Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Informace z radnice MČ Praha 18

5489192 img praha letnany v0Dne 13.11. se na radnici naší MČ konala veřejná diskuse „Naše Letňany – představení priorit rozvoje Letňan do roku 2022“, kde nám měli naši političtí představitelé představit plány rozvoje Prahy 18.  V největším sále radnice se sešlo asi 60 lidí, částečně zastupitelů a zaměstnanců Radnice.

Očekávání jsem měl veliká, realita je však ještě předčila. Většina diskuse totiž byla o představování projektů na další zástavbu Letňan. Někdy jsem měl pocit, že naši volení zástupci jsou spíš manažery developerských společností než veřejní činitelé hájící zájmy občanů.   Dozvěděli jsme se o likvidaci půlky sportovního areálu na Proseku, která bude nahrazena novou zástavbou, dále o připravované změně ÚP na pozemních u Tesca, do kterých aktuálně vstoupila společnost Penta, stavět se bude i v areálu Avie. Tlak na změny územního plánu je i na území kolem Výstaviště.

Starosta naší MČ (ANO 2011)vše ještě umocnil tvrzením, že nám nebude lhát, ale stavět se bude. Zároveň ještě dodal, že vše je v zájmu našich dětí, aby měly kde bydlet. Nevím, jestli počítá s tím, že letňanská porodnost bude trhat všechny světové rekordy, či myslel i na jiné děti, ale takto aktivně podporovat masovou výstavbu, to bych zrovna od nejvyššího představitele naší radnice nečekal. Naopak bych očekával, jak se bude Radnice zasazovat o to, aby dopady těchto projektů byly pro obyvatele co možná nejlepší. Samostatnou kapitolou byla pak urputná obhajoba směny pozemků u Tesca s pozemky v nové výstavbě s argumentem, že konečně máme volné ruce k výstavbě autobusového obratiště. Bohužel si patrně ještě nikdo nevšiml, že navrhovaná točna stojí přímo před okny nových domů a nemyslím si, že je nereálně něco takového zrealizovat. Pozemky jsou však již směněny, jede se dál. Společnost Penta asi určitě nemá v plánu pěstovat na svých pozemcích řepku. Naše sdružení, které zde kromě mě, zastupoval i Radek Čermák, Eda Horák, Dušan Mourek a Natálie Nováková, se také dočkalo útoku se strany pana místostarosty, Ondřeje Lněničky (ODS), kdy jsme, dle jeho slov, na náš FB uvedli údajně nepravdivou informaci o výstavbě tisíců nových bytů na místě sportovního areálu na Proseku. Ve skutečnosti prý bytů bude postaveno mnohem méně   Opět se nestačím divit, jakými fauly naši představitelé obhajují další a další výstavbu. Abych nebyl jen negativní, pozitivní určitě je dobrá spolupráce v oblasti dopravy mezi naším představitelem, Radkem Čermákem a radním pro dopravu, Stanislavem Nekolným. Úspěšně jsou tak otevírány nové cyklostezky, zahájila se studie pro tramvaj, řeší se dopravní situace. Rovněž i v našem lesoparku přibydou nové sportovní prvky pro relaxaci.

autor: Martin Krejčí, zastupitel opozičního klubu Zdravé Letňany

aviaVedení MČ Praha 18 vás zve na veřejnou diskusi, která se bude konat ve středu 13. listopadu 2019 od 18 hodin v obřadní síni MČ Praha.

Program

  • ohlédnutí za uplynulým rokem
  • plány vedení MČ Praha 18 do roku 2022
  • vize rozvoje Letňan na další desetiletí

Témata

  1. výstavba MŠ Letňanské zahrady
  2. sportovní hala Rychnovská
  3. areál bývalé Avie
  4. projekt "vládní čtvrť"
  5. doprava v klidu

a další plánované projekty ke spokojenému bydlení v Letňanech.

 

 

RadniceMísto konání: Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Letňany;

zasedací místnost v přízemí budovy letňanské radnice.

Termín konání: pondělí 11. listopadu 2019 od 17.00 hodin.

Navržený program jednání:

1) Zahájení

2) Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)

3) Informace 4) Dotazy a podněty členů ZMČ

5) Dotazy a podněty občanů

6) Závěr Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.

Zdroj:letnany.cz

Radnice 4
Zastupitelstvo MČ  Praha 18 se koná  10. června  2019 od 17.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18. 
Číst dál: Pozvánka na jednání ZMČ Praha 18 - program

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

logo letnanyStarosta městské části Praha 18 Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, v souladu se § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění,

vyhlašuje dne 15.05.2019 výběrové řízení na obsazení funkčního místa tajemník/ce Úřadu městské části Praha 18

Sjednaný druh práce: tajemník/ce Úřadu městské části Praha 18 s místem výkonu práce Praha

Platové zařazení: platová třída 12, dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Náplň práce: - plnění úkolů tajemníka dle ustanovení zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, - výkon státní správy a samosprávy, - kompletní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců, - řízení a koordinace všech činností úřadu, - příprava podkladů pro jednání a účast na zasedáních rady a zastupitelstva

Číst dál: Výběrového řízení na tajemník/ce Úřadu m. č. Praha 18