Bleskovka

Občané mají možnost bezplatného odložení nebezpečného odpadu, jako jsou rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, pesticidy, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřic, baterie a akumulátory, oleje, detergenty a odmašťovací přípravky, zářivky, léky či odpad obsahující rtuť.

Info: ZDE

 

Informace z radnice MČ Praha 18

RadniceV pondělí 28. května 2018 od 18.00 hodin se koná   jednání Zastupitelstva MČ  Praha 18, schůze se koná v zasedací místnosti ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18.   Pozvánka: ZDE

Radnice

Překvapivě málo lidí se dnes v 17.00 hodin zúčastnilo veřejné prezentace sociodemograficke studie Letnan. Presentace byla zajímavá i když se jí zůčastnilo jenom 10 lidí z toho 3 občané, jeden zastupitel MČ a zbytek lidí byl z radnice. Socio-demografickou studii 2018  Letňan vypracovala pro městskou část  Společnost Výzkumy Soukup Praha 18. Oslovení respondenti viděli největší problém Letňan v nedostatku parkovacích míst, velké zastavěnosti a rozdělení lesoparku. Dle vyjádření pracovníků radnice bude presentace k dispozici do tří týdnů na webové stránce letňanské radnice.

 

 

 

Výběr z témat studie
* obyvatelstvo a prognóza vývoje
* potřeby obyvatel
* analýza stavu veřejných služeb
* školství
* zdravotnictví
* sociální služby
* spokojenost s životem
v městské části Praha 18

Sociodemografické  studie z roku 2010 a 2014, ZDE:   http://letnany.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=80152&id_ktg=1488&n=sociodemograficka-studie

Koncept zápisu :

ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 16. DUBNA 2018 (návrh č. 1)

Předsedající:  Mgr. Ivan Kabický, starosta Přítomni:  dle presenční listiny a zápisu ze zasedání Omluveni:   Pozdní příchod: --- Neomluveni:  Ověřovatelé:  

___________________________________________________________________________

ZAHÁJENÍ: Zasedání zahájil starosta v xx.xx hodin. Starosta konstatoval, že jednání ZMČ bylo řádně svoláno a vyhlášeno a při zahájení bylo přítomno xx členů ZMČ. Starosta dále konstatoval, že zápis z minulého jednání ZMČ ze dne 26.02.2018 byl řádně ověřen a stvrzen podpisy zastupitelky Ivety Lojkové a zastupitele Milana Čmelíka. Starosta před zahájením jednání oznámil, že se z jednání pořizuje zvukový a obrazový záznam a zasedání bude online přenášeno na internetové stránky MČ Praha 18.   NAVRŽENÝ PROGRAM JEDNÁNÍ: 1. Žádost občanů MČ Praha 18 o projednání záležitostí ZMČ 2. Podnět č. 66/2017 na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 3. Nepotřebný majetek ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC 4. Personální změny ve výborech ZMČ

II. INFORMACE 5. Změny rozpočtu – vlastní úpravy 6. Změny rozpočtu – dotace 7. Přijetí daru - MŠ Malkovského

III. DOTAZY A PODNĚTY ČLENŮ ZMČ IV. ZÁVĚR

Číst dál: Koncept zápisu :2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 16. DUBNA 2018

Radnice 

V pondělí 16. dubna  2018 od 18.00 hodin se koná  pravidelné jednání Zastupitelstvo MČ  Praha 18, schůze se koná v zasedací místnosti ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18.   Pozvánka:zde

MetroV pondělí 19. března proběhla v Letňanech další prezentace Metropolitního plánu. Bohužel opět nebyl přítomen zástupce autora tohoto plánu, tedy Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Přítomní zájemci si tedy museli vystačit s prezentací ze strany Letňan od starosty Ivana Kabického.

Číst dál: Další prezentace Metropolitního plánu (včetně metra) autor Radek Čermák