Bleskovka

Letňanská Kazimírka zveřejnila termíny letních táborů pro sezónu 2022 Již nyní můžete vyplnit předběžný zájem a termíny si zapsat do kalendáře Termíny naleznete na webových stránkách https://www.kazimirka.cz/

 

List Letňan

 

Lentilky 1Reakce na článek:   Začala stavba Letňanské Lentilky - obyvatelé protestují   Zde
 e-mail z  24. 3. 2014  
Je pravdou, že projekt první fáze lentilek počítal s rušením předzahrádek a vydláždění až po domy. Tento projekt byl známý a jednotlivá SVJ se k nim mohla, stejně jako občané vyjádřit. Musím konstatovat, že i já osobně jsem tuto skutečnost přehlédl. Takže je chyba i na nás obyvatelích této lokality. Právě kácení stromů bylo i důsledkem projektu bez předzahrádek. V současné době je již zpracovávána změna, která zachová předzahrádky, i když v trochu pozměněné podobě. Počítá se s výsadbou keřů a trvanlivých rostlin.  Myslím proto, že petice bude nadbytečná. Nepříliš zdařilou komunikací s občany došlo možná až k zbytečné hysterii, která je však zneužívána některými jedinci k vyhrožování. Anonymní telefony například „dej si bacha, vím kam chodí tvé děti do školy“, je opravdu nechutné.
Oldřich Miffek, zástupce starosty (ČSSD)
 

 

 

starostoveods02vypadá to, že zima tento rok již zůstane v ilegalitě. Pro nás tím pádem ztrácí smysl i snad nejznámější březnová pranostika o teplých kamnech (a to i s ohledem na věk ústředního topení). A po tom, jak vypadá opravdová zima, můžeme zapátrat jen ve vzpomínkách nebo na obrázcích pana Lady. Zkrátka, jaro stojí za dveřmi. Stejně jako stáli rodiče se svými ratolestmi za dveřmi základních škol při letošních zápisech do prvních tříd. A nebylo jich málo. 
Číst dál: Slovo starosty 3/2014 Mgr.Kabického s komentářem občanského sdružení Zdravé Letňany o. s.

Přechod avie 4 Zdravé město Praha – Letňany  organizuje v pondělí 7. dubna 2014 od 17 hodin v  Obřadní síni ÚMČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha – Letňany další veřejné fórum „Deset problémů Letňan“,  Na fóru  bude dán prostor i   dětem a mládeži do 18 let, kterým bude  připraven „stůl mladých“!  Otázka  pro děti zní: Vadí vám v Letňanech něco? Chtěli byste něco změnit?  

Pozvánka ZDE

 
Poslední zveřejněná témata z roku  2013
Deset problémů Letňan:
1. Wifi na Proseku
2. Nová silnice přes lesopark (požadavek na její odklonění)
3. Nedostatečná kapacita MŠ, přílišná složitost přihlášek do MŠ, nepřehlednost přijímacího řízení
4. Zrušení zlevněných vstupenek do bazénu Lagoon pro letňanské občany
5. Zabírání orné půdy pro bytovou a komerční výstavbu
6. Ničení školního hřiště Fryčovická
7. Nedostatečné využití lesoparku, absence herních prvků a ploch
8. Zrušení cyklotrasy A44 kolem letiště (požadavek na její znovuzavedení)
9. Absence kamerového systému v ul. Krausova a v prostorách Nový vstup do Letňan
10. Chybí denní stacionář pro seniory
 
Zdroj: zde
 
Související články na webu sdružení:
 

 

(reakce ČSSD na článek  sdružení Zdravé Letňany o.s. ze dne 12. 3. 2014)

Ve čtvrtek 13. 3. 2014 se bude na zastupitelstvu MČ Praha 18 schvalovat záměr poskytnutí 50-ti milionový úvěr

K záměru získání 50 milionů Kč formou úvěru

radnice 1Jedním z hlavních témat jednání letňanského zastupitelstva ve čtvrtek 13. března 2014 bude projednání záměru vypsat výběrové řízení na poskytovatele úvěru ve výši 50 milionů Kč, který by měl sloužit k pokrytí investičních aktivit v letošním a příštím roce. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně citlivé téma, je vhodné k němu uvést rozhodné skutečnosti, které nás vedou k podpoře tohoto záměru.

Naše městská část disponuje dlouhodobě vysokými finančními rezervami ve výši dosahující mnoha desítek milionů korun, resp. jednotlivých stovek milionů korun. Z tohoto pohledu je tedy záměr vzít si na financování investičních akcí zdánlivě podivný a nesmyslný. Je však nutné si uvědomit, že hospodaření obce se řídí svými pravidly. V současné době jsou tyto peníze uloženy na běžném účtu, tudíž nejsou výrazně zhodnocovány. Ačkoliv jsou podmínky běžného účtu dojednány dobře, nepřesahuje běžná míra úročení několik málo desetin procenta.

Z tohoto důvodu došlo v tomto období k uložení 80 milionů korun ve dvou fázích na termínovaný účet. Bylo provedeno poptávkové řízení, při kterém byly osloveny bankovní instituce a na základě jejich nabídek byly vyhodnocena jako nejvýhodnější varianta nabídka společnosti JaT, která při délce termínovaného vkladu 4 roky nabídla úrok ve výši 3 %. Zjednodušeně řečeno pak toto depozitum bude po dobu 4 let generovat každý rok výnos ve výši 2,4 mil. Kč.

