Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

List Letňan

vysočanská radiala-150x150Kolem Kolbenovy ulice se začíná stavět Po více než desetiletí příprav začíná ostrá fáze přeměny území po někdejší obří fabrice ČKD v Praze ve Vysočanech na novou čtvrť plnou bytových a kancelářských novostaveb. Projekty v úhrnu za desítky miliard korun zdržela krize i riziko ekologických zátěží.  Více na: v článku Vysočany: trhovce střídá stavební ruch  ZDE

ZDE 

lentilky letištěAčkoli se Metropolitní plán Prahy připravuje již tři roky, není jasné, jak reaguje na polistopadový rozvoj Prahy a očekávání jejích obyvatel. Nedostatečné zapojení veřejnosti kritizují občanské spolky i část odborné obce. Proto Arnika uspořádala vlastní anketu Skleněné peklo a Pražský klenot, která se snaží názory Pražanů zjistit. Šance nominovat stavby je až do poloviny ledna. Více na sklenenepeklo.org.

Zdroj:Arnika

 

 

 

krivokládskáMěstská část Praha 18 si vás dovoluje pozvat v pondělí 9. listopadu 2015 v 18.00 hodin na veřejnou prezentaci připravovaného stavebního záměru Rezidence Křivoklátská investora BPT Development, s.r.o. Jedná se o novostavbu bytového domu                     v Křivoklátské ulici, který má 11 nadzemních podlaží, 56 bytových jednotek a 52 parkovacích stání. Prezentace projetku se koná    v obřadní síni Úřadu městské části Praha 18 (přízemí vpravo), Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany.

Zdroj:letnany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koloNavrženým záměrem Magistrátu hlavního města Prahy je vybudování 3 rekreačních cyklotras v celkové délce 7,217 km. Cyklotrasy jsou řešeny jako jednosměrné trasy se začátkem i koncem na stávající hlavní cyklotrase A262. Celý areál cyklostezek je rozložen na dvou vrcholech stávající navážky ve stávajícím Lesoparku Letňany. Cyklostezka je navržena jako stavba trvalá. Toto území díky své modelaci a v důsledku absence husté, vzrostlé vegetace je atraktivní pro terénní cyklistiku. Oba kopce dle MHMP  využívají vyznavači terénní cyklistiky.  Investor – Magistrát hlavního města Prahy se rozhodl vyhovět poptávce občanů po terénní cyklostezce a vybudovat 3 regulérní rekreační cyklotrasy. Pozemky dotčené navrženým záměrem jsou součástí širšího území Lesoparku Letňany. (pozn. :  Nevíme sice, kteří občané o cyklostezku žádali  ale to nám snad jednou možná MHMP vysvětlí, protože v anketě „10-ti problémů Letňan“ to určitě nebylo.)

Popis trasy:
Navržená cyklotrasa je situována v severním kvadrantu lesoparku. Jedná se o území, které je modelováno navážkami hlušin z výstavby metra. Investor – Magistrát hl. m. Prahy je vůči poptávce po sportovním vyžití vstřícný a přistoupil k záměru uspokojit poptávku po terénní cyklostezce a vybudovat terénní cyklostezku s trasami různého stupně obtížnosti. Bude se jednat o veřejný sportovní areál. Stávající návrh areálu cyklostezky je výsledkem úvah o řešení, které minimalizuje případné negativní vlivy na životní prostředí. Výměra areálu cyklostezky by činila 106 294 m2. Oznamovaný záměr obsahuje vybudování tří rekreačních cyklotras v celkové délce 7,001 km. Cyklotrasy jsou řešeny jako jednosměrné trasy se začátkem i koncem na stávající hlavní cyk-lotrase A262. Areál je rozložen na dvou vrcholech stávající navážky ve stávajícím lesoparku Letňany. Vpravo od cyklotrasy A262 se nachází trasy A1 a A2, nalevo pak trasa FEO.

Číst dál: Magistrát hlavního města Prahy plánuje v našem lesoparku trvalou sedmi kilometrovou cyklostezku

aviaNa pozemku AVIE v místech, která sousedí s Kolonií u Avie je již několik dní  slyšet zvuky těžkých stavebních strojů,  proto jsem se zeptal  našeho stavebního úřadu zda není  v dohlednu další velká stavba, která by nám občanům opět znepříjemnila život. Odpověď jsem dostal okamžitě přímo od  vedoucího stavebního odboru pana Ryčla, který mi napsal, že se jedná pouze  o odstraňování starých objektů, již léta nevyužívaných s velmi špatným technickým stavem.  Odstranění dle stavebního odboru jsou prováděna postupně v celém areálu Avie a bylo na ně vydáno rozhodnutí o povolení odstranění stavby. Zatím nás o žádné nové stavbě neinformoval.

Zdravé Letňany

 

 

Strana 12 z 117