Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Naše aktivity

DufekNa  jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, se řešila i petice občanů proti zastavění vnitřních Letňan bytovou zástavbou na úkor zeleně a parkovacích ploch. Děkujeme zastupiteli Janu Wolfovi, že si osvojil návrh petentů, a zastupitelům všech stran, že ho přijali! Obyvatelé áviáckého sídliště mohou vidět světlo na konci tunelu.

související článek :ZDE

ZS Faitla 3Po předchozí dohodě s vedením ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC   a z pozice zastupitele MČ jsem se v pondělí 21. 3. 2022 zúčastnil jednání s pedagogickým sborem ZŠ. ohledně posunu zahájení výuky z 8.00 hodin na současných 8,30 hodin. Učitelé v současné době tento posun hodnotili kladně a sdělili mně, že na tripartitních schůzkách, které proběhly v listopadu, nezaznamenali od zákonných zástupců dětí žádné negativní reakce. Ředitelka školy počítá s erudovaným vyhodnocením na konci školního roku. Toto vyhodnocení obdržím, budu informovat Radu MČ a Vás.                  

Olaf Deutsch

insolventnisikani02Letňany budou v letošním roce hospodařit s rozpočtem ve výši 287 mil. CZK, kdy ale příjmy jsou pouze 183 mil. a zbývající část tvoří schodek 104 mil. CZK Do celkových příjmů – 183 mil CZK jsou navíc zahrnuty výnosy z pronájmů a prodejů městských bytů z minulých let ve výši 30 mil. CZK.

Tyto příjmy jsou však dlouhodobě neudržitelné a dřív nebo později zcela vyschnou. Schodek je pak ze 60 mil. CZK financován, sice bezúročnou, ale půjčkou od hl. m. Prahy. Tuto půjčku bude muset MČ od roku 2023 splácet. Je to tedy na úkor naší budoucnosti.A to není ještě všechno. Radnice plánuje i zapojení nevyužitých prostředků z roku 2021, což prohloubí letošní deficit o dalších 52 mil. CZK.

Finální plánovaný schodek roku 2022 je tedy neuvěřitelných 156 mil. CZK.

Rada chce ukázat, že všechno dokáže, proto jen investice tvoří skoro 40 % výdajů. Proti investicím určitě nemůžeme mnoho namítat. Obávám se, že pokud radnice rozjede vše, co si naplánovala, nebude schopna projekty uřídit. Při takovém objemu ve velkým rizikem, zda nedokončené investice nebudou brát peníze na provoz.  Možnosti úspor v sobě rozpočet nepochybně má. Jen na činnost úřadu se vynaloží téměř 100 mil.  Potřebujeme například 6 radních, kteří stejně hlasují všichni jednotně?
 Postoj vládnoucí koalice je jasný. Rozpočet je jediný možný správný, nikde se šetřit nedá. Kdo mluví o úsporách, je proti školám, lékařům, důchodcům, hasičům a vlastně všem, kdo má jakýkoliv příjem navázán na městskou část. Stejnou logikou by rozpočet mohl být naplánován s ještě větším schodkem, každému se přece dát 2x tolik.

Rozpočet odpovídá tomu, že je letos volební rok. Bude se hodně utrácet, ať to stojí, co to stojí. Radnice se pak před volbami pochlubit, kde všude střihala pásky.  Účtovat bude až nová koalice, ale to bude až po volbách.


Martin Krejčí – zastupitel za Zdravé Letňan

matepravovedetFinancování bazénu Letňany Lagoon není systémově řešeno a to již několik volebních období. Lagoon je sice částečně dotován MHMP a MČ Letňany, ale i tak se v důsledku omezení vstupu kvůli proticovidovým opatřením a současně snížení magistrátní dotace dostal do vážných potíží. Ke snížení dotací došlo kvůli režimu „de minimis“ t. j. omezení veřejné podpory poskytované ze strany hl. m. Prahy.


Společnost LETŇANY LAGOON, s.r.o. se proto 16. 08. 2021 obrátila na RADU MČ Praha 18 s žádostí o finanční pomoc. Rada MČ Lagoonu finanční podporu potvrdila. Dále RMČ uložila radnímu Nekolnému ve prospěch Lagoonu konat a to směrem k magistrátu Hl. m. Prahy, jeho orgánům a k Národní sportovní agentuře. Pro tento úkol hlasovali všichni členové rady MČ.


Jak dopadl na konci roku 2021 bazén Lagoon všichni víme a tak podrobněji podívejme na to, jak radní Nekolný plnil úkoly svěřené mu radou, tedy jak vykonával práci, za kterou je placen. Je třeba ještě dodat, že pan Nekolný (ANO) je nejen zastupitel a radní Letňan, ale i člen Výboru pro sport, člen Komise Rady HMP pro sport a zároveň je i zvolený zastupitel MHMP .


Jednání Výboru pro sport MHMP
1. Zápis z 8. jednání Výboru pro sport MHMP 9. 11. 2021 - Nekolný: přítomen, Lagoon neprojednával. Na jednání výboru radní Nekolný pouze podpořil tenisový turnaj

2. Zápis z 9. jednání Výboru pro sport MHMP 14. 12. 2021 - Nekolný : nepřítomen
Na tomto klíčovém výboru se např. řešily v bodě 5. informace o dostavbě bazénu na Šutce, investiční granty pro sport, výstavba sportovní haly Přípotoční a také problém financování sportoviště v době energetické krize


Jednání komise Rady HMP
1. Zápis z jednání komise Rady HMP pro sport ze dne 17. 5. 2021: Nekolný nepřítomen


2. Zápis z jednání komise Rady HMP pro sport ze dne 29. 6. 2021: Nekolný nepřítomen


3. Zápis z jednání komise Rady HMP pro sport ze dne 20. 10. 2021: Nekolný přítomen,

Problematika Lagoonu se na jednání opět neprojednávala, na jednání byla projednána pouze žádost AVE s . r. o. a dotace 300 000,- Kč na turnaj seniorů v šachu


Vzhledem k tomu, že zastupitel Nekolný, ačkoliv dostal od RMČ Letňany přímo za úkol řešit problematiku Lagoonu ve výborech a komisích, vůbec Lagoon ani letňanský sport dle zápisů z programů neřešil a na jednání mnohdy ani nechodil. Naskýtá se otázka: je nám takového zástupce na MHMP vůbec třeba?

IMGP5791Zdravé Letňany přejí všem ženám ke svátku MDŽ vše nejlepší.

 

Trochu k historii MDŽ: 

Svátek žen byl poprvé slaven 28. února 1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou. Na první mezinárodní ženské konferenci Druhé internacionály v Kodani v srpnu 1910 prosadila německá socialistka Klára Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy ještě bez určení pevného data. Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, mezi jeho cíle patřilo volební právo žen. Pevné datum nebylo stanoveno, bývalo v únoru a březnu.

Datum 8. března se ustálilo až po první světové válce, zejména pod vlivem velké demonstrace v Petrohradě roku 1917 těsně předcházející únorové revoluci, která se konala poslední neděli v únoru dle juliánského kalendáře, což odpovídá 8. březnu kalendáře gregoriánského. Svátek se rychle rozšířil, jeho obsah kolísal od politického a feministického protestu po apolitickou obdobu Dne matek. Od roku 1975 je svátek oficiálně uznán Organizací spojených národů a je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.

 

Strana 3 z 37