Bleskovka

Letňanská Kazimírka zveřejnila termíny letních táborů pro sezónu 2022 Již nyní můžete vyplnit předběžný zájem a termíny si zapsat do kalendáře Termíny naleznete na webových stránkách https://www.kazimirka.cz/

 

Naše aktivity

106Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsme požádali MČ Praha 18 o poskytnutí informace o evidenci služebních vozidel v majetku MČ Praha 18, a to jak ve využívání pracovníků orgánů státní správy, ale i orgánů samosprávy. O některých perličkách vás informujeme.

1) Počet ujetých kilometrů od ledna do října 2019 uvolněných zastupitelů bez uvedení jména.

...Škoda Octavia 27 150 Km Škoda Fabia 10 260 Km Škoda Superb 9 685 Km Škoda Octavia 4 215 Km

Poznámka za opozici Zdravé Letňany:

To je snad víc než cesta kolem světa. Přitom většinu povinností mají uvolnění zastupitelé po Letňanech.

2) Uvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 18 nevyplňují žádný záznam o provozu svého předěleného vozidla.

Poznámka za opozici Zdravé Letňany:

Koaliční členové Zastupitelstva MČ Praha 18 nepovažují záznam z provozu služebního vozidla za důležitý a tak o tom kde se auta našich zastupitelů prohánějí, nikdo nemá ani potuchy. Uvolnění zastupitelé jezdí bez závazných obecních pravidel a proto také nikde neuvádějí kdy a kam jedou a také proč tam jedou. Zastupitelé ale opomenuli, že se podpisem v předávacím protokolu přidělených služebních vozidel zavázali, že budou pravidelné vést alespoň evidenci veškerých jízd.

3) Nebyla předložena, ani jedna dohoda o poskytování služebního vozidla k užívání pro soukromé účely.

Poznámka za opozici Zdravé Letňany:

Tak to vypadá, že uvolnění zastupitelé převzatá vozidla nepoužívají pro soukromé účely ale i cesta autem z domova na úřad je soukromá jízda. Podle ujetých kilometrů se domníváme, že některá vozidla se užívají pro soukromé a možná i podnikatelské účely. Dále, pokud se radničních vozidel užívá na základě uzavřené smlouvy pro soukromé účely tak se zvyšuje o procento z ceny vozidla daňový základ uživatele. Zda dochází k daňovému podvodu, to ale zjistí kontrolní výbor ZMČ Praha 18.

4) „Pravidla autoprovozu v podmínkách ÚMČ Praha 18“ platí od května roku 2019.

Poznámka za opozici Zdravé Letňany:

V roce 2019 přesněji 9. května vzešly v platnost nová „Pravidla autoprovozu v podmínkách ÚMČ Praha 18“ ale po důsledném prostudování jsme zjistili, že pravidla platí pouze pro zaměstnance MČ. Z čilé komunikace na našem fb jsme se dozvěděli, že původní návrh pravidel platil i pro naše radní, místostarosty ale i pro starostu ale před vlastním schválením musel tajemník p. Gerhard na příkaz pana ………………. původní, asi i tu správnou verzi pravidel předělat. Co musel tajemník vyškrtnout je všem jasné.

Další nesrovnalosti v používání radničních vozidel, zjistí kontrolní výbor ZMČ Praha 18, kterému poskytneme veškerá naše zjištění.

matepravovedet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ➡️ 3.12.2019 Rada MČ Praha 9 zrušila své souhlasné stanovisko ke změně územního plánu a iniciovala jednání za účasti občanů. Vytvořili jsme událost na Facebooku a prosíme, šiřte to dál, aby se tohoto setkání zúčastnilo co nejvíce lidí, kterým vadí zástavba místo sportovišť. https://www.facebook.com/events/1461902263975206/

➡️Podařilo se nám získat na naši stranu současného senátora zvoleného za Prahu 18 – Lukáše Wagenknechta a senátora zvoleného za Prahu 9 Davida Smoljaka. Je to velká posila do týmu, za kterou děkujeme.

➡️V současné době máme 1560 podpisů❗️ a skoro každý den někdo donese jeden petiční arch (nejčastěji podepsaný celým domem, což je super nápad!). Děkujeme všem, kteří jste se podepsali a všem, kteří šíříte petici dál. Petiční místa také fungují skvělé. Můžete mi prosím napsat, kde jste ještě potkali petiční arch, abych to mohl obejít nebo jestli můžete sami arch vyzvednout a hodit mi do schránky?

➡️O naší iniciativě také vyšla další reportáž na aktuálně.cz https://zpravy.aktualne.cz/…/r~b0b470d6151111ea9ec9ac1f6b2…/

➡️Prosím, abyste v šíření petice nepolevovali. Ještě toho máme hodně před sebou a stále jsou zde lidé, kteří o tomto problému nic neví.

➡️Na závěr bych rád přidal to nejdůležitější, co se nám povedlo v minulých dnech✌️. Podařilo se nám sejít s pražským radním pro školství a sport, kterému jsme odprezentovali fungování sportovního areálu podle SK Prosek a Prahy 18 a poté naší verzi, kde se počítá se zachováním všech sportů, s velkými investicemi a zároveň s rozšířením sportovních aktivit. Pan radní nám slíbil, že naší verzi rozpracuje a zaměří svou pozornost na tento areál.?

