Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Životní prostředí

Víme, že změnit něco ve svém okolí není snadné. Úřady ani politici vám to většinou neusnadní…

matepravovedetPřesto u Občanů 2.0 vidíme, že to jde, že když jsou lidé aktivní, mohou ledacos změnit. Občan 2.0 od EPS, podle míry svého zapojení, může dostat intenzivní právní pomoc nad rámec pěti hodin právní práce, které poskytuje bezplatná právní poradna  Občana 2.0, který vytrvává v řešení problému se společenským dopadem, zve na společná setkání s lidmi, kteří řeší podobné problémy. Celoroční kontakt a výměnu zkušeností má pak zajištěnu prostřednictvím diskuzního Fóra 2.0. V několika vybraných případech pomáhá Občanům 2.0 stážista – student práv, který jejich případ pod naší supervizi vede.

více informací na : Občan 2.0 / EPS

Zdroj: krocan

barevn_letnany_3Projekt s názvem Zelené Letňany společnosti Codeco, který nedá spát občanům Letňan žijícím v lokalitě vymezené ulicemi Krnovská, Šumperská a Vítkovická, přirozeně trápí i vedení městské části Praha 18.  Proto jsem se 13. prosince loňského roku sešel se zástupci občanského sdružení Za zelené Letňany Renatou Brejlovou, Pavlem Grunclem a Josefem Koníčkem a objasnil jim stanovisko vedení MČ. Na schůzce jsem je ujistil, že názor vedení městské části je dlouhodobě neměnný, tzn. že v daném místě se již stavět nemá, neboť jde o stabilizované území, a že tento záměr nemá a nikdy ani neměl podporu letňanské samosprávy. MČ je i přes známé skutečnosti připravena jednat s vlastníkem pozemků, aby řešení bylo smírné a současně bez toho, že by byl daný projekt realizován. Při svých jednáních s majitelem pozemku MČ navrhne tři různá řešení situace, jejichž výsledkem bude zabránění výstavbě:
1. dojde k vyjednávání o směně pozemků;
2. MČ podpoří využití pozemků jiným způsobem tak, aby byla zcela zachována současná funkce území a plnohodnotný stav zeleně;
3. dojde k odkupu pozemků městskou částí Praha 18.
O průběhu jednání i jeho závěru jsem informoval členy Rady městské části Praha 18 na řádném zasedání rady. Zároveň jsem členům rady sdělil, že jsem dotčeným občanům nabídl možnost vystoupit na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18, konaném dne 27. února 2013. A konečně – informoval jsem členy občanského sdružení o plánované schůzce se zástupci společnosti Codeco, které se uskuteční začátkem března.
Mgr. Ondřej Lněnička
starosta MČ Praha 18

Zdroj: Ĺetňanské Listy

Vyjádření  Zdravé Letnany o.s. :

Občanské sdružení Zdravé Letňany o.s. děkuje samosprávě Letňan, že tak důrazně dbá na naše životní  prostředí a ve svém už druhém volebním období  projevuje velkZdrave_Letnany_zelenaou snahu,  díky ní  se v Letňanech nezastavují  zelené plochy, kvalitní orná půda a také zelené plochy uvnitř sídlišť. 

MalkovskehoProtihlukový val mezi Malkovského a Veselskou, respektive Tupolevovou ulicí, dlouhý přibližně pět set metrů byl budován společně s výstavbou sídliště Avia II v roce 1985, rok poté byl osázen stromy a keři.
V uvedeném roce tu byly vysazeny hlavně borovice černé, a to velmi hustě. Pravděpodobně se počítalo s tím, že se ujme každá třetí, případně že budou v budoucnu prořezány. Jenže materiál valu je kvalitní a ujaly se téměř všechny stromky. Na rozdíl od sousedního sídliště, kde se stromy nacházejí pouze na oplocených pozemcích, tj. v areálu mateřské školy a domu s pečovatelskou službou.  Tento stav byl zapříčiněn souhrou nepříznivých okolností – nedočkaví nájemníci se v předstihu nastěhovali do nových bytů a sadové úpravy se prováděly až dodatečně, přibližně po roce. Stromy a keře, které tu byly vysázeny, „díky“ nedostatečné péči a vlivem ruchu velkoměsta uschly, z původní výsadby jich zbylo přibližně deset procent.  Zato borovicím na valu se dařilo poměrně dobře, rostly na kopečku, lidský faktor je ovlivňoval minimálně. Ublížila jim pouze mylná domněnka, že čím hustší porost, tím kvalitnější protihluková zábrana. Jak by však potvrdil každý dendrolog, není to pravda. V průběhu roků a při každodenním zápasu o dostatek světla se některé stromy proměnily v „bidla“ a „košťata“, vznikl prosvítající porost, který má k hezkému borovému lesíku daleko.  Na kvalitě stromů se podepsala i takřka nulová péče. Navzdory urgencím Komise životního prostředí ÚMČ Praha 18 (viz například zápis č. 9/2007) vlastník pozemků odmítal uvolnit dostatek financí na údržbu valu, vedení radnice nenalezlo řešení, jak situaci zlepšit, obyvatelé sídliště byli pasivní…

Číst dál: Val v Malkovského ulici čeká další úprava

letit

Počátkem února 2012 bylo publikováno Vyhodnocení realizačního projektu záchranného programu sysla obecného (Spermophilus citellus) v ČR pro rok 2012 (dále jen ZP). Pro přiznivce sysla v Letňanech to není radostné čtení. Odhadovaná početnost sysla klesla v roce 2012 na pouhých 250 jedinců. V loňském roce bylo množství syslů v Letňanech zhruba stejné jako na počátku sledovaného období. Početnost syslů kulminovala v roce 2008 a od té doby se plynule snižuje. Příčin poklesu může být celá řada, ale na jednu z nich jsme upozornili předloni.  V prosinci 2007  změnily pozemky letiště majitele a ten zakázal vstup na své pozemky myslivecké stráži (MS), která do té doby prováděla regulaci škodné (hlavně lišek, které stejně jako psi vyhrabávají syslí nory) a odchyt kočet.

Z diskuse na Facebooku Záchranných programů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se zdálo, že člen týmu ZP nechtěl o této příčině moc slyšet . Nicméně, jak vyplývá z poslední zprávy ZP, toulavými kočkami se tým začal zabývat. Na setkání garantů lokalit sysla obecného, které se konalo 12.12.2012 „byla opět šířeji diskutována problematika predace syslů toulavými kočkami a možnosti jejího řešení.“
Dále se píše ve zprávě k lokalitě NPP Letiště Letňany:

Číst dál: Počet syslů v Letňanech stále klesá

Strana 5 z 5