Bleskovka

Z technických důvodů bude příští týden v úterý 21. září 2021 po celý den UZAVŘENA VÝDEJNA REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ v ulici Křivoklátská 285. Zdroj: Letňany

Pro pracovníky s mládeží

seminar  1Digitalizace škol je v České republice spojena především s interaktivními tabulemi a díky nedávno zveřejněné výzvě také s čerpáním evropských peněz pro nákup tabletů a školení pro pedagogické pracovníky. Jak však naznačují zkušenosti z okolních států, dalším potřebným pilířem digitalizace je také profesionálně zpracovaný digitální vzdělávací obsah.

I když v České republice prozatím neexistuje jednotná koncepce digitálního vzdělávacího obsahu, již nyní se o profesionálně zpracovaný digitální obsah zajímají aktivní školy. Aktivity a osvětu v oblasti digitalizace škol realizuje Program podpory digitalizace škol, po jehož odstartování rapidně vzrostl zájem škol o digitální obsah. Z dat společnosti EDULOGY, partnera programu a provozovatele vzdělávacího portálu eKabinet.cz, vyplývá, že o využívání digitálního obsahu mají zájem školy napříč všemi kategoriemi – státní i soukromé, školy speciální, malotřídky i mateřské školy. Obecně největší zájem o digitální vzdělávací obsah podle analýzy Programu pro podporu digitalizace škol mají školy z Vysočiny, Moravskoslezského kraje a Prahy.

Číst dál: Bez digitálního vzdělávacího obsahu se školy využívající tablety a interaktivní tabule neobejdou

msmtDne 12. května 2014 byla usnesením vlády ČR č. 342 schválena Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020. Koncepce určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži. Reflektuje potřeby mládeže zejména v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, zaměstnanosti mladých lidí, kultury a tvořivosti, jejich participace, zdraví a zdravého životního stylu, sociálního začleňování a dobrovolnictví. Zabývá se také environmentální a globální rozvojovou problematikou včetně přístupu mladých lidí k právům a informacím.  Koncepce naleznete: ZDE

Zdroj: MŠMT

 

prace 02 1-200x280V tuto chvíli probíhá debata o vynikajících učitelích, kteří budou muset odejít ze školství, protože nemají vysokoškolské pedagogické vzdělání. Navíc otevírá obecnější téma, jak uznávat neformální vzdělávání. Tisíce učitelů v českých školách se koncem tohoto roku ocitnou v situaci, kdy budou muset odejít ze školství, protože jim bude chybět zákonem předepsané vzdělání.
Číst dál: EDUin: Hledejme cesty, jak uznat neformální vzdělání učitelů, kteří nevystudovali vysokou školu

1-eu flag rf123Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  vyhlašuje výběrové řízení na pozici   učitele/učitelky mateřské školy české sekce Evropské školy Brusel III,   učitele/učitelky primárního cyklu české sekce Evropské školy Brusel III,   učitele/učitelky předmětů biologie a chemie v české sekci sekundárního cyklu Evropské školy Brusel III,  učitele/učitelky předmětu český jazyk a literatura  pro sekundární cyklus Evropské školy Lucemburk II od 1. září 2014
další informace zde
Zdroj: MŠMT

strawberryŠkolní stravováníLetos uplyne 50 let od zavedení systému školních jídelen v tehdejším Československu. V roce 1963 vydalo ministerstvo školství první vyhlášku, která stanovila výživové normy pro školní stravování.Propracovaným systémem školního stravování může být Česká republika pro mnohé země, které službu školního stravování rodičům a školou povinným dětem nenabízí buď vůbec, případně nabízí pouze v některých regionech, vzorem. Inspirací může být také pro některé země, ve kterých sice systém školního stravování funguje, v nabídce je ale pouze polívka nebo svačina v takzvaných lounch boxech. 
Číst dál: Školní stravování slaví u nás 50 let