Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

O čem se píše

koloKomise Rady hlavního města pro cyklistickou dopravu, zkráceně „cyklokomise“ má nového předsedu. Dosavadního předsedu Pavla Poláka nahradil Radek Čermák. Radek Čermák je členem cyklokomise od roku 2014 a zastupitel MČ Praha 18. Dlouhodobě koordinuje přípravu a realizaci cyklostezek na severovýchodě Prahy, který je z hlediska infrastruktury nejrychleji se rozvíjejícím regionem. V okolí Kbel, Letňan, Vinoře i Satalic tak již několik let vzniká síť stezek pro cyklisty a pěší pro každodenní dojíždění i rekreaci. Městská část Praha-Kbely, ve které je Radek Čermák referentem oddělení dopravy, získala cyklostezkové napojení na metro a má jednu z nejhustších sítí cykloobousměrek i stojanů v Praze. Čermák zde hojně řeší i rozvoj pěší či veřejné dopravy.Pavel Polák byl vedoucím pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu a následně Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu od roku 2003, s přestávkou v letech 2010 – 2018. Funkce se vzdal na vlastní žádost, aktuálně je v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Cyklokomise mu za dlouholeté působení a „neocenitelný přínos k rozvoji pražské cyklodopravy“ poděkovala.Cyklokomise vznikla v roce 2006 z původní pracovní skupiny, která se zabývala rozvojem cyklistické dopravy a rekreační cyklistikou zhruba od roku 2003. Do roku 2010 byla do značné míry exekutivním orgánem. Po významném oslabení podpory cyklodopravy v roce 2012 část externích členů z komise na protest odešla.Od roku 2014 se koordinace přípravy cykloopatření přesunula na nově zřízený magistrátní odbor. V současnosti si komise zachovává funkci poradního orgánu, řešícího spíše koncepční otázky nebo vydávajícího doporučení k obtížněji řešitelným záležitostem cyklo.

Zdroj: zde

Tupol opravaNové kontaktní centrum Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. je dostupné na adrese Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – vchod z Veletržní ulice, pod hlavním vchodem do OC Stromovka. Kontaktní centrum je zřízeno za účelem vyřizování žádostí o uzavření komerčních smluv (zábor pro stánky, předzahrádky, tržiště, vyhrazená parkovací stání, reklamní poutače atd.), stavebních smluv (výkopy, zařízení staveniště, lešení kontejnery atd.), žádostí o vyjádření oddělení koordinace (koordinační vyjádření, výkopová povolení), žádostí o uzavírání smluv o zřízení věcných břemen (smlouvy o smlouvách budoucích i smlouvy konečné). Součástí kontaktního centra je i podatelna.

Zdroj a další informace ZDE

 

 silnice

Nvy prosekV roce 2022 bude v Čakovicích a Letňanech nově postavena nebo dokončena spousta zajímavých projektů, což jen dokazuje, jak rychle se naše lokalita rozvíjí. Přinášíme vám malý přehled těch, které by neměly ujít vaší pozornosti, protože budou sloužit veřejnosti nebo nabízejí zajímavé bydlení.

Větší čakovická škola

Kapacita školních zařízení se v Čakovicích postupně rozšiřuje. V loňském roce městská část obnovila mateřskou školu v Cukrovarské ulici číslo 115, kterou si pod svá křídla vzala základní škola Dr. E. Beneše. Školu samotnou letos čeká dostavba a rozšíření. Podle plánu by měla být etapa A celého projektu, která školu zvětší o další třídy i školní zázemí, hotová do poloviny července, tedy během školních prázdnin, aby mohla od září sloužit dětem. Budova je součástí velkého projektu školního kampusu, který rozšíří školu o další budovy i sportovní halu a bude průchozí i pro chodce, kteří se tak budou moci vyhnout rušné Cukrovarské ulici. Kapacita žáků se nakonec zvedne celkem na 1 900 až 2 000.

Číst dál: Píše Čtvrťák : Co všechno se letos postaví v Čakovicích a Letňanech.

