Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

List Letňan

matepravovedetMěstská část Praha 18 vyhlásila v roce 2002 soutěž, o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy na budoucí prodej části pozemků 629/138, 629/251 a 629/252 – podmíněný výstavbou polyfunkčního domu s důrazem na zvýšení počtu odstavných stání. Jedním z důvodů této soutěže byla údajně plánovaná výstavba nástaveb na našich domech a s tím spojená zvýšená potřeba parkovacích míst. (pozn.

Na výše uvedených pozemcích se nachází parkoviště s kapacitou cca 270 míst (přesný počet jsme se pokusili zjistit na radnici, ale bez úspěchu), které slouží od roku 1978 obyvatelům přilehlých domů – více než 450 rodinám. Polovina parkoviště při ulici Tupolevova byla asi v roce 2000 oplocena a pronajata soukromníkovi k provozování placeného parkování.

Číst dál: Shrnutí historie stavby Polyfunkční dům JUNION od roku 2002 doposud vypracovala předsedkyně...

matepravovedetDne 27. 10. 2014 podal stavebník, společnost: Rezidence Veselská s. r. o. Beranových 140, Praha 9. Letňany žádost o vydání stavebního povolení na stavby nazvanou Obytný soubor Rezidence Veselská – bytový dům č. 3

zdroj: letnany.cz

Příloha ZDE

CENTRUM 1Informace k výstavbě sídliště pro cca 2000 obyvatel v sousedství průmyslové zóny při ulici Veselská v Letňanech, jejímiž investory jsou Ing. Jan Dvořák a Pavel Váňa.

Magistrát hl.m.Prahy rozhodl, že tento záměr, obytný soubor Letňany sever, nebude posuzován z hlediska jeho vlivů na životní prostředí. Bližší informace o záměru je možné získat na stránkách portálu EIA pod kódem záměru PHA783. V případě potřeby rady nebo právní asistence je možné obrátit se na Ateliér pro životní prostředí, o.s.. -

Zdroj:  See more at: http://praguewatch.cz/reports/view/325#sthash.WGfxCKf9.dpuf

Zdroj\: http://praguewatch.cz/reports/view/325

Parter 2 Letňanské Lentilky 1. Etapa budou končit, sídliště je zabetonované, zeleně ubylo, kde se udělala chyba. Možná se také říkáme co obyvatelé sídliště podcenili, že místo docela pěkné původní presentace lentilek se nakonec vyklubalo betonové letiště.  Z tohoto důvodu si vám dovoluji představit další úžasný nápad a tím je další architektonický skvost Parter ZŠ Tupolevova. Po prostudování presentace jsem usoudil, že vůbec nemám nic proti sjednocení parku, doplnění stromů, hřišti pro děti  a vytvoření křížení cest s povrchem z cihelné dlažby. Jedinou věc přesto nechápu je prvek, který dle autorů má  lidi vyburcovat  z každodenní reality a tím je  rozvlnění hlavní piazzy, vytvoření boulí přibližně metr vysokých těsně před vstupem do školy. Nevím co je cílem tohoto boulovatého prvku,  ale určitě to není místo,  kde dle autorů  každé dítě vyběhne nahoru na kopec a zase dolů, a každý teenager,  nebo i dospělý se  na bouli pohodlně posadí.

Cílem je  financovat projekt z dotačních programů magistrátu hlavního města, případně jiných zdrojů. Dle autora článků byly projekční práce dokončeny v roce 2013 a projekt dostal i všechna potřebná povolení. Pokud se projekt bude realizovat doufám, že výše uvedené boule tam již nebudou. Tento prvek boulovatého prvku před školou osobně považuji za velice nevhodný, nebezpečný a rovněž i nevhodně umístěný. Nedokáži si představit zimní údržby jeden metr vysokých boulí. Dále  co by se asi dělo, kdyby v základní škole začalo hořet. Jak by žáci opouštěli prostor školy seřazovali se ke kontrole počtů a  jak by ke škole najížděla hasičská auta.

OLaf Deutsch, Zdravé Leňany

Číst dál: Bude se realizovat projekt Parter ZŠ Tupolevova?

Novy prosekOdbor výstavby a územního rozhodování Městská část Praha 18 oznámil na úřední desce zahájení stavebního řízení na stavbu „Bytové domy u letňanského parku“, který bude postaven na pozemcích č. 470/30. Předmětem této stavby je výstavba dvou bytových domů. Nové stavby budou mít celkem 94 bytových jednotek.

Objekt A má 5. NP a 6 NP ustupující. Objekt bude mít celkem 78 bytů různých kategorií. Dům má obdélníkový půdorys o délce 100,1 x 11,6 metrů.

Objekt B má 5. NP. Objekt bude mít celkem 16 bytů různých kategorií. Dům má obdélníkový půdorys o délce 19.0 x  16,6 metrů.

Dle nové sociodemografické studie, kterou vytvořila společnost Výzkumy Soukup dne v březnu 2014  bude stavba ukončena v roce 2016.  A v tomto roce v Letňanech přibude celkem 448 bytových jednotek.

Zdroj  úřední deska: letnany.cz

 

Další informace:

Sociodemografická studie

 

Strana 13 z 117