Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Naše aktivity

RadniceZASEDÁNÍ LETŇANSKÉHO ZASTUPITELSTVA SKONČILO DŘÍVE, NEŽ ZAČALO
KVŮLI PARKOVIŠTI V JANČOVĚ
Velice rychlý průběh mělo jednání zastupitelstva MČ Praha 18 dne 26.7.2021. Obvykle víceméně formální schválení programu dnes vedlo k předčasnému ukončení zasedání.
Celému tomuto selhání radniční koalice předcházel moment, kdy zastupitel za Zdravé Letňany Radek Čermák navrhl, aby byl do programu jednání zařazen bod "Parkoviště Jančova". Jelikož stále hrozí oplocení parkoviště a tedy velká komplikace pro obyvatele okolí, chtěly Zdravě Letňany dát usnesením nejvyššího orgánu městské části jasně najevo, že městská část s tímto krokem nesouhlasí a využije všech prostředků k tomu, aby k němu nedošlo.
Koaliční zastupitelé Milan Bušek (ODS), Ondřej Lněnička (ODS) Helena Lukešová (ANO), Ivan Polák (bez PP), Stanislav Nekolný (ANO), Iveta Lojková (TOP 09) a Michaela Řepová (TOP 09) však zřejmě usoudili, že tento bod není pro Letňany důležitý a jeho zařazení do programu nepodpořili. Skutečně věcný postoj k této věci zaujali pouze starosta Zdeněk Kučera (ANO) a Ivan Kabický (bez PP). Ani to však na zařazení bodu do programu nestačilo.
Opoziční zastupitelé za Zdravé Letňany se následně rozhodli, že program bez tohoto bodu nepodpoří. Ten tak získal pouze 9 hlasů z potřebných 10 a jednání zastupitelstva tím skončilo.
Až tedy budete někdy zase číst z pera koaličních zastupitelů dlouhé elaboráty o tom, jak chtějí jednat věcně a v zájmu Letňan, vzpomeňte si na tento moment. "Věcně" budou jednat pouze o tom, co se jim samotným líbí. A když něco navrhne opozice, tak to smetou se stolu jen proto, že to navrhla opozice.
Zdravé Letňany

JPG sportovni hala zs generala frantiska fajtla dfc 3 1 240x121Letňanští opoziční zastupitelé, včetně zastupitelů za Zdravé Letňany, se připojili k občanské petici, která byla dne 29. 3. 2021 doručena na Úřad MČ Praha 18. Petice se týká „Sportovní haly Základní školy generála Františka Fajtla“ a je určená pro Zastupitelstvo městské části Praha 18.

I když nakonec investice nebude činit avizovaných 65 mil. Kč, na což jsme jako opoziční zastupitelé upozorňovali na posledním zastupitelstvu a bylo nám to horlivě vyvracováno s tím, že ceny stavebních prací se posunuly směrem nahoru, je i nadále jasné, že tato stavba v rozpočtu městské části udělá obrovskou díru a velmi zatíží letňanské životní prostředí. Nová tělocvična může hospodaření celé městské části dostat do značných potíží.

Jsme toho názoru, že tělocvična ke škole patří. Všichni však dobře víme, že jen o kousek dál stojí tělocvična Třinecká i se zázemím. Tuto tělocvičnu MČ vlastní a investovala do ní. Samozřejmě, objekt není přímo v areálu školy, což je vždy komplikace, ale je to komplikace řešitelná.

Zde uvádíme krátký výňatek z PETICE K VÝSTAVBĚ „Sportovní haly Základní školy generála Františka Fajtla“ určené pro Zastupitelstvo městské části Praha 18 a Zastupitelstvo hlavního města Prahy, podané dne 29. 3. 2021 do podatelny MČ Praha 18:

My, níže podepsaní občané, si uvědomujeme nutnost a potřebu výstavby nové sportovní haly,       která u školy v Rychnovské ulici chybí a záměr jako takový schvalujeme.

Nesouhlasíme:

  • s navrhovaným megalomanským projektem této výstavby, který významně zatíží rozpočet naší městské části

  • s umístěním této haly do stísněných podmínek mezi školou, Bludovickou ulicí a domem BD Omega a domů a zahrad v ulici Dudkova, protože takto navržená stavba trvale významně zasáhne do osobního života obyvatel sousedních domů, především obyvatel domu BD Omega

  • s vybudováním venkovního hřiště situovaného na střechu sportovní haly a ani s přístupností řešenou dvěma bočními náspy, které tuto stavbu ještě zvětší. Dle našeho názoru by toto zamýšlené venkovní hřiště bylo využíváno více pro jiné, komerční účely, než pro potřeby žáků základní školy, a tak nesmyslně a zbytečně ještě více narušovalo osobní život obyvatel sousedních domů i v časech mimo výuku základní školy

  • se zbytečným vykácením stromů a keřů, které nejsou v prostoru stavby, jen za účelem lepší dostupnosti stavební a jiné techniky apod.

  • s vybudováním parkoviště pro návštěvníky sportovní haly, s příjezdem Bludovickou ulicí na straně vchodů do bytového domu BD Omega č.p. 396 - 400, kde je platný zákaz vjezdu

prováděcí projekt tělocvičny zpracovává firma Arch.Design s.r.o.

