Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Informace z radnice MČ Praha 18

Radnice 

V pondělí 16. dubna  2018 od 18.00 hodin se koná  pravidelné jednání Zastupitelstvo MČ  Praha 18, schůze se koná v zasedací místnosti ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18.   Pozvánka:zde

MetroV pondělí 19. března proběhla v Letňanech další prezentace Metropolitního plánu. Bohužel opět nebyl přítomen zástupce autora tohoto plánu, tedy Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Přítomní zájemci si tedy museli vystačit s prezentací ze strany Letňan od starosty Ivana Kabického.

Číst dál: Další prezentace Metropolitního plánu (včetně metra) autor Radek Čermák

vysoÄŤanská radiala 150x150Metropolitní plán z pohledu MČ Praha 18 - 2. veřejná diskuse MČ Praha 18 pořádá již druhou v pořadí veřejnou prezentaci Metropolitního plánu.  Prezentace  se koná v pondělí 19. března 2018 od 17 hodin v obřadní síně letňanské radnice. Veřejné prezentace a diskuze s občany na téma návrhu Metropolitního plánu mají za cíl nejen seznámit širokou veřejnost s podstatou plánu, ale především – i s pomocí občanů – stanovit priority městské části při územním plánování. Metropolitní plán bude novým územním plánem hlavního města a nahradí dosud platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy. :pozvánka

silniceVe středu 14. března od 17 hodin se v obřadní síni radnice uskuteční workshop Problematika dopravy v Letňanech. Zajímá vás, kudy by mohl vést obchvat lesoparku? Chcete vědět, jaké jsou možnosti rozšíření parkovacích ploch v Letňanech? A máte vy sami nějaké tipy na zlepšení dopravní situace na osmnáctce? Přijďte na workshop, který se bude uvedenou problematikou zabývat.  Diskutovat budete moci se zástupcem starosty pro dopravu Oldřichem Miffkem, předsedou Komise dopravy RMČ Praha 18 Davidem Kolínským či pracovníky odboru dopravy.

Zdroj: letnany.cz

matepravovedetInformace z jednání Zastupitelstvo MČ  Praha 18, které se konalo dne   26. února  2018 v zasedací místnosti ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18.  Pozvánka :  ZDE   Z tohoto jednání se vlastně stalo zahájení agresivní volební kampaně do podzimních voleb do zastupitelstva MČ Letňany a také boj o tak žádaný  post starosty MČ Praha 18.  Naskýtá se nám otázka. Nastává tímto čas,  kdy se  obyvatelé MČ ale i zastupitelé dočkají i  zákulisních informací?

Zdroj aktuálně cz

Majitelé chtějí prodat obří pozemek u metra Letňany o rozloze 24 hektarů. Zastupitel Ondřej Lněnička se jim nabídl, že jim za provizi pomůže sehnat kupce. Je to čisté, střet zájmů jsem při jednání na zastupitelstvu nahlásil, tvrdí.

 V neobvyklé dvojroli se ocitl zastupitel a bývalý starosta městské části Praha-Letňany Ondřej Lněnička (ODS). Jako starosta před pěti lety předložil změnu územního plánu, při níž by se z dosavadní zelené plochy mezi obchodní zónou a stanicí metra Letňany měla stát ze 40 procent stavební plocha, kde by mohlo vyrůst až 1500 bytů.

Koncem minulého roku pak majitelům těchto pozemků nabídl své služby při prodeji developerovi. Sliboval jim, že za provizi sežene kupce, který dá za 24hektarový pozemek o 200 milionů víc než půl miliardy, což jim nabídli dosavadní zájemci.

"Celá transakce je i pro mě vysoce zajímavá. Jsem připraven jednat ve vašem zájmu, aby dosažená cena byla co nejvyšší, neboť od ní bych chtěl, aby se odvíjela má odměna," napsal Lněnička, který je občanskou profesí advokát, zástupcům skupiny majitelů. Deník Aktuálně.cz má Lněničkovu korespondenci, v níž shrnoval i výsledky dosavadního jednání, k dispozici.

Jméno zájemce jim však tehdy odmítl říct. "Nechtěl bych se dostat do situace, kdy bych všechny zúčastněné osoby propojil a dozvěděl se, že se se mnou nepočítá," napsal v e-mailu

Zdroj: aktualne.cz

Vyjádření předsedy spolku Zdravé Letňany, z. s.