Tupol opravaTechnická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 15. listopadu 2021 výměnu povrchu vozovky na komunikaci Mladoboleslavská v úseku mezi křižovatkami Vrchlabská a Žacléřská včetně obou zmíněných křižovatek. Akce je rozdělena na tři etapy a stavební práce by měly skončit 30. listopadu 2021.Důvodem je celková oprava po 22 letech. Některým lidem už špatný stav silnice ohrožoval statiku domů. Nejtěžší část nás čeká hned první týden, kdy bude uzavřena i křižovatka Mladoboleslavské a Vrchlabské. Objízdná trasa povede ulicemi Polaneckého, nově otevřenou Toužimskou, potom kolem pošty, Železnobrodskou a Žacléřskou zpátky na Mladoboleslavskou. Po pěti dnech stavební firma otevře křižovatku Mladoboleslavské a Vrchlabské, takže bude průjezd jednodušší: před pivovarem zahnete doleva, pak Železnobrodskou kolem rybníka a zpátky na Mladoboleslavskou. Zpátky začíná objížďka už ve Vinoři. V jednom pruhu bude totiž uzavřena Mladoboleslavská u vinořského zámku. Od kruhového objezdu musíte zahnout do Ctěnic, do Kbel se dostanete kolem hřbitova a doprava kolem školy na Polaneckého ulici a zpátky na Mladoboleslavskou. Zároveň bude uzavřena i Hornopočernická, cesta ze Satalic do Kbel tedy povede přes Vinoř ulicí Vinořskou. Je to velmi složitá oprava, takže vyžaduje náročná opatření. Věříme, že oprava vydrží zase aspoň dalších 20 let. Magistrát bojuje za to, aby uzavírka probíhala co nejkratší dobu, takže se doba opravy smrskne na tři týdny. Obě uzavírky je vhodné provést najednou, protože objížďka Vinoře stejně musí vést přes Ctěnice, jinudy se projet nedá. Na jaře má potom navázat rekonstrukce Budovatelské a Jilemnické. Autobusy pojedou stejnou trasou jako auta. Opatření ROPIDu ještě není k dispozici. Doporučujeme přespolním řidičům, aby se Kbelům vyhnuli a použili dálnici.

Zdroj a další informace ZDE: praha 19

 

 

Tupol opravaPřinášíme  článek o  proběhlém dopravním pekle v Letňanech, názor naší radnice je ale jiný, zatímco Stanislav Nekolný, MBA, zastupitel a člen Výboru pro sport a volný čas hl. m. Prahy a radní MČ Praha 18, to svádí především na pražský magistrát s tím, že městská část vlastně nic nezanedbala. Časopis  Čtvrťák se touto dopravní situací podrobně zabýval a ve spolupráci s odborníky udělal svojí vlastní analýzu. Z pohledu spolku Zdravé Letňany je pravda spíše na straně Čtvrťáku a alibistický článek, které vydala radnice na svém webu je spíše zavádějící. Článek najdete ZDE

Zdravé Letňany z. s.

Jak vypadalo dopravní peklo? Zajeďte se podívat do Letňan!   ( časopis Čtvrťák)

Dopravní situace se na Praze 18 a v jejím okolí změnila od počátku září v past, ze které není úniku. Řidiči jsou zde lapení v pravidelných zácpách a často zde doprava přímo kolabuje. Zajímalo nás, proč tato situace nastala a zda se jí dalo nějak předejít.

 Kolaps v Letňanech a zčásti také v Čakovicích nezpůsobila nějaká živelní katastrofa ani náhodný sled událostí, ale souběh předem naplánovaných oprav a rekonstrukcí. K dlouhodobé uzavírce Kostelecké ulice se totiž připojilo budování nových autobusových zastávek (Fryčovická, Dobratická, Tupolevova) v ulici Tupolevova a oprava povrchu Veselské ulice. Asi se nelze divit, že oprava tří hlavních ulic najednou způsobila v dané lokalitě dopravní zácpy. Například v Tupolevově ulici znamenalo každé zastavení autobusu na provizorní zastávce stopku pro auta jedoucí ve stejném směru, přičemž autobusová doprava je tady tak hustá, že se za autobusy logicky tvořily dlouhé kolony aut. Poslední zhoršení již tak dost napjaté situace přišlo 6. září, kdy začala další etapa stavebních prací v ulici Veselská. Ty mají v úseku kruhový objezd Tupolevova – nájezdy na komunikaci Cínovecká probíhat až do konce října a brání například autům, která jedou směrem od Obchodního centra Letňany na Veselskou, vůbec odbočit.

Udělala radnice dost? Zastupitelé vidí viníky jinde.

 Na letňanskou radnici se snáší kritika, podle níž nezajistila lepší koordinaci prací v Tupolevově a Veselské ulici a podcenila komunikaci s občany. Kritici tvrdí, že ke zlepšení automobilové dopravy v Tupolevově ulici mohl přispět například dočasný zákaz průjezdu, který by odtud odklonil auta, která jen projíždějí do centra Prahy. Rovněž zde měla být již od začátku prací v ulici zachována nynější možnost objíždět autobusy a vůbec se tu neměly objevit betonové bloky, které v tom motoristům původně bránily. Radní pro dopravu a s ním i celé zastupitelstvo měli zabránit tomu, aby se výše zmíněné opravy odehrávaly současně, a vyjednat lépe sladěný harmonogram prací.