Návrh tělocvičny:

Další související článek:

 

JPG sportovni hala zs generala frantiska fajtla dfc 2 1 240x121Reakce petentů na informace o výstavbě nové tělocvičny pro ZŠ Generála Františka Fajtla v Rychnovské ulici, uvedené v Letňanských listech – duben 2021
Jako obyvatelé okolních domů školy, kde má výstavba sportovní haly probíhat, musíme reagovat na článek v posledních Letňanských listech.
V září 2020 nám byl celý projekt představen prezentací na ÚMČ, kde jsme byli našimi zastupiteli informováni, že budova sportovní haly bude zapuštěna do země. Podle představeného projektu má být přesto vysoká 8 – 9 m nad zemí, což v článku v Letňanských listech není p. místostarostou Ondřejem Lněničkou zmíněno. Takže nová tělocvična, která bude mít na své střeše ještě hřiště, bude zcela jistě stínit jak třídám ve škole, tak všem okolním domům. Navíc bude ve velmi stísněném prostoru mezi současnými budovami a dětem vezme kus zahrady.
V článku je dále uvedeno, že v tělocvičně budou pořádány různé společenské akce a bude ji využívat i letňanská veřejnost. Na zmíněné prezentaci byla tato možnost popřena a byli jsme ujištěni, že tělocvična bude sloužit pouze dětem v době vyučování. Dětem samozřejmě tělocvičnu přejeme.
Stejně tak jsme byli ujištěni p. starostou, že bude v rámci možnosti zachováno co možná nejvíce vzrostlých stromů a není v plánu žádné nové parkoviště. Dle našich informací ovšem projekt s parkovištěm počítá.
Dalším nesplněným slibem je reakce na náš požadavek kompenzací ohledně narušení komfortu našeho bydlení a našich životů. Po dohodě s p. místostarostou Lněničkou jsme mu naše požadavky obratem zaslali e-mailem a to po prezentaci v září. Do dnešního dne, přes opakované výzvy, nemáme odpověď.
Za většinu obyvatel přilehlých domů
Stanislava Bohuňková, Jana Kyselová, Petra Čakurdová

 kytice 1Již několik volebních období vedení radnice občanům prezentuje, že pořádání velkých kulturních akcí je především na přání letňanských. Na těchto akcích vystupují objednaní známí umělci, prodává se občerstvení a všelijaké produkty, představují se letňanští hasiči (s oblíbenou pěnou pro děti) a bývá k dispozici mnoho dalších atrakcí pro děti i dospělé. Nechybí nezbytné podium, mnohdy s velkoplošnou obrazovkou, na kterém defilují letňanští politici jako uvaděči, baviči a moderátoři.

Podobné kulturní akce se konají v mnoha městech a vesnicích a není na tom nic divného. Většina z nich je ale pořádá tak 3x až 4x ročně a o zbytek se starají různá místní sdružení, spolky atd. Letňany si zvolily jinou cestu a to tu, kterou nazýváme „Chléb a hry“.

Při představování rozpočtu MČ na rok 2021 tomu není jinak. Rada městské části naplánovala celkem 10 kulturních a společenských akcí: Masopust,  Čarodějnice, Letňany nejen dětem, Dog Fest, Vinobraní, Pivobraní, Drakiádu, Rozsvícení vánočního stromku, Mikulášskou nabídku a Vánoční polévku a to přesto, že neustále hrozí opatření spojená s pandemií Covid 19. Už to „odnesla“ první letošní akce, Masopust a další budou s vysokou pravděpodobností následovat.

Číst dál: Letos opět „chléb a hry“

element letnanyNa základě platného zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsme 5. 2. 2021 požádali Ministerstvo životního prostředí o zaslání informace, která se týkala   vyřízení naší žádosti ze dne 21. 8. 2019 ve věci „Stížnosti proti postupu správního orgánu – ČIŽP“.

Předmětem, který jsme podali na Ministerstvo životního prostředí byla žádost o kontrolu správního postupu všech podnětů ke kontrolám, které  zaslal náš spolek dne 1. 3. 2015 a 10. 4. 2018 na Českou inspekci životního prostředí Oblastní inspektorát Wolkerova 40/11 Praha 6 a také stížnosti ze dne 26. 3. 2019 proti postupu správního orgánu, kterou jsme poslali na ČESKOU INSPEKCI ŽIVOTNÍHO   PROSTŘEDÍ K rukám ředitele společnosti Ing. Erika Geusse, Ph.D. stom element

 element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny naše podněty se týkaly předem naplánované likvidace vzrostlých stromů u bytového domu Element Letňany, který je postaven těsně u komunikace Tupolevova.

Patnáct již zlikvidovaných stromů rostlo na hraně stavebního pozemku a zasahovaly cca 3-4 mb do objektu dříve stavby Element Letňany. V době realizace stavební jámy vyhloubené pro podzemní část stavby Element Letňany, byly stromům nejdříve z 50 % zničeny kořeny a po čase byly všechny stromy pokáceny. Olaf Deutsch, předseda spolku Zdravé Letňany

element Letňany bez áleje

 

Strana 6 z 37