Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Aktuality

INFOLISTY 18. 3. 2013  ZDE

 

INFOLISTY 25. 3. 2013  ZDE

 

INFOLISTY 16. 4. 2013  ZDE

 

INFOLISTY 22. 4. 2013  ZDE

 

INFOLISTY 7. 5. 2013  ZDE

 

INFOLISTY 4. 11. 2013  ZDE

 

INFOLISTY 18. 11. 2013  ZDE

 

INFOLISTY 2. 12. 2013  ZDE

 

INFOLISTY  16. 12. 2013 ZDE

 

INFOLISTY 13. 1. 2014 ZDE

 

INFOLISTY 27. 1. 2014 ZDE

 

INFOLISTY 24. 2. 2014  ZDE

 

INFOLISTY 10. 3. 2014 ZDE

 

INFOLISTY 16. 4. 2014 ZDE

 

INFOLISTY  7. 7.   2014  ZDE

 

INFOLISTY  11. 8. 2014  ZDE

silniceNa to měla odpovědět online prezentace, kterou zorganizovala letňanská radnice pro občany dne 22.3.2021.

Prezentace jsou velmi užitečné a má smysl je pořádat ve dvou případech: když se o něčem má rozhodnout a samospráva chce informovat občany a získat jejich názor, nebo když už je o něčem rozhodnuto a je potřeba dát občanům nové a přesné informace. Zóny byl případ druhý.

Prezentace se – jemně řečeno - hrubě nepodařila.

Začněme stránkou formální a technickou. Po roce pandemie a v době, kdy online platformy suverénně zvládají i malé děti, se radnici s celým jejím podpůrným aparátem podařilo prezentaci v MS Teams spustit cca 20 minut po avizovaném začátku. Do té doby se na obrazovce střídaly různé výjevy a ozývaly se různé hlasy z pozadí, z nichž bylo patrné, že je to fakt boj.

Vystupující se rozhodli, že se sami neukážou a tak jsme měli možnost vidět jen prezentaci, bez pohledu na prezentujícího. Tím se zcela vytratil pocit, že jde o komunikaci člověk – člověk a celé to spočívalo pouze v tom, že různí lidé většinou předčítali z prezentace to, co si sledující mohli přečíst sami. Navíc občas četli něco jiného, než co bylo na obrazovce (třeba ceník).

Že se prezentující rozhodli nezprovoznit chat se dá lidsky pochopit, protože by se na něm velmi pravděpodobně strhla lavina „hněvu lidu“. OK. Pak by ale bylo upřímné to nějak kulantně sdělit a nevymlouvat se na „technické důvody“, protože zprovoznit chat v MS Teams umí i malé dítě.

Interaktivita akce byla tedy nulová, občané nemohli nejen chatovat, ale ani mluvit. Chápeme, že by nebylo snadné to uřídit, ale za pokus to stálo.

No a pak je tu stránka obsahová a to byla katastrofa ještě větší. Nové informace naprosto žádné, pouze zopakování toho, co už stejně všichni vědí, včetně opravdu absurdních pasáží typu „jak hodit minci do automatu“ nebo že když se namalují čáry na vlhký povrch, tak, považte, nedrží. Celá prezentace byla vedena v hodně úřednickém duchu s formulacemi typu „občan je povinen“, takže jsme se všichni dozvěděli, jaké budeme mít povinnosti, kam budeme muset zajít a co všechno zaplatíme, ale co nám to přinese, to prezentace obsahovala jen minimálně.

"Třešní" na dortu fakt velikou byly odpovědi na „dotazy občanů“. To byla přehlídka marnosti, kdy nejčastější odpověď byla „Nevím, pokusím se zjistit.“ Případně zazněly informace vysloveně zavádějící, jako například ta o možnosti koupit si pevné parkovací místo na RZ, což ovšem v zónách samozřejmě nejde.

