Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Životní prostředí

sysel-obecny-107-150x150Letňanský sysel dostane opět zase zabrat.  Dne 11.2. 2014 Správa obdržela CHKO Český kras žádost od studentské organizace  StudentZone, o.s. (se sídlem Viniční 203b, 615 00 Brno.   StudentZoné o.s.,  požádala o realizaci  hromadné akce o to 10. ročníku tradičních studenských oslav „Pražský Majáles,“ která je pro letošní rok naplánován uspořádat  v Letňanech a to dne  30. 4. 2014.   Akce se má realizovat  na části parcely č. 540/104 v k.ú. Letňany v místech výskytu chráněných letňanských syslů.  
Číst dál: Letňanským syslům bude na konci dubna pěkně horko

Bohužel velmi smutná zpráva o výsledku sčítání syslů v NPP Letiště Letňany v roce 2013.  V letňanech pravděpodobně žije již  pouze 40  syslů.   

sysel-obecny-107-150x150V roce 2009  činil odhad počtu syslů v Letňanech 600 jedinců. Od té doby ale populace stále klesá, nejvýrazněji v posledních dvou letech. Loni pravděpodobně syslům hodně uškodilo počasí – dlouhá zima a poměrně krátce na to dlouhotrvající deště. Začátkem února 2013 bylo publikováno Vyhodnocení realizačního projektu záchranného programu sysla obecného (Spermophilus citellus) v ČR pro rok 2012 (dále jen ZP). Pro přiznivce sysla v Letňanech to není radostné čtení. Odhadovaná početnost sysla klesla v roce 2012 na pouhých 250 jedinců.    Výsledný odhad početnosti za rok 2013 je opravdu smutný: 40 jedinců.  Přátelé syslů nezoufejte jsou známe  i případy, kdy se kolonie syslů během několika let mnohonásobně zvětšila (např. na letišti v Miroslavi z odhadu 10 na 220 jedinců během 6 let), tak snad se situace obrátí i v Letňanech.„ Nelze tedy než jen doufat, že mají odborníci pravdu a trend se začne od letošního roku opět obracet k lepšímu.

Další podrobné informace k letňanským syslům najdete na webové stánce: ikforum

Sysli-graf 2013b-1024x640

 

 

val mal 5MČ Letňany v rámci podpory zachování zeleně Valu Malkovského, který plní  ochranou funkci bytových domů v ulici Malkovského   zajistí  na základě doporučení Komise životního prostředí  ze dne 9. 9. 2013 nutnou údržbu a  dosadbu ozelenění  valu např. habrem. 
Číst dál: Val u ulice Malkovského bude doplněn novou zelení
matepravovedetMěstská část Praha 18 avizovala  již v roce 2010 projekt, přinášející do naší městské části evropské peníze na likvidaci starých ekologických zátěží.  Hlavním cílem tohoto avizovaného  projektu  bylo,  zbavit podzemní vodu v Letňanech nebezpečného znečištění z průmyslových podniků.  Občanské sdružení Zdavé Letňany o. s.  se  bude ptát vedení radnice a položí tyto otázky:
 
 
 
 
 
 
- je již  vypracovaná analíza rizik kontaminovaného územi v k.ú.Letňany, Čakovice, Miškovice
a jaká je kontaminace podzemních vod v Letňanech
- jak dále bude řešit  stávající  vedení Radnice MČ Prahy  18 problém  starých ekologických zátěží v Letňanech a Čakovicích.
Číst dál: Stará ekologická zátěž v Letňanech
odpad 4Většina z nás každý den vyhodí do koše aspoň jednu malou drobnost, každý z nás platí každoročně poplatky za svoz komunálního odpadu. Za naši pětistovku až tisícovku ročně se město nebo obec, často prostřednictvím odpadové firmy, postará o přemístění odpadu z našich popelnic jinam. Obvykle bohužel na skládky či do spaloven. Co vytřídíme do barevných kontejnerů, pak putuje k dalšímu zpracování, město za separované suroviny získá peníze a může je použít třeba na snížení poplatku za popelnice.
Číst dál: Jaké úspory mohou přinést spravedlivé poplatky za odpad?

Strana 3 z 5