Bleskovka

Z technických důvodů bude příští týden v úterý 21. září 2021 po celý den UZAVŘENA VÝDEJNA REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ v ulici Křivoklátská 285. Zdroj: Letňany

Školství

ZS_FrycovickaVyužili jsem možnosti webové stránky naší radnice (otázky a odpovědi) a stěžovali  jsme si na přesolené jídlo ve školní jídelně v ZŠ Fryčovická, kterou provozuje zřízená organizace Zařízení skolního stravování  a budeme Vás informovat jak naše stížnost dopadla u nového pana ředitele Vlka.

Dotaz : 

Přesolená rýže ve školní jídelně  (Olaf by SmartSuggestor" id="_GPLITA_0" style="text-decoration: underline;">Deutsch, 07.3.2013 22:24)

Vracím se k problematice školních jídelen. Syn chodí na oběd do ŠJ v ZŠ Fryčovická a neustále si stěžuje na rozvařenou a naprosto přesolenou rýži. Neustále se mluví jak je konzumace soli pro děti škodlivá a přitom stačí jenom málo méně solit. Prosím o odstranění tohoto nedostatku.

Odpovídá: 09.3.2013 , Gerhard
Stížnost předám řediteli ZŠS Letňany.

 

 

Od března 2013 začně pod hlavičkou občanského sdružení Zdravé letňany  o.s.  funfovat Informační centrum pro mládež  Letňany (dále ICM ) .

ICM  Letňany  je pracoviště, které bude poskytovat  mladým lidem informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další.   ICM  Letňany  je metodicky podřízeno Národnímu informačnímu  centru pro mládež se sídlem v Praze a volně spolupracuje se  ostatními  informačními  centry pro mládež v České republice. ICM Letňany  bylo zřízeno po dohodě s organizací SÉVA PURA s.r.o  v letňanské provozovně Prostor Letňany, Křivoklátská 302.

Pracoviště  ICM Letňany můžete navštívit  každé pondělí   od  15.00 do 18.00 hodin
Prostor Letňany, Křivoklátská 302

Otevírací doba:
Provozuje: SÉVA PURA s.r.o.
Kontakt:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://www.prostorletnany.cz/Kontak:

Další informace zde

 
 

Vážení rodiče,
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 18 byla zřízena příspěvková organizace Zařízení školního stravování v Letňanech, která započne svou činnost od 1.1.2010. Tato organizace je z hlediska existence nová, ale její náplň je všem dlouho známá. Jedná se o činnost školních jídelen, které v rámci základní školní docházky využívají vaše děti.

 

Městská část Praha 18 velice rozumně odlehčila základním školám v Letňanech tím, že jim výše zmíněným krokem odebrala každodenní starosti s jídlem, a proto se zejména ředitelé základních škol mohou po novém roce soustředit na svou hlavní pracovní náplň, tedy vedení školy a s tím spojené vzdělávání a výchovu dětí, aniž by se museli rozptylovat problémy souvisejícími s provozem školní jídelny, jak tomu bylo dosud.

 

Na druhou stranu spolu se vznikem nové příspěvkové organizace Zařízení školního stravování v Letňanech kolují již delší dobu zprávy o tom, že osamostatnění školních jídelen s sebou přinese zhoršení kvality jídel eventuelně rušení jídelen a dovoz potravin odjinud. Rád bych tyto "zvěsti" uvedl na pravou míru. Tato organizace vznikla právě proto, aby kvalitu školního stravování zlepšila a zefektivnila. Školní jídelny ZŠ Fryčovická, ZŠ Rychnovská a ZŠ Tupolevova budou tvořit páteř nové příspěvkové organizace. Tím, že dojde ke sloučení uvedených školních jídelen, dojde k mnoha administrativním a technickohospodářským úsporám, které budou investovány do zlepšení kvality jídel a do případného rozšíření činnosti školních jídelen tak, aby například bylo možné ve škole odebírat svačiny. Jako rodiče jistě víte, že žáci nejsou zcela spokojeni s některými jídly, některé pokrmy by raději měli častěji, některé vůbec a některé jim zcela chybí. Obědy se musí vařit podle právních předpisů, které definují stravovací a finanční limity jednotlivých jídel, a to zejména s důrazem na zdravou, vyváženou a čerstvou stravu podle norem určených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Neříkám však, že dojde ke zlevnění obědů.

