Bleskovka

Využijte možnost odepsat své dluhy v rámci milostivého léta !! Zaplatí-li povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 dlužnou částku, která tím, že jí neuhradil byla použita k exekučnímu vymáhání a je vedena soudním exekutorem, uhradí-li poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč , kdy ve věci je oprávněným (věřitelem) veřejnoprávní subjekt

Zdroj a další informace k amnestii ZDE: cakovice

 

Aktuality

Radnice

 

 

 

 

 

 

 

Svolání zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18

 Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, svolávám zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání:       Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání:     6. prosince 2021 (pondělí) od 17.00 hodin;

Navržený program jednání:

 1. Zahájení

 2. Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)

 3. Informace

 4. Dotazy a podněty členů ZMČ

 5. Dotazy a podněty občanů

 6. Závěr

  Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.

  Program zastupitelstva: 

   

  Posunutí zahájení výuky ZŠ gen. F. Fajtla DFC

  zastupitel Deutsch

   

  Rozhodnutí o usnesení RMČ č. 402/16/21

  starosta Kučera

   

  Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci HMP

  starosta Kučera

   

  Návratná finanční výpomoc z rozpočtu HMP

  starosta Kučera

   

  Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu HMP

  starosta Kučera

   

  Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022

  starosta Kučera

   

  Změna rozpočtu

  starosta Kučera

   

  Podnět na pořízení změny ÚPn na pozemku parc. č. 766/1, k.ú. Letňany (U lesoparku) a kontribuční smlouva

  starosta Kučera

   

  Kupní smlouva (prodloužená Veselská)

  místostarosta Lněnička

   

  Pokračování v řízení u OS Praha 9 sp. zn. 67 C 55/2020

  místostarosta Lněnička

   

  Dohoda o uspořádání poměrů – Pražské vzdělávací středisko - jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. a Mgr. Ing. I.I.

  místostarosta Lněnička

   

  Sloučení mateřské školy MŠ Příborská pod MŠ Malkovského

  místostarosta Lněnička

   

  Účelová investiční dotace ZŠ a MŠ Tupolevova

  místostarosta Lněnička

   

  Dotace na energie a služby MŠ Malkovského

  místostarosta Lněnička

   

  Účelová neinvestiční dotace MŠ Malkovského

  místostarosta Lněnička

   

  Účelová neinvestiční dotace MŠ Malkovského

  místostarosta Lněnička

   

  Účelová neinvestiční dotace ZŠ Fryčovická

  místostarosta Lněnička

   

  Bezúplatný převod herních prvků do majetku MČ

  místostarosta Lněnička

   

  Bezúplatný převod majetku MŠ Malkovského

  místostarosta Lněnička

   

  Bezúplatný převod majetku MŠ Příborská

  místostarosta Lněnička

   

  Smlouva o výpůjčce – ZŠ Fryčovická

  místostarosta Lněnička

   

  Smlouva o výpůjčce – ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC

  místostarosta Lněnička

   

  Smlouva o výpůjčce – MŠ Malkovského

  místostarosta Lněnička

   

  Smlouva o výpůjčce – Zařízení školního stavování v Letňanech

  místostarosta Lněnička

   

  Nepotřebný majetek MŠ Malkovského

  místostarosta Lněnička

   

  Nepotřebný majetek ZŠ Fryčovická

  místostarosta Lněnička

   

  Žádost o prominutí poplatků a úroků z prodlení

  místostarostka Lojková

   

  Programy dotací pro rok 2022 v sociální oblasti a podmínky pro jejich poskytnutí

  místostarostka Lojková

   

  Programy dotací pro rok 2022 v oblasti kultury a volného času a podmínky pro jejich poskytnutí

  místostarostka Lojková

   

  Programy dotací pro rok 2022 v oblasti sportu a podmínky pro jejich poskytnutí

  radní Polák

   

  Prodej pozemků vlastníkům Společenství Tvrdého 287-288

  radní Halama

   

  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – DPP a.s.

  radní Nekolný

   

  Smlouva budoucí kupní – MS Letňanská, s.r.o.

  radní Nekolný

   

  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.

  radní Nekolný

   

