Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

List Letňan

5489192 img praha letnany v0Praha je ochotna poskytnout vládě Andreje Babiše (ANO) pozemky pro výstavbu adminitrativní čtvrti v Letňanech. Vyplynulo to ze schůzky mezi Babišem a pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti), který si však určil řadu podmínek. Kromě jiného i to, že stát na oplátku zafinancuje dostavbu městského okruhu za 60 miliard. Podle Hřiba k žádné finálně dohodě zatím nedošlo.

Proč jste přistoupil na ten úřednický areál? Nepadla žádná finální dohoda. V médiích to zní, jako kdybychom se dohodli, ale nebylo dosaženo žádné dohody. Jednali jsme s panem premiérem o komplexním řešení vztahů mezi Prahou a státem. Usilujeme o to, aby Praha byla moderním městem krátkých vzdáleností. Navrhovali jsme, aby v Letňanech vznikla moderní severní nemocnice a k tomu dostupné bydlení, a aby tam vznikl nějaký podíl administrativních kapacit. Celá struktura nové čtvrti by měla být navržena v mezinárodní architektonické soutěži, aby bylo zaručeno, že vytvoříme společně opravdu hezkou část města. V souvislosti s takovým masivním stavebním developmentem by pochopitelně došlo také k navýšení dopravy v oblasti. Podmínkou je proto, aby stát zafinancoval dostavbu vnitřního okruhu. To je investice zhruba ve výši 60 miliard korun. Domácí Praha nedá Babišovi pozemky v Letňanech lacino. Chce peníze na nemocnici i okruh Tu nemocnici za 8,5 miliardy by měl také postavit stát, půjde o přestěhovanou Bulovku. Kromě toho jsme jednali o tom, aby se uprázdněné státní budovy na Bulovce převedly do vlastnictví Prahy. Realizoval by se tam projekt dostupného bydlení. Také jsme se bavili o tom, že by měla být karlínská kasárna převedena na Prahu, abychom měli kam převést magistrát ze Škodova paláce, který máme pronajatý.

Nebylo dosaženo dohody, ale připouštíte možnost, že by tam ten úřednický areál mohl vzniknout?

 Nebude to úřednický areál. Ta architektonická soutěž by měla vést právě k tomu, aby nevznikla monotematická čtvrť. Právě proto, že tam bude mix moderní nemocnice, bydlení a administrativ, by tam měla vzniknout moderní čtvrť.

Dobře, ale je vhodné, aby lidé jezdili na úřady až na kraj města?

To jsou ministerstva a tam se příliš nejezdí, jako občan tam nemusíte moc chodit. Určitý podíl bydlení by měl být navíc pro lidi, kteří tam budou pracovat, třeba i v té nemocnici. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že by nemělo jít o monotematickou čtvrť, o žádné ghetto, ale skutečně o mix těch funkcí. Domácí Babiš má první úřady pro čtvrť v Letňanech, v rukou soukromníků může skončit i staroměstský palác

Byl Babiš ochoten přistoupit na podmínku s vnitřním okruhem?

A priori to neodmítl, takže o tom budeme dále jednat.

Je to ale vaše zásadní podmínka?

Tak samozřejmě. Pokud dojde v té lokalitě k navýšení dopravní intenzity, tak je jasné, že Praha nemůže nést veškeré náklady na kompenzaci těchto navýšení. To je logické.

Představil vám Babiš nějakou konkrétní představu toho areálu a výnosu celého projektu?

Ne. To je právě věc, která je stále nedořešená. Já jsem chtěl, aby nám předali seznam budov, které by se vyklidily. Bohužel jsem je nedostal. Paní ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu mi ho odmítla předat. Přitom je ten seznam pochopitelně zcela zásadní a je to rozhodující faktor pro to, abychom mohli posoudit, jaké dopady bude mít vyklizení a změna účelu budov v centru Prahy.

V některých případech mi ten plán, který jsem viděl v médiích, vůbec nepřijde dobrý. Například se počítá s uvolněním budovy ministerstva životního prostředí, kterou pan premiér označil jako „takový panelákový barák“. Přitom je to budova, která se stavěla jako administrativní, nedávno se tam měnila fasáda, okna, na střeše je fotovoltaická elektrárna, vytvořila se tam dětská skupina pro pracovníky. Z mého pohledu je tato budova energeticky úsporná a komfortní pro pracovníky, takže mi není jasné, proč zrovna tuto budovu by měl stát vyklízet a zbavovat se jí. Ten plán má celou řadu nedostatků, které je nutné vyřešit. Domácí Babiš nabídl Hřibovi kompromis. V úřednické čtvrti v Letňanech může být i nemocnice

Tyto své kroky jste konzultoval v koalici? Je to rozhodnutí koalice, že areál zvážíte?

