Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Investiční akce

letnany LetištěMy se s nimi rádi setkáme, ukážeme jim projekt, ale zatím není nic na stole,“ řekl Babiš k možnému jednání se starosty městských částí. Podle něj ale zatím není důvod, aby tito starostové u jednání mezi vládou a magistrátem byli. „Pokud by došlo k dohodě, tak je oslovíme,“ řekl premiér. Představitelé dotčených městských částí se shodli, že považují za nutné nejprve vypracovat územní studii. Měla by zmapovat možnosti rozvoje širokého území. Do konce týdne se starostové Prahy 9, Letňan, Kbel a Čakovic sejdou s primátorem Zdeňkem Hřibem. Městské části chtějí získat přístup na jednání o výstavbě, aby nezjišťovaly vše pouze z novin. Starostové také upozornili, že k případné výstavbě je potřeba souhlas městských částí. Domácí Vládní čtvrť za obchvat, nemocnici a kasárna. Hřibův návrh zaskočil premiéra i koaliční partnery Babiš upozornil, že jednání s magistrátem byla přerušena na 14 dní, během nichž chce vláda posoudit požadavky hlavního města a předložit mu nabídku pro projekt vládní čtvrti. Požadavky, se kterými Praha zatím přišla, Babiš označil za „až extrémní“. Primátor Hřib (Piráti) se minulou středu sešel s premiérem Adrejem Babišem (ANO) ohledně dalšího využití městských pozemků v Letňanech, stavbu úřednického areálu dosud odmítal. Po schůzce oba politici uvedli, že budou dále jednat. Město požaduje vznik multifunkční čtvrti, kde by nicméně mohl být i areál pro úředníky.

Číst dál: Babiš bude jednat se starosty o Letňanech až po dohodě s Prahou

starostovéPředstavitelé městských částí, kterých se dotkne případná výstavba vládní čtvrti u konečné metra C v Letňanech, považují za nutné nejprve vypracovat územní studii. Měla by zmapovat možnosti rozvoje širokého území. Do konce týdne se starostové Prahy 9, Letňan, Kbel a Čakovic sejdou s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti). Novinářům to řekli starostové dotčených městských částí po dnešním společném jednání. "Domluvili jsme se, že budeme postupovat jednotně, že budeme řešit všechny naše požadavky společně," řekl po jednání starosta Letňan Zdeněk Kučera (ANO). Městské části chtějí získat přístup na jednání o výstavbě, aby nezjišťovali vše pouze z novin. Podle starosty Prahy 9 Jana Jarolíma (ODS) je potřeba, aby hlavní město ve věci vystupovalo cílevědomě a jednotně. Celý projekt vládní čtvrti i s byty je podle starosty Kbel Pavla Žďárského (za Kbely náš domov) záměrem státu, ale bude záležet na postoji městských částí. "Bez jejich souhlasu, souhlasu městských částí tady na tomhle území nikdo nepostaví ani kůlničku na dříví," řekl. Pokud by měla na zvažovaném území vyrůst vládní čtvrť, starostové požadují vypracování studie, která by řešila rozvoj území. "Je třeba pracovat na územní studii celého rozsáhlého území, musíme si udělat jasnou představu, co to území chce, co unese, a pak postupovat dále," řekl Jarolím s tím, že zásadními otázkami jsou doprava, školství a zdravotnictví. Sever Prahy je místem, kde ve velkém přibývají byty, starostové proto chtějí do jedné mapy zanést stavební záměry v městských částech, aby bylo jasné, jak přistupovat k rozvoji infrastruktury, protože například dopravní infrastruktura je už dnes na hranici kapacity. "Tohle území neunese dopravně vůbec nic, musí vzniknout nové komunikace," řekl Žďárský s tím, že je potřeba vnitřní i vnější okruh. Podle starosty Čakovic Jiřího Vintišky (ODS) je už dnes ohledně investic do dopravy pozdě. Proto pokud by měla být postavena vládní čtvrť, je nutné území na novou zástavbu nejprve připravit stavbou nových silnic nebo i revitalizací železnice. "Je potřeba, aby stát dále investiční příležitosti rozvíjel a dotáhl je do nějakých výsledků, aby toto území nebylo poddimenzované z hlediska dopravy," dodal Vintiška. Primátor se minulou středu sešel s premiérem Adrejem Babišem (ANO) ohledně dalšího využití městských pozemků v Letňanech, stavbu úřednického areálu dosud odmítal. Po schůzce oba politici uvedli, že budou dále jednat. Město požaduje vznik multifunkční čtvrti, kde by nicméně mohl být i areál pro úředníky. Magistrát si však klade podmínky, za pozemky požaduje po státu zaplacení dokončení městského okruhu za 60 miliard korun. Chce také od státu získat karlínské kasárny a zbytek areálu Nemocnice na Bulovce. Do kasáren by se podle Hřiba po roce 2028 mohli přesunout úředníci ze Škodova paláce, na pozemcích nemocnice by mohly vzniknout městské byty. Využití pozemků o rozloze více než 30 hektarů u stanice metra město řeší delší dobu. Nyní je na nich pole, v minulosti chtěl například tehdejší primátor Pavel Bém na parcelách vybudovat areál pro olympijské hry.

