Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Volební kampaň

logobObčas se zabýváme otázkou, ve které letňanské hlavě se poprvé zrodila myšlenka vytvořit vlastní periodikum, zaměřené na informování obyvatel o dění v obci. Jisté je, že s tím přišla politická strana, která v době vydání prvního čísla působila na radnici. A je také jisté, že Listy nezačala vydávat naprosto nezištně. Obecně je mezi občany místní periodikum vnímáno tak, že by mělo především informovat o dění v konkrétní obci, městě. Otázkou je, jestli kromě toho, že časopis oficiálně informuje o dění v regionu, neobsahuje občas jednostranně zaměřenou propagaci politiků na radnici? Ano, podle mého názoru Listy propagaci radničních politiků obsahují. Ale i k tomuto účelu byly původně vytvořeny. Najde se ale po příštích volbách do zastupitelstva strana, která bude pouze nezištně v Letňanských listech informovat o letňanských aktivitách a nebude myslet na sebe? 

Číst dál: Letňanské listy

element Letňany bez áleje Foto: Element Letňany ale již bez aleje                                                                                                                                                                                                  Na možnost zničení stromů u stavby Element Letňany jsme za spolek Zdravé Letňany z. s. formou podmětu k šetření informovali Oblastní inspektorát Česká inspekce životního prostředí (dále ČIŽP) již v  březnu 2015. V  doporučeném dopise jsme  ČIŽP upozornili, že na pozemku, budoucí stavby domu Junion (dnes Element Letňany) se nachází celkem 40 stromů, z toho 33 vzrostlých lip. Dále jsem inspekci upozornili, že koruny stromů zasahují 4 mb nad parkoviště na pozemku  kde se bude stavba domu realizovat. ČIŽP náš podmět nebrala vážně s tím, že se stavba ještě nezahájila.

 Další podmět pro řízení ve věci ochrany zeleně na ČIŽP jsme zaslali dne 1. 4.  2018, s tím, že již došlo k poškození kořenů a korun stromů, které zasahovaly cca 3-4 mb do objektu stavby Element Letňany na pozemku 629/138.  Tentokrát dle dopisu ČIŽP, který nám zaslala inspekce již tuto záležitost bere vážněji ale doposud jsme žádné další vyjádření o možném postihu stavebníka do dnešního dne nedostali. Záležitost budeme nadále řešit.

 

 Nedopustíme další ničení letňanské zeleně. ZDRAVÉ LETŇANY

Číst dál: Zničené stromy u stavby Element Letňany

IMG 20171218 WA0001Jmenuji se Zbyněk Walter, Mgr., pracuji na pozici právník u Celní správy ČR. Jsem ženatý a mám tři již dospělé děti. K prvnímu setkání s Letňany došlo v roce 1999, a asi jako většinu z nás, jenž nejsou letňanští rodáci, překvapilo množství zeleně a všudy přítomné „povětří“. Po letech nám tu už zůstalo pouze to „povětří“, zeleň se nám před očima vytrácí a stává se obětí rozsáhlé výstavby za tichého přihlížení náš všech. Ke změně tohoto stavu nutně potřebujeme „Zdravou“ radnici, oproštěnou od osobních invektiv a zároveň cílevědomé letňanské občany, deroucí se u svých zastupitelů za své „Zdravé“ letňanské prostředí. Není toho málo, čeho bych chtěl dosáhnout, ale základní myšlenkou jsou
„Zdravé Letňany ve všech možných směrech“

Sysli graf 2013b 1024x640Konec sysla v Letňanech - přijdeme o Naturu 2000? Od roku 2008 klesla populace ohroženého sysla obecného na letišti v pražských Letňanech ze stovek jedinců téměř k nule. Loni byl pozorován pouze jeden exemplář, uvedla mluvčí Agentury ochrany a přírody České republiky (AOPK) Karolína Šůlová. To co neuvedla, je z jakého důvodu. V článku se pouze uvádí, že důvody pro zánik syslí populace nejsou zřejmé, podle Šůlové může být příčin řada. S ohledem na to, že jde o stepní druh, s...yslům nesvědčí přílišná vlhkost. Nemají také rádi vysokou trávu, ochranáři proto na vybraných lokalitách včetně Letňan zajišťují kosení. Hlodavce mohou také lovit kočky a další predátoři.

To byla oficiální informace Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK).

Zdroj: https://www.novinky.cz/…/462750-maskot-prazske-olympiady-zr…

Co nám ale mluvčí přesně neřekla je, že akci, která se koná v přírodní Lokalitě NATURA 2000, vždy někdo povoluje, například žádost o souhlas s uspořádáním Majálesu v roce 2014 obdržela Správa CHKO Český kras dne 11.2. 2014. Žádost přišla od studentské organizace StudentZone, o.s. (se sídlem Viniční 203b, 615 00 Brno. StudentZone o.s., a požádala o realizaci hromadné akce 10. ročníku tradičních studentských oslav „Pražský Majáles,“ který se pak konal v Letňanech, a to dne 30. 4. 2014. Každý, včetně letňanské radnice (!) věděl, že se má akce realizovat na části parcely č. 540/104 v k. ú. Letňany v místech výskytu chráněných letňanských syslů.

Je nutné se zeptat? Není to právě Správa CHKO Český kras, která by měla vědět, že všechny venkovní akce syslům škodí? Třeba Správa CHKO Český kras neví, že NPP Letňanské letiště byla vyhlášena dne 3. května 2005 za účelem ochrany kriticky ohroženého druhu sysla obecného Území sysla obecného a je evropsky významnou lokalitou - Praha Letňany NATURA 2000.

Dále co se ale stane, když se sysel nevzpamatuje a opravdu z Letňan zmizí? Za několik let přijdou Letňany o statut přírodní památky NATURA 2000 a z této lokality se stane pro developery velmi žádaný pozemek.

cyklomagistrálaSeverovýchodní cyklomagistrála. Tentokrát sdílíme informace o velkolepém cyklistickém projektu, kvůli němuž vzniklo memorandum městských částí, na němž je mezi podpisy starostů devíti městských částí podpis i starosty Letňan. Na základě memoranda se začala tato cyklomagistrála projektovat a dostala se i do celopražských koncepčních dokumentů. Jde o svým způsobem revoluční řešení, které vychází z úspěšného západoevropského konceptu cycle highways. Cyklomagistrála je vedena co ...nejméně kolizně na samostatném tělese spolu s železnicemi nebo silnicemi. Jde o řešení, které umožní cyklistům rychle se pohybovat po Praze, aniž by docházelo ke střetu s motorovou dopravu, což jistě ocení i motoristé.

Číst dál: Severovýchodní cyklomagistrála