Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Investiční akce

aviaJedním z důležitých bodů, které byly na programu jednání 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18, které proběhlo 17. června byl i nesouhlas městské Letňany s memorandem (které, mimochodem, zastupitelé při jednání ani neměli k dispozici), které by přiblížilo realizaci stavebního projektu Avia City v části bývalé továrny AVIE, kterou navrhuje stávající investor společnost ODIEN.

Díky tomuto rozhodnutí pravděpodobně nedojde ke změně územního plánu a reálně hrozí, že investor v místě zrealizuje namísto potřebného bydlení opět projekty zahrnující sklady, výrobu a další aktivity, které mohou vyvolávat výrazný nárůst hluku a nákladní dopravy, jak to umožňuje současný územní plán. Rovněž hrozí, že tímto rozhodnutím radnice letňanští přijdou v reálu o plánovaná školská zařízení, a tak potřebnou infrastrukturu.

Zástupce radnice po tomto upozornění na tento dopad doslova prohlásil, že zastupitelé za Zdravé Letňany pouze straší veřejnost.

Dále následovala naše přímá otázka a to na zástupce investora „co bude následovat když ke změně územního plánu nedojde“ a ten odpověděl , že pokud Letňany nadále nebudou s memorandem a tím i s výstavbou Avia City souhlasit tak stávající areál bývalé továrny bude opět sloužit tak jak mu umožňuje územní plán doposud tzn. těžká výroba a velké skladovací prostory.

Za Zdravé Letňany jsme i předložili protinávrh, který by umožnil další jednání všech zúčastněných tak, aby bylo území řešeno maximálně ohleduplně k charakteru Letňan, ale naše návrhy byly koalicí ANO, ODS a TOP 09  jednomyslně smeteny ze stolu. Dokonce jsme nedostali ani odpověď na jednoduchou otázku jak hodlá vedení MČ v této věci dále postupovat.

Na konci jednání tohoto bodu zastupitelstva je zřejmé, že po sedmnácti letech projednávání na všech úrovních jednání mezi investorem, MČ Praha 18 a pražským magistrátem dospělo díky koaličním politikům za ANO, ODS a TOP 09 opět do mrtvého bodu a nadále se v Letňanech bude stavět pouze na zelených plochách a minimem infrastruktury?

present. letiště 1Jedna z prvních presentací letňanského letiště proběhla na letňanské radnici ve středu 17. 6. 2020. První presentaci letiště ukázala Investiční skupina PPF (vlastník letiště od roku 2014) a představila letňanských záměr zastavění letňanského letiště, které v Letňanech vzniklo ve 20. letech minulého století. V té době (2020) zástupce investora z PPF řekl, že k zástavbě dojde za cca za deset let ale také, že je to další z velkých plánovaných obytných částí v Letňanech, protože Letňany čekají velké stavby: Avie, Letňany-západ.etňanský starosta za ANO Kučera v roce 2020 pouze konstatoval, že zástavba na letišti je teprve na začátku a projednávání je velmi dlouhý proces jako by to byla jeho zásluha, nicméně svůj opravdový názor na výstavbu, tak jako s k výstavbě negativně vyjádřil starosta Kbel Žďárský neřeklDále zástupci investora PPF přítomných na presentaci oznámili, že budoucí letňanská čtvrť bude hostit zhruba 16 tisíc lidí, včetně občanské vybavenosti (školy, lékaři, prostory pro služby, atd.) dále už vyprávěli jen další všem známá naučená pozitiva. Investor občanům také ukázal návrh plánovaného dopravního řešení, dokonce ukázal návrh na naše podmínky netradičního způsobu dopravy monorailem, který jezdí nad povrchem po jedné koleji.

