Bleskovka

Z technických důvodů bude příští týden v úterý 21. září 2021 po celý den UZAVŘENA VÝDEJNA REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ v ulici Křivoklátská 285. Zdroj: Letňany

Naše aktivity

uklidy 2019Nedělního úklidu se účastnilo celkem  38 dobrovolníků částečně ze spolku Zdravé Letňany. Celkem se nasbíralo 35 pytlů odpadu. Po setřídění a zvážení to bylo přesně 168 kg směsného odpadu, 75 kg plechovek a kovu, 12 kg skla, 2 kg papír, 2 a půl pneumatiky, bedýnky, koberec, lýže + hůlky, 3 injekční stříkačky, léky, rychlovárnou konvici,  boty, kabát, polštář a videokazety o přírodě.  Naše skupina uklízela nepořádek na letňanském sídlišti, na louce před Kikou, a protihlukovém valu naproti Lidlu v kolonii u Avie a u silnice Tupolevova.  Spolek Zdravé Letňany děkuje všem dobrovolníkům za jejich čas věnovaný životnímu prostředí.

Olaf Deutsch, předseda spolku Zdravé Letňany

 

matepravovedetDnešní den jsme předali na podatelnu MČ níže uvedený nesouhlas se záměrem RMČ, která se týká pro nás nevýhodnou  změnou  pozemků se společností Central Group.  viz.  Zápisu ze 4. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 7. BŘEZNA 2019  ZDE , 

Související článek: ZDE

 

 

 

 

Městská část Praha 18

Odbor správy majetku

Bechyňská 639

199 00 Praha 9, Letňany

Spolek Zdravé Letňany z.s.

Choceňská 158

199 00 Praha 9, Letňany

IČO: 01334255

 V Praze dne 01.04.2019

Věc: Vyjádření do „Záměru směnit pozemek parc. č. 813/2, k.ú. Letňany, o výměře 5517 m²“ evidovaný pod č.j. 8977/2019 OSM

Spolek Zdravé Letňany nesouhlasí se záměrem RMČ (usnesení č. 086/04/19 1) směnit pozemek parc.č. 813/2, k.ú. Letňany, o výměře 5.517 m², který má ve svěřené správě MČ Praha 18 za část pozemku parc.č. 760/169 o výměře cca 286 m², pozemek parc.č. 795/8 o výměře 281 m², parc.č. 796/2 o výměře 360 m² a část pozemku parc.č. 527/1 o výměře cca 697 m² vše k.ú. Letňany, tz. o celkové směňované výměře 1.624 m², které jsou ve vlastnictví společnosti Central Group uzavřený investiční fond a.s., (dále jen „CG“) a to bez doplatku v rozdílu cen (hodnot) pozemků.

Číst dál: Vyjádření do „Záměru směnit pozemek parc. č. 813/2, k.ú. Letňany, o výměře 5517 m²“ evidovaný pod...

letnany LetištěV pondělí 18. 3. 2019 se konala v obřadní síni radnice MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha – Letňany veřejná presentace na téma „Vládní čtvrť v Letňanech. Na jednání  jsme se na to, co se stane se stovkou reprezentativních budov ministerstev a ministerských agentur. Upozornili jsme na to, že nová výstavba na jihu Letňan by generovala zhruba 20 tisíc jízd osobními a nákladními automobily denně, tudíž se nedá povolit, protože už dnes je komunikační síť přetížena a nevyhovuje. Odpověď zástupkyně státu paní Arajmu nás překvapila. Chápeme, že zaměstnanci budou jezdit opačným směrem, než ráno jezdí obyv...atelé Letňan, ale návrh na přidávání vagónů metra považujeme za technicky nerealizovatelný! Citujeme: "Současně není ta linka (metra C) plně vytížena z hlediska počtu vagónů. STAČÍ PŘIDAT DVA VAGÓNY (metra), což máme potom zatížení mezi devátou a desátou hodinou a dojde k zátěži, která je naprosto běžná na ostatních linkách."

matepravovedetUvolněný radní Ing. Martin Halama, který má na starosti majetek městské části, infrastrukturu, agendu MA21, protikorupční politiku a spolupráci se společenskými organizacemi a spolky si na poslední zastupitelstvo MČ Praha 18, které proběhlo dne 25. 2. 2019 připravil do jednání zastupitelstva návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v k. ú. Letňany  se společností GawaTel-CZ.  Společnost GawaTel-CZ požádala MČ o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v katastru Letňan. Záměrem společnosti bylo vybudování optických přístupových sítí za účelem poskytování multifunkčních telekomunikačních služeb prostřednictvím technologie FTTH (t. j. vyvedení optického vlákna do každého bytu v dané části Letňan). Po prostudování navržených tras jsme zjistili několik velmi závažných pochybení, a to

Číst dál: Nedokonalý a zpackaný poklad do ZMČ – práce o stolu se nevyplácí

IMGP4846Začátkem dubna proběhne opět velký jarní úklid. Dnem „D“, kdy se v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko bude uklízet v celé republice, je letos neděle 7. dubna. Uklízet nepořádek, zejména v přírodě kdy jsou odpadky dobře vidět. Tak jako v loňském roce jsme se jako spolek Zdravé Letňany do akce opět přihlásili. Začátek akce: 07.04.2019 09:30 hodin Předpokládaný konec akce: 07.04. 2019 Popis místa srazu (adresa): u autobusové zastávky Krausova.  Pokud by jste se  chtěli přihlásit jako dobrovolníci, tak nejlepší je se nahlásit a registrovat přímo na webových hlavního organizátora  kde je již založen  odkaz na akci v Letňanech: https://www.UklidmeCesko.cz/event/20390/

Pokud máte zájem pomoci ale nechcete se registrovat, stačí poslat e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,kde stačí pouze napsat kolik lidí se akce účastní,  nebo prostě přijďte.

Natálie Novákova, Zdravé Letňany z. s.  a  Olaf Deutsch, Zdravé Letňany z. s., zastupitel MČ Praha 18

Další informace: https://www.uklidmecesko.cz/about/zakladniInformace/

Strana 10 z 32