Bleskovka

Občané mají možnost bezplatného odložení nebezpečného odpadu, jako jsou rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, pesticidy, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřic, baterie a akumulátory, oleje, detergenty a odmašťovací přípravky, zářivky, léky či odpad obsahující rtuť.

Info: ZDE

 

Informace z radnice MČ Praha 18

matepravovedetNová taktika naší otevřené radnice, na pravidelném ZASTUPITELSTVU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18, které svolává starosta naší vaší otevřené radnice Úřadu městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; se bude projednávat jako jeden z bodů „zóny placeného stání na území Letňan´“, na tom není nic neobvyklého, kromě toho´, že se o nich občan dozví asi, až v době kdy se budou modré čáry u silnic malovat. Naši radní se přeci jenom pro jistotu pojistili aby občané si na toto dů...ležité číslo v jednání zastupitelstva nepočkali a tak „modré zóny“ zařadili možná omylem na předposlední bod jednání zastupitelstva.

Posuďte kde je schované:

30. Smlouva o zřízení služebnosti – Vodafone Czech Republic a.s. (předkládá radní Ing. Martin Halama)

31. Zóny placeného stání na území MČ Praha 18 (předkládá radní Stanislav Nekolný, MBA)

32. Vyřazení majetku z evidence (předkládá tajemník Ing. Tomáš Chvála) Termín konání: 26. srpna 2020 (středa) od 17.00 hodin;

Náš odborný odhad projednávání zón placeného stání je od 19.00 hodin do 21.00 hodin. Občane buď klidný a počkej

zastupitelstvo

Zastupitelstvo MČ Praha 18 se koná 25. května 2020 od 17.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18.

Navržený program jednání:

1) Zahájení

2) Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)

3) Informace

4) Dotazy a podněty členů ZMČ

5) Dotazy a podněty občanů

6) Závěr

Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.


Program: ZDE

Pozvánka: ZDE

 

OPATŘENÍ PŘIJATÁ PRO KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁST  -  Opatření přijatá pro konání ZMČ dne 25.05.2020.

-         Občané, kteří se zúčastní jednání ZMČ, jsou povinni mít zakrytá ústa a nos a dodržovat doporučené rozestupy.

-         Vzhledem k omezenému prostoru obřadní síně a s tím spojenému dodržování rozestupů je doporučeno sledování on-line přenosu na webových stránkách MČ, odkaz bude včas zveřejněn na titulní stránce www.letnany.cz.

-         V případě dotazů či příspěvků do diskuze prosíme občany o jejich předání v písemné podobě před začátkem jednáním asistentce, která bude přítomna u vstupu do obřadní síně.

 
Zdroj:  letnany.cz

 

Program  1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18, které se koná v pondělí 27. LEDNA 2020

NAVRŽENÝ PROGRAM JEDNÁNÍ: (poslední verze .... možná )

eaitngpaper03

1. Fond pro sport a tělovýchovu v Letňanech

2. Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 18 na rok 2020

3. Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 18 na rok 2020

4. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2025

5. Změny rozpočtu 6. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům

7. Nepotřebný majetek ZŠ a MŠ Tupolevova 8. Nepotřebný majetek ZŠ Fryčovická

9. Nepotřebný majetek MŠ Malkovského 10. Nepotřebný majetek MŠ Příborská

11. Smlouva o spolupráci SK PROSEK PRAHA

12. Smlouva o spolupráci LETŇANY LAGOON s.r.o.

13. Smlouva o spolupráci Letňany Rozvoj s.r.o. 14. Prodej bytové jednotky č. 3, Křivoklátská 255, k.ú. Letňany

15. Vyhlášení programů dotací na rok 2020 v oblasti kultury a volného času a podmínek pro jejich poskytnutí – II. kolo 1

6. Vyhlášení programů dotací na rok 2020 v oblasti sportu a podmínek pro jejich poskytnutí – II. kolo

17. Poskytnutí účelové dotace LETŇANY LAGOON, s.r.o.

18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – CETIN a.s.

19. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům – Letňany Sever s.r.o.

20. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy – Avia Energo s.r.o.

