Bleskovka

Z technických důvodů bude příští týden v úterý 21. září 2021 po celý den UZAVŘENA VÝDEJNA REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ v ulici Křivoklátská 285. Zdroj: Letňany

Pro pracovníky s mládeží

socskupiny 02 4-200x149Mezinárodní setkání dětí v Srbsku a výtvarná soutěž Velvyslanectví Srbské republiky v České republice, zve k zapojení se do každoročního mezinárodního setkání dětí v Srbsku pod společným názvem RADOST EVROPY a do mezinárodní výtvarné soutěže na volné téma. Tématem letošního roku festivalu RADOST EVROPY je (dětská) hra, tedy téma se širokým tvůrčím záběrem. Termín přihlášek: do 10. 5. 2015. Národní delegace se mohou skládat nejvýše z 15 dětských účastníků ve věku 7 - 14 let a 2 dospělých osob v roli doprovodu. Děti budou po jednom ubytovány v hostitelských rodinách v Bělehradu, dospělý doprovod v hotelu na poloviční penzi (hotel i poloviční penzi hradí organizátor). Národní delegace si tak budou hradit pouze cestovní náklady do Bělehradu a zpět, přičemž přijedou-li účastníci na místo konání akce vlastním autobusem, přispěje organizátor na naftu při přepravě po Bělehradu.

Číst dál: Mezinárodní setkání dětí v Srbsku a výtvarná soutěž

mladezeu 02 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci programu Podpory výuky českého jazyka a literatury v zahraničí vysílá MŠMT/Dům zahraniční spolupráce učitele/učitelky českého jazyka ke krajanským komunitám na Ukrajině a v Rumunsku (Eibenthal) pro školní rok 2015/2016. Náplní práce učitele/učitelky u krajanů je zejména: •výuka českého jazyka a literatury u krajanské komunity (děti – dospělí) na odborné úrovni; •seznamování s reáliemi, historií a současností České republiky; •propagace ČR, včetně možností studia v ČR; •pomoc při pořádání kulturních, dramatických, hudebních či jiných akcí; •zapojení se do aktivit krajanské komunity (oslavy, svátky, výročí).

Číst dál: Výzva zájemcům o místo učitele českého jazyka u krajanských komunit na Ukrajině a v Rumunsku

TescoCelý projekt je realizovaný Nadačním fondem Tesco ve spolupráci s obecně prospěšnou společností EDUin pomáhá zlepšit úroveň znalostí dětí a život v jejich komunitě. V červnu 2014 bylo vyhlášeno již třetí kolo tohoto programu, do kterého se v předchozích ročnících zapojilo na 40 tříd a 1200 dětí. „Počet zájemců o účast v  programu Extra třída rok od roku roste, což nás samozřejmě velmi těší. Právě nyní, před uzávěrkou přihlášek, nám chodí nejvíce žádostí. Proto jsme se rozhodli tento termín prodloužit. Věříme, že ty třídy, které ještě svůj projekt nestihly dát dohromady, to potěší a svůj návrh ještě přihlásí,“ uvádí manažerka Nadačního fondu Tesco Martina Šilhánová. Číst dál: Nadační fond Tesco nabízí grant v programu Extra třída

TomikPraha 24. července  Více než tři čtvrtiny přítomných senátorů podpořilo pozměňovací návrhy, které umožňují dobrovolnou registraci dětských skupin. Přijetím pozměňovacích návrhů senátoři zohlednili různé potřeby dětí a jejich rodičů v oblasti svobodného výběru formy předškolního vzdělávání.

Číst dál: Tisková zpráva: Senátoři vrátili návrh zákona o dětské skupině Poslanecké sněmovně k dalšímu...

msmtMezinárodní šetření TALIS, které zkoumá školní prostředí a podmínky pro výuku, ukázalo, že téměř polovina českých učitelů je přesvědčena, že v jejich povolání převažují nevýhody. Bylo to konkrétně 47%. S tímto číslem se čeští učitelé vyhoupli na první číslo žebříčku. Průzkum dále ukázal, že učitelé nemají pocit, že si jich společnost váží (88% učitelů), a že celkově si učitelé málo věří. Ale na druhou stranu, pokud by kantoři měli možnost si znovu vybrat povolání, tak by volil stejnou práci. Jako největší problém vidí čeští učitelé v tom, že si neví rady s tím, jak motivovat své žáky k lepším výkonům (přiznalo 66%). 

Číst dál: Čeští učitelé si nevěří