Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

List Letňan

2014 PrahaNa 23/2018  jednání RMČ Praha 18  byl projednáván bod Bod č. 41  „Projekt „Krásné Letňany 2040 – Smart City“, který předložil místostarosta Sehnal  ZDE

Cílem projektu MČ Letňany je vytvořit generel dalšího rozvoje MČ ve všech oblastech potřeb občanů a s využitím dlouhodobého plánování zdrojů a potřeb jej rozpracovat do jednotlivých etap, které bude potřeba zabezpečit potřebnou infrastrukturou. Po dílčím projednání v RMČ měl být návrh projektu předložen ZMČ ke schválení s tím, aby mohl být následně naplňován v jednotlivých krocích (tedy vstupní analýza, vytvoření komunikačních nástrojů, diskuse s občany a jejich podněty, vlastní zpracování záměru, diskuse nad výstupem, projednání ve Výborech, Radě a konečně schválení ZMČ.

Usnesení RMČ nepřijala.

Co je to vlastně “Smart City“

Koncepce Smart Prague vychází z celosvětově známého konceptu Smart Cities. Vznikla na základě dlouhodobých priorit města stanovených zejména jeho Strategickým plánem a sledováním světových trendů v technologickém vývoji. Bylo definováno šest klíčových oblastí, kde bude mít zavádění moderních technologií nejvýznamnější pozitivní dopady do života Pražanů: Mobilita budoucnosti, Chytré budovy a energie, Bezodpadové město, Atraktivní turistika, Lidé a městské prostředí a Datová oblast. Právě poslední jmenovaná oblast je srdcem celého konceptu a zaručí celkovou provázanost všech projektů. Celoměstská datová platforma, která bude vybudována, umožní poprvé v historii města vyhodnocovat a interpretovat městská data jako celek. Využijí ji vedení města, firmy i občané. Taková práce s daty může například pomoci predikovat, kde se v reálném čase nachází volné místo k zaparkování, a tak přispět k řešení ožehavého problému Prahy. Řada technologických novinek je zaváděna do městského prostoru v režimu pilotního provozu, který zaručí otestování technologie a teprve po vyhodnocení jejích přínosů se rozhodne o jejím případném rozšíření. Snížíme tak riziko zmařených investic do nových technologií nasazených ve velkém měřítku.

Operátor ICT plní v celém procesu roli manažera při koordinaci naplňování koncepce. O realizaci projektů však rozhodují orgány města, které využívají doporučení především Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze, případně Výboru pro Smart Cities Zastupitelstva hl. m. Prahy. Klíčové pro úspěch Smart Prague je zapojení městských společností a městských částí. Operátor ICT spolupracuje na projektech s Technickou správou komunikací, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Dopravním podnikem hl. m. a řadou dalších pražských subjektů. Cílem je, aby všechny aktivity podporující Smart Prague byly navzájem maximálně provázány. Stejně důležitá pro udržení vysoké kvality a odbornosti modernizace městského prostoru je spolupráce s akademickým sektorem. Intenzivní poradenství probíhá s Českým vysokým učením technickým v Praze a Karlovou univerzitou, zapojeny jsou i další akademické instituce. Celé Smart Prague však tvoříme pro Pražany, komunikujeme proto s odbornou i laickou veřejností. Prostřednictvím kampaně Mám nápad sbíráme podněty, jak by měly být ulice Prahy proměněny, a snažíme se je uvádět do praxe.

Můžou vstoupit MČ?

 Praha se v rámci naplňování koncepce Smart City  a strategického konceptu Smart Prague rozhodla finančně podpořit projekty městských částí hl. m. Prahy, které přispějí k jeho rozvoji a zapadají do koncepce Smart Prague.  MČ se ale musí do projektu přihlásit. Zatím poslední možnost podání  námětů ale skončila pro MČ a to i pro Letňany dne 15.10.2018.  ZDE    

Zdroj: https://smartprague.eu/

BabišBabiš plánuje kvůli vládní čtvrti za 10 miliard vyměnit s Prahou pozemky.  Premiér Andrej Babiš rozvíjí svůj plán, že by měla v Praze vzniknout jedna vládní čtvrť, kam by se přestěhovali ministři a úředníci. S plánem přišel už loni, nyní oslovil kvůli plánované čtvrti na okraji Prahy v Letňanech, jejíž výstavba by stála zhruba deset miliard korun, nové vedení města a navrhuje směnu pozemků.  Premiér Andrej Babiš rozvíjí svůj plán, že by měla v Praze vzniknout jedna vládní čtvrť, kam by se přestěhovali ministři a úředníci. 

