarmoutíš.

 

Financování bazénu Letňany Lagoon není systémově řešeno a to již několik volebních období. Lagoon je sice částečně dotován MHMP a MČ Letňany, ale i tak se v důsledku omezení vstupu kvůli proticovidovým opatřením a současně snížení magistrátní dotace dostal do vážných potíží. Ke snížení dotací došlo kvůli režimu „de minimis“ t. j. omezení veřejné podpory poskytované ze strany hl. m. Prahy.


Společnost LETŇANY LAGOON, s.r.o. se proto 16. 08. 2021 obrátila na RADU MČ Praha 18 s žádostí o finanční pomoc. Rada MČ Lagoonu finanční podporu potvrdila. Dále RMČ uložila radnímu Nekolnému ve prospěch Lagoonu konat a to směrem k magistrátu Hl. m. Prahy, jeho orgánům a k Národní sportovní agentuře. Pro tento úkol hlasovali všichni členové rady MČ.


Jak dopadl na konci roku 2021 bazén Lagoon všichni víme a tak podrobněji podívejme na to, jak radní Nekolný plnil úkoly svěřené mu radou, tedy jak vykonával práci, za kterou je placen. Je třeba ještě dodat, že pan Nekolný (ANO) je nejen zastupitel a radní Letňan, ale i člen Výboru pro sport, člen Komise Rady HMP pro sport a zároveň je i zvolený zastupitel MHMP .


Jednání Výboru pro sport MHMP
1. Zápis z 8. jednání Výboru pro sport MHMP 9. 11. 2021 - Nekolný: přítomen, Lagoon neprojednával. Na jednání výboru radní Nekolný pouze podpořil tenisový turnaj

2. Zápis z 9. jednání Výboru pro sport MHMP 14. 12. 2021 - Nekolný : nepřítomen
Na tomto klíčovém výboru se např. řešily v bodě 5. informace o dostavbě bazénu na Šutce, investiční granty pro sport, výstavba sportovní haly Přípotoční a také problém financování sportoviště v době energetické krize


Jednání komise Rady HMP
1. Zápis z jednání komise Rady HMP pro sport ze dne 17. 5. 2021: Nekolný nepřítomen


2. Zápis z jednání komise Rady HMP pro sport ze dne 29. 6. 2021: Nekolný nepřítomen


3. Zápis z jednání komise Rady HMP pro sport ze dne 20. 10. 2021: Nekolný přítomen,

Problematika Lagoonu se na jednání opět neprojednávala, na jednání byla projednána pouze žádost AVE s . r. o. a dotace 300 000,- Kč na turnaj seniorů v šachu


Vzhledem k tomu, že zastupitel Nekolný, ačkoliv dostal od RMČ Letňany přímo za úkol řešit problematiku Lagoonu ve výborech a komisích, vůbec Lagoon ani letňanský sport dle zápisů z programů neřešil a na jednání mnohdy ani nechodil. Naskýtá se otázka: je nám takového zástupce na MHMP vůbec třeba?