Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Naše aktivity

Plaveck stadionDnes odpoledne proběhla  video schůzka, kterou svolal na základě iniciativy zastupitelů za Zdravé Letňany pražský zastupitel a zároveň starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě). Schůzky se zúčastnili lídři pražské koalice, jednatel společnosti Letňany Lagoon, starosta MČ Praha 18 (ANO) a dva letňanští opoziční zastupitelé. Předmětem schůzky bylo vyřešení současné situace okolo plaveckého bazénu. Řešila se také dlouhodobější perspektiva financování tohoto zařízení, jehož provoz je čím dál nákladnější.

Jednání otevřelo poměrně reálnou cestu k tomu, aby se Lagoon mohl brzy znovu otevřít. K tomu je však třeba, aby proběhla další jednání s obchodními partnery Letňany Lagoon a tak je předčasné hovořit o jakýchkoli termínech či definitivních závěrech. Pražský radní Šimral (Piráti) připravuje tiskovou zprávu, která celou situaci shrne, o dalším vývoji vás budeme průběžně informovat.

Zdravé Letňany

matepravovedetStavět s citem!

 Na posledním řádném zasedání Výboru pro územní rozvoj a plánování, kde byly představeny další záměry výstavby v Letňanech.

V prvním případě jde o trojúhelník naproti obchodu XXXLutz mezi ulicemi Tupolevova, Veselská a Strakova, kde ještě vypadají záměry majitele relativně rozumně. Namísto dalších obchodních ploch, které umožňuje územní plán a přinesly by výrazně větší dopravní zatížení, navrhuje majitel výstavbu obytného komplexu smíšeného s komerční funkcí, včetně několika 10-podlažních věží. Pozitivem projektu je ponechání poloviny území pro pokračování veřejného parku podél Tupolevovy ulice. Projektu by pomohlo snížení věží cca o čtvrtinu, aby lépe zapadly k sousední zástavbě. Vhodnou součástí komplexu by byl sál komunitního centra pro pořádání veřejných akcí, který Letňanům zoufale chybí, v tom se vzácně shodujeme i s přítomným místostarostou MČ pro školství a legislativu.

Číst dál: Názor na jednání Výboru pro územní rozvoj a plánování, kde byly představeny další záměry výstavby...

vánoceČlenové spolku Zdravé Letňany  a letňanští zastupitelé z klubu  Zdravé Letňany, přejí klidné a příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2022.

Olaf Deutsch, předseda spolku 

 

 Vánoce jsou křesťanské svátky připomínající narození Ježíše Krista, historicky navazující na pohanské oslavy zimního slunovratu jako symbolu znovuzrození Slunce.

Hlavní svátek (Narození Páně čili Boží hod vánoční) připadá na 25. prosince. Předchází mu doba adventní končící Štědrým dnem jako příprava na vlastní svátek, následuje doba vánoční trvající v římskokatolické církvi do neděle po 6. lednu, před druhým vatikánským koncilem do Hromnic 2. února, v jiných západních církvích do svátku Zjevení Páně (6. ledna). Ve většině pravoslavných církví se datum svátků stanovuje podle juliánského kalendáře, takže datum 25. prosince v současnosti připadá na gregoriánský 7. leden. První zmínky o křesťanském slavení Vánoc pocházejí z 2. století, pevné datum 25. prosince je doloženo ze 4. století z Říma.

K Vánocům se pojí množství lidových zvyků jako koleda, vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které podle české tradice nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. Ve 20. a 21. století se Vánoce v mnoha zemích chápou především jako svátky pokoje, rodiny a lásky a lidé je slaví v rodinách bez ohledu na náboženské vyznání.

Zdroj: Wikipedie

 

Lémant 1Předali jsme dne 13. 12. 2021 na Magistrát níže uvedené připomínky k navrhované změně územního plánu č. 3204 ke stavbě zhruba 1500 bytů v části areálu Avie u Letňanských zahrad. Navrhovaná salámová metoda výstavby dle spolku Zdravé Letňany není správná, je třeba stavět v koordinaci s návrhy druhého investora. Nesoulad řešení se týká hlavně plánovaného dopravního napojení na Beranových ale také chybějící veřejné vybavenosti. Co tento investor přinese obyvatelům Letňan kromě zátěže stávající infrastruktury?

