Bleskovka

Občané mají možnost bezplatného odložení nebezpečného odpadu, jako jsou rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, pesticidy, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřic, baterie a akumulátory, oleje, detergenty a odmašťovací přípravky, zářivky, léky či odpad obsahující rtuť.

Info: ZDE

 

Volby 2022

Kandidátní listina

pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 18

konané dne: 23. a 24. září 2022

volební obvod č. ……….

             Zdravé Letňany

Sdružení politických stran (hnutí) Praha sobě, KDU-ČSL, STAN, Zelených a nezávislých kandidátů

Kandidáti : Praha 18 Letňany

Jméno a příjmení

Pohlaví

Věk

Povolání

Navrhující strana

Politická příslušnost

1.

PhDr. Zbyněk Walter

muž

57

vedoucí právního oddělení

Starostové a nezávislí

Bez politické příslušnosti

2.

Ing. Martin Krejčí

muž

41

finanční specialista

Starostové a nezávislí

Bez politické příslušnosti

3.

Mgr. Radek Čermák

muž

42

dopravní specialista/učitel

KDU-ČSL

KDU-ČSL

4.

Olaf Deutsch

muž

65

vedoucí Informačního centra bezpečnosti potravin MZe

Starostové      a nezávislí

Bez politické příslušnosti

5.

Ing. Ondřej Miffek, Ph.D.

muž

40

projektový manažer

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

6.

Ing. Tomáš Raška

muž

56

pedagog

Zelení

Zelení

7.

Mgr. Dušan Mourek

muž

50

bankovní analytik

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

8.

Ing. Jan Fiala

muž

66

návrhář elektronických zařízení

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

9.

Anna Michálková Hadwiger

žena

36

projektová manažerka

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

10.

Mgr. Martin Drtina

muž

40

novinář

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

11.

Ing. Lubor Pavlíček

muž

66

senior z Nového Proseka

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

12.

Ing. Kosta Prandžev

muž

52

podnikatel

Starostové a nezávislí

Bez politické příslušnosti

13.

Mgr. Petra Termer

žena

39

na rodičovské dovolené

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

14.

Ondřej Malý Mgr.

muž

43

analytik, konzultant

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

15.

Olga Martiníková Ing.

žena

43

manažer ochrany dat

Starostové a nezávislí

Bez politické příslušnosti

16.

Ladislav Hartmann Ing.

muž

70

předseda SVJ

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

17.

Ing. Roman Sobotka

muž

46

IT specialista

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

18.

Jana Kyselová

žena

61

hudebník

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

19.

Petra Čakurdová

žena

47

účetní

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

20.

Mgr. Natálie Nováková

žena

64

IT specialistka

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

21.

David Štědrý

muž

43

manažer

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

22.

Ing. Pavel Filípek

muž

64

strojírenský technolog

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

23.

MUDr. Igor Jurikovič

muž

62

lékař

Nezávislý kandidát

Bez politické příslušnosti

 

Volební program 2022

Zdravé Letňany s podporou PRAHA SOBĚ, KDU-ČSL, Zelení, STAN a nezávislých kandidátů

Rozvoj městské části: nechceme z Letňan druhé Jižní Město

 • Praha je jedním z nejbohatších regionů v Evropě, bohužel to v naší MČ není vidět. Nemůžeme se spokojit s tím, aby Letňany byly pouhou „ubytovnou“, pojďme to společně změnit!
 • Vytvoříme strategický plán rozvoje naší MČ s důrazem na prvky občanské vybavenosti.
 • Podpoříme jakýkoliv krok, který zastaví zahušťování stávající zástavby novými bytovými domy
 • Stavět se může jen s rozumem a na základě kvalitních a udržitelných rozvojových plánů, které nepřinesou stávajícím obyvatelům další zátěž
 • Nepodpoříme žádnou výstavbu, jejíž součástí nebude odpovídající občanská vybavenosti a dopravní infrastruktura. Nelze již připustit, aby MČ vykupovala draze pozemky pod místními komunikacemi a chodníky.
 • Každý developer se musí podílet na investicích v okolí svého záměru. Nedopustíme změny územního plánu bez participativního projednání s občany
 • Nelze se zaměřit pouze na jeden segment problematiky rozvoje (např. školství), je potřeba komplexnější pohled na vývoj a budoucnost naší MČ

 element letnany

 