Nemocnice v Letňanech je nápad Prahy sobě, pana Jana Čižinského. Ta otázka řešení dopravy, že potřebujeme, aby stát zafinancoval stavbu vnitřního okruhu, na tom je taky koaliční shoda. To znamená, že ohledně tohoto není v koalici žádný rozpor.

S nemocnicí nesouhlasí Středočeský kraj, podle něj to ohrozí jejich zdravotnická zařízení. Já myslím, že je to nějaké nepochopení toho, že ve skutečnosti má jít o přesun nemocnice Na Bulovce. Nejde o novou nemocnici ve smyslu přidání kapacity, to bychom museli i někde vzít ty pracovníky. Jedná se jen o přesun. Nemocnice v Letňanech by „ohrožovala“ středočeské nemocnice stejně, jako je nyní „ohrožuje“ Bulovka.

Více na https://www.e15.cz/domaci/zadna-finalni-dohoda-s-babisem-nepadla-rika-hrib-k-urednicke-ctvrti-v-letnanech-1355855#utm_content=freshnews&utm_term=Hrib a letňany&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

Související články:

Babiš nabídl Hřibovi kompromis. V úřednické čtvrti v Letňanech může být i nemocnice

Více na https://www.e15.cz/domaci/babis-nabidl-hribovi-kompromis-v-urednicke-ctvrti-v-letnanech-muze-byt-i-nemocnice-1355780

Babiš má první úřady pro čtvrť v Letňanech, v rukou soukromníků může skončit i staroměstský palác

 Více na https://www.e15.cz/domaci/babis-ma-prvni-urady-pro-ctvrt-v-letnanech-v-rukou-soukromniku-muze-skoncit-i-staromestsky-palac-1355750

Praha nedá Babišovi pozemky v Letňanech lacino. Chce peníze na nemocnici i okruh

Více na https://www.e15.cz/domaci/praha-neda-babisovi-pozemky-v-letnanech-lacino-chce-penize-na-nemocnici-i-okruh-1355852

nemocnice Letnany

 

 

2014 PrahaNa 23/2018  jednání RMČ Praha 18  byl projednáván bod Bod č. 41  „Projekt „Krásné Letňany 2040 – Smart City“, který předložil místostarosta Sehnal  ZDE

Cílem projektu MČ Letňany je vytvořit generel dalšího rozvoje MČ ve všech oblastech potřeb občanů a s využitím dlouhodobého plánování zdrojů a potřeb jej rozpracovat do jednotlivých etap, které bude potřeba zabezpečit potřebnou infrastrukturou. Po dílčím projednání v RMČ měl být návrh projektu předložen ZMČ ke schválení s tím, aby mohl být následně naplňován v jednotlivých krocích (tedy vstupní analýza, vytvoření komunikačních nástrojů, diskuse s občany a jejich podněty, vlastní zpracování záměru, diskuse nad výstupem, projednání ve Výborech, Radě a konečně schválení ZMČ.

Usnesení RMČ nepřijala.

Co je to vlastně “Smart City“

Koncepce Smart Prague vychází z celosvětově známého konceptu Smart Cities. Vznikla na základě dlouhodobých priorit města stanovených zejména jeho Strategickým plánem a sledováním světových trendů v technologickém vývoji. Bylo definováno šest klíčových oblastí, kde bude mít zavádění moderních technologií nejvýznamnější pozitivní dopady do života Pražanů: Mobilita budoucnosti, Chytré budovy a energie, Bezodpadové město, Atraktivní turistika, Lidé a městské prostředí a Datová oblast. Právě poslední jmenovaná oblast je srdcem celého konceptu a zaručí celkovou provázanost všech projektů. Celoměstská datová platforma, která bude vybudována, umožní poprvé v historii města vyhodnocovat a interpretovat městská data jako celek. Využijí ji vedení města, firmy i občané. Taková práce s daty může například pomoci predikovat, kde se v reálném čase nachází volné místo k zaparkování, a tak přispět k řešení ožehavého problému Prahy. Řada technologických novinek je zaváděna do městského prostoru v režimu pilotního provozu, který zaručí otestování technologie a teprve po vyhodnocení jejích přínosů se rozhodne o jejím případném rozšíření. Snížíme tak riziko zmařených investic do nových technologií nasazených ve velkém měřítku.

