Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Informace z radnice MČ Praha 18kytice 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy a podmínky pro přidělení dotací v roce 2019 v oblasti kultury a volného času

 Odkazy:

programy dotací na rok 2019 k vyvěšení na web kultura a volný čas.

RMČ_Žádost o dotaci_2019 _fyzic os_kult_sport.

RMČ_Žádost o dotaci_2019 _fyzic os_kult_sport.

RMČ_Žádost o dotaci_2019_práv os_kult_sport.doc

RMČ_Žádost o dotaci_2019_práv os_kult_sport.pdf

Zdroj: letnany.cz

 IMG8792Předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 18

svolává řádné zasedání Kontrolního výboru ZMČ na 10. ledna 2019 od 17.00 hodin. Jednání se bude konat v obřadní síni Úřadu městské části Bechyňská 639, Praha 18.

 

Program jednání:

Číst dál: První zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 18

Výběr ze ZÁPISU Z 20. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 z  21. LISTOPADU 2018 Předsedající: Kučera Zdeněk, Mgr. MBA Ověřovatel: Halama Martin, Ing. Dále přítomni: Lněnička Ondřej, Mgr. Lojková Iveta Sehnal Pavel, Ing.

Omluveni: Miffek Ondřej, Ing., Ph.D., předseda Finančního výboru Přizvaní: Gerhard Vladislav, Ing., tajemník Nekolný Stanislav, MBA, předseda Výboru pro dopravu a ŽP Řepová Michaela, předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti Předsedající

matepravovedetRADNÍ ING. MARTIN HALAMA Bod č. 7 Prodej částí pozemků parc. č. 629/160 a 629/52, vše k.ú. Letňany - záměr Předkládá: radní Halama Odbor: OSM Zpracovala: Gladišová 7.1 Usnesení č. 452/20/18 1. RMČ schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 629/160 o výměře cca 98 m² a části pozemku parc.č. 629/52 o výměře cca 59 m², vše k.ú. Letňany, společnosti Trei Real Estate Czech Republik s.r.o., IČ 25708261, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Praha 8-Karlín, za cenu 3.600 Kč za m². 2. RMČ schvaluje dělení pozemků parc. č. 629/52 a 629/160, k.ú. Letňany.

Číst dál: Výběr ze zápisu z 20. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA

Vážení voliči,

alcaponeprstustavující zastupitelstvo již před týdnem zvolilo nové vedení Letňan, nový starosta, členové Rady městské části i předsedové výborů se ujímají svých funkcí a začnou naplňovat svou vizi rozvoje Letňan. My jsme byli po tomto zastupitelstvu oslovení s tím, abychom navrhli členy do výborů (poradní orgán zastupitelstva), na čemž teď pracujeme a své návrhy posíláme. Máme ve svých řadách mnoho zkušených a pracovitých lidí, kteří v komisích či výborech již pracovali v ...minulosti či jsou připraveni v nich pracovat jako členové noví. V naší opoziční práci se - v rámci možností - soustředíme na to, aby se v Letňanech řešila uspokojivě a s ohledem na zájmy jejich obyvatel ta nejžhavější témata, tedy životní prostředí, nekoncepční a přebujelá zástavba bez navazující občanské vybavenosti, školství, doprava a další.

Děkujeme za Vaší přízeň, o našich krocích a aktivitách Vás budeme pravidelně informovat.

Váš tým Zdravých Letňan