Ale jsme v roce 2024 a investor opět představil svůj plán rozvoje území Letiště Letňany. Akce se konala dne 27. března v obřadní síni radnice MČ Praha 18. Po čtyřech letech se k původnímu investorovi připojila známá pražská developerská skupina Kaprain, která v Letňanech už působí. Celkem nepřekvapivě jsme opět uslyšeli tak jako před pár lety oblíbenou developerskou větu, že realizace bude ku prospěchu Letňan, zlepšení infrastruktury, skvělé městotvorné funkce a velký přínosu pro nové ale i pro staré obyvatele ale i představili nezbytné sluchově oblíbené korzo, široké jako Václavák, a to uprostřed sídliště. Jediné co investoři jaksi zapomněli zkušeně říci je, že Letňany tím ztratí letiště se stoletou historií, které ovšem na začátku presentace cíleně označily s rádoby vtipnou historkou, že už dnes jsou přelety malých letadel velice nebezpečné.

Zástupce investora dále v průběhu presentace potvrdil, že plánovaný počet obyvatel je stanoven na 15 tisíc nových obyvatel (pozn. autora to je cca 68% stávajících obyvatel Letňan). Rovněž investoři šibalsky naznačili, že součástí kontribuce je to, co Letňany opravdu nejvíce potřebují. Čekali jsme, že to budou školská zařízení, ta opravdu letňanským chybí ale investor oznámil, že Letňany nejvíce potřebují multifunkční sportovní halu s konferenčním sálem a tu, že by hodný investor postavil ještě před vlastním zahájením výstavby nového sídliště. Navíc i páteřní komunikaci, která by propojila Toužimskou a Tupolevovu. Proč né, investor přeci nebude v rámci kontribuce hradit to, co mu dále nic v budoucnu nepřinese a to školy a školky evidentně jsou.

Další bombou současné presentace bylo představení amfiteátru, který je situován na konci plánovaného nového sídliště nejdále od metra přímo u lesoparku. To, že je prostor pro konání velkých koncertů nejdále od metra investoři označili za úplně nejlepší řešení, se kterým se seznámili v cizině. Nechceme být šťourové ale hromadný pochod cca minimálně 20-50 tis. účastníků koncertu přes celé staré i nové sídliště k autům a k metru bude pro nové ale i staré obyvatele Letňan přeci jenom opravdu ta nejlepší noční chuťovka.

present letiště 2

Padly i dotazy od občanů a zastupitelů, že plánovaná presentovaná zástavba není vyvážená vůči Letňanům a Kbelům. Blízko průmyslového areálu byly další budovy pro práci nazvané “produkční zóna”. Klidná část pro bydlení a proužek zeleně je plánován na jihovýchod, z čehož by naši stávající obyvatelé nemuseli vůbec profitovat. Pan starosta Kučera tentokrát jen vyjmenoval časovou osu, kdy bylo letiště založeno, oploceno atd.

Jinak jsme se nic nového oproti roku 2020 nedozvěděli, i když a to podotýkáme, že z nové presentace zmizel návrh plánovaného dopravního řešení s netradičním způsobu dopravy monorailem, který jezdí nad povrchem po jedné koleji. To co investor nám předvedl to je ale návrh, co tu bude opravdu jednou bude ukáže čas, jsme přeci jenom na začátku. Ale to co vždy jasné je, že každý investor chce finančně vytěžit z pozemku co se dá, nebo přesněji, co mu úřadové povolí.

Vše pro Letňany

Anna Hadwiger a Olaf Deutsch

letnany Letiště

Vážení spoluobčané,

není vám lhostejný život v Letňanech a chcete vědět co se bude stavět na místě našeho letňanského letiště, přijďte na veřejnou prezentaci, kde investor představí svůj plán rozvoje území Letiště Letňany. Akce se bude konat dne 27. března od 18:00 v obřadní síni MČ Praha 18, na adrese Bechyňská 639, Praha 18.

Původní zdroj:  ZDE 

 

 

Co přezentaci investora předcházelo:  

O zrušení  letňanského  letiště se již jednalo  na zasedání  zastupitelstva MHMP  dne 26. 1. 2024  kdy rozhodli pražští zastupitelé o zahájení pořizování aktualizace Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy č. 8, která vypouští letňanské letiště.  Proti zrušení vystoupilo několik zastupitelů za ANO, KDU-ČSL a SPD. Zastupitel Jan Wolf připomněl, jakou nevyčíslitelnou hodnotu má pro Letňany stoletá letecká tradice. Zastupitelé Stanislav Nekolny a Martin Hrubčík upozornili na nesouhlas Letňan a Kbel s rušením letiště.  Pro zrušení letiště vystoupil Petr Hlaváček - náměstek pro rozvoj a také hlavně zastupitelé pražské  ODS.