Operátor ICT plní v celém procesu roli manažera při koordinaci naplňování koncepce. O realizaci projektů však rozhodují orgány města, které využívají doporučení především Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze, případně Výboru pro Smart Cities Zastupitelstva hl. m. Prahy. Klíčové pro úspěch Smart Prague je zapojení městských společností a městských částí. Operátor ICT spolupracuje na projektech s Technickou správou komunikací, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Dopravním podnikem hl. m. a řadou dalších pražských subjektů. Cílem je, aby všechny aktivity podporující Smart Prague byly navzájem maximálně provázány. Stejně důležitá pro udržení vysoké kvality a odbornosti modernizace městského prostoru je spolupráce s akademickým sektorem. Intenzivní poradenství probíhá s Českým vysokým učením technickým v Praze a Karlovou univerzitou, zapojeny jsou i další akademické instituce. Celé Smart Prague však tvoříme pro Pražany, komunikujeme proto s odbornou i laickou veřejností. Prostřednictvím kampaně Mám nápad sbíráme podněty, jak by měly být ulice Prahy proměněny, a snažíme se je uvádět do praxe.

Můžou vstoupit MČ?

 Praha se v rámci naplňování koncepce Smart City  a strategického konceptu Smart Prague rozhodla finančně podpořit projekty městských částí hl. m. Prahy, které přispějí k jeho rozvoji a zapadají do koncepce Smart Prague.  MČ se ale musí do projektu přihlásit. Zatím poslední možnost podání  námětů ale skončila pro MČ a to i pro Letňany dne 15.10.2018.  ZDE    

Zdroj: https://smartprague.eu/

BabišBabiš plánuje kvůli vládní čtvrti za 10 miliard vyměnit s Prahou pozemky.  Premiér Andrej Babiš rozvíjí svůj plán, že by měla v Praze vzniknout jedna vládní čtvrť, kam by se přestěhovali ministři a úředníci. S plánem přišel už loni, nyní oslovil kvůli plánované čtvrti na okraji Prahy v Letňanech, jejíž výstavba by stála zhruba deset miliard korun, nové vedení města a navrhuje směnu pozemků.  Premiér Andrej Babiš rozvíjí svůj plán, že by měla v Praze vzniknout jedna vládní čtvrť, kam by se přestěhovali ministři a úředníci. 

Číst dál: Babiš plánuje kvůli vládní čtvrti za 10 miliard

Metro Letnany 4Každé metro do Letňan a ještě častěji! Rada hlavního města Prahy schválila zrušení pásmového provozu na metru C mezi Ládvím a Letňany. Snad to přinese i menší dopravní zácpy na cestě do centra. Zatím je to jen zkušební provoz, ale věřme, že hlavní město uzná výhodnost těchto nákladů. Lepší než budovat nákladná parkoviště, je vozit lidi rychle a pohodlně v hromadné dopravě. Snad dvouminutový interval ve špičce a pětiminutový mimo špičku přesvědčí některé lidi, aby nechali... auto doma a nepořizovali si do rodiny druhé nebo třetí. „Problémem jsou velmi dlouhé intervaly metra v tomto období, na které jinde v Praze narazíte jen pozdě večer nebo v 5 ráno. Interval 8 minut v jednu odpoledne (10 minut v pracovní den o prázdninách), je tak dlouhý, že z Letňan pak odjede několik prázdných autobusů a pak naopak několik plných, protože vždy po delší době přijede větší skupina lidí. Také je delší než všude o víkendu, včetně Letňan. Po zrušení pásma jen v ranní špičce přibylo jen v Letňanech každý den v metru 1 000 lidí. A pokud dokážeme nalákat další, každá stovka aut, co nepojede odtud do centra, pomůže veškeré dopravě ve městě. V tomto kontextu se domníváme, že se úprava vyplatí. Nicméně vytížení spojů metra budeme sledovat, Radě hl. m. Prahy poskytneme vyhodnocení a pak se uvidí, zda bude toto opatření pokračovat,“ dodává k tomu organizace ROPID.

Zdroj: facebook zdraveletnany

Strana 6 z 118