Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Investiční akce

bahok_3Zhruba před padesáti lety v katastru městské části Praha 18 mezi ulicemi Rýmařovská, Šumperská, Vítkovická a Krnovská vznikly dva vnitrobloky, v nichž si obyvatelé vybudovali se souhlasem obce dva parky s dětskými hřišti, sportovištěm a posezením na lavičkách...Tento pozemek, spolu s dalšími v Letňanech, byl za minulého režimu převeden ze státu na ČKD, která zde chtěla vybudovat výrobní haly. Nevybudovala. Vyrostlo zde sídliště státních a podnikových bytů. Po roce 1989 stát nepožadoval při restitucích vrácení pozemků. Hrubá chyba úředníků a politiků, že vzniklé parky nebyly v územním plánu hl. m. Prahy vyznačeny jako ZP – zahrady a parky, ale bylo ponecháno označení OP – obytné plochy. Pozemek se stal zdrojem příjmů ČKD, která ho převedla na ČKD Holding a ten opět na dceřinou společnost Zelené Letňany. Cena pozemku závratně rostla. Novým majitelům bylo známo, že vnitrobloky slouží občanům jako parky, kde jsou stromy chráněny zákonem.
V roce 2007 firma Codeco zveřejnila svůj záměr postavit dva bloky domů, masivně vykácet nejcennější letňanskou zeleň, zničit všechna hřiště a ze zelených Letňan udělat betonové Letňany. Po silném odporu občanů na obranu parku vzniklo občanské sdružení Za zelené Letňany, které okamžitě požádalo vedení MČ Praha 18 o změnu a nápravu územního plánu. Podporu návrhu slíbil bývalý starosta Mgr. Kabický spolu se zastupiteli. Svým dopisem z 10. 6. 2010 ujistil občany, že na území obou vnitrobloků k zástavbě nedojde. Před Vánocemi 2012 však občané s hrůzou zjistili, že Codeco chce svůj majetek navýšit. Svého práva vlastníka ale nesmí zneužít na úkor práv 380 vlastníků bytů, kterým se podstatně horší životní prostředí, některým stavba zakryje oblohu, ztratí výhled do zeleně parku, dojde ke snížení počtu parkovacích míst, ale hlavně – dojde ke znehodnocení jejich bytů.

Také Rada seniorů MČ Praha 18 hájící práva letňanských seniorů protestuje a podala Útvaru územního plánování hl. m. Prahy požadavek na zachování parků. Z jeho odpovědi č. j. URM 13317/12 vyplývá, že změny územního plánu byly pozastaveny stejně jako sběr dalších podnětů s tím, že do doby nabytí nového územního plánu mohou být provedeny pouze celoměstsky významné změny, což je v kompetenci radního HMP a výboru ZHMP. ÚR HMP se k zamýšlené stavbě vyjádřil negativně s odůvodněním, že ve stabilizovaném území z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury, a to bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. Dále ÚR HMP uvádí, že oba vnitrobloky leží v území se zvýšenou ochranou zeleně a že konečné rozhodnutí o stavbě je v kompetenci stavebního úřadu MČ Praha 18. Občané se nikdy nevzdají, budou se soudit a odvolávat, vždyť jde o jejich domovy. Spoléhají se na zastupitele, které zvolili do MČ Praha 18 i do zastupitelstva hl. m. Prahy. Jedině oni mohou rychle pomoci a stavbě zabránit. Nezbývá než se zeptat: Kdo vyhraje? Zeleň, nebo beton?
Josef Koníček, Rada seniorů MČ Praha 18
Zdroj: letnany.cz

{jcomments on}Pechod_kolonie_AvieObčanské sdružení Zdravé Letňany o. s. požádalo osobním dopisem místostarostu Mgr.Martina Zástěru o vyřešení zabezpečení bezpečnosti přechodu pro chodce v ulici Tupolevova u  vjezdu do kolonie u Avie.  Jak naše radnice tento problém řeší vás budem na tomto webu průběžně informovat,

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Číst dál: Žádost o úpravu nebezpečného přechodu na kolonie u Avie

{jcomments on}Zdrave_Letnany_zelena

Dne 2. dubna 2013 začně pod hlavičkou občanského sdružení Zdravé letňany  o.s.  fungovat Informační hodina o stavebních investicích .

