Bleskovka

Využijte možnost odepsat své dluhy v rámci milostivého léta !! Zaplatí-li povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 dlužnou částku, která tím, že jí neuhradil byla použita k exekučnímu vymáhání a je vedena soudním exekutorem, uhradí-li poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč , kdy ve věci je oprávněným (věřitelem) veřejnoprávní subjekt

Zdroj a další informace k amnestii ZDE: cakovice

 

List Letňan

 

Fázování-Lentilek-120701-1024x723
Na čtvrtek 10. dubna v 18.30 hodin svolává starosta Letňan mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 18. Jednání se bude konat  tradičně v obřadní síni MČ Praha 18, Bechyňská 639. Na jednání zastupitelstva se především bude projednávat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřená  se stavební společností Skanska  a.s. která v Letňanech staví v poslední hodně diskutovanou investiční akci Letňanské Lentilky 1. etapa. 
Zdroj: letnany.cz
 
Něco málo z dotazů a odpovědí k tématu:
Číst dál: Lentilky se budou řešit na mimořádném zasedání Zastupitelstva MČ Praha 18

 

Lentilky 1Reakce na článek:   Začala stavba Letňanské Lentilky - obyvatelé protestují   Zde
 e-mail z  24. 3. 2014  
Je pravdou, že projekt první fáze lentilek počítal s rušením předzahrádek a vydláždění až po domy. Tento projekt byl známý a jednotlivá SVJ se k nim mohla, stejně jako občané vyjádřit. Musím konstatovat, že i já osobně jsem tuto skutečnost přehlédl. Takže je chyba i na nás obyvatelích této lokality. Právě kácení stromů bylo i důsledkem projektu bez předzahrádek. V současné době je již zpracovávána změna, která zachová předzahrádky, i když v trochu pozměněné podobě. Počítá se s výsadbou keřů a trvanlivých rostlin.  Myslím proto, že petice bude nadbytečná. Nepříliš zdařilou komunikací s občany došlo možná až k zbytečné hysterii, která je však zneužívána některými jedinci k vyhrožování. Anonymní telefony například „dej si bacha, vím kam chodí tvé děti do školy“, je opravdu nechutné.
Oldřich Miffek, zástupce starosty (ČSSD)
 

 

 

starostoveods02vypadá to, že zima tento rok již zůstane v ilegalitě. Pro nás tím pádem ztrácí smysl i snad nejznámější březnová pranostika o teplých kamnech (a to i s ohledem na věk ústředního topení). A po tom, jak vypadá opravdová zima, můžeme zapátrat jen ve vzpomínkách nebo na obrázcích pana Lady. Zkrátka, jaro stojí za dveřmi. Stejně jako stáli rodiče se svými ratolestmi za dveřmi základních škol při letošních zápisech do prvních tříd. A nebylo jich málo. 
Číst dál: Slovo starosty 3/2014 Mgr.Kabického s komentářem občanského sdružení Zdravé Letňany o. s.

Přechod avie 4 Zdravé město Praha – Letňany  organizuje v pondělí 7. dubna 2014 od 17 hodin v  Obřadní síni ÚMČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha – Letňany další veřejné fórum „Deset problémů Letňan“,  Na fóru  bude dán prostor i   dětem a mládeži do 18 let, kterým bude  připraven „stůl mladých“!  Otázka  pro děti zní: Vadí vám v Letňanech něco? Chtěli byste něco změnit?  

Pozvánka ZDE

 
Poslední zveřejněná témata z roku  2013
Deset problémů Letňan:
1. Wifi na Proseku
2. Nová silnice přes lesopark (požadavek na její odklonění)
3. Nedostatečná kapacita MŠ, přílišná složitost přihlášek do MŠ, nepřehlednost přijímacího řízení
4. Zrušení zlevněných vstupenek do bazénu Lagoon pro letňanské občany
5. Zabírání orné půdy pro bytovou a komerční výstavbu
6. Ničení školního hřiště Fryčovická
7. Nedostatečné využití lesoparku, absence herních prvků a ploch
8. Zrušení cyklotrasy A44 kolem letiště (požadavek na její znovuzavedení)
9. Absence kamerového systému v ul. Krausova a v prostorách Nový vstup do Letňan
10. Chybí denní stacionář pro seniory
 
Zdroj: zde
 
Související články na webu sdružení:
 

 

(reakce ČSSD na článek  sdružení Zdravé Letňany o.s. ze dne 12. 3. 2014)

Ve čtvrtek 13. 3. 2014 se bude na zastupitelstvu MČ Praha 18 schvalovat záměr poskytnutí 50-ti milionový úvěr

K záměru získání 50 milionů Kč formou úvěru

radnice 1Jedním z hlavních témat jednání letňanského zastupitelstva ve čtvrtek 13. března 2014 bude projednání záměru vypsat výběrové řízení na poskytovatele úvěru ve výši 50 milionů Kč, který by měl sloužit k pokrytí investičních aktivit v letošním a příštím roce. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně citlivé téma, je vhodné k němu uvést rozhodné skutečnosti, které nás vedou k podpoře tohoto záměru.

Naše městská část disponuje dlouhodobě vysokými finančními rezervami ve výši dosahující mnoha desítek milionů korun, resp. jednotlivých stovek milionů korun. Z tohoto pohledu je tedy záměr vzít si na financování investičních akcí zdánlivě podivný a nesmyslný. Je však nutné si uvědomit, že hospodaření obce se řídí svými pravidly. V současné době jsou tyto peníze uloženy na běžném účtu, tudíž nejsou výrazně zhodnocovány. Ačkoliv jsou podmínky běžného účtu dojednány dobře, nepřesahuje běžná míra úročení několik málo desetin procenta.

Z tohoto důvodu došlo v tomto období k uložení 80 milionů korun ve dvou fázích na termínovaný účet. Bylo provedeno poptávkové řízení, při kterém byly osloveny bankovní instituce a na základě jejich nabídek byly vyhodnocena jako nejvýhodnější varianta nabídka společnosti JaT, která při délce termínovaného vkladu 4 roky nabídla úrok ve výši 3 %. Zjednodušeně řečeno pak toto depozitum bude po dobu 4 let generovat každý rok výnos ve výši 2,4 mil. Kč.

Číst dál: Reakce Ing. Ondřeje Mifka Ph.D . (ČSSD) na záměr radnice získat 50 milionový úvěr

Strana 106 z 114