Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Volby 2022

Kandidátní listina

pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 18

konané dne: 23. a 24. září 2022

volební obvod č. ……….

             Zdravé Letňany

Sdružení politických stran (hnutí) Praha sobě, KDU-ČSL, STAN, Zelených a nezávislých kandidátů

Kandidáti : Praha 18 Letňany

Jméno a příjmení

Pohlaví

Věk

Povolání

Navrhující strana

Politická příslušnost

1.

PhDr. Zbyněk Walter

muž

57

vedoucí právního oddělení

Starostové a nezávislí

Bez politické příslušnosti

2.

Ing. Martin Krejčí

muž

41

finanční specialista

Starostové a nezávislí

Bez politické příslušnosti

3.

Mgr. Radek Čermák

muž

42

dopravní specialista/učitel

KDU-ČSL

KDU-ČSL

4.

Olaf Deutsch

muž

65

vedoucí Informačního centra bezpečnosti potravin MZe

Starostové      a nezávislí

Bez politické příslušnosti

5.

Ing. Ondřej Miffek, Ph.D.

muž

40

projektový manažer

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

6.

Ing. Tomáš Raška

muž

56

pedagog

Zelení

Zelení

7.

Mgr. Dušan Mourek

muž

50

bankovní analytik

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

8.

Ing. Jan Fiala

muž

66

návrhář elektronických zařízení

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

9.

Anna Michálková Hadwiger

žena

36

projektová manažerka

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

10.

Mgr. Martin Drtina

muž

40

novinář

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

11.

Ing. Lubor Pavlíček

muž

66

senior z Nového Proseka

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

12.

Ing. Kosta Prandžev

muž

52

podnikatel

Starostové a nezávislí

Bez politické příslušnosti

13.

Mgr. Petra Termer

žena

39

na rodičovské dovolené

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

14.

Ondřej Malý Mgr.

muž

43

analytik, konzultant

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

15.

Olga Martiníková Ing.

žena

43

manažer ochrany dat

Starostové a nezávislí

Bez politické příslušnosti

16.

Ladislav Hartmann Ing.

muž

70

předseda SVJ

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

17.

Ing. Roman Sobotka

muž

46

IT specialista

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

18.

Jana Kyselová

žena

61

hudebník

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

19.

Petra Čakurdová

žena

47

účetní

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

20.

Mgr. Natálie Nováková

žena

64

IT specialistka

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

21.

David Štědrý

muž

43

manažer

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

22.

Ing. Pavel Filípek

muž

64

strojírenský technolog

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

23.

MUDr. Igor Jurikovič

muž

62

lékař

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

 

Volební program 2022

Zdravé Letňany s podporou PRAHA SOBĚ, KDU-ČSL, Zelení, STAN a nezávislých kandidátů

Rozvoj městské části: nechceme z Letňan druhé Jižní Město

 • Praha je jedním z nejbohatších regionů v Evropě, bohužel to v naší MČ není vidět. Nemůžeme se spokojit s tím, aby Letňany byly pouhou „ubytovnou“, pojďme to společně změnit!
 • Vytvoříme strategický plán rozvoje naší MČ s důrazem na prvky občanské vybavenosti.
 • Podpoříme jakýkoliv krok, který zastaví zahušťování stávající zástavby novými bytovými domy
 • Stavět se může jen s rozumem a na základě kvalitních a udržitelných rozvojových plánů, které nepřinesou stávajícím obyvatelům další zátěž
 • Nepodpoříme žádnou výstavbu, jejíž součástí nebude odpovídající občanská vybavenosti a dopravní infrastruktura. Nelze již připustit, aby MČ vykupovala draze pozemky pod místními komunikacemi a chodníky.
 • Každý developer se musí podílet na investicích v okolí svého záměru. Nedopustíme změny územního plánu bez participativního projednání s občany
 • Nelze se zaměřit pouze na jeden segment problematiky rozvoje (např. školství), je potřeba komplexnější pohled na vývoj a budoucnost naší MČ

 element letnany

 