 Čtěte dále co se mělo projednávat na jednání zastupitelstva MČ Praha 18  ( pozn radakce:  mohli jsem se všichni vyjádřit, že nesouhlasíme se zrušením letiště - nepovedlo se)

Dle konceptu ZÁPISu předloženého k  8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2022 – 2026,  které se konal 26. ÚNORA 2024 se měl projednávat jako bod 5 Letiště Letňany – aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Hl. m. Prahy a podnět č. 234/2019 - Změna funkčního využití ploch, Letiště Letňany. Bod Letiště ….. se však neprojednával, protože údajně investor požádal letňanskou radnici aby bod č. 5 zastupitelstvo neprojednávalo a proto ho předkladatel starosta Letňan na poslední chvíli stáhl.

Co obsahoval bod č. 5 si můžete přečíst níže:

5.           Letiště Letňany – aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Hl. m. Prahy a podnět č. 234/2019 - Změna funkčního využití ploch, Letiště Letňany

Bod č. x

Letiště Letňany – aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Hl. m. Prahy a podnět č. 234/2019 - Změna funkčního využití ploch, Letiště Letňany

Předkládá: starosta Kučera

Odbor: OKS                                 Zpracoval: xxxxxxxxxxx

x.1         Usnesení č. xxx/Z8/24

1.           ZMČ zásadně nesouhlasí s dalším projednáváním podnětu 234/2019.

2.           ZMČ ukládá starostovi zaslání stanoviska MČ Praha 18 orgánům Hl. m. Prahy.

x.2         Důvodová zpráva:

x.2.1     Legislativní podklady:

            zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

            zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

x.2.2     Důvodová zpráva:

MČ Praha 18 již od počátku přípravy změn na území letiště Letňany nesouhlasí s jejich pořizováním.

1)           E-mailovou zprávou ze dne 24.01.2020 (pátek) byla Městská část Praha 18 požádána předsedou Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP, panem Petrem Zemanem, o stanovisko MČ Praha 18 k podnětu na změnu ÚP č. 234/2019, která se týká změny ÚPn v lokalitě Letiště Letňany. Podnět měl být projednán na jednání VURM ZHMP již dne 30.01.2020, tj. 6 dní od požadovaného vyjádření.  

Jak vyplývá ze zápisu z jednání VURM ZHMP ze dne 30.01.2020, byl tento bod vyňat z projednávání do doby, než si to žadatel dojedná s MČ.

2)           Dne 08.10.2021 zaslala legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí ČR žádost o vyjádření, případně zaslání připomínek (do 29.10.2021) k Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů (dále jen novela NV).

Předkládanou novelou NV se navrhuje vyřazení EVL CZ0113774 Praha – Letňany z národního seznamu EVL, a to formou zrušení přílohy č. 8 nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů.

RMČ usnesením č. 404/17/21 ze dne 25.10.2021 vyjádřila svůj jednoznačný nesouhlas se zrušením přílohy č. 8 nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve vyřazení EVL CZ0113774 Praha – Letňany z národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL).

3)           RMČ Praha 18 usnesením č. 445/20/21 ze dne 24.11.2021 k podnětu na pořízení změn na letišti Letňany vyjádřila svůj nesouhlasný postoj, neboť:

-             Vnímá Letiště Letňany jako území, které je evropsky významnou lokalitou, a proto nesouhlasila se zrušením přílohy č. 8 nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve vyřazení EVL CZ0113774 Praha – Letňany z národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL).

-             považuje Letiště Letňany za jeden ze základních symbolů Letňan a součást identity Letňan;

-             trvala na zařazení Letiště Letňany v národním seznamu evropsky významných lokalit (EVL)

-             trvala na zajištění úplné dopravní obslužnosti Letňan ze strany hl. m. Prahy (MHMP),

Jak bylo usnesení č. 445/20/21 ze dne 24.11.2021 dále uvedeno, MČ Praha 18 má za bezpředmětné i jen úvahy o změně charakteru Letiště Letňany a jakékoli změny ÚP v dané lokalitě s tím spojené a požaduje zachovat stávající funkční využití ploch.