Zdroj:  https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/starostove-chteji-kvuli-vladni-ctvrti-studii-sirokeho-uzemi/1717649

 

 

matepravovedetNa radnicích je většinou zvykem, že se TZ píší pod vedením starosty s vědomím RMČ.  Na naší radnici  je to ale trošku  jiné, protože  nejdříve vyšla 31. 1. 2019 na facebooku Krásné Letňany TZ  pana místostarosty Sehnala a za pár hodin vyšla další TZ ale jak je všude zvykem od starosty. Na naší radnici tak máme na možné budoucí investice u konečné metra Letňany  hned dva názory,  posuďte sami který je lepší.

 První TZ místostarosty pana Sehnala ze dne 31. 1. 2019 Tisková zpráva ve věci vládní čtvrti a nemocnice v Letňanech

Radní MČ Letňany se začnou zabývat návrhy na vybudování vládní čtvrti a nemocnice v této lokalitě.

„Jako první místostarosta městské části Letňany a radní s odpovědností za územní plánování a rozvoj předložím radě a zastupitelstvu MČ Praha 18 návrh na zpracování nového územního generelu naší městské části. Při jeho zpracování vyzvu ke spolupráci pana předsedu vlády Babiše i pana primátora Hřiba, abychom do něho zapracovali představy obou institucí“ sděluje předseda ODA Pavel Sehnal.

V městské části Prahy 18 Letňany žije necelých 30 tis. občanů, a poté, co se snížila výroba ve společnosti AVIA a v dalších místních výrobních firmách, musí lidé cestovat za prací do jiných městských částí a centra Prahy. „Pro Letňany je to dobrá zpráva, že zde vznikne dle slov pana Babiše asi 10 tis. pracovních míst. Skutečnost, že zde bude i sídlo státních institucí, posílí prestiž naší městské části.“ doplňuje Sehnal.

Nelze vyloučit, že zastupitelé jiných městských částí budou argumentovat, že není spravedlivé, aby pouze jedna městská část profitovala z vládní čtvrti. Budou se asi snažit přesvědčit pana předsedu vlády Babiše, aby státní instituce zaujaly i místo v jiných městských částech. Zejména se nabízí MČ Praha 11 - Jižní město, kde žije 90 tis. obyvatel, ale pracovní příležitost tam najde pouze asi 15% z nich. Ostatní jsou nuceni trvale dojíždět za prací například na Pankrác a Budějovickou.

„Pokud by se měl uskutečnit záměr vládní čtvrti a nové nemocnice v Letňanech, je potřeba vyřešit celou řadu navazujících skutečností, zejména dopravu, parkování, vliv na životní prostředí, ale zejména vliv na občany žijící v této městské části. Na tyto oblasti musí odpovědět nově zpracovaný územní generel Letňan.“ uzavírá Sehnal.

V Praze dne 31. ledna 2019

Ing. Pavel Sehnal  1.místostarosta Letňan  radní s gescí za územní plán a rozvoj

Zdroj:

Krásne Letňany 

Druhá TZ starosty Letňany z 31. 1. 2019 Staly se Letňany pouhým vazalem „velké“ Prahy?

Už několik týdnů předseda vlády Andrej Babiš a Zdeněk Hřib - primátor Prahy jednají o svých záměrech na využití pozemků u konečné metra C Letňany. Ve hře je vládní čtvrť a/nebo nemocnice a rezidenční bydlení. Přestože se jedná o plány, které se ve výsledku dotknou desetitisíců obyvatel městských částí Praha 9, Praha 18 (Letňany), Praha 19 – Kbely a Praha – Čakovice, do dnešního dne nebyl žádný z jejich starostů osloven, natož přizván k účasti na jednáních „u kulatého stolu“.

