Bleskovka

Občané mají možnost bezplatného odložení nebezpečného odpadu, jako jsou rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, pesticidy, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřic, baterie a akumulátory, oleje, detergenty a odmašťovací přípravky, zářivky, léky či odpad obsahující rtuť.

Info: ZDE

 

Zdravé Letňany

277757880 2146199278877244 2589084785234473393 nCelkem 25 dobrovolníků se zúčastnilo v rámci kampaně Ukliďme Česko jarního sobotního uklízení Letňan. Akci zorganizovali  Piráti z Letňan a spolek Zdravé Letňany. Děkujeme všem účastníkům a zvláště dětem. 
 
Odvoz pytlů s odpadky zajišťuje radnice MČ, které jsme místo uložení v pondělí nahlásili.     
   277661114 2146199608877211 6305930620539152228 n
 

alcaponeprstTřaskavá informace pronikla na veřejnost. Lněňany uzavřely strategické partnerství s obcemi Zeleň a Hororčovice!

O vysvětlení jsme požádali starostu Lněňan Zdeňka Kučeravého:

„Družba Lněňan s francouzským městem Beaufor postupně vyšuměla. Proto jsme hledali nového partnera a volba padla na nedaleké obce Zeleň a Hororčovice. Proč zrovna ty? Jednak výrazně ušetříme na cestovních nákladech při vzájemných návštěvách, ale hlavně jsme nalezli významné - zejména personální - synergie. Kromě standardních vystoupení pěveckých sborů či spolupráce dobrovolných hasičů jsme se jako Lněňany rozhodli, že pomůžeme novým přátelům právě v oblasti lidských zdrojů. Proto, řečeno sportovní terminologií, "odchází na hostování“ do konce volebního období do tamních zastupitelstev kolegové Plenička (do Zeleně) a Kalický (do Hororčovic),“ uvedl Kučeravý.

K transakci se exkluzivně pro náš zpravodaj vyjádřili i oba zmínění zastupitelé. Místostarosta Plenička ji popsal následovně:

„V Zeleni bydlím už mnoho let. Lněňany, kde jsem formálně přihlášen k trvalému pobytu, ale fakticky řídím a vím tedy velmi dobře, co se v nich děje a ještě - a to mi fakt věřte - dít bude. Proto jsem včas vzal roha a přestěhoval se do Zeleně. V Zeleni mám božský klid a každé ráno dojíždím do Lněňan, které jsou pro mě už dlouho skvělým podnikatelským projektem. Bohužel ale veškeré developerské projekty, které se v Lněňanech daly vytěžit, jsem už vytěžil a protože výrazně zdražil Red Bull, což při mé spotřebě znamená velmi vysoké náklady navíc, potřebuji stabilizovat své osobní finance. Krom toho mě v mém současném působišti mají plné zuby už skoro všichni s výjimkou pana Holkeho a několika dalších mnou placených trollů. To platí nejen pro Lněňany, ale i pro magistrát a stěžují si na mě dokonce už i developeři, protože po nich chci prý už moc. V Lněňanech není už také nikdo, koho bych ještě neurazil, nepodal na něj trestní oznámení, nesoudil se s ním, neudal ho všude možně, nenapsal na něj psychopatický výlev na sociálních sítích či ve Lněňanských listech nebo ho alespoň nezavalil sáhodlouhými dadaistickými maily. Proto potřebuji změnit prostředí. Rozhodl jsem se své obrovské zkušenosti a kvality, zejména ty morální, zúročit právě ve své domovské Zeleni. Tam vidím nové výzvy a Zeleň mě potřebuje!“

Podle dostupných informaci by měl pan Plenička v Zeleni zastávat pozici místostarosty pro vytěžování developerů, denunciaci názorových oponentů a vedle těchto gescí bude, stejně jako v Lněňanech, řídit úplně všechno a úplně všechny.

U zastupitele Kalického je situace obdobná. Projekt zastavění lněňanského letiště, který dlouhodobě podporuje, se zadrhává a proto se rozhodl změnit strategii. Společně s PPaF chtějí zastavět bytovými domy Letiště Václava Havla v Ruzyni a hlavní vzdušný přístav pro Prahu udělat právě z letiště lněňanského. „Sysel už stejně raději sám vyhynul a lněňanské plechové hangáry se snadno upraví na terminály. Zároveň se využije i to metro, které jsme spolu s mým tehdejším kamarádem a kolegou z ODS, primátorem Šémem, dovedli do polí u Lněňan. Když neumíme dovést metro na letiště, dovedeme letiště k metru,“ objasňuje Kalický.

V domovských Hororčovicích se jako hostující zastupitel bude starat zejména o problematiku zákulisních intrik a střetu zájmů, v kterýchžto oblastech je, stejně jako kolega Plenička, mistrem nad mistry povolaným. „I já jsem, jako bývalý starosta, již dávno prchl do Hororčovic, protože v Lněňanech může bydlet jen šílenec a to já s prominutím nejsem. Mé zkušenosti lobbisty a zákulisního hráče se budou tamním zastupitelům velmi hodit,“ upřesnil Kalický.

Při pohledu na mapu je jasné, že oba pánové budou mít co dělat. Mezi oběma obcemi je spousta nezastavěného prostoru, který je třeba změnit na parcely pro developerskou výstavbu a zpeněžit. A protože v tom jsou oba pánové mistři, nepochybujeme o tom, že se jim to brzy podaří. Pokud se projekt hostování zastupitelů v obcích, kde skutečně bydlí, osvědčí, mohou odejít na hostování i další členové vedení Lněňan, například pánové Podlák či Nerolný, kteří již také z Lněňan prchli bydlet do bezpečí.