Doprava: Rozvíjet se musí infrastruktura pro veřejnou i individuální dopravu

 • Dostat lidi do MHD pomůže rychlá tramvajová trať do Kobylis po rozšířené Veselské ulici, dál budou cestující moci přestoupit na metro nebo pokračovat tramvají do centra, na Prahu 6, na Prahu 8. Podařilo se nám tuto trať dostat do všech městských plánů. Teď se musí začít projektovat.
 • Je potřeba kompletně rekonstruovat železniční trať z Čakovic do centra a vybudovat zastávku na Havraňáku pro novou výstavbu. Vlak je v Praze rychlejší než metro. Budeme se snažit tento projekt maximálně urychlit.
 • Díky rychlé MHD bude míň aut na silnicích, ale řada lidí autem jezdit musí, například kvůli práci. Pro ně je potřeba vybudovat severní obchvat Čakovic (aby sem auta pokud možno nepřijela), ale hlavně východní obchvat Letňan přes areál Letov ke kruhovému objezdu u metra. Tím se zklidní provoz ve starých Letňanech.
 • Musíme chránit parkovací místa a hledat místo pro nová. Současná radnice souhlasila se zastavěním parkoviště v Jančově a je tu tlak na další plochy. Parkoviště v Jančově ulici je nutné zachovat.
 • Musíme dostavět napojení od ulice Miroslava Hajna lávkou do Čakovic a od Rýmařovské lávkou na Střížkov.
 • Provedeme revizi systému zpoplatněného parkování s cílem eliminovat alespoň ty největší problémy a nelogičnosti.
 • Nepodpoříme jakékoliv dopravní opatření, jehož důsledkem by bylo zvýšení intenzity individuální dopravy v Letňanech (například zprůjezdnění areálu Avia).
 • Požádali jsme město o zanesení prodlouženi trasy metra do územního plánu. Trasa by podle nás měla vést od Nádraží Čakovice se zastávkou na Veselské, Tupolevově a Novém Proseku a pokračovat do Vysočan.
 • Podpoříme další rozvoj smysluplné cyklistické infrastruktury, která umožní bezpečný pohyb cyklistů na území Letňan.
 • Budeme aktivně spolupracovat s okolními městskými částmi i magistrátem na dobudování celoměstského systému bezpečné bezmotorové dopravy.

 IMGP9560

 

Prostředí pro společný život: Pořádně uklízet a opravovat a rozvíjet veřejnou zeleň

 • Zvýšíme četnost úklidu veřejných prostor a zajistíme vyšší kvalitu péče o zeleň.
 • O vysazené stromy se budeme řádně starat tak, aby jich velká číst neuschla, jak tomu bohužel často bývá
 • Péči o zeleň budeme provádět s využitím všech moderních i ověřených alternativních metod, aby zeleň byla nejen dekorativní, ale aby byla skutečnou živou přírodou. Na kraťoučko střižený trávník není vždy pro lidi a přírodu tím nejlepším řešením.
 • Údržba a opravy hřišť, mobiliáře musí probíhat průběžně po celé volební období.
 • Zahájíme revitalizaci veřejných ploch (vnitrobloky a větší ucelené plochy) s cílem zlepšit veřejné prostředí a rozšířit zelené plochy místo betonu. Naším snem je mít z Letňan jeden velký park s dostatečným počtem oddechových ploch, hřišť apod.
 • Budeme hledat a uvádět v život cesty, jak vnést do veřejného prostoru co nejvíce vodních prvků – nejen jezírek, ale i pítek, vodní mlhu a další prvky, které zpříjemní a zchladí prostředí v letních měsících.
 • Nepodpoříme žádnou snahu o zmenšování ploch stávající zeleně a to zejména ve prospěch nových staveb.
 • Budeme maximálně využívat vhodné prostory, například střechy budov ve správě MČ, k instalaci fotovoltaických elektráren a dalších a hledat další metody směřujících k energetické nezávislosti budov.
 • Budeme hledat možnosti pro zřízení komunitních zahrad.
 • Ve spolupráci s magistrátem budeme rozšiřovat systém sběru tříděného odpadu.
 • Budeme podporovat další zklidňování individuální automobilové dopravy, která patří k nejzásadnějším znečišťovatelům životního prostředí ve městech.
 • Budeme pokračovat ve snaze o rozšíření letňanského lesoparku. Aktivně se zapojíme do společných aktivit okolních městských částí a magistrátu na rozšíření lesoparku a zřizování dalších zelených ploch navazujících na území Letňan. Cílem je vybudování velké zelené plochy na pomezí Letňan, Čakovic a Kbel v mnohem větším rozsahu, než je ten dnešní