  Plány činností výborů ZMČ na rok 2022

  předsedové výborů

   

  Personální změny ve výborech ZMČ

  NVV

  II. Informace

  III. Dotazy a podněty členů ZMČ

  IV. Dotazy a podněty občanů

  V. Závěr

   

     

 7.  

matepravovedetPředseda Výboru pro územní rozvoj a plánování ZMČ Praha 18  Ing. Milan Bušek  svolává 4. řádné zasedání Výboru pro územní rozvoj a plánování ZMČ na 1. prosince 2021 (středa) od 18.00 hodin Jednání se bude konat v obřadní síni Úřadu městské části Bechyňská 639, Praha 18.

Program jednání:

1. Prezentace záměru výstavby na pozemcích parc.č. 626/22, 626/23, 626/25, 626/34, 626/35, 626/55, 671/2, 674/4, 674/16, 814/11, 816/1, vše v k.ú. Letňany (lokalita mezi ulicemi Veselská, Tupolevova a Strakova);

2. Prezentace záměru výstavby na pozemcích parc. č. 672/54, 672/56 a 672/106 v k.ú. Letňany (lokalita mezi ulicemi Tupolevova a Křivoklátská);

3. Podnět na pořízení změny ÚPn na pozemku parc.č. 766/1, k.ú. Letňany (ZMK →OB-C) pro výstavbu izolovaných RD;

4. Oznámení společnosti CPI s návrhem/nabídkou na odkup pozemků v k. ú. Letňany a vypořádání majetkoprávních a užívacích vztahů k pozemkům v k. ú. Letňany - návrhy k řešení na vypořádání majetkoprávních a užívacích vztahů k pozemkům společnosti CPI BYTY, a.s. na k. ú. Letňany (úkol z předchozího jednání VÚRP). 

jednání výboru pro územní rozvoj a plánování ZMČ veřejné.

Zdroj:  letnany.cz   

 

 

bahok 3Vážení spoluobčané.

Podobně jako vám, není ani nám lhostejná úroveň života v MČ Praha 18 – Letňany. Nemožnost parkování, přeplněné ulice, nedostupné školky, školy a zdravotní služby, to vše nás vedlo k sepsání petice, která má za cíl jasně ukázat, že další snižování kvality života v Letňanech si místní nepřejí. 👇 Na veřejné prezentaci v létě roku 2021 představila společnost CPI své plány ohledně výstavby. Stavba věžového domu v ulici Malkovského (56 nových bytů) již probíhá. Výstavba třech výškových budov (přes 100 bytů) místo prostoru parkoviště v ulici Jančova je ve stádiu povolování. Kopec u autobusové zastávky Fryčovická, kde snad každé Letňanské dítě za posledních 50 let pravidelně sáňkovalo, má být zastavěn dvěma věžáky v následujících letech (přes 100 bytů). ‼️   Letňany potřebují jasná pravidla pro novou výstavbu. Zejména je třeba chránit volné plochy, které slouží jako zeleň, dětská hřiště, odpočinkové plochy a parkování. Nenechme si to líbit a podepište petici.

Jak mohu petici podepsat?

Popisové archy jsou k dispozici v Pizza Fresco, Krausova 714, otevírací doba PO-NE 11 - 22 h.

Chcete nám pomoci ještě více?

Pomozte nám oslovit vaše sousedy, spolupracovníky nebo přátele a získat tak více... pro STOP zahušťování výstavby v Letňanech na úkor veřejné zeleně a parkování |

Zdroj a další informace na na FB petice:   https://m.facebook.com/PeticeLetnany/

 

kemp praha

 