4)           Ve sbírce zákonů bylo dne 08.12.2021 zveřejněno Nařízení vlády č. 440/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů. Tímto nařízením byla zrušena příloha č. 8, tzn., že ze seznamu byla vyřazena evropsky významná lokalita Letiště Letňany. V tuto chvíli však ještě byla účinná vyhláška Ministerstva pro životní prostředí č. 184/2005 ze dne 3. května 2005, o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Současně byla, jak dále vyplývalo z přílohy Nařízení Vlády ze dne 15. srpna 2018 č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit do evropského seznamu, účinného od 29.06.2022, byla zde stále vedena pod kódem CZ0113774 lokalita Praha – Letňany.

5)           Jak jednoznačně vyplývá ze zápisu z jednání VURM ZHMP ze dne 14.02.2023, str. 11 – 12, bod 6. Aktualizace Zásad územního rozvoje Hl. m. Prahy + P 234/2019, předseda VURM upozornil na nesouhlasná stanoviska MČ Praha 18, 19 a Čakovice. Současně starosta MČ Praha Letňany, Zdeněk Kučera, upozornil na nesouhlasné stanovisko MČ.

6)           Zastupitelstvo MČ Praha 18 usnesením č. 143/Z3/23 ze dne 06.03.2023 uložilo Výboru ZMČ pro územní rozvoj a plánování, Výboru ZMČ pro dopravu a majetek a Výboru ZMČ pro životní prostředí, veřejný prostor, bezpečnost a ICT zajistit u vlastníka(-ů) dotčených pozemků prezentaci podnětu č. P234/2019 v rámci   zasedání výborů a předložit RMČ a ZMČ svá stanoviska.

7)           Dne 04.04.2023 přijal VŽPB ZMČ usnesení č. 02/VŽPB/04/23, kde Výbor konstatuje, že předložený koncept rozvoje území – letiště Letňany, je v rozporu se zásadami územního rozvoje, a tudíž je tento projektový záměr nepřípustný a neprojednatelný. Pro výbor je zásadně nepřijatelný předložený koncept rozvoje území letiště Letňany

8)           Dne 13.06.2023 se konalo jednání VURM ZHMP, na kterém byla projednávána aktualizace č. 8 ZUR a podnět č. 234/2019. Ačkoliv zástupci MČ Praha 18 vystoupili na tomto jednání a opětovně deklarovali své nesouhlasné stanovisko, není toto zaznamenáno v zápisu.

VURM ZHMP doporučil hlasovat o přerušení podnětu 234/2019, ale aktualizaci ZUR podpořit, a to zkráceně. Usnesení VURM ZHMP (hlasování o doporučení schválení zkráceně bylo přijato) přerušení projednávání podnětu č. 234/2019 bylo přerušeno do říjnového jednání.

9)           RMČ usnesením č. 268/14/23 ze dne 14.06.2023 vyjádřila k projednávání podnětu 234/2019 své stanovisko:

a)           zásadně nesouhlasí s dalším pořizováním změny ÚP dle podnětu a

b)           požaduje přerušit projednávání podnětu č. 234/2019 v orgánech hl. m. Praha, tzn. ve Výboru územního rozvoje, RHMP a ZHMP až do doby:

(i)           ukončení procesu aktualizace ZUR Letiště Letňany,

(ii)          vydání stanoviska k tomuto podnětu ze strany MČ Praha 18 a

(iii)         schválení a uzavření smlouvy o spolupráci (kontribuční) mezi MČ, hl. m. Prahou a investorem, která bude odpovídat platné a účinné Metodice spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy schválené ZHMP, a bude obsahovat zejména též následující:

            stanovení reálné časové osy projektu, etapizace projektu;

            definice vyřešení dopravní obslužnosti celého vymezeného území;

            koordinace situace vnějšího obchvatu Prahy v úseku 520 v návaznosti na vybudování nových obslužných komunikací;

            zajištění vybavenosti v dané lokalitě (dostatečné kapacity v oblasti zdravotnictví, školství, péče o seniory…) s tím, že situace pro obyvatele Letňan se musí podstatně zlepšit proti současnému stavu;

            koordinace připravenosti projektu s případnou součinností s úvahami o realizaci VRU 100 (Z3842) vládní čtvrti;

            časové a legislativní stanovisko k NPP;

            návrh na řešení MHD a propojení se stávající zástavbou MČ Praha 18;

            součinnost s představami HMP o možnostech využití předmětné plochy a VRU 100 (Z3842).