 

Zařízení školního stravování v Letňanech sjednotí stávající stravovací systém ve všech letňanských základních školách s přihlédnutím na místní specifika a dá každému žákovi možnost výběru ze dvou jídel. Celkový systém objednávání, placení a odhlašování stravy zůstane obdobný jako dnes. Změní se pouze příjemce, kterým již nebude škola, ale Zařízení školního stravování.

 

Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně stravování, obraťte se prosím na mě. O dalších organizačních záležitostech vás budu průběžně informovat.

 


S pozdravem

 


David Červenka
Ředitel příspěvkové organizace rozhodně nejenom nezlepšila kvalitu jídla ve školních jídelnách ale a to si spočítá i žák prvního stupně  zákldní školy

 

Vyjádření Olafa Deutscha

Tento  experiment naší radnice nejenom nezkvalitnit jídlo ve školních jídelnách, ale určitě nemůže přinést  jinou žádnou administrativní ani technickohosporářskou úsporu,  jak píše pan ředitel Červenka ńa své webové stránce.  Nechápu,  jakým způsobem může dojít dle ředitele Červenky k   úsporám.   Provoz je stejný,  náklady na opravy musí být rovněž stejné, náklady na energie jsou také stejné.  Dochází ke mzdovým úsporám?  Říkám, že ne.    V zařízení pracuje oproti původnímu stavu  navíc jeden ředitel a také jeho asistentka (řádově to znamené 1 mil Kč navíc ve mzdových prostředcích ročně - je to úspora?).  A dále je také nutné  navíc uhradit  dozor ve školních jídelnách.  (pozn. dřívě dozor běžně zajištovali  účitelé ) To ovšem nevím zda je dozor je hrazen ze mzdových prostředků,  nebo jsou to externí pracovníci hrazení z provozního rozpočtu zařízení.  Je ovšem jasné, že k úsporám nedochází a také nikdy nedojde.  Možná se zlevní  pro žáky a učitele úhrada za jídlo? Také ne, protože v bodoucnu  možná dojde i na zdražení obědů a to především pro účitele, protože oni nodostávají  dotaci na jídlo jako žáci. Tak proč se vlastně tento experiment  uskutečnil?  Co nám vlastně tato změna ve školních jídelnách  přinese?  NIC  Jenom větší náklady,  které ovšem uhradí jako vždy daňový poplatník. 

Rada MČ Praha 18 na svém jednání dne 14. 3. 2011 odvolala ředitele ZŠ a MŠ
Fryčovická Mgr. Petra Bezděku s účinností od 15. 3. 2011. Důvodem odvolání byla negativní zjištění  při veřejnoprávní kontrole v roce 2010 (kontrolovaným rokem byl rok 2009) a při mimořádné kontrole v roce 2011 (kontrolovaným obdobím bylo září až prosinec 2010).

Číst dál: Rada MČ Praha 18 na svém jednání dne 14. 3. 2011 odvolala ředitele ZŠ a MŠ

ZS_FrycovickaZápis do 1. tříd základních škol zřizovaných MČ Praha 18 na školní rok 2011/2012 sebude konat ve dnech 1. a 2. února 2011. Rodiče s dětmi mohou přijít první den zápisudo všech škol od 13 do 18 hodin, druhý den  má ZŠ a MŠ Tupolevova zkrácenou dobuzápisu, a to od 13 do 17 hodin, v ostatních školách zůstává od 13 do 18 hod.Městská část Praha 18 je zřizovatelem tří základních škol: Základní školy a Mateřské školy Fryčovická, jejíž součástí je Mateřská škola Havířovská 476, Základní školy a Mateřské školy generála FrantiškaFajtla DFC, Rychnovská, a Základní školy a Mateřské školy Tupolevova, Dobratická 525.  Zdroj: Letňanské listy

 

Strana 5 z 5