Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Zdravé Letňany

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) schválilo s účinností  ke dni 19. října 2016 dotační program „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“ na rok 2017 (čj. MSMT-29 463/2016-2), který je založen na spolupráci ministerstva a krajů v oblasti podpory volného času dětí a mládeže. Ten navazuje na loňský pilotní ročník programu zaměřeného na podporu práce s dětmi a mládeží na krajské úrovni a je jedním
 z prostředků, jak pokrýt oblasti a podpořit organizace, které jinak nemají možnost vedle organizací s nadregionální nebo celostátní působností uspět.

Program je určen pouze krajům, které následně vyhlásí a realizují jednotlivé krajské výzvy podle kritérií uvedených v Programu. Dotace ze strany MŠMT může dosáhnout max. 70 % celkových nákladů projektu a minimální spoluúčast kraje je 30 %.

Cílem programu je:

1. podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020,


2. podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni,


3. podpořit dialog mezi mladými lidmi se zástupci krajů,


4. rozvinout kapacity organizací pracujících s dětmi a mládeží,


5. vytvářet nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské základny jednotlivých NNO, tak určených pro neorganizované děti a mládež,


6. zvyšovat odbornou přípravu a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi
 a mládeží,


7. rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práce s dětmi a mládeží,


8. podpořit výchovu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu,


9. podpořit mezinárodní spolupráci dětí a mládeže a multikulturní výchovy.

Priority Programu jsou:


1. podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.;


2. podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit;


3. podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže
 o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení
 do veřejného prostoru;


4. podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.


 Na tento dotační program je v rozpočtu ministerstva alokována částka 7 mil. Kč, která bude dle požadavků krajů poměrně přerozdělena.

Uzávěrka pro přijetí žádostí ze strany krajů je 7. prosinec 2016.

Ke stažení: Naplnovani_Koncepce_podpory_mladeze_kraj_2017.doc

 

 

vzdelani 02 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž probíhala v letňanské knihovně od 1. září 2014 do 31. srpna 2015. Podmínkou byl vlastní čtenářský průkaz a věk do patnácti let. Soutěžící byli rozděleni do tří věkových kategorií. Nejúspěšnější čtenáři,

kategorie 6 až 9 let:  1. Jan Huml, 2. Ema Otrubová, 3. Rostislav Koval.

Kategorie 10 až 12 let::  1. Anna Bogdanová, 2. Veronika Jílková, 3. Anna Rubášová.

Kategorie 13 až 15 let:  1. Hana Mašková, 2. Martina Pelclová, 3. Stella Doležalová

Absolutně nejpilnějším čtenářem, respektive čtenářkou školního roku 2014/2015, se v letňanské knihovně stala Anička Bogdanová s 284 vypůjčenými knihami.Děkujeme všem dětem, které se do soutěže zapojily. Vítězům gratulujeme! Slavnostní předání cen nejúspěšnějším čtenářům proběhne ve čtvrtek 22. října od 16.00 hod. v Knihovně MČ Praha 18.POZOR! Od 1. září 2015 probíhá další ročník soutěže o nejpilnějšího dětského čtenáře školního roku 2015/16. Tak neváhejte a čtěte!

Jana Babková, Knihovna MČ Praha 18

Zdroj:  ZDE

 

mladezeu 02 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminář je určen žadatelům, kteří již mají zkušenost s podáváním žádostí v programu Erasmus+ mládež (v rámci KA1 - Mobilita osob) a jejich žádost nebyla v předchozích výběrových kolech podpořena.

KDY:  9. dubna 2015 10:00 – 15:00

MÍSTO KONÁNÍ: Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1

Na semináři se dozvíte podrobnější informace týkající se projektů výměn mládeže, mobilit pracovníků s mládeží a Evropské dobrovolné služby. Zjistíte čeho se vyvarovat, na co se zaměřit (cíle projektu, metodologie, hodnotící proces). Ukážeme vám také jak na aktuální formulář žádosti.

Aktuální uzávěrka pro podávání žádostí je 30. 4. 2015.

Číst dál: Informační a konzultační den programu Erasmus+ mládež

Člen Finančního výboru ZMČ Zvolen pan Ing. Jan Wagner (návrh SZ, KDÚ-ČSL, Nezávislých a ČPS)

Místopředseda Výboru pro veřejné zakázky a transparentnost ZMČ Zvolen zastupitel Olaf Deutsch (návrh SZ, KDU-ĆSL, Nezávislých a ČPS)

Komise školství RMČ Věra Hofmanová, navrhovaný (návrh SZ, KDÚ-ČSL, Nezávislých a ČPS)

Komise kultury RMČ Jaroslava Šebková

Komise nebytového majetku RMČ  Zbyněk Walter,

Komise sportu a volného času RMČ Polák Ivan, (návrh SZ, KDÚ-ČSL, Nezávislých a ČPS)

Komise Zdravého města, místní Agendy MA21 a komunitního plánování sociálních služeb (KPS) Mgr. Vladislav Fryč (návrh SZ, KDÚ-ČSL, Nezávislých a ČPS)

Vážení voliči,
velice vám všem děkuji za podporu volebního seskupení Česká pirátská strana s podporou občanského sdružení Zdravé Letňany.  Naše seskupení dostalo od vás voličů celkem 9, 52% hlasů. Do zastupitelstva ( 21 zastupitelů) se tak dostal Olaf Deutsch, předseda sdružení Zdravé Letňany o. s. a Ivan Polák, člen sdružení Zdravé Letňany o. s.

Naše seskupení se v současné době snaží získat partnera pro vytvoření jednotného zastupitelského klubu se kterým se jednotně budeme snažit obsadit místa ve stávajících výborech, odborných komisích RMČ a v redakční radě Letňanských Listů. Našemu týmu se povedlo dostat do zastupitelstva jenom se dvěma hlasy, což mnozí považují za úspěch, proto se bude snažit, i když v opozici vás nezklamat.

Dále vás upozorňuji, že se naše sdružení   Zdravé Letňany o. s. nerozpadne, dál bude fungovat tak jsme si napsali a odsouhlasili v našich stanovách. Budeme rozšiřovat svou základnu příznivců, organizovat společenské aktivity, zajišťovat činnost Informačního centra pro mládež a organizovat petice občanů. a také vás budeme informovat na našem webu a facebooku o aktuálním dění v Letňanech.

Ještě jednou vám děkuji

S pozdravem

Olaf Deutsch

Předseda Zdravé Letňany o. s.

Tel. 607 886 278

Strana 3 z 41