Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Informace z radnice MČ Praha 18

kytice 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MČ Praha 18 připravila pro občany Veletrh volnočasových aktivit pro děti a mládež 2021, veletrh se koná ve středu 8. září 2021 od 9:00 do 16:30 hodin v obřadní síni letňanské radnice, Bechyňská 639.

Na místě mají občané možnost se seznámit s  organizacemi a kluby, které představí řadu možností jak zábavně, smysluplně a tvořivě trávit volný čas.  Ilustrační foto

Zdroj: letnany.cz

 

RadniceSVOLÁNÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18
Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, svolávám
zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).
Místo konání: Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;
Termín konání: 10. května 2021 (pondělí) od 17.00 hodin;
Navržený program jednání:
1) Zahájení
2) Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)
3) Informace
4) Dotazy a podněty členů ZMČ
5) Dotazy a podněty občanů
6) Závěr
Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.
V Praze 29. dubna 2021
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA v.r.
starosta městské části Praha 18
Zdroj: letnany.cz
Program :
 1. Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC
 2. Dohoda o změně závazku – SBD Stará náves-družstvo
 3. Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9
 4. Závěrečný účet MČ Praha 18 za rok 2020
 5. Účetní závěrka MČ Praha 18 k rozvahovému dni 31.12.2020
 6. Stanovení odměn členů Návrhového-volebního výboru ZMČ
 7. Rozpočtové opatření – čerpání rozpočtových prostředků na nenárokové složky
 8. Dotace pro SDH Letňany na rok 2021
 9. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S-2020/95/0298 – Letňany Rozvoj s.r.o.
 10. Kupní smlouva – BPT Development a.s.
 11. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů
 12. Nepotřebný majetek ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC
 13. Nepotřebný majetek ZŠ a MŠ Tupolevova
 14. Bezúplatný převod majetku MŠ Příborská
 15. Bezúplatný převod majetku MŠ Malkovského
 16. Bezúplatný převod majetku ZŠ a MŠ Tupolevova
 17. Bezúplatný převod majetku ZŠ Fryčovická
 18. Bezúplatný převod majetku Zařízení školního stravování v Letňanech
 19. Smlouva o výpůjčce – MŠ Malkovského
 20. Smlouva o výpůjčce – MŠ Příborská
 21. Smlouva o výpůjčce – ZŠ Fryčovická
 22. Smlouva o výpůjčce – Zařízení školního stavování v Letňanech
 23. Účelové neinvestiční dotace MŠ Malkovského
 24. Účelové neinvestiční dotace ZŠ Fryčovická
 25. Účelová investiční dotace ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC
 26. Účelové dotace ZŠ a MŠ Tupolevova
 27. Poskytnutí dotací pro rok 2021 v sociální oblasti
 28. Poskytnutí dotací pro rok 2021 v oblasti kultury a volného času
 29. Vyhodnocení dotačního řízení v oblasti sportu za rok 2020
 30. Poskytnutí dotací pro rok 2021 v oblasti sportu
 31. Nabídka pozemku parc. č. 788/31, k.ú. Letňany
 32. Prodej pozemku parc. č. 312/3, k.ú. Letňany
 33. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S-2019/95/0266 – GawaTel-CZ, s.r.o.
 34. Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.
 35. Smlouva o zřízení služebnosti – CETIN, a.s.
 36. Smlouva o zřízení služebnosti IS – Dial Telecom, a.s.
 37. Smlouva o zřízení služebnosti IS – Dial Telecom, a.s.
 38. Personální změny ve výborech ZMČ

Radnice                                                                                  

 

Svolání zasedání

Zastupitelstva městské části Praha 18

 Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, svolávám zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání:       Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání:     23. listopadu 2020 (pondělí) od 17.00 hodin;

Navržený program jednání:

 1. Zahájení

 2. Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)

 3. Informace

 4. Dotazy a podněty členů ZMČ

 5. Dotazy a podněty občanů

 6. Závěr

  Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.

  V Praze 12. listopadu 2020

    Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, v.r.

  starosta městské části Praha 18

   Program jednání naleznete: ZDE

Rychnovska 2Magistrát hl. m. Prahy, který je podle zákona zřizovatelem zón placeného stání, vyhověl požadavku vedení MČ Praha 18 a posunul termín spuštění zón placeného stání v Letňanech na 5. dubna 2021. Důvodem změny je aktuální zhoršující se epidemiologická situace, a s ní související snaha ochránit zdraví letňanských občanů a poskytnout jim více času na vyřízení parkovacího oprávnění.

Číst dál: Původně plánovaný termín spuštění 4. ledna 2021 se mění.

metro letnanyDenní provoz pražské integrované dopravy (PID) bude od pondělí 2. listopadu 2020 ukončen už ve 22 hodin. Důvodem je zákaz vycházení po 21. hodině, který nařídila vláda v souvislosti s bojem proti šíření nemoci covid-19. Médiím včetně Letňanských listů to sdělil Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, jež plánuje pražskou MHD. V MHD už platí povinnost nosit roušky ve vozech i na zastávkách, uzavřeny jsou první dveře vozů nebo zrušen prodej jízdenek u řidičů.  Denní provoz metra, tramvají a autobusů bude ukončen postupně mezi zhruba 22.00 a 22.30 hod. Současně s tím začnou vyjíždět noční linky tramvají i autobusů. Prodlouží se po 21.00 hod. také intervaly na páteřních železničních tratích.  Úpravy jsou podle mluvčího navrženy tak, aby neomezovaly pracovníky zdravotnických zařízení a dalších profesí pracující v tzv. režimu 24/7 a střídání večerních a nočních směn. Střídající pracovníci budou moci využívat poslední denní spoje při cestě do a z práce.

Intervaly metra se ve špičkách prodlouží o 10 až 45 vteřin. U tramvají dojde k mírnému prodloužení intervalů v ranní špičce o jednu až dvě, to znamená, že v ranní špičce pojedou v intervalech deset minut. Výjimkou budou páteřní tramvajové linky 9, 17 a 22, které budou vypravovány v pětiminutových intervalech. U městských autobusů zůstanou současné intervaly, neboť u autobusů je pokles počtu cestujících nejnižší. Zároveň bude adekvátně po dohodě se Středočeským krajem zkrácen denní provoz i na příměstských autobusových linkách, které navazují na metro. S výjimkou linek 951 a 953 bude po dohodě s městy a obcemi zrušen provoz nočních příměstských linek.

Na železnici bude po 21. hodině prodloužen interval ze 30 na 60 minut. Popůlnoční rozjezd vlaků z Prahy bude zachován.

 Zdroj: letnany.cz