Bleskovka

Využijte možnost odepsat své dluhy v rámci milostivého léta !! Zaplatí-li povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 dlužnou částku, která tím, že jí neuhradil byla použita k exekučnímu vymáhání a je vedena soudním exekutorem, uhradí-li poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč , kdy ve věci je oprávněným (věřitelem) veřejnoprávní subjekt

Zdroj a další informace k amnestii ZDE: cakovice

 

List Letňan

Prostřednictvím služby „MMS – podněty“, kterou zabezpečuje Odbor dopravy a životního prostředí, mohou občané podávat podněty a stížnosti týkající nedostatků v oblasti čistoty, údržby zeleně, parků, dětských hřišť a nakládání s odpady na katastrálním území Letňany. Zjištěné nedostatky je možné zasílat v podobě snímků (pořízených fotoaparátem či mobilním telefonem) s komentářem (přesný popis místa) na adresu elektronické pošty nospam ('mms'); Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonní číslo 739 555 304. Doručený příspěvek bude zaevidován, prověřen a řešen. Evidence příspěvků s postupem řešení bude uvedena na webových stránkách www.letnany.cz.

Zdroj: http://www.letnany.cz/mms-podnety.php

V loňském roce věnovala společnost Lidl dětská hřiště v hodnotě 16,5 milionů korun celkem 11 městům. Letos by chtěla v ČR vybudovat  dalších 19 hřišť. Jedno z nich může být i v Letňanech! Zapojte se společně s námi do soutěže o Rákosníčkovo hřiště! V období od 1. do 28. února 2013 hlasujte buď na stránkách www.lidl-rakosnickova-hriste.cz, nebo prostřednictvím sms ve tvaru LIDLmezera4MÍSTNÝKÓDprodejny-z-účtenky = VZOR: LIDL 0272) na čísle 900 11 06 pro „svou“ prodejnu (0272 = prodejna Tupolevova). Hlasování není podmíněno nákupem! Každý hlasující může vyplnit  max. 1 hlasovací formulář na internetu a poslat max. 1 SMS!

Další informace a zdroj: zde

 

Třeboradický masopust Klub LíPa Vás srdečně zve na tradiční Třeboradický masopust 2.3. od 10 hod. Začínáme průvodem s kapelou po vsi.Pokračujeme kulturním programem na zahradě restaurace Maximum. Divadélko,dětská vystoupení,hudba, dílny pro děti,zvířátková jízdárna,zabijačkové a sladké dobrůtky. Večer masopustní zábava v maskách.Rezervace na tel:608328686

MČ Praha 18 na období 2010 - 2014 vychází ze znalosti potřeb obyvatel MČ, opírá se o výsledky sociodemografické studie, která bude základem i pro vypracování Strategického plánu rozvoje městské části Praha 18. Programové prohlášení zahrnuje podstatné body programů politických stran, které tvoří koalici stojící v čele MČ.

 

Hlavní důraz bude kladen na bezpečnost, čisté životní prostředí, zkvalitnění dopravy a na zlepšení komunikace s veřejností. Veřejná správa a komunikace s občany: otevřená komunikace s občany i s využitím informačních médií a technologií; pravidelná kontrola hospodaření a činnosti organizací zřizovaných MČ; pokračování v transparentních výběrových řízeních; aplikace moderních metod řízení
a zvyšování kvality a efektivity činností Úřadu MČ; „Zdravé město“ a Agenda MA21; rozvoj veřejné správy jako služby občanům; rozšiřování nabídky systému Czech-Point. Životní prostředí: převzetí pozemků a správy zeleně v rámci vybraných území MČ; pokračování v rozvoji lesoparku; podpora vzniku nových zelených ploch;
důsledné sankcionování vlastníků neudržovaných pozemků; využití spolupráce s Městskou policií při dodržování úklidu psích exkrementů.

Číst dál: PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Rady městské části Praha 18 pro volební období 2010 – 2014

Rozpočtové provizorium končí – zastupitelstvo MČ na svém zasedání dne 15. 3. 2011 schválilo rozpočet na letošní rok. Mezi položkami předpokládaných výdajů jsou zahrnuty finanční prostředky na granty.

16. 3. 2011 bylo vyhlášeno grantové řízení, což standardně proběhlo oficiálním vyhlášením na úřední desce MČ. Po 30denní lhůtě budou předložené projekty vyhodnocovány, poté projednávány Radou MČ a ty z nich, které Rada MČ doporučí, budou ještě posouzeny a schváleny nebo nechváleny Zastupitelstvem MČ. Nějaký čas ještě zabere příprava smluv mezi poskytovatelem a příjemci grantů. Letošní posunutí schválení rozpočtu tak značně oddálilo termín, kdy se letňanské kulturní, společenské a sportovní organizace dostanou k finančním podporám své činnosti. Tak jsme rádi, že se rozpočet po několika neúspěšných pokusech konečně povedl a  že žadatelé o příspěvky na financování své činnosti se ke svým podporám dostanou v dohledné době.

 

další informace a  tiskopis nejdete zde

Strana 113 z 114