10)        Vyhláškou Ministerstva životního prostření ČR ze dne 12.07.2023, č. 231/2023 o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území a některých nařízení okresních úřadů spadajících do působnosti Ministerstva životního prostředí, dochází ke zrušení Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 184/2005 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2024.

11)        ZHMP usnesením č. 10/7 ze dne 25.01.2024 schválilo návrh na aktualizaci č. 8 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy - jejím smyslem je změna grafické i textové části v oblasti letecké dopravní infrastruktury na území Letiště Letňany. Především se jedná o odstranění jevu Letiště Praha – Letňany z výkresů, limitů letecké dopravní infrastruktury v textové části v oddílu 4.2.2 Letňany (SO/2) a vypuštění celého oddílu 5.3.3. Letiště Letňany bez náhrady.

x.3         Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4         Zodpovídá:       starosta Kučera

x.5         Hlasování:        pro   xx proti   x zdržel se   x                     nehlasoval   x

Usnesení ne-bylo přijato.

Co dále následovalo nás už ani nepřekvapilo: 

Aby náhodou letňanští občané v dalším volebním období příliš neukazovali prstem na možného viníka zrušení letiště a zastavěnosti letištní plochy bylo potřeba aby radniční koalice ANO, ODS, a TOP 09 našla viníka a to to se snažil postaral letňanský místostarosta Lněnička následně ve svém článku v letňanském radničním plátku č. 24 vydaném v březnu 2024 viz. niže.

matepravovedet

píše:  Mgr. Ondřej Lněnička, místostarosta (ODS)  pozn redakce  ZL:   (čtěte pozorně možná textu  (hnojometu) místostarosty  Lněničky  i porozumíte, nám se to ovšem, ač jsme se hodně snažili opravdu nepovedlo)

 Zdravé Letňany a Piráti? Hrobaři Letiště Letňany! aneb Cti otce svého i matku svou… Letňanští, rodáci, nově přišedší! Letos v lednu učinilo ZHMP zásadní krok, který k zániku nasměroval Letiště Letňany, stoletou dominantu Letňan. Změnu na stavební parcely podpořilo 37 pražských zastupitelů. My, Letňanští, musíme vědět, z jakých stran se rekrutovala drtivá většina z oněch 37 hlasů. Nejvíce hlasů (12) dodali „transparentní“ PIRÁTI. „Krásných“ 8 hlasů přidala PRAHA SOBĚ, exlidovce Čižinského. Hnutí STAN, jehož (rakouský) předseda aktuálně objíždí země Koruny české, aby se ukázal jako nebojácný alfa samec, přispělo 4 hlasy přítomných zastupitelů. Pomohla ½ pražských lidovců, o nichž na FB, člen KDU-ČSL, kbelský dopravní referent, R. Čermák, šíří, že statečně bojovali za letiště. Ve své adoraci boje však již nezmiňuje, že žádný z těch božích bojovníků nebyl proti likvidaci letiště. Proč o tom píši? Nepochybuji, že stejně jako já umíte počítat a máte dobrou paměť. Suma sumárum 2/3 likvidačních hlasů dodaly strany, které jsou v letňanském zastupitelstvu v opozici, tj. progresivističtí Piráti a oportunistické Zdravé Letňany, eufemistická kamufláž pro slepenec dozimetrického STAN, všepřítulné KDU-ČSL, militantní Strany zelených a podporovatelů developerské PRAHY SOBĚ. Jistě si pamatujete i předvolební kampaň z roku 2022, kdy na letňanských zastávkách stávaly aktivistické sudičky a před nimi ležely podpisové archy, jedny na vyhlášení referenda o zákazu jakékoli výstavby v Letňanech a druhé na podporu kandidatury Čižinského PRAHY SOBĚ do ZHMP. Ty sudičky se jmenovaly: Z. Walter, T. Raška, R. Čermák, O. Deutsch či Miffek ml., vaši dnešní „zdraví“ letňanští zastupitelé. Zhusta jim u toho asistovala i jejich sesterská organizace, jak sami označují letňanské Piráty, sic přiléhavějším by bylo „dětská organizace“, neboť otcové ze ZL nařídili svým dětem, aby kandidovaly za Piráty. Dodnes nevím, kam, mnohými z Vás podepsané, archy zmizely? Ve světle lednového rozhodnutí ZHMP však rozumí, jak já, tak jistě i Vy, proč se nikdy neobjevily na naší radnici… Cti otce svého a matku svou, toť čtvrté přikázání Desatera, o němž jsem psal již minule. Držme se čtvrtého přikázání v našich rodinách, ale vyvarujme se ho v letňanské politice, neboť je očividné, kam nás vedou rodné strany pokryteckých chameleonů oděných do roucha beránčího Zdravých Letňan a Pirátů. Amen!

