Bleskovka

Z technických důvodů bude příští týden v úterý 21. září 2021 po celý den UZAVŘENA VÝDEJNA REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ v ulici Křivoklátská 285. Zdroj: Letňany

Vzdělávání v ČR

Nadace Sophia

Nadace Sophia všestranně podporuje vzdělávání těmito formami: •podporou vzdělávacích akcí, seminářů a školení •vytvářením a poskytováním stipendií •podporou stipendijních programů a studijních pobytů v České republice a v zahraničí •podporou publikační činnosti •podporou vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů Podpora je určena především pro střední a vysoké školy a jejich studenty, ale i další instituce či firmy působící v oblasti vzdělávání.  Výše jednotlivého nadačního příspěvku není žádným způsobem omezena. Jeho výši stanovuje správní rada na základě písemné přihlášky žadatele a s přihlédnutím k naplnění cílů nadace.

Uzávěrka pro podání žádostí o příspěvek je 31. 8. 2014.

Více podrobností naleznete na webových stránkách nadace: www.nadacesophia.cz

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Prostřednictvím svých projektů se podpoře vzdělání věnuje i Nadační fond Livie a Václava Klausových. Poskytuje stipendia, příspěvky na zájmové kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně také podporuje výuku práce na počítači pro seniory a nezapomíná ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.

20. 8. 2014 je uzávěrka pro podání žádosti do projektu Stipendia.

Nadační fond poskytuje stipendia studentům, občanům České republiky do dovršení 26 let, kterým jejich sociální situace ztěžuje studium.  Stipendium slouží k podpoře studia na tuzemských školách všech typů a zaměření. Ve všech případech je kladen maximální zřetel na vlastní motivaci studentů. Stipendium je přiděleno na celý školní rok. Příspěvky jsou vypláceny v měsíčních splátkách a slouží k platbě internátu, koleje, jízdného do školy, obědů. Stipendijní program je otevřen i dětem z dětských domovů, které po maturitě pokračují ve studiu na vysoké škole. Nadační fond požaduje od svých stipendistů zprávy o výsledcích studia.

Více podrobností naleznete na webových stránkách nadace: www.nadacnifondklausovych.cz.

Zdroj: NICM

mladezeu 02 3Čeká vás v září opravný termín státní maturity? Online kurzy představují ideální variantu pro přípravu na poslední chvíli. Můžete zvolit konkrétní předměty nebo komplexní přípravu z matematiky, anglického jazyka a češtiny. Webový portál Kampomatuirte.cz chce v této nelehké době, kdy se každý rok něco mění, pomoci ulehčit studentům posledních ročníků jejich přípravu na maturitu. Proto vzniknul unikátní projekt OnlineMaturita (onlinematurita.kampomaturite.cz).

Číst dál: Opravný termín státní maturity? Připravte se pomocí online kurzů!

mladezeu 02 3Veřejné a státní vysoké školy obvykle uzavřely příjem přihlášek koncem února a v průběhu března. I na konci července ale ještě můžete podávat přihlášky na vybrané veřejné vysoké školy.

Číst dál: Které vysoké školy přijímají přihlášky ve 2. kole?

socskupiny 02-200x149Společnost Lingea spustila novou verzi vícejazyčného portálu, který je výsledkem dlouholeté práce řady odborníků. Na internetové adrese slovniky.lingea.cz najdete aktuální překladové slovníky pro 30 jazyků v novém grafickém rozhraní – vše v mimořádném rozsahu, ve výborné kvalitě a navíc zcela zdarma. U světových jazyků jsou nově k dispozici i přehledy gramatik a praktické konverzační fráze. Slovníkové databáze světových jazyků (angličtiny, ruštiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny) obsahují přes 70 000 hesel, mají tedy rozsah praktického knižního slovníku. V knižní podobě by slovník tohoto rozsahu měl přes 1 300 stran. Taková slovní zásoba dostatečně pokrývá potřeby začátečníků, mírně i středně pokročilých studentů.

Číst dál: Nový slovníkový portál - zdarma

mladezeu 02 3Elektronická aplikace Co umím slouží rodičům, učitelům i dětem k zachycení toho, co dítě v různých fázích života dokáže ve všech oborech své činnosti, ve škole i mimo ni. Prázdniny jsou ideální příležitost pro rodiče, aby na stránkách www.coumim.cz založili svému dítěti profil a zaznamenali, co nového se během prázdnin naučilo. Představa, že prázdniny jsou z hlediska vzdělávání prázdný čas, je mylná a projekt Co umím o tom přesvědčí každého, kdo ho vyzkouší. Web Co umím umožňuje dětem mapovat své úspěchy a dovednosti získané ve škole i mimo ni. Jde o digitální portfolio, kam je možné umístit třeba fotografie toho, co dítě vytvořilo, nahrát záznam koncertu nebo recitačního vystoupení. O tento systém projevily zájem jako první základní umělecké školy, kterým by umožnil zaznamenávat pokrok jejich žáků a archivovat, co v rámci výuky vytvořili. Web ale samozřejmě umožňuje stejně zaznamenávat i to, co dítě vytvořilo mimo školu.

Prázdniny jsou ideální příležitost, aby rodiče spolu s dětmi začali archivovat, co dítě dokázalo a jak se ve svých dovednostech vyvíjí. Vznikající elektronickou sbírku je možné využít jak pro prezentaci dětských dovedností pro dědečka či babičku, tak jako důkaz dovedností při vstupu do některého zájmového kroužku. Portfolia se navíc velmi pravděpodobně stanou způsobem, jak budou školy zaznamenávat učební pokrok žáků. Rodiče mohou využít prázdniny k tomu, aby se s novým nástrojem, který jim i dětem přinese společné zážitky, naučili zacházet.

Video, které vysvětluje, proč je důležité hledat v dětech to, co umí naleznete ZDE.

Zdroj: NICM