Doprava: Rozvíjet se musí infrastruktura pro veřejnou i individuální dopravu

 • Dostat lidi do MHD pomůže rychlá tramvajová trať do Kobylis po rozšířené Veselské ulici, dál budou cestující moci přestoupit na metro nebo pokračovat tramvají do centra, na Prahu 6, na Prahu 8. Podařilo se nám tuto trať dostat do všech městských plánů. Teď se musí začít projektovat.
 • Je potřeba kompletně rekonstruovat železniční trať z Čakovic do centra a vybudovat zastávku na Havraňáku pro novou výstavbu. Vlak je v Praze rychlejší než metro. Budeme se snažit tento projekt maximálně urychlit.
 • Díky rychlé MHD bude míň aut na silnicích, ale řada lidí autem jezdit musí, například kvůli práci. Pro ně je potřeba vybudovat severní obchvat Čakovic (aby sem auta pokud možno nepřijela), ale hlavně východní obchvat Letňan přes areál Letov ke kruhovému objezdu u metra. Tím se zklidní provoz ve starých Letňanech.
 • Musíme chránit parkovací místa a hledat místo pro nová. Současná radnice souhlasila se zastavěním parkoviště v Jančově a je tu tlak na další plochy. Parkoviště v Jančově ulici je nutné zachovat.
 • Musíme dostavět napojení od ulice Miroslava Hajna lávkou do Čakovic a od Rýmařovské lávkou na Střížkov.
 • Provedeme revizi systému zpoplatněného parkování s cílem eliminovat alespoň ty největší problémy a nelogičnosti.
 • Nepodpoříme jakékoliv dopravní opatření, jehož důsledkem by bylo zvýšení intenzity individuální dopravy v Letňanech (například zprůjezdnění areálu Avia).
 • Požádali jsme město o zanesení prodlouženi trasy metra do územního plánu. Trasa by podle nás měla vést od Nádraží Čakovice se zastávkou na Veselské, Tupolevově a Novém Proseku a pokračovat do Vysočan.
 • Podpoříme další rozvoj smysluplné cyklistické infrastruktury, která umožní bezpečný pohyb cyklistů na území Letňan.
 • Budeme aktivně spolupracovat s okolními městskými částmi i magistrátem na dobudování celoměstského systému bezpečné bezmotorové dopravy.

 IMGP9560

 

Prostředí pro společný život: Pořádně uklízet a opravovat a rozvíjet veřejnou zeleň

 • Zvýšíme četnost úklidu veřejných prostor a zajistíme vyšší kvalitu péče o zeleň.
 • O vysazené stromy se budeme řádně starat tak, aby jich velká číst neuschla, jak tomu bohužel často bývá
 • Péči o zeleň budeme provádět s využitím všech moderních i ověřených alternativních metod, aby zeleň byla nejen dekorativní, ale aby byla skutečnou živou přírodou. Na kraťoučko střižený trávník není vždy pro lidi a přírodu tím nejlepším řešením.
 • Údržba a opravy hřišť, mobiliáře musí probíhat průběžně po celé volební období.
 • Zahájíme revitalizaci veřejných ploch (vnitrobloky a větší ucelené plochy) s cílem zlepšit veřejné prostředí a rozšířit zelené plochy místo betonu. Naším snem je mít z Letňan jeden velký park s dostatečným počtem oddechových ploch, hřišť apod.
 • Budeme hledat a uvádět v život cesty, jak vnést do veřejného prostoru co nejvíce vodních prvků – nejen jezírek, ale i pítek, vodní mlhu a další prvky, které zpříjemní a zchladí prostředí v letních měsících.
 • Nepodpoříme žádnou snahu o zmenšování ploch stávající zeleně a to zejména ve prospěch nových staveb.
 • Budeme maximálně využívat vhodné prostory, například střechy budov ve správě MČ, k instalaci fotovoltaických elektráren a dalších a hledat další metody směřujících k energetické nezávislosti budov.
 • Budeme hledat možnosti pro zřízení komunitních zahrad.
 • Ve spolupráci s magistrátem budeme rozšiřovat systém sběru tříděného odpadu.
 • Budeme podporovat další zklidňování individuální automobilové dopravy, která patří k nejzásadnějším znečišťovatelům životního prostředí ve městech.
 • Budeme pokračovat ve snaze o rozšíření letňanského lesoparku. Aktivně se zapojíme do společných aktivit okolních městských částí a magistrátu na rozšíření lesoparku a zřizování dalších zelených ploch navazujících na území Letňan. Cílem je vybudování velké zelené plochy na pomezí Letňan, Čakovic a Kbel v mnohem větším rozsahu, než je ten dnešní