 IMGP6928

 

Školství, kultura a sport: děti na prvním místě, více peněz spolkům

 • Pro letňanské děti musí být ve školách a školkách vždy místo. Jedním z našich hlavních cílů je dostatek volných míst zajistit.
 • Podporu kulturních a sportovních akcí chceme směřovat spíše mezi větší počet menších akcí, než na několik málo monstrakcí. Budeme budovat a podporovat komunitní život v Letňanech.
 • Vybudujeme komunitní, volnočasové centrum pro občany Letňan.
 • Chceme rozšířit podporu nadaných letňanských umělců a spolků, které rozvíjejí letňanský kulturní život.
 • Spolky jsou klíčové pro komunitní rozvoj Letňan. Proto zvýšíme jejich podporu, inspirujeme vytvoření nových a budeme s nimi aktivně spolupracovat.
 • Rozšíříme podporu nadaných letňanských sportovců a sportovních klubů.
 • Budeme i nadále finančně podporovat letňanské sportovní objekty a budeme inciativně podporovat vytvoření systémového řešení na úrovni magistrátu.
 • Podpoříme vznik nového objektu pro volnočasové aktivity občanů a zejména dětí.

 IMGP5336

 

Zdravotnictví a sociální služby: více lékařů a lepší sociální služby

 • Budeme podporovat poskytovatele zdravotnických služeb ke zřizování nových zdravotnických zařízení, zejména pak ordinací pro obvodní lékaře. Za dlouhodobý cíl si klademe vybudování nové polikliniky na území Letňan.
 • Investujeme do zdraví, nikoliv do nemocí. Prosadíme lepší možnosti sportovního vyžití ať již v rámci veřejných prostranství či sportovních spolků. Rozvoj cyklostezek je jednou z našich priorit.
 • Podpoříme organizace, které se starají o seniory a znevýhodněné a jejich aktivity.
 • Podpoříme terénní sociální služby – služby v přirozeném prostředí jsou pro nás prioritou.
 • Budeme řešit potřeby lidí bez domova, které máme i v naší městské části. Navážeme spolupráci s okolními městskými částmi a zasadíme se o skutečně systémové řešení, například formou denního stacionáře.
 • Budeme podporovat terénní programy a vznik nových komunitních aktivit pro děti a mládež, dospívající, seniory a lidi ohrožené sociálním vyloučením.

 IMGP6496

  

 

Zdravá veřejná správa: Společně, otevřeně a pod vaší kontrolou

 • Nejen poslední volební období posílilo v Letňanech nedůvěru, která u nás ve vztahu k politice a politikům panuje. Tento stav je mimo jiné důsledkem toho, že politika je vnímána jako cizí element, kdy cizí lidé řeší naše problémy bez znalosti našeho názoru a našich přání, a navíc aniž by nám o tom pořádně řekli.
 • Radnice však nesmí být nedobytným hradem, ani tajemným kafkovským zámkem a mezi občany a jejich zástupci nesmí stát arogantní zeď plná alibistických řečí o tom, že se přeci každý může zapojit, když bude chtít.
 • Možnost kontrolovat všechny naše kroky a aktivně ovlivňovat jejich podobu považujeme za samozřejmou součást zdravé komunikace a vztahu mezi voliči a jejich zástupci.
 • Proto chceme aktivně podporovat všechny relevantní kroky, jak zlepšit možnost vašeho zapojení od zlepšení komunikace, přes otevřenost a transparentnost našich rozhodnutí a možnost kontroly všech zásadních kroků až po možnost aktivně se podílet na dalším rozvoji Letňan.

 IMGP9757

 

fontana foto 1Vím, že máme v Letňanech spoustu jiných a důležitějších věcí k řešení (zástavba, Bahok, doprava), ale neměli bychom zapomínat i na klimatické změny. Toto je názorná ukázka přístupu k řešení těchto změn z dílny ODS, beton a po většinu času nefunkční fontána. Pojďme to v září spolu změnit.