Po úspěšné loňské premiéře se na výstaviště PVA EXPO PRAHA také letos vrátí unikátní kulturní akce Prague Kemp Letňany. Fanouškům nabídne nejen sérii hudebních „minifestivalů“, ale díky spojení s Hudebním divadlem Karlín také muzikály a představení z repertoáru této legendární pražské scény. Na jaké hvězdy se v Letňanech můžete v červenci a v srpnu těšit? Druhý Prague Kemp Letňany představí zbrusu novou strukturu, kdy si budou moci hudební fanoušci zvolit ze série minifestivalů. Ve vybraný den se uskuteční vždy tři hvězdné koncerty, šanci dostanou i noví nadějní umělci. Každý z minifestivalů nabídne odlišný žánr, kdy si hudbu svého srdce najde v Letňanech opravdu každý.mMultifunkční areál výstaviště poskytne zázemí nejen pro koncertní vystoupení, ale nabídne také pohodlné sezení pro muzikálová a divadelní představení. V rámci hudebního programu se mohou návštěvníci těšit například na vystoupení Dana Bárty & Illustratosphere, kapel Vltava, Rybičky 48, Visací zámek, Slza, Sebastian, Vanua 2 nebo Petra Čtvrtníčka a jeho skupinu Buzerant. Nadmíry hluku z akcí se zdejší obyvatelé nemusejí bát. Hudební produkce na hlavním pódiu bude po konzultacích s místní radnicí realizována tak, aby její intenzita nezasahovala do zdejší obytné zóny.

Hvězdný program z Karlína

Velkou novinkou letňanského kulturního léta bude od 1. července také propojení programu s Hudebním divadlem Karlín, kde vystoupí mnoho hvězd české scény. Představí se například Lucie Bílá, Iva Pazderková, Světlana Nálepková, Václav Vydra, Václav Noid Bárta, Jan Révai a další.  V rámci letní scény se uskuteční také slavnostní premiéra muzikálu Rebelové (9. července 2021), který bude k vidění během celého léta. Střídat jej bude největší hit divadla, muzikál Sestra v akci. Užít si v PVA EXPO PRAHA budou moci diváci také třeba koncertní verze muzikálů Carmen a Jesus Christ Superstar. Díky mobilitě a stávajícímu zázemí výstaviště bude možné veškerý plánovaný program přizpůsobit nejen vrtochům počasí, ale především aktuálním nařízením české vlády v souvislosti s koronavirovou pandemií. Organizátoři zrealizují veškerá nutná opatření, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a pohodlí návštěvníků i vystupujících.

 Více o kulturním létě najdete na www.praguekemp.cz.

Zdroj: letnany.cz

 

 herna

Radní MČ Praha 18 jednotně podpořili memorandum na regulaci (dvou) provozoven hazardních her na území Letňan

Jak jsme se dozvěděli za zápisu z 24. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18, které se konalo 11. LISTOPADU 2020 a kterého se účastnili starosta Mgr. MBA Zdeněk Kučera, Ivan Polák, Ing. Martin Halama, Mgr. Ondřej Lněnička a Stanislav Nekolný MBA, bylo v bodě č. 4 jednohlasně odsouhlaseno „Memorandum ve věci regulace podmínek provozování hazardních her na území HMP“, které předložil, ale i vypracoval MÍSTOSTAROSTA MGR. ONDŘEJ LNĚNIČKA.  Svoje rozhodnutí ještě uvedení politici potvrdili  na řádném jednání Zastupitelstva Letňan, které se konalo  23. 11. 2020. ZDE

Co vlastně bylo odsouhlaseno?   V PREAMBULI materiálu je napsáno, že městské části měly a mají zájem na „účinné“ regulaci provozování hazardních her, aby se minimalizovaly či dokonce zcela vylučovaly socio-patogenní jevy spojené s provozováním hazardu.

Když si ale projdeme celý tento dokument, tak hned v odstavci „Účel memoranda“ v bodě 1 je napsáno, že nebyly ze strany orgánů hl. m. Prahy zohledněny a řádně vypořádány připomínky a požadavky městských částí a nová vyhláška umožnila, aby na území městských částí vznikala kasina a to v počtu zcela neomezeném a kdekoli.

Pokud by toto memorandum padlo na úrodnou půdu a změnila se celopražská pravidla, tak nám né ze strany MHMP ale jednoduchým rozhodnutím stávající rady MČ mohou začít v Letňanech růst nová kasina a herny jako houby po dešti ovšem již pod pevným dohledem našich zastupitelů sedících v Radě MČ Letňany.

