Bleskovka

Z technických důvodů bude příští týden v úterý 21. září 2021 po celý den UZAVŘENA VÝDEJNA REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ v ulici Křivoklátská 285. Zdroj: Letňany

Pro pracovníky s mládeží

PC_tdaOd nového školního roku vstoupí v platnost úpravy Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní vzdělávání, které školy musejí zohlednit ve svých školních vzdělávacích programech. Národní ústav pro vzdělávání připravil pro základní školy praktického pomocníka, který jim pomůže začlenit změny vyplývající z této úpravy do jejich školních vzdělávacích programů. Tyto změny v praxi znamenají různě rozsáhlé zásahy do jednotlivých školních vzdělávacích programů (ŠVP), a tím do chodu celé školy. Pro co nejjednodušší přechod k těmto změnám připravil Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) pro školy metodickou podporu. Nabízená metodická podpora má několik forem – tou první je interaktivní „Průvodce upraveným RVP ZV“, který je spuštěn na Metodickém portále RVP.CZ (rvp.cz/pruvodce). Jeho součástí je i diskuzní fórum a odkaz na Konzultační centrum NÚV, na které se zástupci škol mohou obrátit s dotazy týkajícími se právě úprav ŠVP. Dále pak ve všech krajích organizuje Národní institut dalšího vzdělávání informační semináře.

„Interaktivní průvodce je rozdělen na dvě části. V té první jsou zveřejněny upravené části RVP ZV, druhá část obsahuje doporučení k úpravám ŠVP a konkrétní náměty k výuce,“ vysvětluje Mgr. Jitka Jarníková, vedoucí oddělení pro analýzy a koncepce vzdělávacích programů, které průvodce připravovalo. A zároveň dodává: „Předpokládáme, že uvedené náměty pro úpravy ŠVP budou postupně dále doplňovány a rozšiřovány o další doporučení a příklady.“
Interaktivní „Průvodce upraveným RVP ZV“:
• umožňuje

- získat celkový přehled úprav provedených v RVP ZV
- nalézt k úpravám vysvětlující a doplňující informace
- zeptat se na odborné dotazy související s úpravami ŠVP a s výukou
- diskutovat o úpravách ŠVP a o výuce
- inspirovat svými zkušenostmi jiné učitele
• doporučí
- způsoby úprav ŠVP
- způsoby efektivního začlenění jednotlivých témat, která byla v RVP ZV upravena nebo doplněna
• poskytuje
- vzorové příklady pro úpravy ŠVP
- odkazy na další informace související s upravenými tématy
Link na interaktivního „Průvodce upraveným RVP ZV“:  rvp.cz/pruvodce
Podrobné informace o úpravách RVP ZV najdete ZDE.
Kontakty na odborné pracovníky NÚV, kteří vám zodpoví případné dotazy najdete na webu www.nuv.cz ZDE.
Zdroj: NICM
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje mimořádný dotační program, který je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací aktivit, které poskytují podporu a pomoc dětem a mládeži s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky.
msmtProgram reaguje na potřebu předcházet možným problémům, které vznikly např. v průběhu roku 2012 v oblasti Šluknova a severní Moravy. Je určen pro organizace pracující s dětmi a mládeží. Podpora bude zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené dětem a mládeži z cílové skupiny.
Hlavní cíle pilotní mimořádné výzvy

- Podpora volnočasových a zájmových aktivit pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v návaznosti na jejich vzdělávací potřeby.
- Podpora aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých organizací pracujícími s dětmi a mládeží ze sociálně  znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.
Podrobné informace o podmínkách podání žádosti, jejích formálních náležitostech a podobně, najdete na webu msmt.cz ZDE.
Žádost musí být podána elektronicky v IS-mládež a v písemné podobě doručena nejpozději do 14,00 hod dne 10. dubna 2013 (uzávěrka je posunuta z 4. dubna 2013) !!!  Výsledky hodnotícího procesu budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz/mladez  do 8. června 2013.
Vlozil: Olaf Deutsch

msmt_11Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo a vyhodnotilo pokusné ověřování provozu lesních tříd integrovaných v rámci MŠ Semínko, kde děti tráví většinu času venku. MŠMT po dvouletém testování uznalo, že děti jsou v nich připraveny do školy stejně dobře, jako v běžných školkách.

Pokusné ověřování probíhalo od 1. září 2010 do 31. srpna 2012. Jeho hlavním cílem bylo zjistit, zda a za jakých podmínek je možné integrovat lesní třídu do provozu klasické mateřské školy. Ze závěrů ověřování vyplynulo, že vzdělávání v lesních třídách je možné z hlediska obsahu a výsledků vzdělávání realizovat v rámci současné podoby RVP PV a provozních podmínek mateřské školy. Ohledně úprav současně platných právních předpisů stanovujících hygienické požadavky pro školy a školská zařízení připraví MŠMT po jednání s ministerstvem zdravotnictví metodický materiál pro mateřské školy s doporučujícím postupem pro zřizování, provoz a vzdělávání v lesních třídách integrovaných do mateřské školy. Tento typ školek vznikl ve Skandinávii, v Česku se objevil zhruba před pěti lety, nyní jich podle asociace působí kolem šedesáti, uvádí server iDnes.

Na uvedném portálu také popisují dobrý vliv lesních školek na vývoj dětí, které v lesních školkách celoročně tráví většinu času venku, v případě testované třídy Lesníček to bylo 95 procent. Mají však i vlastní zázemí - někde to bývá například maringotka či jurta. Ve školkách jsou vedené ke zdravému životnímu stylu a mají více pohybu. Jak potvrdilo testování ministerstva, děti jsou díky otužilosti i méně nemocné, mají lépe vyvinutou motoriku a pohybovou koordinaci. Díky menšímu kolektivu je v těchto školkách také individuálnější přístup učitelů.

Vložila: Barbora Folaufová, březen 2013
Zdroj: www.msmt.cz a idnes.cz
 

Přihlaste se na mezinárodní letní školy s Praze již nyní! Prague Summer Schools organizované Centrem pro veřejnou politiku slaví letošní léto 2013 výročí 10 let!
Prague Summer Schools pro vás připravuje následující témata v průběhu prvních dvou týdnů v červenci.
 Další informace a zdroj: nicm.cz

ZS_FrycovickaČSOB vyhlašuje již IV. ročník grantového řízení ČSOB Nadačního programu vzdělání. Hledáme filantropické projekty, jejichž cílem je zvýšení finanční gramotnosti u české veřejnosti, u dospělých i u dětí. Celkem rozdělíme až 1 milion korun.

Termín uzávěrky přihlášek je 5. dubna 2013.

Více informací ke grantovému řízení 2013:

http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/Nadacni-program-vzdelani/Stranky/defalt.aspx

Informace o Společenské odpovědnosti ČSOB:

 

http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/Stranky/default2.aspx