Bleskovka

Využijte možnost odepsat své dluhy v rámci milostivého léta !! Zaplatí-li povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 dlužnou částku, která tím, že jí neuhradil byla použita k exekučnímu vymáhání a je vedena soudním exekutorem, uhradí-li poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč , kdy ve věci je oprávněným (věřitelem) veřejnoprávní subjekt

Zdroj a další informace k amnestii ZDE: cakovice

 

List Letňan

 
radnice_1Dne 1. března 2013 byla přesně v 10.00 hodin slavnostně otevřena nová kancelář Úřadu m. č. Praha 18 na adrese Terezínská 109, v lokalitě Nový Prosek.  Kancelář poskytuje služby kontaktního místa Czech POINT v plném rozsahu, dále pak vidimaci a legalizaci a v neposlední řadě též služby podatelny a informačního centra.

zdroj: letnany.cz

Řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18
Starosta MČ Praha 18
svolává
řádné zasedání
Zastupitelstva městské části Praha 18
na 27. února 2013 od 18:00
další informace a zdroj:  letnany.cz
Dne 01.01.2013 vstoupil v platnost zákon č.350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Jedná se o rozsáhlou novelu, která poměrně zásadně zasahuje do povolovacího procesu.
Tato novela mj. zasahuje do rozsahu staveb, které je možné realizovat pouze na základě rozhodnutí či jiného opatření o umístění stavby, upravila rozsah staveb, které nevyžadují ani umístění dle stavebního zákona, ovšem za předpokladu splnění určitých podmínek, upravila postup při povolování staveb  prostřednictvím autorizovaného inspektora, atd. Jak jsme již v jednom z našich předchozích příspěvků informovali, novelou došlo i ke změně výše správních poplatků dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích.Vzhledem k tomu, že orientace v těchto změnách je složitá, doporučujeme všem, kteří plánují stavět, a to jak novostavbu tak provádět stavební úpravy, udržovací práce apod., a stavební zákon pro ně není srozumitelným návodem jak projít povolovacím procesem, aby se na nás obrátili se svým dotazem a my se budeme snažit obratem srozumitelně odpovědět. Je možné nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Veškeré kontakty najdete na adrese http://www.letnany.cz/clanky.php?clanek=odbory-odbor-vystavby-a-uzemniho-rozhodovani

Od března bude Letňanská sportovně kulturní s.r.o. pořádat každou soboru odpoledne v tělocvičně v Třinecké ulici zajímavé akce. Tou první je už 2. března přednáška „Uzdravte se sami pomoci čínské medicíny“. Pro Letňanské vstup ZDARMA!

zdroj: letnany.cz

Program akcí  na březen

Pro informaci zveřejňujeme odkaz na aktualizovaný adresář úřadů městských částí a zároveň na aktualizovaný bulletin hlavního města Prahy.

http://www.praha.eu/public/a7/cc/c5/909961_311652_ADRESAR_NOVY_2013_unor.pdf

http://www.praha.eu/public/5c/f7/8e/1368554_314586_Bulletin_02_2013.pdf

 

zdroj: letnany.cz

Strana 112 z 114