Bleskovka

Z technických důvodů bude příští týden v úterý 21. září 2021 po celý den UZAVŘENA VÝDEJNA REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ v ulici Křivoklátská 285. Zdroj: Letňany

Školství

 ZS Faitla2Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 – Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 Č.j. V Praze dne 19. 5. 2014

Věc: Vyjádření ředitele školy ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC k "Petici rodičů za zachování výuky matematiky dle prof. Hejného jako hlavního způsobu výuky matematiky", kterou škola obdržela dne 23.4.2014

Cílem ředitele školy je sjednocení způsobu výuky v jednotlivých předmětech tak, aby bylo dosaženo logické návaznosti a výuka dosahovala smysluplnějšího a jednotnějšího charakteru s ohledem na skladbu žáků ve škole danou příslušnou spádovou oblastí (nejedná se o výběrovou školu, mnoho cizinců a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků průměrných...) a navýšení počtu žáků v budoucích prvních třídách jako důsledku demografického vývoje v Praze. Na základě případů, které ředitel školy řešil s nespokojenými rodiči

Číst dál: Vyjádření ředitele školy ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC k "Petici rodičů

ZS Faitla 3Ředitel školy Pavel Kučera čtyři měsíce po nástupu do funkce rozzlobil rodiče svým rozhodnutím, že zruší alternativní výuku matematiky podle zábavné metody profesora Hejného a na škole se bude vyučovat klasickým způsobem. Nespokojení rodiče poté sepsali petici, ve které vedení školy žádají, aby výuku matematiky nerušilo. Svůj podpis připojilo 166 rodičů. Za rodiče se postavil i starosta Letňan Ivan Kabický, za metodu profesora Hejného zase ministerstvo školství. Rodiče hájí alternativní metodu výuky jako přístupnější i pro děti, které matematika nebaví. "Děti díky této metodě mají matematiku rády, samy nalézají vhodná řešení, učí se argumentovat a prezentovat vlastní názory," tvrdí rodiče v petici. Ředitel školy má opačný názor. Podle něj se Hejného metoda nehodí pro spádovou školu. Nejde podle něj o výběrovou školu, je zde "mnoho cizinců, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků průměrných", jak sdělil rodičům v reakci na petici. Na alternativní výuku si podle něj stěžovali hlavně rodiče dětí, které na jejich školu přestoupily. Slabým místem podle něj je, že na druhém stupni vyučují klasickou metodou, chtěl tedy sjednotit postupy. Dalším důvodem zrušení alternativní výuky je fakt, že Kučera není modernějším metodám příliš nakloněn. "Osobně jsem přesvědčen, že míra dosaženého liberalismu ve školství se podílí na jeho destabilizaci," uvedl ředitel.

Číst dál: Otevřený boj mezi rodiči a ředitelem školy se rozhořel v pražských Letňanech na základní škole...

matepravovedet• tehdejší starosta MČ Praha 18 Mgr. Ivan Kabický se rozhodl, že odejme školám školní jídelny a udělá z nich Zařízení školního stravování. Přes veškeré připomínky a námitky ze strany tehdejší vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy a auditora, že tak je to postaveno je realizace, jednak skoro neuskutečnitelná, a to hlavně oddělením energií, prostor, delimitace zaměstnanců, ale hlavně neschopnosti zařízení být finančně soběstačné s nárůstem pracovníků vedení. Krom toho organizace by musela platit DPH, na něž si při skromných finančních prostředcích, které se školským zařízením vydělá ve vedlejší hospodářské činnosti, prostě nemá.
• Žádné tabulky s porovnání a výpočtem nákladů a argumenty výše jmenovaných jej neodvrátili od jeho vize, která již od začátku byla chybná a zakládala se na osobním umanutosti, nebyli dost dobré. Dokonce osobně vedl kampaň pro rodiče na školách jaké to přinese pro všechny výhody.
• Vzhledem k tomu, že každý úředník je povinen dle organizačního řádu plnit příkazy nadřízeného, tak se konalo.
• Za neuvěřitelných podmínek, kdy neuvolněná zástupkyně starosty prohlásila, že s tím nechce mít nic společného, ač školství a školská zařízení by měla mít ve své kompetenci ona, zaujala pozici mrtvého brouka. Přitom jí byly veškeré informace poskytnuty i s jasným stanoviskem vedoucí odboru školství, že to není dobrý nápad a špatně to dopadne.
• Právní oddělení sice dostalo za úkol spolupracovat s OŠKT ve všech směrech, pouze došlo o patro níž a žádalo podklady pro delimitaci a zřizovací listinu po výše dotčeném odboru, neboť nebylo schopné to vyřešit (právní služby pro ÚMČ Praha 18 zajišťovala a zajišťuje firma, kde má svůj podíl bývalý starosta MČ Praha 18 na základě velmi tučné mandátní smlouvy). Tak vedoucí hledala, pátrala, volala na všechny strany, psala e-mil s dotazy a prosbami o pomoc, aby se paskvilu zvaném Zařízení školního stravování vdechl život.
• Všichni, kterých se dotazovala i MHMP ji od oddělení ŠJ od škol zrazovali, poslední odpor kladla starostovi ještě v září 2009, vše marné. Mgr. Kabický ji neustále ujišťoval, že s řízení ŠJ nebude mít žádné problémy, vše zařídí ředitel.
• Další odbory, které byly vedoucí OŠKT osloveny se problematice takřka nevěnovali a směrem k vedení projevovali servilní nadšení z nově vznikající organizace.
• Když se konal konkurs, který si vedl sám pan starosta.  Vedoucí chtěla konkurs zrušit, ale byla přesvědčena ostatními členy o opaku. Na základě konkursního řízení jmenovala rada MČ Praha 18 do funkce ředitele absolventa odboru politologie a vzorného člena místní ODS Mgr. Davida Červenku, čili člověka bez jakýchkoliv zkušeností, ale dobře zapsaného nahoře, později se proslýchalo, že je se starostou nějak spřízněn?
• Když 1.1.2010 začalo samostatné Zařízení školního stravování v Letňanech fungovat pronesla vedoucí odboru školství tuto památnou větu:„Tohle za dva roky skončí velkým průšvihem“ (to poslední slovo bylo daleko vulgárnější).

Číst dál: Zařízení školního stravování – fáze III. Odhalená pravda – krok po kroku

 

TomikZápis do 1. ročníků ZŠ pro školní rok 2014/15 bude probíhat na všech základních školách, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 18, ve dnech úterý 4. února a středa 5. února 2014.
Podrobné informace najdete na webových stránkách jednotlivých škol:
ZŠ a MŠ Tupolevova: Dobratická 525, 199 00 Praha-Letňany, www.tupolevka.cz
ZŠ a MŠ Generála Františka Fajtla DFC: Rychnovská 350, 199 00 Praha -Letňany, www.zsfajtla.cz
ZŠ a MŠ Fryčovická: Fryčovická 462, 199 00 Praha-Letňany, www.zsfrycovicka.cz
K zápisům je nutné přinést rodný list dítěte a platný občanský průkaz zákonného zástupce.

 

 

slun nove aktualKlub Slunečnice nabízí program „Schůdek do školky“ ve kterém  si děti v krátkém programu s paní učitelkou připravují na pravidelnou docházku do školky.
Další informace naleznete na internotových stránkách Klubu Slunečnice zde
 
 

 

Strana 3 z 5