Bleskovka

Letňanská Kazimírka zveřejnila termíny letních táborů pro sezónu 2022 Již nyní můžete vyplnit předběžný zájem a termíny si zapsat do kalendáře Termíny naleznete na webových stránkách https://www.kazimirka.cz/

 

Naše aktivity

 

Bazen

Milý sousedé, 

máme samozřejmě radost, že se podařilo zažehnat aktuální krizi a zítra se znovu otevře Letňany Lagoon. Jen bychom rádi krotili případný bezbřehý optimismus, popsali, co přesně se událo a jaká je perspektiva.

Lagoon se do potíží dostal souběhem tří faktorů:

  1. výrazně nižší návštěvnost v důsledku Covidu (-60%)
  2. výrazný vzestup nákladů na energie (+350%)
  3. výpadek v dotacích ze strany hl. m. Prahy v důsledku platných pravidel pro tyto dotace

Včera se dohodlo pouze to, že Lagoon dostane peníze nutné k obnovení provozu. Ale tyto peníze nezajišťují dlouhodobou existenci bazénu, řeší celý problém maximálně na pár měsíců.  Kromě provozních nákladů bude objekt a technologie potřebovat i poměrně zásadní investice, které se budu pohybovat v řádu desítek milionů. Na ty si majitel v žádném případě sám nevydělá. Případné investiční dotace z veřejných zdrojů jsou pak velmi komplikované mimo jiné i proto, že majitel Lagoonu uzavřel před 4 lety smluvní vztah s potenciálním investorem a nikdo tak teď není schopen říci, co bude s bazénem po květnu 2023. A za těchto okolností jsou jakékoli další investice ze strany "eráru" nemyslitelné.

Jako Zdravé Letňany budeme podporovat systémové řešení, které ovšem výrazně přesahuje nejen Letňany, ale i hlavní město Prahu, netýká se jen Lagoonu, ale mnoha dalších sportovišť v celé ČR a do nějž zřejmě bude nějakým způsobem muset vstoupit i stát.  V Titaniku tedy byla ucpána ta největší díra, nějakou dobu se na hladině udrží, ale pokud se neopraví definitivně a kvalitně, ke dnu stejně jít může.

To, co teď může udělat pro Lagoon každý z nás (nebo spíš pouze ten, kdo má státem posvěcen vstup do podobných zařízení), je chodit tam co nejvíce sportovat, čímž podpoříme nejen Lagoon, ale i své zdraví a imunitu. Jsme moc rádi, že se povedlo Lagoon znovu otevřít, ale hotovo a dlouhodobě vyřešeno rozhodně není.

T. Raška,  Zdravé Letňany

Plaveck stadionDnes odpoledne proběhla  video schůzka, kterou svolal na základě iniciativy zastupitelů za Zdravé Letňany pražský zastupitel a zároveň starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě). Schůzky se zúčastnili lídři pražské koalice, jednatel společnosti Letňany Lagoon, starosta MČ Praha 18 (ANO) a dva letňanští opoziční zastupitelé. Předmětem schůzky bylo vyřešení současné situace okolo plaveckého bazénu. Řešila se také dlouhodobější perspektiva financování tohoto zařízení, jehož provoz je čím dál nákladnější.

Jednání otevřelo poměrně reálnou cestu k tomu, aby se Lagoon mohl brzy znovu otevřít. K tomu je však třeba, aby proběhla další jednání s obchodními partnery Letňany Lagoon a tak je předčasné hovořit o jakýchkoli termínech či definitivních závěrech. Pražský radní Šimral (Piráti) připravuje tiskovou zprávu, která celou situaci shrne, o dalším vývoji vás budeme průběžně informovat.

Zdravé Letňany

matepravovedetStavět s citem!

 Na posledním řádném zasedání Výboru pro územní rozvoj a plánování, kde byly představeny další záměry výstavby v Letňanech.