Informační kancelář pro stavební investiční akce  je pracoviště zřízené občanským sdružením Zdravé Letňany o.s., které bude zdarma pomáhat letňanským občanům v problematice letňanských stavebních investic.  Informační koncelář je zřízena po dohodě s organizací SÉVA PURA s.r.o  v letňanské provozovně Prostor Letňany, Křivoklátská 302.

racoviště  Občanského sdružení Zdravé Letnany o.s.  můžete navštívit  každé úterý vždy první týden v měsíci od 18.00 hodin do 19.00 hodin.  První  informační hodinka proběhne v úterý 2. dubna 2013  od  18.00 do 19.00 hodin
Prostor Letňany, Křivoklátská 302,  Provozovna éva Pura s.r.o. 

 

V průběhu příštího roku 2013 by mělo dojít k rozsáhlé rekonstrukci ulic Křivoklátská, Tvrdého, Dudkova a částečně také ulic Rychnovská a Vamberská. Primárním důvodem prací je zejména rekonstrukce místních vodovodních sítí, které byly vybudovány již v 50. letech minulého století a jejichž životnost se chýlí ke konci. Investorem projektu je hlavní město Praha, které v součinnosti s městskou částí Praha 18 a projektantem stavby připravilo projektovou dokumentaci, jež by ve výsledku měla přispět nejen k rekonstrukci stávajícího vodovodu a veřejného osvětlení, ale zároveň i ke zklidnění dopravního provozu v ulicích Křivoklátská (na snímku) a Tvrdého. Jedním z cílů této investiční akce je systematické uspořádání parkovacích stání a navýšení počtu parkovacích míst prostřednictvím lepšího dopravního značení a souvisejících stavebních úprav. Mělo by také dojít ke zkrácení stávajících nevhodně dlouhých přechodů pro pěší a zároveň by mělo být upraveno nevhodné řešení varovných a signálních pásů v dané lokalitě. Rekonstrukce ulic Křivoklátská a Tvrdého, která by měla probíhat v jednotlivých etapách tak, aby neznamenala výrazné zatížení místních obyvatel, potrvá zhruba 10 měsíců. Ve svém důsledku přispěje ke zklidnění dopravního provozu, a tak i ke zvýšení bezpečnosti na jednom z nejfrekventovanějších míst uvnitř letňanského sídliště.

Zdroj: Letňanské listy

 

Můj názor:

Radnice realizuje rekonstrukce ulic,  ale zaměřuje se pouze na vozovky v centru Letňan.  Vedení radnice  zapomíná na to, které další ulice již leta čekají  na svojí plánovanou opravu. Jednou z ulic kde se rekonstrukce jaksi zvláštně pozastavila je ulice Tupolevova a to od kruhového objezdu u obchodu Lídl k obchodnímu centru Čakovice.  Silnice je dnes velmi nebezpečná,  auta zde jezdí velkou rychlostí a přejezd, který je dnes již nelogicky postaven směrem k původní vrátnici do prostorů Avie skrze  který ale již leta žádný zaměstnanec  Avie nechodí je neosvětlen a tím je zvláště pro děti velmi nebezpečný. Je to opravu velký  hazard posílat touto cestou děti do školy.  Dočká se i tato vozovka plánované rekonstrukce,  nebo to je  jenom  planý, opomenutý slib naší radnice.

Deutsch

 

Rezidence Lesopark O Projektu Rezidence Lesopark v Letňanech Projekt Projekt Rezidence Lesopark je koncipován jako soubor šesti architektonicky moderních vilových domů na Praze 9. Základní myšlenkou tohoto projektu je nabídnout svým klientům nadstandardní prostředí pro život. Dostatek soukromí, klidu a příjemného bydlení zajistí malý počet bytových jednotek ve vilových domech. Moderní vzhled a zajímavě řešené bytové jednotky včetně balkonů, rozsáhlých teras nebo předzahrádek Vás osloví již při prvním pohledu. Ke každému bytu náleží sklepní kóje a parkovací stání v krytých podzemních garážích. Naší prioritou je, aby budoucí obyvatelé v tomto objektu ušetřili na energiích. Domy mají dvojité zateplení fasády a každý byt disponuje samostatnou regulační jednotkou s měřiči přesné spotřeby teplé vody a tepla. Dřevěná čtyř polohová francouzská okna s mikroventilací dávají projektu luxusní ráz a ruku v ruce s kvalitními vnitřními zařizovacími předměty z přírodních materiálů Vám poskytnou dostatek komfortu. Hledáte bydlení odpovídající Vašim požadavkům a postavení? Chcete bydlet v Praze a přitom mít přírodu na dosah? Projekt Rezidence Lesopark v Letňanech je přesně to, co hledáte!

Zdroj: zde

 

  Číst dál: Nové byty Praha Letňany

Strana 20 z 21