21. Příspěvek uvolněným zastupitelům ze Sociálního fondu MČ Praha 18

22. Jednací řád výborů 23. Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ na rok 2020

24. Plán činnosti Finančního výboru ZMČ na rok 2020

25. Plán činnosti Výboru ZMČ pro školství, vzdělávání a sport na rok 2020

26. Plán činnosti Výboru ZMČ pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti na rok 2020 27. Plán činnosti Výboru ZMČ pro dopravu a životní prostředí na rok 2020 28. Plán činnosti Výboru ZMČ pro majetek, bezpečnost a ICT na rok 2020

29. Plán činnosti Výboru ZMČ pro územní rozvoj a plánování na rok 2020

30. Plán činnosti Výboru ZMČ pro otevřenou radnici na rok 2020 31. Personální změny ve výborech ZMČ

II. INFORMACE

32. Zpráva o činnosti RMČ za období xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

33. Změny rozpočtu 

34. Zpráva o činnosti Výboru ZMČ pro otevřenou radnici za 2. pololetí 2019

35. Přijetí darů – ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC

36. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu MŠ Příborská

37. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu MŠ Malkovského

38. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC

39. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Tupolevova

40. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Fryčovická

41. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Zařízení školního stravování v Letňanech

42. Zpráva o činnosti Výboru ZMČ pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti  za 2. pololetí 2019

43. Zpráva o činnosti Výboru ZMČ pro školství, vzdělávání a sport za 2. pololetí 2019

5489192 img praha letnany v0Dne 13.11. se na radnici naší MČ konala veřejná diskuse „Naše Letňany – představení priorit rozvoje Letňan do roku 2022“, kde nám měli naši političtí představitelé představit plány rozvoje Prahy 18.  V největším sále radnice se sešlo asi 60 lidí, částečně zastupitelů a zaměstnanců Radnice.

Očekávání jsem měl veliká, realita je však ještě předčila. Většina diskuse totiž byla o představování projektů na další zástavbu Letňan. Někdy jsem měl pocit, že naši volení zástupci jsou spíš manažery developerských společností než veřejní činitelé hájící zájmy občanů.   Dozvěděli jsme se o likvidaci půlky sportovního areálu na Proseku, která bude nahrazena novou zástavbou, dále o připravované změně ÚP na pozemních u Tesca, do kterých aktuálně vstoupila společnost Penta, stavět se bude i v areálu Avie. Tlak na změny územního plánu je i na území kolem Výstaviště.

Starosta naší MČ (ANO 2011)vše ještě umocnil tvrzením, že nám nebude lhát, ale stavět se bude. Zároveň ještě dodal, že vše je v zájmu našich dětí, aby měly kde bydlet. Nevím, jestli počítá s tím, že letňanská porodnost bude trhat všechny světové rekordy, či myslel i na jiné děti, ale takto aktivně podporovat masovou výstavbu, to bych zrovna od nejvyššího představitele naší radnice nečekal. Naopak bych očekával, jak se bude Radnice zasazovat o to, aby dopady těchto projektů byly pro obyvatele co možná nejlepší. Samostatnou kapitolou byla pak urputná obhajoba směny pozemků u Tesca s pozemky v nové výstavbě s argumentem, že konečně máme volné ruce k výstavbě autobusového obratiště. Bohužel si patrně ještě nikdo nevšiml, že navrhovaná točna stojí přímo před okny nových domů a nemyslím si, že je nereálně něco takového zrealizovat. Pozemky jsou však již směněny, jede se dál. Společnost Penta asi určitě nemá v plánu pěstovat na svých pozemcích řepku. Naše sdružení, které zde kromě mě, zastupoval i Radek Čermák, Eda Horák, Dušan Mourek a Natálie Nováková, se také dočkalo útoku se strany pana místostarosty, Ondřeje Lněničky (ODS), kdy jsme, dle jeho slov, na náš FB uvedli údajně nepravdivou informaci o výstavbě tisíců nových bytů na místě sportovního areálu na Proseku. Ve skutečnosti prý bytů bude postaveno mnohem méně   Opět se nestačím divit, jakými fauly naši představitelé obhajují další a další výstavbu. Abych nebyl jen negativní, pozitivní určitě je dobrá spolupráce v oblasti dopravy mezi naším představitelem, Radkem Čermákem a radním pro dopravu, Stanislavem Nekolným. Úspěšně jsou tak otevírány nové cyklostezky, zahájila se studie pro tramvaj, řeší se dopravní situace. Rovněž i v našem lesoparku přibydou nové sportovní prvky pro relaxaci.

autor: Martin Krejčí, zastupitel opozičního klubu Zdravé Letňany

Strana 5 z 33