Bleskovka

Využijte možnost odepsat své dluhy v rámci milostivého léta !! Zaplatí-li povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 dlužnou částku, která tím, že jí neuhradil byla použita k exekučnímu vymáhání a je vedena soudním exekutorem, uhradí-li poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč , kdy ve věci je oprávněným (věřitelem) veřejnoprávní subjekt

Zdroj a další informace k amnestii ZDE: cakovice

 

List Letňan

 

starostoveods02Poslední zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18, které se konalo ve čtvrtek 12. září 2013, s sebou mimo jiné přineslo i změny ve vedení letňanské radnice. Na základě dohody tří nejsilnějších politických stran byla dosavadní koalice ODS a TOP 09 rozšířena o ČSSD. Představitelé těchto stran se dohodli na spolupráci při rozhodování a při vedení městské části až do konce stávajícího volebního období. Tento krok s sebou přinesl i personální změny ve složení Rady městské části, a to na pozici starosty, některých radních a předsedů dvou výborů. Na zasedání zastupitelstva rezignovali na své funkce stávající starosta Mgr. Ondřej Lněnička (ODS), zástupce starosty Ing. Stanislav Tomášek (ODS), radní Mgr. Ivan Kabický (ODS), Ing. Martin Halama (ODS), předseda finančního výboru, a David Kolínský (nezávislý), předseda kontrolního výboru. Odvolán byl zástupce starosty Mgr. Martin Zástěra (TOP 09). 
Číst dál: Ve vedení městské části Praha 18 došlo k zásadním změnám

Kbicka Garhard 2 crNa dnešním jednání (12. 9. 2013) zastupitelů městské části Praha 18 - Letňany,  podal   Ivan Kabicky (ODS)  návrh na  odvolání místostarosty pana Martina Zástěry  (TOP 09),  tímto krokem  byla  předčasně ukončena 3 roky stará koaliční smlouva mezi ODS a TOP 09.  Návrh byl za podpory zastupitelů i z ČSSD přijat.   Uvidíme, co na to za rok  řeknou  letňanští  voliči.  Nebyla tímto krokem  otevřena i určitá forma  spolupráce mezi letňanskou ODS a ČSSD?

Olaf Deutsch, předseda Zdravé Letňany o.s. 

Vydavatelství  MILPO a městská část Praha 18  připravuje  publikaci o Letňanech. Pokud máte doma historické fotografie domů, továren, osob nebo cokoliv , co by publikaci obohatilo, prosíme o zapůjčení. Budou-li materiály v knize použity, bude zde přirozeně uveden zdroj . Kontakt:  tajemník ÚMČ Ing. Gerhard, tel. 603 577 067, pí.  Saitzová, 774 105 762. 
Zdroj: letnany.cz

Přistavení velkoobjemových kontejnerů v Letňanech
Datum: Pátek 26. července 14 až 18 hod.

Adresa přistavení kontejneru:
Místecká x Jablůnkovská, Fryčovická u školy, Tvrdého x Rychnovská

Zdroj a další informace: letnany.cz

Není Vám lhostejné místo kde žijete? Myslíte si, že je třeba v Letňanech něco zlepšit? Dejte nám o tom vědět! Vyplňte anketu Deset problémů Letňan a do konce června ji předejte v podatelně úřadu nebo odešlete na adresu ÚMČ Praha 18, odb. kancelář tajemníka, Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany. Po vyhodnocení ankety se budou tématy zabývat orgány samosprávy.
 

Deset problémů Letňan

 

Níže uvedené problémy vyplynuly z veřejné diskuse s občany, konané dne 13. května 2013 v rámci projektu zaměřeného na zlepšování kvality života obyvatel Letňan
a zapojení veřejnosti do rozvoje městské části.

 

Prosíme, označte DVA Z NÍŽE UVEDENÝCH PROBLÉMŮ, jejichž řešení upřednostňujete.

 

1. Nedostatečná kapacita MŠ, přílišná složitost přihlášek do MŠ, nepřehlednost přijímacího řízení

2. Nová silnice přes lesopark (požadavek na její odklonění)

3. Zrušení cyklotrasy A44 kolem letiště (požadavek na její znovuzavedení)

4. Zabírání orné půdy pro bytovou a komerční výstavbu

5. Poškozené a neopravené sítě na hřišti Stará Náves

6.-7. Nedostatečné využití lesoparku, absence herních prvků a ploch, např. skate parku

6.-7. Chybí Denní stacionář pro seniory

8. Absence kamerového systému v ul. Krausova a v prostorách „Nový vstup do Letňan“

9. Zrušení zlevněných vstupenek do bazénu Lagoon pro letňanské občany

10.-11. Chybějí sociální byty

10.-11. Chybí osvětlený přechod v Žamberské ulici u zastávky MHD Trutnovská

Jeden jiný podnět…………………………………………………………………………..

Anketu odevzdejte do 30. června 2013

Dotazník je také uveřejněn ke stažení na adrese www.praha18.cz. Můžete ho zaslat poštou na adresu ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, 190 00  Praha 9, odevzdat v podatelně úřadu a v Terezínské 104, Praha – Prosek. S výsledky budete seznámeni v Letňanských listech a na webu MČ www.praha18.cz.

 

 

Mám zájem se podílet na dalším rozvoji městské části zapojením do pracovních skupin strategického plánu, být informován a zván na veřejná projednávání.

 

Jméno a příjmení …………………………………………………………………………….

Bydliště  ………………………………………………………………………………………

Telefon ………………………..

E-mail  ………………………..

 
 
- anketní lístek najdete ve  verze DOC - zde
 
Nebuďte lhostejní k tomu,  co se v Letňanech děje a zůčastněte se ankety 
Zdravé Letňany o.s. 
 

Strana 109 z 114