Bleskovka

Občané mají možnost bezplatného odložení nebezpečného odpadu, jako jsou rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, pesticidy, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřic, baterie a akumulátory, oleje, detergenty a odmašťovací přípravky, zářivky, léky či odpad obsahující rtuť.

Info: ZDE

 

Zdravé Letňany

 kytice 1Již několik volebních období vedení radnice občanům prezentuje, že pořádání velkých kulturních akcí je především na přání letňanských. Na těchto akcích vystupují objednaní známí umělci, prodává se občerstvení a všelijaké produkty, představují se letňanští hasiči (s oblíbenou pěnou pro děti) a bývá k dispozici mnoho dalších atrakcí pro děti i dospělé. Nechybí nezbytné podium, mnohdy s velkoplošnou obrazovkou, na kterém defilují letňanští politici jako uvaděči, baviči a moderátoři.

Podobné kulturní akce se konají v mnoha městech a vesnicích a není na tom nic divného. Většina z nich je ale pořádá tak 3x až 4x ročně a o zbytek se starají různá místní sdružení, spolky atd. Letňany si zvolily jinou cestu a to tu, kterou nazýváme „Chléb a hry“.

Při představování rozpočtu MČ na rok 2021 tomu není jinak. Rada městské části naplánovala celkem 10 kulturních a společenských akcí: Masopust,  Čarodějnice, Letňany nejen dětem, Dog Fest, Vinobraní, Pivobraní, Drakiádu, Rozsvícení vánočního stromku, Mikulášskou nabídku a Vánoční polévku a to přesto, že neustále hrozí opatření spojená s pandemií Covid 19. Už to „odnesla“ první letošní akce, Masopust a další budou s vysokou pravděpodobností následovat.

Číst dál: Letos opět „chléb a hry“

element letnanyNa základě platného zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsme 5. 2. 2021 požádali Ministerstvo životního prostředí o zaslání informace, která se týkala   vyřízení naší žádosti ze dne 21. 8. 2019 ve věci „Stížnosti proti postupu správního orgánu – ČIŽP“.

Předmětem, který jsme podali na Ministerstvo životního prostředí byla žádost o kontrolu správního postupu všech podnětů ke kontrolám, které  zaslal náš spolek dne 1. 3. 2015 a 10. 4. 2018 na Českou inspekci životního prostředí Oblastní inspektorát Wolkerova 40/11 Praha 6 a také stížnosti ze dne 26. 3. 2019 proti postupu správního orgánu, kterou jsme poslali na ČESKOU INSPEKCI ŽIVOTNÍHO   PROSTŘEDÍ K rukám ředitele společnosti Ing. Erika Geusse, Ph.D. stom element

 element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny naše podněty se týkaly předem naplánované likvidace vzrostlých stromů u bytového domu Element Letňany, který je postaven těsně u komunikace Tupolevova.

Patnáct již zlikvidovaných stromů rostlo na hraně stavebního pozemku a zasahovaly cca 3-4 mb do objektu dříve stavby Element Letňany. V době realizace stavební jámy vyhloubené pro podzemní část stavby Element Letňany, byly stromům nejdříve z 50 % zničeny kořeny a po čase byly všechny stromy pokáceny. Olaf Deutsch, předseda spolku Zdravé Letňany

element Letňany bez áleje

 

 značka

 

Odpůrci zón placeného stání, kteří za zónami vidí hlavně byznys, mají další argument. Některé značky jsou vyhozené peníze. Podívejte se třeba sem: V Krausově ulici jsou čtyři zónové značky úplně zbytečně, v rámci Krausovy ulice můžou kroužit autobusy a náklaďáky tam a zpátky, i pokud nejsou dopravní obsluha a mají víc než 3,5 tuny. Jak by se tam dostaly, nikdo neví. A můžete tam parkovat všude, kde necháte na průjezd volno 6 metrů. V eshopu Vako jen samotnou tabuli seženete za necelé čtyři tisíce. Dohromady tedy tvůrci zón v Krausově ulici vyhodili nejmíň 40 tisíc z našich kapes.

 

 eaitngpaper03Ve pondělí 18.1.2021 se konalo veřejné zasedání Finančního výboru, které bylo poprvé vedeno on-line formou. Jeho jediným bodem byl rozpočet na rok 2021. Přítomni byli mj. i starosta MČ, Zdeněk Kučera, či místostarosta Ondřej Lněnička, kteří rozpočet postupně představovali. Předložená verze rozpočtu byla již čtvrtou, tedy již „seškrtanou“ verzí. Celé jednání se protáhlo na neuvěřitelných 5 hodin a trvalo tak dlouho do noci.

Rozpočet je navržen jako schodkový se značným deficitem ve výši 82 mil. Kč a to i přes razantní navýšení daně z nemovitosti. Velký výpadek příjmů je pak z akcí na letňanském Výstavišti. Rozpočet je značně velkorysý na straně výdajů, zejména co se investic týče – např. výstavba sportovní haly (20 mil), příspěvek na nákup hasičského vozu (2 mil), střešní pláště a nástavby (5,1 mil) a řada dalších. Řeč přišla i na počet odborů na radnici ve srovnání s ostatními městskými částmi, či navýšení počtu úředníků v souvislosti s parkovacími zónami. Tak jako tak, je třeba dál škrtat.

Zajímavým tématem se stávají právě již zmíněné parkovací zóny. Radnice zatím vůbec nemá představu o ekonomice tohoto projektu. Nejprve údajně musíme počkat na spuštění a pak se uvidí, kolik to přinese. Z celé diskuse mám velikou obavu, že projekt bude pro MČ ztrátový díky nutnosti zaměstnání nových úředníků pro dodatečnou administrativu. Zajímavou informací je také nutnost hrazení parkovného i pro auta MČ, což odhadem vyjde na 400 tis. Zdravé Letňany budu tuto zásadní změnu pro všechny obyvatele naší MČ podrobně sledovat a o nákladovosti projektu informovat.

Členové Finančního výboru vyzvali k dopracování návrhu rozpočtu s cílem snížení schodku. Další jednání Finančního výboru k tomuto tématu proběhne na začátku února.

 Martin Krejčí – člen FV a zastupitel za Zdravé Letňany

 

ZS Faitla 3V pondělí 18. 1. jsme byli vzhledem k epidemiologické situaci pozváni na on-line jednání finančního výboru. Předmětem jednání byl každoroční evergreen v podobě projednávání návrhu rozpočtu. I když oproti první verzi s navrženým schodkem ve výši cca 213 mil. Kč je současný návrh cca 81 mil. Kč schodku o něco lepší, plánuje Rada výdaje přibližně polovinu vyšší, než jsou plánované příjmy, a to vše v situaci, kdy už Letňany mají od HMP půjčeno cca 90 mil. Kč.

Číst dál: Mohou si Letňany dovolit novou tělocvičnu za 65 mil. Kč?

Strana 10 z 41