Číst dál: Reakce Ing. Ondřeje Mifka Ph.D . (ČSSD) na záměr radnice získat 50 milionový úvěr

matepravovedetDne 13. března 2014  schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 18 Letňany  záměr získat  50 000 000 000,- Kč  úvěr, (určeno pro letňanské lentilky, zateplení ZŠ a sportovní haly v Třinecké ulici). O poskytnutí samotného úvěru a uzavření smlouvy s bankovním úřadem vzešlým na základě  výběrového řízení budou zastupitelé jednat pravděpodobně již v průběhu června letošního roku.   Pozvánka zde

 

Související informace k tématu :

 

 

 

Letňanské listy březen 2014
Ve středu 2. Února byla podepsána se společností Skanska  Smlouva na výstavbu lentilek podepsána.   Radní Jan Mikulecký říká:  Letňanské lentilky jsou největší stavební projekt, který radnice městské části Praha 18 realizovala. Rovněž dotace ve výši 27 miliónů korun je zároveň historicky nejvyšší, jakou Letňany z evropských fondů získaly.

 

 

 Co to budou  stát  lentilky?
Vybráno z Letňanských listů z  února 2014
První fáze projektu Letňanské lentilky, která zahrnuje ulice Kuželova,  Jančova, Malkovského a Místecká, vnitroblok kolem Žabky a jižní část  vnitrobloku u Mateřské školy Malkovského, má svého dodavatele.  Vítězem výběrového řízení se stala společnost Skanska s cenou 40 milionů korun.  Zdroj: http://www.letnanskelisty.cz/archiv/Letnanske_listy_2014_02.pdf

Kde na to radnice vezme?

Rada hlavního města (11/6) a následně zastupitelstvo (20/6) schválilo výsledky výzvy dotačního programu OPPK 2.1. Revitalizace a ochrana území. Projekt Letňanské lentilky obdržel dotaci        26 656 828 Kč chvástá se naše radnice. Je to obrovský úspěch píše hrdě radnice,  protože tak vysokou dotaci z evropských fondů zatím Letňany nikdy nedostaly. Dále se radnice chlubí, že Lentilky byly se svými 71 body vyhodnoceny jako 3. nejlepší projekt letošní výzvy.
Zdroj: http://letnanskelentilky.cz/letnanske-lentilky-dostaly-dotaci-27-000-000-kc/

Do 40-ti miliónu pár korun chybí, kdy se vezme  zbytek financí?

Vybíráme z jednání Rady MČ Praha 18 

Dlouhodobý úvěr pro Letňany
Na jednání dne 11. 12. 2013 radní schválili znění oznámení předběžných informací ve veřejné zakázce Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 50 000 000 korun pro financování investičních akcí MČ Praha 18 a jeho zveřejnění. Z tohoto úvěru chce městská část financovat investiční akce, které plánuje zahájit v roce 2014. (pozn. autora zápis z RMČ není zveřejněn na webových stránkách www.letnany.cz) O úvěru má nakonec ještě rozhodnou Zastupitelstvo MČ Praha 18 dne 13. 3. 2014.    pozvánka   zde

A teď letňanské zadlužení na 10 let

Naše městská část má velmi zdravé finance, a proto Zastupitelstvo MČ Praha 18 schválilo uložení částky ve výši 80 milionů korun na čtyřletý termínovaný vklad. Vedle tohoto značně vysokého „zmraženého“ balíku peněz zbývá na běžných účtech městské části Praha 18 disponibilní částka ve výši více než 120 milionů korun. Poprvé v historii Letňany vstoupí do úvěrové politiky. Pevně věříme, že občané městské části tento krok ocení – ať už bude jeho výsledkem nová tvář sídliště s lentilkami, nebo nový a teplejší „kabát“ škol, které navštěvují jejich děti, píše radnice ve svých listech.

Zdroj: Letňanské listy leden 2014  zde

Vyjádření   občanského sdružení Zdravé Letňany o.s.

Radnice bude ukládat do jedné bankovní instituce na čtyřletý termínovaný vklad  částku 80 miliónu korun (pozn. autora 4 roky jako  je doba i volebního období)  a  od asi druhé instituce si půjčuje na deset let  úvěr  s nepojmenovanou úrokovou sazbou částku  (sazbu uvidíme po výběrovém řízení) ve výši 50 milionů korun. 

 Z tohoto vysokého úvěru si odčerpají Letňanské lentilky částku cca 13 milionů korun, možná i více, protože se uvažovalo i s částkou 50 milionů korun (pozn autora. třeba nastanou  i velmi oblíbené vícepráce).  Dále radnice nám občanům již několikrát sděluje a to i z více zdrojů, že Letňanské  lentilky dostali dotaci 27 milionů korun. 

Co se stane, když MČ o peníze z EU přijde, provedou se práce na Letňanských lentilkách dle nově uzavřené smlouvy se Skanskou a bude se čerpat 50-ti milionový úvěr pouze na lentilky, nebo se od smlouvy se Skanskou odstoupí a peníze se vloží na jiné možná důležitější plánované investiční akce.  I přesto, že mám vedení radnice tvrdí, že na tom Letňany jenom vydělají, jako občan  cítím, že  jdeme do určitého finančního rizika, které ale zatím nikdo nepojmenoval. 

Reakce koaliční strany ČSSD ( ing. Ondřej Mifek  Ph.D.)   k výše uvedenému článku  ZDE

Olaf Deutsch
Předseda Zdravé Letňany o.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana 107 z 115