Zdroj: Letňanské listy č. 24 z roku 2024 

 

Kbely cesta 2018

 

 V tomto dokumentu naleznete výsledky dvou veřejných plánovacích setkání s obyvateli severovýchodní terasy Prahy, kteří se svými podněty zapojili do uvažování o budoucnosti velkého rozvojového území (VRÚ) Letňany–Kbely.

Pracovních skupin se účastnilo zhruba 70 účastníků, kteří se do hloubky zamysleli nejen nad hodnotami života v současných, stabilizovaných městských částech v okolí VRÚ, ale také nad možnostmi tohoto území, jeho rozvoje a podoby mnoha konkrétních opatření.

Společně návštěvníci komunitních plánování sestavili zhruba 500 témat. Ta mají architektům a urbanistům připravujícím územní studii na VRÚ naznačit, co je třeba v území respektovat, a kde je nutná změna. O tématech návštěvníci dvakrát na místě hlasovali, a tudíž máme jasnou představu o prioritách, které budou architektonickým týmem IPR Praha zohledněny v zatím pracovním návrhu, který bude s veřejností prodiskutován v říjnu 2023.

První návrh územní studie bude projednán v totožném formátu komunitního plánování jako na jaře tohoto roku. Bude hlasováno o prioritách, a podle nich upraven návrh finální verze územní studie.

Veřejnost, která neměla možnost zúčastnit se plánovacích setkání, má nyní možnost vyjádřit se k tématům vygenerovaným jejich sousedy v internetovém dotazníku na adrese https://bit.ly/VRULetnanyKbely

Dotazník je otevřený do pátku 4. srpna do 23:55 hodin.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Lukáš Hanus – koordinátor participace

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: Praha19

               

BahokNa úřední desce byl vyvěšen záměr na směnu pozemků mezi městskou částí Letňany a firmou CPI Byty.  Spolek Zdravé Letňany zásadně nesouhlasí s možným předáním areálu Bahok v Malkovského ulici společnosti CPI. Tento areál poskytuje občanům důležité služby a bylo by škoda, aby zde vznikl další výškový dům jako o kus dál v Malkovského a Křivoklátské, a to na daleko větší ploše.

Podle našeho názoru by šlo o „tunelování“ občanské vybavenosti, kdy se městská část vzdává služeb občanům, aby umožnila další přemrštěnou výstavbu. Řádný hospodář na radnici by dělal pravý opak. Pokud se záměr uskuteční, radnice vymění areál za sáňkovací kopec a zbylý pavilon školky Místecká, což by byla velmi špatná výměna vzhledem k tomu, že město ústy náměstka primátora Hlaváčka přislíbilo pomoc se zabráněním výstavbě ve vnitrobloku vedle školky Místecká. Pokud chce radnice pomoci lékařům v Místecké, mohlo by další zdravotní středisko vzniknout právě nástavbou na Bahoku. Prací radnice je právě rozvíjet občanskou vybavenost.

Číst dál: Chce radnice předat areál Bahok firmě CPI?