Číst dál: Babiš plánuje kvůli vládní čtvrti za 10 miliard

Metro Letnany 4Každé metro do Letňan a ještě častěji! Rada hlavního města Prahy schválila zrušení pásmového provozu na metru C mezi Ládvím a Letňany. Snad to přinese i menší dopravní zácpy na cestě do centra. Zatím je to jen zkušební provoz, ale věřme, že hlavní město uzná výhodnost těchto nákladů. Lepší než budovat nákladná parkoviště, je vozit lidi rychle a pohodlně v hromadné dopravě. Snad dvouminutový interval ve špičce a pětiminutový mimo špičku přesvědčí některé lidi, aby nechali... auto doma a nepořizovali si do rodiny druhé nebo třetí. „Problémem jsou velmi dlouhé intervaly metra v tomto období, na které jinde v Praze narazíte jen pozdě večer nebo v 5 ráno. Interval 8 minut v jednu odpoledne (10 minut v pracovní den o prázdninách), je tak dlouhý, že z Letňan pak odjede několik prázdných autobusů a pak naopak několik plných, protože vždy po delší době přijede větší skupina lidí. Také je delší než všude o víkendu, včetně Letňan. Po zrušení pásma jen v ranní špičce přibylo jen v Letňanech každý den v metru 1 000 lidí. A pokud dokážeme nalákat další, každá stovka aut, co nepojede odtud do centra, pomůže veškeré dopravě ve městě. V tomto kontextu se domníváme, že se úprava vyplatí. Nicméně vytížení spojů metra budeme sledovat, Radě hl. m. Prahy poskytneme vyhodnocení a pak se uvidí, zda bude toto opatření pokračovat,“ dodává k tomu organizace ROPID.

Zdroj: facebook zdraveletnany

bagrPřed jedenácti lety hlavní město představilo krajinářskou studii lesoparku mezi Letňany, Čakovicemi a Kbely. Součástí studie byla hustá cestní síť v jižní části, kde se předpokládalo největší využití. Cesty se dostaly i do projektové dokumentace, ale kvůli nejasnostem v záměrech městské části Praha 18 nebyly vybudovány. Po několika drobných úpravách v uplynulých letech další velká investice proběhla až v roce 2017: Byly postaveny cyklistické tratě na kopcích. V roce 2018 se lesopark dočkal další větší investice: V místě, kde už byla vyšlapána pěšina, se staví nová stezka podél Toužimské ulice. Tato propojka je velmi důležitá, protože dosud bylo možné v noci potkávat na Toužimské chodce, kteří si po úzké silnici zkracovat cestu do Kbel. Doufejme, že se taky rozředí množství chodců, cyklistů, bruslařů, chodců, běžců a pejskařů, aby se neopakovaly případy, že dochází i k napadení mezi návštěvníky. Druhá stezka už stojí, ale je v povrchu, který z části degradoval, zčásti nevyhovuje požadavkům na standard stezky pro bruslaře a cyklisty, která vede do Čakovic i do Kbel jako třímetrová asfaltobetonová komunikace. Zlepší se zejména průjezd od Čakovic a Letňanských zahrad do Kbel. Podle zájmu návštěvníků může Praha do budoucna zřídit nebo upravit i další stezky. Kbely i Čakovice další stezky připravují.
 Radek Čermák

Zdroj. kbely.cz

zástavba PrahaPraha má řadu nezastavěných velkých pozemků, na něž si léta brousí zuby silné investorské firmy. Chystají se na nich stavět celé nové městské čtvrtě - s bytovými domy, kancelářskými a obchodními komplexy, občanskou vybaveností, bulváry i parky. Je to změna oproti dosavadnímu způsobu zástavby, kdy developerské firmy na menších parcelách stavěly spíš jednotlivé budovy či menší městské celky. Ve videu uvidíte kdo si brousí zuby na pozemek pod továrnou AVIE

Video + zdroj: ZDE

v

Strana 7 z 119