Bleskovka

Občané mají možnost bezplatného odložení nebezpečného odpadu, jako jsou rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, pesticidy, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřic, baterie a akumulátory, oleje, detergenty a odmašťovací přípravky, zářivky, léky či odpad obsahující rtuť.

Info: ZDE

 

Informace z radnice MČ Praha 18

aviaVedení MČ Praha 18 vás zve na veřejnou diskusi, která se bude konat ve středu 13. listopadu 2019 od 18 hodin v obřadní síni MČ Praha.

Program

 • ohlédnutí za uplynulým rokem
 • plány vedení MČ Praha 18 do roku 2022
 • vize rozvoje Letňan na další desetiletí

Témata

 1. výstavba MŠ Letňanské zahrady
 2. sportovní hala Rychnovská
 3. areál bývalé Avie
 4. projekt "vládní čtvrť"
 5. doprava v klidu

a další plánované projekty ke spokojenému bydlení v Letňanech.

 

 

RadniceMísto konání: Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Letňany;

zasedací místnost v přízemí budovy letňanské radnice.

Termín konání: pondělí 11. listopadu 2019 od 17.00 hodin.

Navržený program jednání:

1) Zahájení

2) Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)

3) Informace 4) Dotazy a podněty členů ZMČ

5) Dotazy a podněty občanů

6) Závěr Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.

Zdroj:letnany.cz

Radnice 4
Zastupitelstvo MČ  Praha 18 se koná  10. června  2019 od 17.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18. 
Číst dál: Pozvánka na jednání ZMČ Praha 18 - program

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

logo letnanyStarosta městské části Praha 18 Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, v souladu se § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění,

vyhlašuje dne 15.05.2019 výběrové řízení na obsazení funkčního místa tajemník/ce Úřadu městské části Praha 18

Sjednaný druh práce: tajemník/ce Úřadu městské části Praha 18 s místem výkonu práce Praha

Platové zařazení: platová třída 12, dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Náplň práce: - plnění úkolů tajemníka dle ustanovení zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, - výkon státní správy a samosprávy, - kompletní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců, - řízení a koordinace všech činností úřadu, - příprava podkladů pro jednání a účast na zasedáních rady a zastupitelstva

Číst dál: Výběrového řízení na tajemník/ce Úřadu m. č. Praha 18

RadniceDle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, bylo svoláno

zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání:        Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání:     23. dubna 2019 (úterý) od 17.00 hodin;

Navržený program jednání:

 1. Zahájení

 2. Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)

 3. Informace

 4. Dotazy a podněty členů ZMČ

 5. Dotazy a podněty občanů

 6. Závěr

  Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.

  V Praze 15. dubna 2019