Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Veřejný život

Projet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z veřejné diskuze s občany, která se konala 26. dubna 2023 na letňanské radnici v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21, zaměřeného na zlepšování kvality života letňanských obyvatel a zapojení veřejnosti do rozvoje Městské části Praha 18, vzešlo 11 témat, které Vy občané chcete řešit.

Takto získané výsledky nejsou reprezentativní, a proto musely být ověřeny anketou. V ní jste Vy občané Letňan měli možnost se k nim vyjádřit a přidělit jim své hlasy. Anketa dále probíhala v průběhu měsíce května 2023

Z ankety vyplynulo toto pořadí důležitosti formulovaných témat pro Vás občany MČ Praha 18:

1.            Stop výstavbě

2.            Zavedení MHD do oblasti Letňanských zahrad

3.            Vystavět lávku přes železniční trať do Čakovic

Jako každý rok obyvatelé v anketě vyjádřili odpor vůči podpoře radniční koalice pro novou výstavbu a přesto, naši zvolení radní z ANO, ODS a Top 09 s tak jako každý rok opět schválili další projekty na zastavění Letňan. Mezi novinkami je letos věžák na Bahoku a dále tři domy na místě parkoviště v Ivančické.  

Co dodat je jasné, že jako každý rok se opět naše vedení městské části nad výsledky ankety občanů hluboce zamyslí, vrátí developerům příspěvky a využije všechny své možnosti k tomu, aby vyslyšelo hlas lidu a výstavbu zastavilo.

kubištováPokud jste někdy byli na některé z akcí pořádaných městskou částí (Letňany nejen dětem, Drakiáda a mnoho dalších), tak jste se s Kazimírkou stoprocentně setkali. Není to žádná zlá čarodějnice, jak by se mohlo zdát. Za tímto se skrývá parta skvělých lidí, pro které je radost v dětských očích tou nejkrásnější odměnou.

Spolek Kazimírka z.s. založila LENKA KUBIŠTOVÁ před téměř dvaceti lety.

Číst dál: Kazimírka je Lenka Kubištová

Kbely cesta 2018Kdo nechce opustit Praha 9 a chce jít na krátkou prohlídku okolí může zamířit do Leteckého muzea ve Kbelích. Jenom ve stručnosti k muzeu, bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha-Kbely. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 275 letadel a řada letounů patří ke světovým unikátům.

letadla 1

Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii československého a českého letectví, zvláště vojenského. Pro srovnání jsou zde vystaveny také vybrané typy světově významných letadel a kromě toho i množství leteckých motorů, součásti draků letounů, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání a další památky, které se vztahují k historii československého a českého letectví.

Zdroj a další informace:  Letecké muzeu 

matepravovedetV těchto dnech se v Letňanech rozbíhá systém Corrency. Skrze něj proplatí radnice dvěma tisícům občanů útratu ve výši 500 Kč u několika místních podnikatelů. Když pomineme, že jde o pokračování nezodpovědného hospodaření současné koalice, jež nás bude stát další milion z obecní kasy, nezní myšlenka projektu až tak špatně, že?

Bohužel celý příběh Corrency není tak růžový, jak vypadá. Za celým projektem stojí bývalý kandidát hnutí ANO na pražského primátora Petr Stuchlík. Ten si za celou službu navíc řekne o provizi ve výši přes 80 tisíc korun. Projekt také zdaleka nefunguje tak dobře, jak si pánové na radnici v čele s radním Polákem, jenž projekt za MČ zaštiťuje, malovali. K dnešnímu dni se přihlásilo pouhých 13 podnikatelů a kapacita občanů je momentálně naplněna přibližně z 20 %, jak uvádí sám Polák.

My upřednostňujeme opravdové zapojení občanů do hospodaření obce a podpory místních projektů a podniků, například prostřednictvím participativního rozpočtu, namísto drahých systémů s korupčním potenciálem, o které nestojí ani občané, ani sami podnikatelé.

Zdroj : fb Piráti z Letňan

 

star nvesLetňanské zastupitelstvo, koalice i opozice, včetně zastupitelů klubu Zdravé Letňany, schválilo na  letošním 3. zasedání dne 10. května 2021 pokyn ve věci dalšího jednání k uzavření dohody/smlouvy s SBD Stará náves-družstvo, Stará náves 691, Praha 9 – Letňany o zrušení zákazu převodu spoluvlastnických podílů na nemovitých věcech.  MČ Praha 18 a SBD Stará náves-družstvo se na základě smlouvy ze dne 25.06.2002 sdružily za účelem výstavby čtyř bytových domů o celkové kapacitě 58 bytových jednotek, objektu garáží a technické infrastruktury v rámci stavby s názvem „58 b. j. Letňany, Stará Náves vč. IT“ na části pozemku parc. č. 10/1, v k. ú. Letňany, obec Praha.

K tomuto došlo i vzhledem k tomu, že MČ Praha 18 již není vůči hl. m. Praze vázána omezením doby (20 let od právní moci kolaudačního rozhodnutí), po kterou se nesmělo se spoluvlastnickými podíly na stavbě (budově), popř. na bytech v ní, nakládat (převádět je).

Vedení radnice na zastupitelstvu dále přislíbilo a zavázalo se, že bude sestavena v této záležitosti nezávislá odborná pracovní komise a věc bude dále po projednání ve výborech ZMČ a v nové vzniklé pracovní komisi postoupena dále k jednání do RMČ a následně s návrhem smlouvy/dohody do ZMČ Praha 18 a do dalšího jednání. Na jednání budou zastupitelé hlasovat i o ceně prodeje 58 bytových jednotek stávajících členům družstva, která není doposud projednaná. Klub zastupitelů Zdravé Letňany věří, že komise ZMČ navrhne cenu ke spokojenosti členů družstva.

Program ZMČ ZDE

 Olaf Deutsch, Zdravé Letňany

Strana 1 z 21