Nevzdáváme se a naopak konstruktivně pracujeme, ale potřebujeme k tomu vaší podporu

?. Nestíháme všechno, ale mějte prosím pochopení, že všechny tyto aktivity děláme v našem volném čase.  

předseda petičního výboru Milan Balahura + člen petičního výboru Olaf Deutsch, zastupitel MČ Praha 18

Zdroj: Nový Prosek - petice

matepravovedetInformujeme Vás o jednání, které proběhlo v úterý 26. listopadu v administrativních prostorách areálu SK Prosek. K jednacímu stolu nás vyzvalo dotčené vedení SK Prosek, které tak zareagovalo na naší petici „Novy Prosek“, která je namířená proti zástavbě proseckých sportovišť. Za petiční výbor se jednání zúčastnil Milan Balahura, člen petičního výboru, předseda spolku Zdravé Letňany a zastupitel Olaf Deutsch a dále člen spolku Zdravé Letňany a zastupitel Zbyněk Walter.  V  kanceláři svazu nás přijali Viktor Furman, Karel Kapr a správce sportovního areálu (ještě tam byl jeden pán, ale jméno si nepamatuji). Bylo pro nás překvapením, že se jednání účastnil i letňanský místostarosta Ondřej Lněnička. Začátek jednání probíhal v duchu vy lžete, matete lidi, protože říkáte, že chceme zlikvidovat sport …..dále,  proč jste nás neoslovili a dopředu si nenechali vysvětlit náš záměr. Viktor Furman nám několikrát zdůraznil, doslova ….. také nemáme radost z toho, že musíme nechat zastavět areál fotbalového stadionu, ale není jiná možnost jak udržet v areálu sport a postavit moderní sportovní halu. Dá se říci, že obhajoba návrhu změny ÚP končila větami  …..když nebudeme mít peníze na provoz areálu tak celý areál zavřeme a tak nekritizujte a navrhněte svoje lepší řešení, nám jde především o udržení sportu. 

Číst dál: Jednání s vedením SK Prosek

Přijdeme o svá sportoviště?

 

nový prosek

Vážení sousedé,

obracím se na vás, jako zástupce petičního výboru s prosbou o podpis a propagaci této petice mezi Vaše sousedy, Vaší rodinu a Vaše přátele. Dne 30.10.2019 Rada MČ Praha 18 Letňany souhlasila se změnou územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, zkráceným postupem, spočívající ve změn funkčního využití na pozemcích parc. č. 600/13, 600/14, 600/19, 600/23, 600/24, 600/66, 600/335, 600/345, 600/346, 600/347, 600/348, 600/349, 600/351, 600/354, 600/355, 600/356, vše v k. ú. Letňany, z funkce SP - sportu na funkční plochu SV – všeobecně smíšené s kódem míry využití území G. Znamená to, že místo sportovišť v areálu SK Prosek vyroste další rozsáhlá zástavba! Další bytové domy ještě více napnou již tak přetížené prvky občanské vybavenosti, jakými jsou školky, školy či Poliklinika Prosek a zhoršení parkovací situace na celém sídlišti. Přestože Výbor pro územní rozvoj a plánování MČ Praha 18 Letňany doporučil zajistit uzavření plánovací smlouvy s majiteli pozemků tak, aby v této smlouvě bylo zajištěno, že i do budoucna bude zajištěn provoz sportovních klubů v současné době působících v uvedené lokalitě, tak zaprvé v usnesení Rady MČ se tato formulace neobjevuje, zadruhé jedná se o nějaký příslib, který majitel pozemků nemusí po schválení změn územního plánu reflektovat. Upozorňuji, že pouze část pozemků leží v katastrálním území Letňan, další část je na území Prahy 9 a těsně sousedí s pozemky zástavby u Polikliniky Prosek. Jako občané vnímáme velice negativně zahušťování urbanisticky stabilizovaného území Střížkova. Proseka a Letňan. Zvlášť za situace, kdy je na území MČ Praha 9 největší brownfield v Praze, který navíc obsluhuje nejméně vytížená stanice pražského metra - Kolbenova. Stejně tak na území Letňan je bývalý průmyslový areál Avia, kde se taktéž počítá s masivní zástavbou. Změnu územního plánu provádí Zastupitelstvo hl. m. Prahy, proto je potřeba spojit síly a posbírat co nejvíce podpisů, abychom měli silný argument pro zastupitele a o sportoviště nepřišli. Další zasedání ZHMP je 12.12.2019. Více informací naleznete na www.novyprosek.cz. Vyplněné petiční archy, byť s jedním podpisem, vhazujte do schránky Balahurovi, Chotěšovská 700/7.

S pozdravem,

Milan Balahura 774 620 083 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Petice Nový Prosek  stáhnout

488d4bd59c65dfc45b575d29cc4c6823

  V pondělí 21.10.2019 proběhlo další pravidelné jednání Finančního výboru. Jedním z témat bylo i projednání prvního návrhu rozpočtu na rok 2020. Jednání se zúčastnil i starosta MČ Zdeněk Kučera, který však odešel ještě předtím, než se téma rozpočtu začalo projednávat. Poměrně překvapivé bylo, že FV nikdo z vedení radnice rozpočet nepředstavil. Prozatím tak nevíme nic o cílích a vizích radnice na příští rok. Dle slov předsedy FV, Ondřeje Miffka, je letošní projednávání velice nestandardní, kdy s ním nikdo z vedení radnice nekomunikuje, není znám harmonogram schvalování (na rozdíl od předcházejících let) a rovněž i podklady dostal až těsně přes zasedáním výboru.  Předložený rozpočet je velmi optimistický po výdajové stránce, s navrhovaných schodkem cca 71 mil. CZK. FV tedy zaujal stanovisko významné redukce nákladů a oprav chyb, jako byly například duplicitní položky. Postup radnice ke schvalování rozpočtu budou Zdravé Letňany podrobně sledovat.  Člen finančního výboru

Strana 9 z 33