Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Informace z radnice MČ Praha 18

Svolání zasedání

Zastupitelstva městské části Praha 18

Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, svolávám

zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání:       Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy

Termín konání:     12. prosince 2022 (pondělí) od 18.00 hodin

Navržený program jednání:

  1. Zahájení
  2. Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)
  3. Informace
  4. Dotazy a podněty členů ZMČ
  5. Dotazy a podněty občanů
  6. Závěr

Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.

V Praze 30. listopadu 2022

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta městské části Praha 18

Program:

 

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023

starosta Kučera

 

Vlastní úpravy rozpočtu

starosta Kučera

 

Zmocnění RMČ při úpravách rozpočtu MČ

starosta Kučera

 

Bezúplatný převod majetku Zařízení školního stravování v Letňanech

místostarosta Lněnička

 

Bezúplatný převod majetku ZŠ G. F. Fajtla DFC

místostarosta Lněnička

 

Bezúplatný převod majetku MŠ Malkovského

místostarosta Lněnička

 

Dotace na energie a služby pro MŠ Malkovského

místostarosta Lněnička

 

Odpis dluhu

místostarosta Lněnička

 

Programy dotací pro rok 2023 v oblasti kultury a volného času a podmínky pro jejich poskytnutí

místostarostka Lojková

 

Programy dotací pro rok 2023 v sociální oblasti a podmínky pro jejich poskytnutí

místostarostka Lojková

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.

místostarosta Nekolný

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.

místostarosta Nekolný

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská teplárenská a.s.

místostarosta Nekolný

 

Smlouva o budoucí kupní smlouvě CENTRAL GROUP 74. investiční a.s.

místostarosta Nekolný

 

Smlouva o zřízení služebnosti – CETIN, a.s.

radní Halama

 

Kupní smlouva – Rezidence Veselská, s.r.o.

radní Halama

 

Programy dotací pro rok 2023 v oblasti sportu a podmínky pro jejich poskytnutí

radní Lukešová

 

Personální změny ve výborech ZMČ

NVV

vysavač ulicVe dnech od 13. 6. do 20. 6. 2022 (pouze v pracovní dny) bude v Letňanech probíhat úklid komunikací – blokové čištění. Již tradičně se v tomto období uskuteční v naší městské části komplexní úklid komunikací. Čisticí technika vyjede do ulic v pracovních dnech vždy od 8 do 15 hodin.

Číst dál: Letňanech bude probíhat úklid komunikací – blokové čištění.

autobusJiž pátý ročník úspěšného Autobusového dne Pražské integrované dopravy (PID), který bude znovu velkou přehlídkou historických i moderních autobusů, se uskuteční v sobotu 7. května 2022 od 10 do 17 hodin v prostoru autobusového terminálu u stanice metra Letňany.
Návštěvníci si budou moci opět prohlédnout výstavu autobusů Pražské integrované dopravy jednotlivých dopravců nebo se zúčastnit komentované prohlídky koordinačního dispečinku.Chybět nebudou ani nostalgické jízdy historickými autobusy, s nimiž se svezete nejen do turisticky zajímavých destinací v okolí Letňan.
VSTUP ZDRAMA.

Zdroj. zde

mayjales 2015 0

I v letošním roce se bude na letňanském letišti konat řada velkých kulturních akcí pod širým nebem, které na osmnáctku přilákají desetitisíce návštěvníků. Letňanskou koncertní sezonu zahájí v dubnu Majáles. V květnu pak vystoupí skupina Rammstein, na níž naváže kapela Imagine Dragons, poté zahrají Guns and Roses a na závěr Metallica.

Kulturní akce začínají v sobotu 23. dubna kdy se bude na letišti konat Majáles, první z letošních kulturních akcí kvůli níž bude pro vjezd na území Letňan vyžadována vjezdová karta. Ta je k vyzvednutí standardně v úředních hodinách na podatelně Úřadu městské části Praha 18. Z důvodu blížící se akce pro vás podatelna úřadu MČ mimořádně otevře také v pátek 22. dubna od 15:00 do 18:00 a v sobotu 23. dubna od 8:00 do 12:00, a to bez nutnosti předchozí rezervace.

Zdroj a další informace : ZDE

 Vjezdové karty: ZDE

GRAFIKA zdroj: Majáles 2015

 

MS Havirosvska 3 Zajištění letního provozu mateřských škol vychází z návrhu ředitelů letňanských škol. Tak jako každý rok budou o omezení provozu ředitelé mateřských škol informovat zákonné zástupce dětí umístěných v jejich MŠ prostřednictvím svých webových stránek. Na základě dostupných poznatků a s ohledem na potřeby občanů byl letošní letní provoz po domluvě s řediteli oproti jejich návrhu prodloužen. V případě nemožnosti zajištění letního provozu v MŠ generála F. Fajtla DFC z provozních či technických důvodů budou děti přeřazeny k letnímu provozu do náhradní mateřské školy na území naší městské části. Zdroj: Letňanské listy

Prázdninový provoz MŠ v roce 2022

  • MŠ Malkovského: otevřeno 1. až 15. července, 18. až 22. července, 25. až 29. července
  • MŠ Příborská: otevřeno 1. až 15. července, 18. až 22. července, 25. až 29. července
  • MŠ Tupolevova: otevřeno 1. až 15. července, 18. až 22. Červenec
  • MŠ generála F. Fajtla DFC: otevřeno 1. až 15. července, 18. až 22. července