V prvním případě jde o trojúhelník naproti obchodu XXXLutz mezi ulicemi Tupolevova, Veselská a Strakova, kde ještě vypadají záměry majitele relativně rozumně. Namísto dalších obchodních ploch, které umožňuje územní plán a přinesly by výrazně větší dopravní zatížení, navrhuje majitel výstavbu obytného komplexu smíšeného s komerční funkcí, včetně několika 10-podlažních věží. Pozitivem projektu je ponechání poloviny území pro pokračování veřejného parku podél Tupolevovy ulice. Projektu by pomohlo snížení věží cca o čtvrtinu, aby lépe zapadly k sousední zástavbě. Vhodnou součástí komplexu by byl sál komunitního centra pro pořádání veřejných akcí, který Letňanům zoufale chybí, v tom se vzácně shodujeme i s přítomným místostarostou MČ pro školství a legislativu.

Číst dál: Názor na jednání Výboru pro územní rozvoj a plánování, kde byly představeny další záměry výstavby...

vánoceČlenové spolku Zdravé Letňany  a letňanští zastupitelé z klubu  Zdravé Letňany, přejí klidné a příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2022.

Olaf Deutsch, předseda spolku 

 

 Vánoce jsou křesťanské svátky připomínající narození Ježíše Krista, historicky navazující na pohanské oslavy zimního slunovratu jako symbolu znovuzrození Slunce.

Hlavní svátek (Narození Páně čili Boží hod vánoční) připadá na 25. prosince. Předchází mu doba adventní končící Štědrým dnem jako příprava na vlastní svátek, následuje doba vánoční trvající v římskokatolické církvi do neděle po 6. lednu, před druhým vatikánským koncilem do Hromnic 2. února, v jiných západních církvích do svátku Zjevení Páně (6. ledna). Ve většině pravoslavných církví se datum svátků stanovuje podle juliánského kalendáře, takže datum 25. prosince v současnosti připadá na gregoriánský 7. leden. První zmínky o křesťanském slavení Vánoc pocházejí z 2. století, pevné datum 25. prosince je doloženo ze 4. století z Říma.

K Vánocům se pojí množství lidových zvyků jako koleda, vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které podle české tradice nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. Ve 20. a 21. století se Vánoce v mnoha zemích chápou především jako svátky pokoje, rodiny a lásky a lidé je slaví v rodinách bez ohledu na náboženské vyznání.

Zdroj: Wikipedie

 

Lémant 1Předali jsme dne 13. 12. 2021 na Magistrát níže uvedené připomínky k navrhované změně územního plánu č. 3204 ke stavbě zhruba 1500 bytů v části areálu Avie u Letňanských zahrad. Navrhovaná salámová metoda výstavby dle spolku Zdravé Letňany není správná, je třeba stavět v koordinaci s návrhy druhého investora. Nesoulad řešení se týká hlavně plánovaného dopravního napojení na Beranových ale také chybějící veřejné vybavenosti. Co tento investor přinese obyvatelům Letňan kromě zátěže stávající infrastruktury?

 Připomínky spolku Zdravé Letňany:

 Výstavba vyvolaná změnou územního plánu č. 3204 v rozsahu zhruba 1500 bytů (dle prezentace investora) je plně závislá na výstavbě ve zbytku areálu, nelze ji proto realizovat bez řešení celku. Pokud má být změna provedena samostatně, je třeba postupovat následovně:

 1) Zahrnout navrhované dopravní řešení dle studie areálu Avia s napojením do Veselské ulice přes areál logistického centra u křižovatky s ulicí Miroslava Hajna s dalším pokračováním po připravovaném východním obchvatu Letňan. Další připojovací bod areálu má být dle studie areálu Avia u křižovatky Veselské a Ivančické ulice. Je třeba zamezit přímému napojení na ulici Beranových, kde by si řidiči zkracovali cestu od Čakovic do centra hustou zástavbou starých Letňan. Komunikace je třeba vymezit v územním plánu včetně oddělení zeleným pásem.

2) Zahrnout územní a projektovou přípravu tramvajové tratě do Kobylis, která je součástí studie areálu Avia jako opatření zamezující nárůstu individuální automobilové dopravy a kompenzační opatření, které má snížit stávající intenzity individuální automobilové dopravy, neboť výrazně zkrátí dojezdovou dobu MHD směrem na Prahu 8. Zahrnout funkční plochu pro tramvajovou trať jako podmiňující stavbu.

3) Zahrnout plochu veřejné vybavenosti pro zřízení školského nebo zdravotnického zařízení.

4) Zohlednit stávající výstavbu rodinných domů na severovýchodní straně areálu.

 

Strana 1 z 33