 IMGP6928

 

Školství, kultura a sport: děti na prvním místě, více peněz spolkům

 • Pro letňanské děti musí být ve školách a školkách vždy místo. Jedním z našich hlavních cílů je dostatek volných míst zajistit.
 • Podporu kulturních a sportovních akcí chceme směřovat spíše mezi větší počet menších akcí, než na několik málo monstrakcí. Budeme budovat a podporovat komunitní život v Letňanech.
 • Vybudujeme komunitní, volnočasové centrum pro občany Letňan.
 • Chceme rozšířit podporu nadaných letňanských umělců a spolků, které rozvíjejí letňanský kulturní život.
 • Spolky jsou klíčové pro komunitní rozvoj Letňan. Proto zvýšíme jejich podporu, inspirujeme vytvoření nových a budeme s nimi aktivně spolupracovat.
 • Rozšíříme podporu nadaných letňanských sportovců a sportovních klubů.
 • Budeme i nadále finančně podporovat letňanské sportovní objekty a budeme inciativně podporovat vytvoření systémového řešení na úrovni magistrátu.
 • Podpoříme vznik nového objektu pro volnočasové aktivity občanů a zejména dětí.

 IMGP5336

 

Zdravotnictví a sociální služby: více lékařů a lepší sociální služby

 • Budeme podporovat poskytovatele zdravotnických služeb ke zřizování nových zdravotnických zařízení, zejména pak ordinací pro obvodní lékaře. Za dlouhodobý cíl si klademe vybudování nové polikliniky na území Letňan.
 • Investujeme do zdraví, nikoliv do nemocí. Prosadíme lepší možnosti sportovního vyžití ať již v rámci veřejných prostranství či sportovních spolků. Rozvoj cyklostezek je jednou z našich priorit.
 • Podpoříme organizace, které se starají o seniory a znevýhodněné a jejich aktivity.
 • Podpoříme terénní sociální služby – služby v přirozeném prostředí jsou pro nás prioritou.
 • Budeme řešit potřeby lidí bez domova, které máme i v naší městské části. Navážeme spolupráci s okolními městskými částmi a zasadíme se o skutečně systémové řešení, například formou denního stacionáře.
 • Budeme podporovat terénní programy a vznik nových komunitních aktivit pro děti a mládež, dospívající, seniory a lidi ohrožené sociálním vyloučením.

 IMGP6496

  

 

Zdravá veřejná správa: Společně, otevřeně a pod vaší kontrolou

 • Nejen poslední volební období posílilo v Letňanech nedůvěru, která u nás ve vztahu k politice a politikům panuje. Tento stav je mimo jiné důsledkem toho, že politika je vnímána jako cizí element, kdy cizí lidé řeší naše problémy bez znalosti našeho názoru a našich přání, a navíc aniž by nám o tom pořádně řekli.
 • Radnice však nesmí být nedobytným hradem, ani tajemným kafkovským zámkem a mezi občany a jejich zástupci nesmí stát arogantní zeď plná alibistických řečí o tom, že se přeci každý může zapojit, když bude chtít.
 • Možnost kontrolovat všechny naše kroky a aktivně ovlivňovat jejich podobu považujeme za samozřejmou součást zdravé komunikace a vztahu mezi voliči a jejich zástupci.
 • Proto chceme aktivně podporovat všechny relevantní kroky, jak zlepšit možnost vašeho zapojení od zlepšení komunikace, přes otevřenost a transparentnost našich rozhodnutí a možnost kontroly všech zásadních kroků až po možnost aktivně se podílet na dalším rozvoji Letňan.