Prezentace bohužel odhalila, že projekt ZPS je v Letňanech nedomyšlený, nedotažený a že přinese velkou spoustu komplikací s velmi diskutabilními přínosy.

Vrátíme-li se tedy k titulku, občané se mohli o ZPS dozvědět mnoho nového, ale nedozvěděli se nic.

Presentace: ZDE

autor: T. Raška

 

231Co spojuje stavby „ABL Letňany –bytový dům“ (foto nahoře)  a „Element Letňany“ rovněž bytový dům? Není to tak dlouho, co jsme uveřejnili na našem webu a facebooku článek o cílené likvidace vzrostlých stromů u stavby Element Letňany, kterou provedl realizátor stavby, společnost GEOSAN, ve spolupráci s MČ Praha 18. Jenom v krátkosti připomínáme, že šlo o likvidaci patnácti krásných stromů ve stáří cca 35 let, které rostly na hraně stavebního pozemku. Nejdříve byly prořezány koruny stromů, které zasahovaly cca 3-4 m do objektu stavby. Dále byly stromům realizací stavební jámy stavební společností GEOSAN zničeny i kořeny, protože již zasahovaly do prostoru stavby, což předtím určitě nikdo netušil. Následoval ještě jeden cílený prořez, který už byl definitivní a koruny stromů zničil. Tímto jednáním stavebníka a MČ Praha 18 došlo k nevratnému poškození stromů, včetně jejich kořenové části. V současné době jsou všechny výše uvedené stromy pokáceny.  Tak jako u stavby Element Letňany, rovněž u jiné stavby na hranici Letňan zasahují koruny stromů do objektu stavby a vypadá to, že budou v budoucnu opět účelově ořezány. Dále už se domníváme, že možná dojde k tomuto scénáři:  

MČ Praha 18 Letňany, podpořená odborným odhadcem a patrně nějakou písemnou, možná i ústní dohodou, dojde k názoru, že také došlo k nevratnému poškození stromů a dřeviny budou muset jít k zemi, samozřejmě z důvodu bezpečnosti občanů, a to k velké lítosti letňanské radnice, notně podpořeným srdcervoucím článkem v Letňanských listech. Že Vám to připadá téměř stejné?  

Právě toto se začíná rodit u dnes rozestavěné stavby bytového domu „ABL Letňany –bytový dům“, který se staví na kraji Letňan na pozemku u zahrady ZŠ Tupolevova, v místě, kde ještě donedávna byly zahrádky.

foto bytový dům Element Letnany

231b

 

 Soouvisející články:

Zničené stromy u stavby Element Letňany

Kdo schválil stavbu Element Letňany

Shrnutí historie stavby Polyfunkční dům JUNION od roku 2002

 

 

 

parkoviště Obyvatelé severní části sídliště si mohou na čas oddechnout. Zastupitelstvo na mimořádném jednání přijalo náš společný návrh, aby městská část nesouhlasila se zabráním 200 parkovacích míst v Jančově ulici. Dokonce zastupitelé požádali Radu městské části, aby jednala o veřejné prezentaci záměrů investora a jednala s investorem a Magistrátem o získání pozemku.

Původně loni Letňany souhlasily s oplocením veřejného parkoviště společností Rezidence Jančova, s.r.o., ale rozhodnutí se podařilo zvrátit.

První pokus o uzavření parkoviště proběhl už před 13 lety, kdy záležitost řešil odbor dopravy a policie.

 autor: Zdravé Letňany

Pechod_avie_3

1) Kauza :

Přechod u kolonie u Avie.

 

Občanské  sdružení Zdravé Letňany o.s. řeší od března 2013 zabezpečení  přechodu pro chodce u kolonie u Avie pro chodce přes silniční komunikaci Tupolevova.

 

a) žádost o zajištění přechodu ze dne 1. 3. 2013 zde

b) vyjádření místostarosty MČ Praha 18 zde

 

 

 

 

 

2) kauza   

LIkvidace zeleného valu u ulice Malkovského

 

 

Strana 1 z 87