Menší problém představuje hostování obou pánů - a tedy jejich absence v Lněňanech- pro lněňanskou koalici.

„My všichni v lněňanské radě i koaliční zastupitelé jsme celé volební období zvyklí dělat pouze to, co nám řekne pan Plenička, případně Kalický", konstatuje starosta Kučeravý. "Až zde oba pánové nebudou, budeme poněkud bezradní. Uvažovali jsme dokonce i o tom, že bychom nechali o něčem rozhodovat a na jednání zastupitelstva promluvit některé dosud mlčící koaliční zastupitele a uvolněné radní či předsedy výborů. Ovšem pilotní vystoupení například radního Podláka nám ukázalo, že to není dobrá cesta a že bychom to již tak těžce zkoušeným Lněňanům nemohli udělat. Pan Podlák je ve fázi, kdy se učí (zatím ne příliš úspěšně) předčítat texty dodané mu jinými. Chtít po něm, aby dal sám dohromady větu (nebo dokonce souvětí!) obsahující podmět, přísudek a myšlenku, je předčasný a příliš ambiciózní cíl. A není to jen jeho případ,“ vysvětluje starosta Kučeravý a dodává: „Proto jsme se usnesli, že situaci vyřešíme tak, že nebudeme nikdo dělat vůbec nic. Je to nejpřirozenější, pro většinu z nás to nebude prakticky žádná změna a aspoň už nic dalšího nezkazíme,“ uzavřel starosta Kučeravý.

A my s ním vřele souhlasíme. Přejeme pánům Pleničkovi a Kalickému hodně úspěchů na jejich nových pozicích v obcích, kde již dlouho trvale žijí. A Bůh opatruj Zeleň i Hororčovice.

Poznámka: Příběh je volně inspirován některými skutečnými událostmi, ale postavy, jejich vztahy a motivace a dějové zápletky nijak neodpovídají realitě a byly vytvořeny v rámci aprílové licence jako prvky zcela fiktivní. Jakákoli podobnost s reálnými osobami je zcela, ale opravdu zcela náhodná.

 

DufekNa  jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, se řešila i petice občanů proti zastavění vnitřních Letňan bytovou zástavbou na úkor zeleně a parkovacích ploch. Děkujeme zastupiteli Janu Wolfovi, že si osvojil návrh petentů, a zastupitelům všech stran, že ho přijali! Obyvatelé áviáckého sídliště mohou vidět světlo na konci tunelu.

související článek :ZDE

ZS Faitla 3Po předchozí dohodě s vedením ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC   a z pozice zastupitele MČ jsem se v pondělí 21. 3. 2022 zúčastnil jednání s pedagogickým sborem ZŠ. ohledně posunu zahájení výuky z 8.00 hodin na současných 8,30 hodin. Učitelé v současné době tento posun hodnotili kladně a sdělili mně, že na tripartitních schůzkách, které proběhly v listopadu, nezaznamenali od zákonných zástupců dětí žádné negativní reakce. Ředitelka školy počítá s erudovaným vyhodnocením na konci školního roku. Toto vyhodnocení obdržím, budu informovat Radu MČ a Vás.                  

Olaf Deutsch

insolventnisikani02Letňany budou v letošním roce hospodařit s rozpočtem ve výši 287 mil. CZK, kdy ale příjmy jsou pouze 183 mil. a zbývající část tvoří schodek 104 mil. CZK Do celkových příjmů – 183 mil CZK jsou navíc zahrnuty výnosy z pronájmů a prodejů městských bytů z minulých let ve výši 30 mil. CZK.

Tyto příjmy jsou však dlouhodobě neudržitelné a dřív nebo později zcela vyschnou. Schodek je pak ze 60 mil. CZK financován, sice bezúročnou, ale půjčkou od hl. m. Prahy. Tuto půjčku bude muset MČ od roku 2023 splácet. Je to tedy na úkor naší budoucnosti.A to není ještě všechno. Radnice plánuje i zapojení nevyužitých prostředků z roku 2021, což prohloubí letošní deficit o dalších 52 mil. CZK.

Finální plánovaný schodek roku 2022 je tedy neuvěřitelných 156 mil. CZK.

Rada chce ukázat, že všechno dokáže, proto jen investice tvoří skoro 40 % výdajů. Proti investicím určitě nemůžeme mnoho namítat. Obávám se, že pokud radnice rozjede vše, co si naplánovala, nebude schopna projekty uřídit. Při takovém objemu ve velkým rizikem, zda nedokončené investice nebudou brát peníze na provoz.  Možnosti úspor v sobě rozpočet nepochybně má. Jen na činnost úřadu se vynaloží téměř 100 mil.  Potřebujeme například 6 radních, kteří stejně hlasují všichni jednotně?
 Postoj vládnoucí koalice je jasný. Rozpočet je jediný možný správný, nikde se šetřit nedá. Kdo mluví o úsporách, je proti školám, lékařům, důchodcům, hasičům a vlastně všem, kdo má jakýkoliv příjem navázán na městskou část. Stejnou logikou by rozpočet mohl být naplánován s ještě větším schodkem, každému se přece dát 2x tolik.

Rozpočet odpovídá tomu, že je letos volební rok. Bude se hodně utrácet, ať to stojí, co to stojí. Radnice se pak před volbami pochlubit, kde všude střihala pásky.  Účtovat bude až nová koalice, ale to bude až po volbách.


Martin Krejčí – zastupitel za Zdravé Letňan

Strana 6 z 41