 Městská část Praha 18 se na radničním webu hájí tím, že na opravy a uzavírku upozorňovala opakovaně a s předstihem na facebookové stránce Naše Letňany a že také opakovaně poukazovala na nešťastné načasování a koordinaci akcí. S vedením Technické správy komunikací (TSK) jednal radní pro dopravu Stanislav Nekolný, který se odvolává na to, že ze své pozice udělal maximum možného, protože městská část nevlastní komunikace, kterých se opravy týkají, není zadavatelem stavebních prací ani se nepodílí na jejich financování, a nemá proto v tomto ohledu žádnou rozhodovací pravomoc. Za viníka problémů označuje proto radnice hlavní město Prahu a TSK. Ne všichni na radnici Prahy 18 však mají takto jednoznačný názor. Například opoziční zastupitel Zbyněk Walter kritizuje, že letňanští radní se klidně fotografují u úspěšných staveb realizovaných hlavním městem Prahou, ale když dojde na problémy, přehazují vinu na pražský magistrát. Letňanský úřad navíc sám povolil uzavírku Kostelecké ulice.

Podle TSK si doprava musí sednout

 Když doprava v září zkolabovala, sešla se pracovní skupina, v níž měl zastoupení pražský magistrát, TSK, policie i zhotovitelé staveb, nechyběli v ní ani starosta Čakovic, Miškovic a Třeboradic a letňanský radní pro dopravu. Na základě této schůzky následně došlo ke zprůjezdnění jednoho jízdního pruhu z OC Letňany směrem k D8 a odstranění betonových bloků ze středu Tupolevovy ulice. Na facebookové stránce TSK se objevila zpráva označující jako hlavní příčiny kolapsu velkou kumulaci motoristů dojíždějících do Prahy a parkujících svá vozidla v OC Letňany, poruchu semaforu a také neukázněnost motoristů, kteří blokovali výjezd z OC. Není divu, že se podobné zdůvodnění setkalo s velice emotivními komentáři.

 Ptali jsme se i na Magistrátu hlavního města Prahy, tady ale na naše otázky k dopravní situaci v Letňanech a Čakovicích neodpověděli a odkázali nás na TSK. Podle její tiskové mluvčí Barbory Liškové byly větší dopravní problémy otázkou prvních dnů, kdy oprava ve Veselské ulici začala. Podle tiskové mluvčí si doprava vždycky musí nejdříve sednout, a pokud se pak vyskytnou potíže, situace se řeší a přijímají se další opatření, což se prý v Letňanech stalo.

Nezávislý odborník: O uzavírkách je třeba přemýšlet komplexně

 O pohled na situaci jsme nakonec požádali nezávislého odborníka Zdeňka Lokaje z Ústavu aplikované informatiky v dopravě působícího na Fakultě dopravní ČVUT. Ten vidí rezervy při řešení uzavírek a oprav komunikací na území Prahy především v jejich koordinaci mezi jednotlivými vlastníky komunikací a investory. „Některé komunikace totiž spravují městské části, další má v gesci magistrát a dálnice a silnice I. třídy spravuje stát. Do toho vstupují další investoři, jako je Dopravní podnik hl. m. Prahy, vlastníci inženýrských sítí (plyn, voda, elektřina) a tak bych mohl pokračovat,“ popisuje Zdeněk Lokaj.

 Podle něj by pomohlo, kdyby se lépe hodnotily dopady uzavírky na plynulost provozu i na objízdné trasy. „Není možné řešit uzavírky pouze v rámci jedné městské části, je potřeba uvažovat Prahu jako širší celek a vše řešit komplexním pohledem. Nicméně je nutno si uvědomit, že Praha je geograficky členitá, s velkým množstvím úzkých hrdel, takže v některých místech neexistují odpovídající objízdné trasy, které by dokázaly v případě komplikací či dopravních omezení pojmout veškerou dopravu,“ vysvětluje Lokaj s tím, že je nutné zapracovat i na lepším informování řidičů, aby včas věděli o uzavírkách, dopravních komplikacích a objízdných trasách. Ostatně právě i špatné a nedostatečné dopravní značení je to, na co si ve facebookových diskusích řidičky a řidiči v souvislosti s letňanským dopravním kolapsem také stěžovali. „Praha musí zapracovat na větším využívání moderních technologií, pomocí kterých je možné k řidičům aktuální informace dostat,“ doporučuje na závěr Zdeněk Lokaj.

 

Strana 2 z 38