Pojďme si krátce zrekapitulovat, jak k tomuto omezení hazardu na území HMP došlo. V roce 2010 bylo zveřejněno prohlášení starostů městských částí, kde bylo přímo napsáno, že tito starostové vyjadřují zásadní nesouhlas s podobou návrhu novely zákona o loteriích, která vzešla z jednání rozpočtového výboru PSP ČR. Dále se starostové dohodli na mimořádném setkání starostů městských částí, které se konalo 9. 4. 2010 a kde se shodli na stejném postupu, kterým se pokusí zabránit dalšímu omezování pravomocí obcí ve věci regulace hazardu na svém území a to formou přiložené petice.

V petici   „Za právo obcí reálně omezovat hazard na svém území“, která byla směrovaná na Ing. Miloslava Vlčka, který v té době byl předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, se doslova uvádí, že obec, na jejímž místě má být loterie nebo hra provozována, „není účastníkem řízení o vydání povolení … k provozování loterie nebo jiné podobné hry podle tohoto zákona“. A petice požaduje, aby obce nebyly zbaveny mimo jiné možnosti spolurozhodovat o provozu videoterminálů s vysokými sázkami a zbaveny tak možnosti účinně bojovat proti neúnosné situaci v oblasti hazardu na svém území. Dále je v petici uvedeno, že obce tento krok považují za další ze série vítězství sázkařské lobby. V tom spatřují starostové zásadní problém, neboť podle nich ministerský úředník stěží dokáže posoudit situaci na konkrétním místě a navíc, jak ukazuje dosavadní praxe, součinnost s obcemi je zde minimální.

Vyjádření klubu Zdravé Letňany

Právě těch několik let omezení hazardu v Praze se ukázalo, že to byl ze strany MHMP určitě ten správný skutek a také, že magistrátní úředníci nejsou pod vlivem hazardní lobby a v Praze ani v Letňanech k žádnému navýšení hazardu nedošlo.  Naopak v Letňanech došlo k razantnímu a významnému snížení počtu heren a kasin z 12 na pouhá dvě, což je nepochybně jev pozitivní. Nedomníváme se, že by Letňany musely opětovně počet heren a kasin navýšit proto, aby bylo možno dostat více financí do letňanského rozpočtu a sportu, čímž argumentuje současné vedení radnice. Naši koaliční zastupitelé v memorandu požadují nejenom samostatnost, jak původně požadovali v petici i starostové, ale už si asi dopředu plánují i rozšíření heren a kasin v Letňanech a to, jak je psáno v memorandu, v počtu zcela neomezeném a na jakýchkoli místech.

To, že pravděpodobný lobbing majitelů kasin asi funguje i v Letňanech, nám koaliční zastupitelé ukázali na posledním jednání letňanského zastupitelstva, které se konalo 23. LISTOPADU 2020 , když při podivném hlasování (které se bude projednávat i na kontrolním výboru), nakonec schválením memoranda Letňany k hazardu přiblížili. Za všechno můžeme poděkovat stávajícím zastupitelům za ANO a ODS Mgr. MBA Zdeňku Kučerovi, Ing. Martinu Halamovi, Mgr. Ondřeji Lněničkovi Stanislavu Nekolnému a novému radnímu pro sport Ivanu Polákovi.

Podpora sportu je nepochybně důležitá a potřebná, ale zásadní otázka zní, jestli jí má být dosaženo za cenu zvýšení počtu kasin a heren v Letňanech. Tato zařízení zcela prokazatelně přispívají k šíření patologických jevů jako jsou závislosti, kriminalita atd. Opravdu chceme pro to, abychom mohli podporovat jiné (sportovce) vytvářet podmínky pro to, aby si mohli kazit život jiní (v hernách a kasinech). A nakonec, kdo z toho bude mít prospěch? Sportovci to určitě nebudou.

Zdravé Letňany k každém případě podporují na území MČ Praha 18 nulovou variantu podniků provozující hazard a nesouhlasí se změnou kompetence zřízení heren a kasin z MHP pouze na místní úřady.

Olaf Deutsch

Zápis z 24. jednání Rady MČ Praha 18 z 11. listopadu 2020    ZDE

 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 18 z 23. listopadu 2020. ZDE

 

 

Strana 1 z 14