Zbyněk Walter

Zdroj. ZDE

 

Walter 1Milí Letňanští,

skoro se mi chce říci, že v nadcházejících komunálních volbách máte jednoduché rozhodování. Na jedné straně bezbřehá zástavba každého volného prostoru, přeplněné autobusy a stále méně parkovacích stání, což předvádí současné vedení naší radnice. Na straně druhé zlepšení dopravní obslužnosti, konec obludným developerským projektům, rozvoj škol, školek a chytřejší řešení dopravy, které nabízíme my.

Vaše rozhodnutí u voleb je důležité. Sami máte ve svých rukou novou podobu Letňan. Jestli budou mrtvou čtvrtí, kam se chodíme jenom vyspat a kde není žádný život, nebo pulzujícím novým centrem severní části Prahy. Máte na výběr, jestli Letňany budou místem, kde radnice uklízí a opravuje jenom před volbami, nebo čtvrtí, kde vám zastupitelé a radní naslouchají a řídí Letňany pro vás, ne pro sebe.

My z volebního uskupení Zdravé Letňany jsme vaši sousedé: starousedlíci i noví Letňanští. Chceme dosáhnout toho, abychom byli hrdí na to, že žijeme v Letňanech.

Spojuje nás to, že chceme lepší Letňany. Zdravé Letňany.

Váš Zbyněk Walter

 

PhDr. Zbyněk Walter se narodil se před 57 lety v Benátkách nad Jizerou a v Letňanech je od roku 1999. Je ženatý a má tři již dospělé děti. Pracuje na pozici vedoucího právního oddělení u Celní správy ČR. O politiku se zajímal odjakživa, o tu komunální - letňanskou se začal aktivně zajímat spuštěním projektu „Letňanské Lentilky“. Společnými silami s kolegy ze Zdravých Letňan dovedl tento spolek k vítězství v minulých komunálních volbách v roce 2018. Od tohoto roku je zastupitel a předseda Kontrolního výboru. Ve volném čase aktivně sportuje, především hraje lední hokej.

Úspěch v minulých volbách lze jednoznačně nazvat „Pyrrhovo“ vítězství, pojďme to letos v září zkusit znovu a již skutečně zvítězit. Nerezignoval jsem, změnu občanům Letňan stále nabízím, a to počínaje změnou komunikace a konče „neservilnosti“ k developerům. Pořád si myslím, že lze stále z Letňan udělat hezké místo k životu.

 

obcanspolecnost 01 5 150x117Vážení sousedé, milí Letňanští,

máme k Vám za naše hnutí Zdravé Letňany velkou prosbu. Jak určitě víte, blíží se komunální volby, které se konají ve dnech 23. a 24. září 2022. V Letňanech budeme mít hned dvanáct volebních okrsků, aby to voliči neměli moc daleko a aby se netvořily fronty. To také znamená dvanáct volebních komisí, kam mají všechny strany a hnutí právo vyslat své zástupce, kteří se budou usmívat na voliče, kteří přijdou, budou je odškrtávat, budou kontrolovat zdárný průběh voleb a také budou kontrolovat, že dojde ke správnému sčítání volebních výsledků.

A tady potřebujeme Vaši pomoc. Pokud máte chuť něco udělat pro naší čtvrť a pro zdárný průběh voleb a mohli byste pracovat ve volebních komisích, prosím přihlašte se zde na facebooku Zdravé Letňany, na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo pošlete SMS na telefon našeho předsedy spolku Olafa Deutsche 607 886 278.

Členství ve volební komisi je honorované jednorázovou finanční odměnou. Ze zákona má předseda volební komise nárok na 2 200 korun, místopředseda volební komise 2 100 korun, zapisovatel na 2 100 korun a řadový člen komise na 1 800 korun. Zároveň se pojí členství ve volební komisi se zákonným nárokem na volno v práci a náhradu mzdy (takže nepřijdete ani o korunu na výplatě).

Kdo může být členem volební komise?

 • Podle zákona se musí jednat o občana České republiky nebo jiného státu, který má právo volit na českém území.
 • Má trvalý pobyt v tuzemsku.
 • V den složení slibu dosáhl věku 18 let.
 • U zájemce nesmí být překážka výkonu volebního práva (například omezení svéprávnosti nebo výkon trestu odnětí svobody).
 • Členem komise nesmí být člověk, který ve volbách kandiduje.

Za Vaší ochotu Vám předem děkujeme!