Bleskovka

Letňanská Kazimírka zveřejnila termíny letních táborů pro sezónu 2022 Již nyní můžete vyplnit předběžný zájem a termíny si zapsat do kalendáře Termíny naleznete na webových stránkách https://www.kazimirka.cz/

 

Investiční akce

krivokládskáMěstská část Praha 18 si vás dovoluje pozvat v pondělí 9. listopadu 2015 v 18.00 hodin na veřejnou prezentaci připravovaného stavebního záměru Rezidence Křivoklátská investora BPT Development, s.r.o. Jedná se o novostavbu bytového domu                     v Křivoklátské ulici, který má 11 nadzemních podlaží, 56 bytových jednotek a 52 parkovacích stání. Prezentace projetku se koná    v obřadní síni Úřadu městské části Praha 18 (přízemí vpravo), Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany.

Zdroj:letnany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koloNavrženým záměrem Magistrátu hlavního města Prahy je vybudování 3 rekreačních cyklotras v celkové délce 7,217 km. Cyklotrasy jsou řešeny jako jednosměrné trasy se začátkem i koncem na stávající hlavní cyklotrase A262. Celý areál cyklostezek je rozložen na dvou vrcholech stávající navážky ve stávajícím Lesoparku Letňany. Cyklostezka je navržena jako stavba trvalá. Toto území díky své modelaci a v důsledku absence husté, vzrostlé vegetace je atraktivní pro terénní cyklistiku. Oba kopce dle MHMP  využívají vyznavači terénní cyklistiky.  Investor – Magistrát hlavního města Prahy se rozhodl vyhovět poptávce občanů po terénní cyklostezce a vybudovat 3 regulérní rekreační cyklotrasy. Pozemky dotčené navrženým záměrem jsou součástí širšího území Lesoparku Letňany. (pozn. :  Nevíme sice, kteří občané o cyklostezku žádali  ale to nám snad jednou možná MHMP vysvětlí, protože v anketě „10-ti problémů Letňan“ to určitě nebylo.)

Popis trasy:
Navržená cyklotrasa je situována v severním kvadrantu lesoparku. Jedná se o území, které je modelováno navážkami hlušin z výstavby metra. Investor – Magistrát hl. m. Prahy je vůči poptávce po sportovním vyžití vstřícný a přistoupil k záměru uspokojit poptávku po terénní cyklostezce a vybudovat terénní cyklostezku s trasami různého stupně obtížnosti. Bude se jednat o veřejný sportovní areál. Stávající návrh areálu cyklostezky je výsledkem úvah o řešení, které minimalizuje případné negativní vlivy na životní prostředí. Výměra areálu cyklostezky by činila 106 294 m2. Oznamovaný záměr obsahuje vybudování tří rekreačních cyklotras v celkové délce 7,001 km. Cyklotrasy jsou řešeny jako jednosměrné trasy se začátkem i koncem na stávající hlavní cyk-lotrase A262. Areál je rozložen na dvou vrcholech stávající navážky ve stávajícím lesoparku Letňany. Vpravo od cyklotrasy A262 se nachází trasy A1 a A2, nalevo pak trasa FEO.

Číst dál: Magistrát hlavního města Prahy plánuje v našem lesoparku trvalou sedmi kilometrovou cyklostezku

aviaNa pozemku AVIE v místech, která sousedí s Kolonií u Avie je již několik dní  slyšet zvuky těžkých stavebních strojů,  proto jsem se zeptal  našeho stavebního úřadu zda není  v dohlednu další velká stavba, která by nám občanům opět znepříjemnila život. Odpověď jsem dostal okamžitě přímo od  vedoucího stavebního odboru pana Ryčla, který mi napsal, že se jedná pouze  o odstraňování starých objektů, již léta nevyužívaných s velmi špatným technickým stavem.  Odstranění dle stavebního odboru jsou prováděna postupně v celém areálu Avie a bylo na ně vydáno rozhodnutí o povolení odstranění stavby. Zatím nás o žádné nové stavbě neinformoval.

Zdravé Letňany

 

 

matepravovedetMěstská část Praha 18 vyhlásila v roce 2002 soutěž, o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy na budoucí prodej části pozemků 629/138, 629/251 a 629/252 – podmíněný výstavbou polyfunkčního domu s důrazem na zvýšení počtu odstavných stání. Jedním z důvodů této soutěže byla údajně plánovaná výstavba nástaveb na našich domech a s tím spojená zvýšená potřeba parkovacích míst. (pozn.

Na výše uvedených pozemcích se nachází parkoviště s kapacitou cca 270 míst (přesný počet jsme se pokusili zjistit na radnici, ale bez úspěchu), které slouží od roku 1978 obyvatelům přilehlých domů – více než 450 rodinám. Polovina parkoviště při ulici Tupolevova byla asi v roce 2000 oplocena a pronajata soukromníkovi k provozování placeného parkování.

Číst dál: Shrnutí historie stavby Polyfunkční dům JUNION od roku 2002 doposud vypracovala předsedkyně...

matepravovedetDne 27. 10. 2014 podal stavebník, společnost: Rezidence Veselská s. r. o. Beranových 140, Praha 9. Letňany žádost o vydání stavebního povolení na stavby nazvanou Obytný soubor Rezidence Veselská – bytový dům č. 3

zdroj: letnany.cz

Příloha ZDE

Strana 12 z 20