Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Investiční akce

BahokNa úřední desce byl vyvěšen záměr na směnu pozemků mezi městskou částí Letňany a firmou CPI Byty.  Spolek Zdravé Letňany zásadně nesouhlasí s možným předáním areálu Bahok v Malkovského ulici společnosti CPI. Tento areál poskytuje občanům důležité služby a bylo by škoda, aby zde vznikl další výškový dům jako o kus dál v Malkovského a Křivoklátské, a to na daleko větší ploše.

Podle našeho názoru by šlo o „tunelování“ občanské vybavenosti, kdy se městská část vzdává služeb občanům, aby umožnila další přemrštěnou výstavbu. Řádný hospodář na radnici by dělal pravý opak. Pokud se záměr uskuteční, radnice vymění areál za sáňkovací kopec a zbylý pavilon školky Místecká, což by byla velmi špatná výměna vzhledem k tomu, že město ústy náměstka primátora Hlaváčka přislíbilo pomoc se zabráněním výstavbě ve vnitrobloku vedle školky Místecká. Pokud chce radnice pomoci lékařům v Místecké, mohlo by další zdravotní středisko vzniknout právě nástavbou na Bahoku. Prací radnice je právě rozvíjet občanskou vybavenost.

Číst dál: Chce radnice předat areál Bahok firmě CPI?

Obrázek4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konci roku 2021,   přesněji 1. prosince, byl Výboru pro územní rozvoj a plánování ZMČ PRAHA 18 představen záměr majitele pozemku společnosti JTH Letňany s.r.o., se sídlem v Krupské ulici 33/20 v Teplicích, na „nové“ využití volného prostoru vymezeného ulicemi Veselská, Strakova a Tupolevova. (dnes volný prostor u OCL, kde se pravidelně koná Drakiáda a jiné akce).

Záměrem firmy je využití lokality pro kombinaci bydlení a veřejné vybavenosti, parkové úpravy, vybudování míst pro relaxaci, sport a trávení volného času. Dohromady se jedná o soubor pozemků o celkové výměře 62.255 m2. Pro realizaci investičního záměru je ale nutné získat povolení změny územního plánu.

Potřeba změny územního vyplynula z podrobné analýzy území a potřeb obyvatelstva. Dnes je zde v rámci Územního plánu povolena pouze výstavba prodejního areálu (typu stavebniny či hobby market) - toto využití ale bude dle stavitele neúměrně dopravně zatěžovat ve špičkách celou lokalitu a příjezdové komunikace Veselská a Tupolevova.

Proto tento nový letňanský investor, kterému je zájem občana nade vše, dospěl k názoru, že je nutné změnit ÚP a tím dojít k optimálnímu využití této lokality pro kombinaci bydlení a veřejné vybavenosti. To vše v kombinaci s parkovou úpravou neudržované pláně pro relaxaci, sport a trávení volného času rodin s dětmi i dalších obyvatel přilehlého sídliště. Součástí záměru společnosti jsou i „uvažované“ investice do krásné parkové úpravy s vodními prvky a veřejným dětským hřištěm a to hned na 3 hektarech pozemku podél Tupolevovy.

Obrázek5

 Nový investor počítá i s dobudováním cyklostezky - propojkou mezi cyklostezkou končící v sídlišti. Dále slibuje, že tato oblast zeleně volně naváže na parkovou úpravu u OC Letňany, bude pokračovat přes Veselskou směrem ke Globusu Čakovice. Investor věří, že prodloužením parkové úpravy přispěje k "povýšení" ulice Tupolevova na "městskou třídu - boulevard";

Dále investor zmiňuje, že v rámci výstavby „uvažuje“ o umístění prostoru VV (veřejná vybavenost), který nabídne k využití pro potřeby MČ Praha – Letňany. Zde by mohl vyrůst třeba společenský sál se zázemím, služebny městské policie, ordinace lékařů apod. Nakonec investor sděluje, že část bytových jednotek v osobním vlastnictví ve 4, 6, 10 až 12-ti podlažních bytových domech bude využita pro nájemní bydlení. (což nám investor vlastně neříká ni nového, protože každý ví, že mnoho občanů si byty kupuje do OV jako investici a pak je pronajímá.)

Je moc hezké, že nový investor tak myslí na letňanské občany i když mě dost zaráží formulace   “uvažované investice“ vložené ve presentace záměrů, která byla presentována občanům. Proč nepoužil výraz „postavím“, „zhotovím“ či podobný, který k něčemu zavazuje? Vždyť čeština zná spoustu naprosto jasných vyjádření, ale uvažuje……………?  

Když někdo jenom uvažuje, tak se k ničemu nezavazuje. Zdá se tedy, že se opět naplňuje krásné české přísloví, že když ptáčka lapají pěkně mu zpívají. V tomto případě se v materiálech investora píše o samých pozitivech občanské vybavenosti.

Je občas dobré se zpětně podívat, jak byli s tímto investorem spokojení občané v jiných místech, kde také stavěl „pro blaho občanů“.