 IMGP9757

 

alcaponeprst„Komunální volby jsou vrcholným aktem zastupitelské demokracie, po němž Letňany, bez ohledu na jeho výsledek, vždycky nakonec ovládá Středočech Lněnička.“ – neznámý autor obeznámený s letňanskými reáliemi
 
Tohle lehce ironické konstatování z jednoho našeho předvolebního postu se ukázalo jako prorocké.
Když jsme všichni minulý víkend netrpělivě sledovali průběh sčítání hlasů, s každým sečteným okrskem rostla naše naděje, že minimálně dílčí změna je v Letňanech možná. Společně s Vámi jsme měli radost, že obě kandidátky usilující o skutečnou změnu v Letňanech získaly 40 % mandátů.
Bohužel strany stávající koalice, tedy ODS pro Letňany, ANO, tohle je Praha 18 a TOP 09 Letňany získaly celkem 12 mandátů a tedy těsnou většinu. Již během volební noci se tyto strany předběžně dohodly na základních obrysech dalšího fungování.
I přes nevýhodnou startovací pozici jsme společně po dohodě s Piráti z Letňan vstoupili do jednání se všemi zvolenými subjekty. Od začátku však bylo ze stran současné koalice patrné, že s námi příliš jednat nechtějí, protože preferují pokračování stávajícího směřování Letňan. Stejně tak jejich proklamace zpětně nemůžeme považovat za příliš upřímné.
Přestože jsme volby vyhráli, byli jsme realističtí a dokázali si spočítat mandáty. Proto jsme byli připraveni ustoupit, abychom pomohli vytvořit takové řešení, které přinese alespoň část změn, po kterých jste Vy, naši voliči, společně s námi volali.
Byli jsme ochotní vzdát se postu starosty, většinového či paritního zastoupení v Radě, někteří naši zvolení zastupitelé byli připraveni v zájmu celku svou roli upozadit, pokud je jiné strany nevnímají pozitivně, dokonce ve vztahu k ANO, tohle je Praha 18 byli naši partneři Piráti z Letňan ochotni odejít do opozice, aby neblokovali vznik řešení stranickou podmínkou nebýt v Radě s obžalovaným politikem.
Jediné, co jsme nikomu nenabízeli a nabízet nemohli, byl jeho osobní prospěch na úkor zájmů Letňan.
Včera odpoledne jsme zaslali druhému v pořadí, tedy ANO, tohle je Praha 18, před dnešním plánovaným jednáním nabídku koaliční smlouvy, kde všech 7 našich zvolených zastupitelů potvrdilo zájem vytvořit koalici, ve které bude mít ANO, tohle je Praha 18 starostu a většinu v Radě s otevřenou možností nabídnout jedno místo v Radě jinému subjektu (TOP 09 Letňany).
Bohužel dnes ráno nám lídr ANO, tohle je Praha 18 Zdeněk Kučera, starosta Prahy 18 - Letňany oznámil, že ANO, tohle je Praha 18, ODS pro Letňany a TOP 09 Letňany se rozhodly utvořit pro následující volební období koalici na stávajícím půdorysu. Jinak řečeno, přestože jsme ANO, tohle je Praha 18 nabídli mnohem výhodnější podmínky, než má ve variantě, která nakonec zvítězila, rozhodlo se ANO, tohle je Praha 18 a potažmo i TOP 09 Letňany pokračovat ve spolupráci s ODS pro Letňany a především Ondřejem Lněničkou.
Pokud by se náhodou někdo z 12 koaličních zastupitelů rozhodl zlobit, koalice si svou většinu pojistila pozicí uvolněného předsedy výboru pro zastupitele, který nám nenechá ukrást Letňany.
Toto rozhodnutí ANO, tohle je Praha 18 a TOP 09 Letňany je jasným signálem, že i přes sliby deklamované při volební kampani ani ANO, tohle je Praha 18, ani TOP 09 Letňany nemají ani v nejmenším zájem opustit náruč Ondřeje Lněničky a změnit směřování Letňan.
Určitě se nyní znovu objeví řada nesmyslných argumentů, proč spolupráce s námi není možná. Jedinou pravdou ale je, že jsme zcela záměrně všechny pochybnosti při jednání vyvraceli a ukazovali, že pravdivá nejsou a být nemohou.
Rozhodnutí většiny musíme respektovat, i když mu nerozumíme. Zároveň se Vám všem musíme omluvit, protože se nám změnit směřování Letňan nepodařilo. Opravdu nás to mrzí, byť jsme dost dobře nemohli nabídnout více a i za to nabídnuté nás mnozí budete možná kritizovat.
Situace je o to horší, že přestože jsme od Vás získali silnější důvěru, než minule, bohužel znovu v Letňanech zvítězily zájmy jiné a jiných.
Pro nás všechny zvolené zastupitele nyní nastává čas, abychom Vaši důvěru pokud možno alespoň trochu udrželi. Chápeme, že budete zklamaní a řada z Vás naštvaná.
Nic to nemění na naší vůli a ochotě pracovat v Zastupitelstvu tak jako doposud a bojovat za každou dobrou věc, resp. proti každé špatné věci, která se objeví.
K tomu jsme se Vám zavázali a to také splníme!
 
