Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Informace z radnice MČ Praha 18

Radnice 4Zastupitelstvo MČ  Praha 18 se koná  26. února  2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18.   Pozvánka: ZDE

FázovánĂ­ Lentilek 120701 1024x723Městská část Praha 18 Letňany prezentovala v pondělí 19. února 2018  „Návrh Metropolitního plánu z pohledu Městské části Praha 18 - Letňany, pokud vás zajímá jak se plán připravuje  z pohledu Letňan podívejte se na níže uvedený záznam.

Záznam z veřejné prezentace na téma „Návrh Metropolitního plánu :

http://letnany.cz/zaznam-z-verejne-prezentace-na-tema-navrh-metropolitniho-planu-z-pohledu-mestske-casti-praha-18/d-47694

Plán ke stažení :

http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan-ke-stazeni

policie 2Městskou část obcházejí podvodní prodejci energií V naší MČ se v poslední době vyskytly případy, kdy byli občané osloveni s nabídkou výhodnějšího odběru elektrické energie s tím, že tuto akci vyhlásila Městská část Praha 18 ve spolupráci se společností PRE a.s. formou veřejné aukce na dodávku elektrické energie.  MČ Praha 18 nespolupracuje se společností PRE a.s. na veřejných aukcích na dodávky elektrické energie pro jednotlivé občany Prahy 18 a ani sama podobné aukce neorganizuje. Je na každém z Vás, s kým smlouvu na odběr elektrické energie uzavře. Doporučujeme Vám si při změně dodavatele řádně prověřit slibované skutečnosti!

Zdroj:letnany.cz

LANDA KONCERT 2

 Rada MČ Letňany 13. prosince  2017 ustanovila  pracovní skupinu, která bude koordinovat činnost dopravy, kultury, životního prostředí a bezpečnosti s dotyčnými orgány státní správy při konání hudebních a jiných akcí na území MČ Praha 18 v r. 2018 a vzala na vědomí níže uvedené akce:

Číst dál: Letňanská pracovní skupina pro konání velkých kulturních akcí

Kontejnery budou v MČ Praha 18 zaváženy v určený den ve 14:00 hod. a týž den v 18:00 hodin budou odváženy. Po celou dobu nasazení bude u kontejneru obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadu.

Dle pokynů Odboru ochrany prostředí, oddělení odpadů MHMP jsou VOK určeny na OBJEMNÝ ODPAD OD OBYVATEL hl. m. PRAHY a do kontejneru je zakázáno odkládat bioodpad, živnostenský odpad a nebezpečné složky odpadu.

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty.

Zavážení: p á t e k 14:00 hod.

Odvoz: p á t e k 18:00 hod.

„ Projekt je hrazen a organizován hl. m. Prahou “

Číst dál: Velkoobjemové kontejnery v Letňanech - listopad