Projet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál: Výstavba u OC Letňany - ulice Veselská, Tupolevova, Strakova ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

obcanspolecnost 01 5 150x117Jak poroste počet obyvatel Kbel třeba i v důsledku developerské výstavby? A jak jsme na tom s porovnání třeba se sousedními Letňany? A mají developeři ve Kbelích takzvaně na růžích ustláno? I o tom hovoří starosta MČ Praha 19 Pavel Žďárský.

Zdroj: video ZDE

https://www.youtube.com/watch?v=FMbxv9IKOYc

 

CPIKoncem května proběhlo pravidelné jednání Výboru pro územní rozvoj a plánování MČ, na němž investor CPI seznámil členy výboru s plány na zástavbu svých pozemků v Letňanech jednak na parkovišti Jančova, jednak na dosud volné ploše, využívané pro sport dětí mezi MŠ Frýdecká a areálem Bahok.

Parkoviště Jančova má být v první fázi oploceno a zpoplatněno, přes nesouhlas zastupitelstva MČ Letňany… Je pravděpodobné, že bude využito nejdříve jako dočasný stavební dvůr pro nedalekou stavbu CPI u křižovatky Malkovského-Krausova.

Ve druhé fázi tam pak mají vyrůst tři obytné domy o 7-9 podlažích. Většinu parkovacích míst odmítá investor nahradit. Zdrave Letňany nadále nesouhlasí  s touto zástavbou. MČ má v ruce znalecký posudek ohodnocující tento pozemek na 73 mil. Kč. Pozemek lze vyměnit za jiný městský, stejně jako to na rozdíl od Letňan připravují na Praze 9. Šlo by udělat z pozemku i placené parkoviště, nabídnout zasmluvněné právo užívání jednotlivých parkovacích míst lidem, kteří tam nyní parkují, na dobu 30 let, a pozemek od CPI vykoupit.

Dalším projektem CPI je nahrazení sáňkovacího kopce v Místecké dvěma asi 12patrovými věžáky. Narušení životního prostředí stávajících obyvatel lokality ani potenciálně kritická situace s dopravou i parkováním v ulici Místecká investora nezajímají.

autor :  Dušan Mourek, Zdravé Letňany

 Foto:  CPI

JPG sportovni hala zs generala frantiska fajtla dfc 1 1 240x121Letňanské zastupitelstvo hlasy koaličních zastupitelů (ANO, TOP 09 a ODS) schválilo na 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 dne 10. KVĚTNA 2021 předklad místostarosty Ondřeje Lněničky, výstavbu tělocvičny při ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC realizovanou dle podlimitní veřejné zakázky „Z 607 Sportovní hala při ZŠ Rychnovská“.

Původní výše investice měla činit 65 milionů korun. Na předposledním jednání ZMČ jsme jako opoziční zastupitelé upozorňovali na to, že se jedná o velmi vysokou cenu, byli jsme však ujišťováni, že je to cena přiměřená a správná, neboť ceny stavebních prací stoupají. Z výběrového řízení ale následně vzešla cena necelých 50 milionů korun, což je o 23% méně. I tak je to ale obrovská suma (zejména vezmeme-li v úvahu, že SKUTEČNÁ cena stavby může být nakonec výrazně vyšší – vícepráce atd.) a že tento závazek bude pro městskou část velmi tíživý.

Dále se, ačkoliv tato záležitost prý dle předkladatele nebyla v programu jednání ZMČ, projednávala i petice občanů „proti výstavbě sportovní haly Základní školy generála Františka Fajtla“, která byla dne 29. 03. 2021 předána zástupci petičního výboru na podatelnu ÚMČ. Vzhledem k vniklé situaci žádali zástupci petentů aby byla zajištěna co největší ochrana stávajících stromů a keřů, dále aby byla v průběhu stavby zajištěna změna projektu a bylo upuštěno od venkovního hřiště a rovněž byly zajištěny pro místní občany dotčeně výstavbou odpovídající kompenzace. Člen pirátské strany Eduard Horák rovněž upozorňoval, že petice nebyla s místními občany dostatečně projednána a dřívější připomínky občanů nebyly v projektové dokumentaci tělocvičny nijak zohledněny. Upozorňoval též na jednání předsedy bytového družstva, který členy v době možnosti se vyjádřit k stavbě tělocvičny v rámci procesu územního a stavebního rozhodování neinformoval a poukázal i na propojení na jednoho člena RMČ.

Předkladatel však navzdory všem připomínkám zastupitelům doporučil vybudování tělocvičny podpořit a to zejména též proto, že opačný postup by údajně znamenal mimořádné mrhání veřejnými prostředky (vzhledem k nákladům do přípravy projektu již vloženým). Dále bylo předkladatelem přislíbeno, že petice občanů bude dále projednána ve výborech a vyjádření výborů a následně RMČ bude předáno do dalšího jednání zastupitelstva. Rovněž bylo přislíbeno, že občanům budou smluvně zajištěny příslušné kompenzace.

Olaf Deutsch

 Související článek : zde