 Připomínky spolku Zdravé Letňany:

 Výstavba vyvolaná změnou územního plánu č. 3204 v rozsahu zhruba 1500 bytů (dle prezentace investora) je plně závislá na výstavbě ve zbytku areálu, nelze ji proto realizovat bez řešení celku. Pokud má být změna provedena samostatně, je třeba postupovat následovně:

 1) Zahrnout navrhované dopravní řešení dle studie areálu Avia s napojením do Veselské ulice přes areál logistického centra u křižovatky s ulicí Miroslava Hajna s dalším pokračováním po připravovaném východním obchvatu Letňan. Další připojovací bod areálu má být dle studie areálu Avia u křižovatky Veselské a Ivančické ulice. Je třeba zamezit přímému napojení na ulici Beranových, kde by si řidiči zkracovali cestu od Čakovic do centra hustou zástavbou starých Letňan. Komunikace je třeba vymezit v územním plánu včetně oddělení zeleným pásem.

2) Zahrnout územní a projektovou přípravu tramvajové tratě do Kobylis, která je součástí studie areálu Avia jako opatření zamezující nárůstu individuální automobilové dopravy a kompenzační opatření, které má snížit stávající intenzity individuální automobilové dopravy, neboť výrazně zkrátí dojezdovou dobu MHD směrem na Prahu 8. Zahrnout funkční plochu pro tramvajovou trať jako podmiňující stavbu.

3) Zahrnout plochu veřejné vybavenosti pro zřízení školského nebo zdravotnického zařízení.

4) Zohlednit stávající výstavbu rodinných domů na severovýchodní straně areálu.

 

matepravovedetNetradičně od 19. hodiny začínalo jednání letňanského zastupitelstva dne 20.9.2021. Dalo se celkem očekávat, že to bude dlouhá šichta.Prvním bodem byla petice občanů dotčených výstavbou školní tělocvičny u staré budovy ZŠ Rychnovská. Občané v ní požadovali, aby se zastupitelstvo v rámci svých pravomocí zasadilo o to, aby dopady stavby na jejich životy byly co nejmenší. K bodu se rozpoutala vášnivá debata plná emotivních výlevů, argumentačních faulů, mlžení a osobních útoků a to nejen mezi zastupiteli navzájem, ale i na občany, kteří přišli svou petici podpořit a vysvětlit. K dobru věci ale dodejme, že usnesení bylo s drobnými úpravami nakonec schváleno a věřme, že vedení městské části svým závazkům dostojí a zájmy dotčených občanů bude hájit. Druhým důležitým bodem byla žádost společnosti provozující letňanský Lagoon o mimořádnou finanční pomoc ve výši 1 milionu korun, bez níž by hrozilo uzavření bazénu. Tato problematika je velmi složitá. Na jednu stranu všichni chápeme, že zařízení tohoto typu byla restriktivními opatřeními vlády zásadně poškozena. Na stranu druhou nebyla sama, to stejné se dá říci o desítkách jiných nejen letňanských organizací, které se vydaly ze svých rezerv a mnohé bohužel i zkrachovaly.  V zájmu zachování provozu bazénu nakonec zastupitelstvo podporu schválilo, ovšem s tím, že je celou věc třeba řešit systémově i se zapojením hl. města Praha, abychom se ve stejné situaci neocitli za pár měsíců znovu. Zároveň je bohužel toto řešení nespravedlivé vůči mnoha jiným organizacím, které v rámci státních kompenzací také dostaly zlomky celkových ztrát. Zastupitelstvo tedy nezvolilo dobré řešení, ale řešení ze všech možných to nejméně špatné.
Posledním klíčovým bodem bylo parkoviště Jančova, kde náš klub dlouhodobě prosazuje jasné stanovisko, které by vedení MČ zavazovalo k tomu, aby v rámci svých pravomocí učinilo vše pro to, aby se parkoviště neoplotilo a nezpůsobilo tak v zásadě kolaps parkování v dotčené lokalitě. Koalice přišla se svým protinávrhem, který navrhoval vyzvat občany k tomu, aby vedení MČ sdělili, co vše by si ve vztahu k vlastníkovi zmíněné lokality přáli. To sice vypadá velmi demokraticky, ale ve skutečnosti je to jen zástěrka. Vedení MČ by přeci mělo vědět, že občané si nepřejí další zahušťování zástavby a tím zhoršování kvality života v Letňanech. Na to není třeba dalších "anket". Výsledkem stejně bude sdělení, že s tím MČ nemůže nic dělat. Celé zastupitelstvo se opět neslo v konfrontačním duchu, který tentokrát směřoval nejen k opozičním zastupitelům, ale i k občanům, kteří měli tu "drzost" přijít na zastupitelstvo se svými požadavky, přáními či problémy. Do krásných vět o věcnosti byly, jako obvykle, ukryty obstrukce, neochota věci řešit, protiútoky a snaha odvést debatu úplně někam jinam.V závěru zastupitelstva upozornil zastupitel Miffek na to, že starosta při nakládání s financemi MČ nepostupoval v souladu se zákonem.
Zastupitelstvo ukončilo své jednání okolo 1:30 dne 21.9.2021.
Zdravé Letňany

Strana 5 z 37