„Zásadně nesouhlasíme s tím, že se jedná o nás bez nás a že za našimi zády dochází k dohodám, které ovlivní život a budoucnost více než 20 000 občanů naší městské části,“ říká starosta osmnáctky Zdeněk Kučera. A dodává: „Je s podivem, že jsme primátorovi hlavního města Prahy nestáli za to, aby nás přizval na probíhající jednání, nebo nás alespoň podrobně informoval o jejich výsledcích. Skutečně si připadáme jako vazalové „velké“ Prahy, která o nás naprosto nedemokraticky rozhoduje. Na nás, starostech a zastupitelstvech obcí, pak ale bude, abychom řešili problémy, které s sebou výstavba – ať už vládní čtvrti, nebo nemocnice a bytů – přinese.“

V reakci na postup zmíněných politiků se starostové všech dotčených městských částí, tedy Prahy 9, Prahy 18, Prahy 19 a Prahy – Čakovic, v nejbližších dnech sejdou, aby společně projednali dopady, které tento stavební záměr bude na celou severovýchodní oblast Prahy mít. Zároveň budou hledat způsob, jak vyvinout tlak na vedení Prahy a zajistit si okamžitý přístup ke všem informacím a na všechna budoucí jednání o „projektu Letňany“.

„Dost dlouho jsme čekali na to, že nás někdo přizve do „hry“. Ale už nemůžeme jen nezúčastněně sledovat televizní vystoupení pánů Babiše a Hřiba nebo se dočítat z tisku, jak skvělou budoucnost Letňanům a Letňanským chystají, hodláme vyrazit do boje. Minimálně to dlužíme obyvatelům naší městské části. Hned po víkendu se proto sejde rada městské části, která se bude problémem výstavby zabývat. Její závěry pak budou projednány na nejbližším jednání Zastupitelstva MČ Praha 18. Předpokládám, že za hojné účasti rozhořčených občanů,“ uvedl Zdeněk Kučera, starosta Prahy 18 – Letňany Vydáno: 31. 1. 2018 v 11.00 hodin

Zdroj: naše Letňany

 

5489192 img praha letnany v0Praha je ochotna poskytnout vládě Andreje Babiše (ANO) pozemky pro výstavbu adminitrativní čtvrti v Letňanech. Vyplynulo to ze schůzky mezi Babišem a pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti), který si však určil řadu podmínek. Kromě jiného i to, že stát na oplátku zafinancuje dostavbu městského okruhu za 60 miliard. Podle Hřiba k žádné finálně dohodě zatím nedošlo.

Proč jste přistoupil na ten úřednický areál? Nepadla žádná finální dohoda. V médiích to zní, jako kdybychom se dohodli, ale nebylo dosaženo žádné dohody. Jednali jsme s panem premiérem o komplexním řešení vztahů mezi Prahou a státem. Usilujeme o to, aby Praha byla moderním městem krátkých vzdáleností. Navrhovali jsme, aby v Letňanech vznikla moderní severní nemocnice a k tomu dostupné bydlení, a aby tam vznikl nějaký podíl administrativních kapacit. Celá struktura nové čtvrti by měla být navržena v mezinárodní architektonické soutěži, aby bylo zaručeno, že vytvoříme společně opravdu hezkou část města. V souvislosti s takovým masivním stavebním developmentem by pochopitelně došlo také k navýšení dopravy v oblasti. Podmínkou je proto, aby stát zafinancoval dostavbu vnitřního okruhu. To je investice zhruba ve výši 60 miliard korun. Domácí Praha nedá Babišovi pozemky v Letňanech lacino. Chce peníze na nemocnici i okruh Tu nemocnici za 8,5 miliardy by měl také postavit stát, půjde o přestěhovanou Bulovku. Kromě toho jsme jednali o tom, aby se uprázdněné státní budovy na Bulovce převedly do vlastnictví Prahy. Realizoval by se tam projekt dostupného bydlení. Také jsme se bavili o tom, že by měla být karlínská kasárna převedena na Prahu, abychom měli kam převést magistrát ze Škodova paláce, který máme pronajatý.

Nebylo dosaženo dohody, ale připouštíte možnost, že by tam ten úřednický areál mohl vzniknout?

 Nebude to úřednický areál. Ta architektonická soutěž by měla vést právě k tomu, aby nevznikla monotematická čtvrť. Právě proto, že tam bude mix moderní nemocnice, bydlení a administrativ, by tam měla vzniknout moderní čtvrť.