Co připravuje staronové vedení letňanské radnice:  ZDE
Walter 2 webMilí letňanští sousedé, spoluobčané,
v sobotu večer bude jasné, jakým směrem se vydají Letňany v dalších čtyřech letech. Šanci ke zdravému rozvoji a nový impuls dostanou jedině tehdy, když nastane zásadní změna. Když o nich přestanou rozhodovat lidé, kteří je za posledních 16 let dovedli tam, kde jsou dnes a z nichž někteří v Letňanech ani nebydlí.
Jako Zdravé Letňany jsme tou správnou alternativou. Už v minulých volbách jste dali jasně najevo, že chcete konec vlády šíbrů vycházejících z ODS. Ti před čtyřmi lety rychle pochopili, že jim hrozí ztráta vlivu, zapomněli na své otevřené nepřátelství a spojili se proto, aby se i nadále udrželi u moci. Kam to vedlo vidíme kolem sebe: bující zástavba, konfliktní komunikace, dluhy, lhaní vlastním občanům.
To musíme změnit! Jsme na to připraveni, máme v našem týmu lidi, kteří budou pro Letňany i nadále tvrdě pracovat a nasměrují je k tomu, aby se postupně staly městskou částí přátelskou, otevřenou novým myšlenkám a rozvíjející se jako moderní součást moderního města.
Nezapomeňte prosím, že o tom, jak budou vypadat Letňany, se z velké části rozhoduje i v zastupitelstvu hlavního města Prahy. I tam reálně hrozí, že případná koalice SPOLU a ANO vrátí město o 30 let zpět do éry kmotrů a udělá z něj znovu rejdiště developerů, kde padají mosty, bourají se historické památky, ničí se příroda a o podobě našeho města rozhodují lobbisté v hospodě U Myšáka.
Vedli jsme kampaň slušnou a nekonfliktní a tak chápu i tento apel. Chceme-li však něco změnit, musíme být konkrétní a adresní.
Děkuji Vám nejen za sebe, ale i za všechny své kolegy i naše příznivce a podporovatele, kteří jsou připraveni dát Letňanům ten správný směr. Volte prosím číslo 4, volte Zdravé Letňany.
Váš
Zbyněk Walter
kandidát na starostu Letňan        
 
 
 
 
 

HLAVÁČEK Na starostech městských částí vždy oceňuji, když umí hledat reálná a rozumná řešení, která pomohou lidem, kteří v místě žijí. Se zástupci Zdravých Letňany jsem měl možnost se potkávat a jsem přesvědčen, že to dokážou. Proto přeji úspěch v letošních komunálních volbách kandidátce Zdravé Letňany s podporou STAN, PRAHA SOBĚ, KDU-ČSL, a Zelených a těším se, že s nimi budu moct po volbách spolupracovat.“