Každá právnická společnost by nad touto záležitosti mávla rukou a prostřednictvím svého mluvčího by řekla, že zastupovat v dobré víře majitele pozemků, kteří chtějí zhodnotit svůj majetek není trestné, zvláště když dostane za dříve méně hodnotný pozemek mávnutím magického proutku z pohledu běžného občana tak velké peníze. Dále by neměla problém ani s tím, když si právníci za tyto úkony řeknou o  provizi, která by  na konci transakce měla skončit v pokladně této šikovné právní společnosti.

Našemu spolku připadá dost podivné, že zástupcem této šikovné společnosti je stávající zastupitel z Letňan, který coby  starosta před pár lety předložil změnu územního plánu a po jejím schválení by na volné ploše od obytné zástavby  u Tesca ke kolonii u Proseka mohlo vyrůst až 1500 bytů. 

Docela mne mrzí, že jeden zastupitel se snaží, i když ve své práci vytvořit kšeft na základě kterého by Letňany byly opět více zahuštěny již tak přebujelou bytovou výstavbou, a druhý zastupitelé v rámci práce ve spolku se snaží další výstavbě zabránit nebo ji zmírnit. Dále je třeba upozornit, že již několit let si občané veřejně přejí Letňany dále  již nazahušťovat. (viz. připojené články na konci příspěvku)

Viz níže uvedený dopis ze dne:

Magistrát hl. m. Prahy odbor územního rozvoje, Jungmanova 34/29, 10 21 Praha 1

V Praze dne 30. 5. 2017

Věc: Připomínky ke změně územního plánu hl. m. Prahy č. Z 3036/10, změna funkčního využití ploch - bytová výstavba, výstavba komplexu sportovišť

V souladu s veřejnou vyhláškou – oznámením o vystavení celoměstsky významných změn vlny 10, Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje, ze dne 9. 5. 2017 vám sdělujeme níže uvedené připomínky:

Návrh změny UP Z 3036/10, změna funkčního využití ploch - bytová výstavba, výstavba komplexu sportovišť.  Spolek Zdravé Letňany z. s. nesouhlasí s návrhem změn UP Z 3036/10 v těchto bodech: - Nesouhlasíme se zrušením veřejně prospěšné stavby č. 6|ZP|33, Letňany – založení lesoparku a parkových ploch - Návrh změny dále nebere v úvahu, že stávající kapacity školských zařízení jsou v současné době v dané lokalitě Letňan již nedostatečné. (viz. poslední zpracovaná Demografická studie MČ Praha 18, Březen 2014 od společnosti „Výzkumy Soukup“, kontakt Tomáš Soukup Šmeralova 4,  Praha – Bubeneč , www.vyzkumysoukup.cz. Proto požadujeme umístění funkčních ploch nebo plovoucích značek pro školská, ev. zdravotnická a sociální zařízení /VV/. - Dále požadujeme snížení typu kódů míry využití územního plánu a to z kodu G /OB-G/, na  kódy míry využití území E, KPP 1,1, KZ 0,35, podlažnost do 3 NP, KZP 037 – činžovní vily (viladomy).  Stávající návrh ÚP nebere v úvahu stávající výšku přilehlé stávající zástavby rodinných domů Kolonie u Proseka. Realizací stávajícího UP v dané lokalitě ale i realizací změn UP Z 3036/10 by v této oblasti došlo co do počtu nových obyvatel k neúměrnému zatížení tohoto území. - Návrh změny UP dále neřeší dopravní zátěž, nebyl předložen návrh dopravního řešení vjezdu a výjezdu do plánovaného sídliště. Plánovaným nárůstem obyvatel a dalších aktivit bude zhoršena současná nedostatečná kapacita přetížené komunikační sítě v oblasti Letňan, Čakovic, Proseka a Kbel.  Dále by výjezdy z navrhovaného sídliště na komunikaci Tupolevova vytvořily, zvláště pak ve frekventovaných  ranních a odpoledních hodinách, dopravní kolaps i v lokalitě Čakovice a Kbely.

NA VĚDOMÍ: ÚMČ Praha 18, ÚMČ Praha Čakovice, ÚMČ Praha 19 Olaf Deutsch předseda spolku  Zdravé Letňany z.s. Choceňská 158, Praha 18                     PSČ 199 00 www.zdraveletnany.cz

související články k tématu 10. problémů Letňan:

http://www.zdraveletnany.cz/index.php/nae-nazory/informace-z-radnice-m-praha-18/1652-na-radnici-se-nad-problemy-mestske-casti-sesly-vsechny-generace

http://www.zdraveletnany.cz/index.php/nae-nazory/informace-z-radnice-m-praha-18/1632-diskusni-forum-2017

http://www.zdraveletnany.cz/index.php/nae-nazory/informace-z-radnice-m-praha-18/1216-nejpalcivejsi-problemy-letnan-byly-overeny-anketou