Dobře, ale je vhodné, aby lidé jezdili na úřady až na kraj města?

To jsou ministerstva a tam se příliš nejezdí, jako občan tam nemusíte moc chodit. Určitý podíl bydlení by měl být navíc pro lidi, kteří tam budou pracovat, třeba i v té nemocnici. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že by nemělo jít o monotematickou čtvrť, o žádné ghetto, ale skutečně o mix těch funkcí. Domácí Babiš má první úřady pro čtvrť v Letňanech, v rukou soukromníků může skončit i staroměstský palác

Byl Babiš ochoten přistoupit na podmínku s vnitřním okruhem?

A priori to neodmítl, takže o tom budeme dále jednat.

Je to ale vaše zásadní podmínka?

Tak samozřejmě. Pokud dojde v té lokalitě k navýšení dopravní intenzity, tak je jasné, že Praha nemůže nést veškeré náklady na kompenzaci těchto navýšení. To je logické.

Představil vám Babiš nějakou konkrétní představu toho areálu a výnosu celého projektu?

Ne. To je právě věc, která je stále nedořešená. Já jsem chtěl, aby nám předali seznam budov, které by se vyklidily. Bohužel jsem je nedostal. Paní ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu mi ho odmítla předat. Přitom je ten seznam pochopitelně zcela zásadní a je to rozhodující faktor pro to, abychom mohli posoudit, jaké dopady bude mít vyklizení a změna účelu budov v centru Prahy.

V některých případech mi ten plán, který jsem viděl v médiích, vůbec nepřijde dobrý. Například se počítá s uvolněním budovy ministerstva životního prostředí, kterou pan premiér označil jako „takový panelákový barák“. Přitom je to budova, která se stavěla jako administrativní, nedávno se tam měnila fasáda, okna, na střeše je fotovoltaická elektrárna, vytvořila se tam dětská skupina pro pracovníky. Z mého pohledu je tato budova energeticky úsporná a komfortní pro pracovníky, takže mi není jasné, proč zrovna tuto budovu by měl stát vyklízet a zbavovat se jí. Ten plán má celou řadu nedostatků, které je nutné vyřešit. Domácí Babiš nabídl Hřibovi kompromis. V úřednické čtvrti v Letňanech může být i nemocnice

Tyto své kroky jste konzultoval v koalici? Je to rozhodnutí koalice, že areál zvážíte?

Nemocnice v Letňanech je nápad Prahy sobě, pana Jana Čižinského. Ta otázka řešení dopravy, že potřebujeme, aby stát zafinancoval stavbu vnitřního okruhu, na tom je taky koaliční shoda. To znamená, že ohledně tohoto není v koalici žádný rozpor.

S nemocnicí nesouhlasí Středočeský kraj, podle něj to ohrozí jejich zdravotnická zařízení. Já myslím, že je to nějaké nepochopení toho, že ve skutečnosti má jít o přesun nemocnice Na Bulovce. Nejde o novou nemocnici ve smyslu přidání kapacity, to bychom museli i někde vzít ty pracovníky. Jedná se jen o přesun. Nemocnice v Letňanech by „ohrožovala“ středočeské nemocnice stejně, jako je nyní „ohrožuje“ Bulovka.

Více na https://www.e15.cz/domaci/zadna-finalni-dohoda-s-babisem-nepadla-rika-hrib-k-urednicke-ctvrti-v-letnanech-1355855#utm_content=freshnews&utm_term=Hrib a letňany&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

Související články:

Babiš nabídl Hřibovi kompromis. V úřednické čtvrti v Letňanech může být i nemocnice

Více na https://www.e15.cz/domaci/babis-nabidl-hribovi-kompromis-v-urednicke-ctvrti-v-letnanech-muze-byt-i-nemocnice-1355780

Babiš má první úřady pro čtvrť v Letňanech, v rukou soukromníků může skončit i staroměstský palác

 Více na https://www.e15.cz/domaci/babis-ma-prvni-urady-pro-ctvrt-v-letnanech-v-rukou-soukromniku-muze-skoncit-i-staromestsky-palac-1355750

Praha nedá Babišovi pozemky v Letňanech lacino. Chce peníze na nemocnici i okruh

Více na https://www.e15.cz/domaci/praha-neda-babisovi-pozemky-v-letnanech-lacino-chce-penize-na-nemocnici-i-okruh-1355852

nemocnice Letnany