Bleskovka

Využijte možnost odepsat své dluhy v rámci milostivého léta !! Zaplatí-li povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 dlužnou částku, která tím, že jí neuhradil byla použita k exekučnímu vymáhání a je vedena soudním exekutorem, uhradí-li poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč , kdy ve věci je oprávněným (věřitelem) veřejnoprávní subjekt

Zdroj a další informace k amnestii ZDE: cakovice

 

Zdravé Letňany

SK ProsekVe čtvrtek  se konala schůze radního pro školství a sport z "velké Prahy" Víta Šimrala a zástupců SK Prosek, Prahy 9, Prahy 18 a senátora Wagenknechta. Původně bylo domluveno, že na této schůzi budou přítomni i zástupci petičního vyboru (když už to podepsalo 2700 lidí, tak by to bylo vhodný. To, že nás na schůzku pozval senátor Wagenknecht, ne pan Šimral není podstatné, ale na místě jsme zažili překvapení - uvnitř je 10 lidí, takže my dovnitř nesmíme Nakonec jsme zjistili, že za... zavřenými dveřmi jsou 2 fotografové a jak místostarosta Lněnička, tak i radní Nekolný

Takovou drzost vůči občanům jsme  ještě nezažili a bylo smutné, že jsme hodinu čekali venku a pak se za námi nikdo z našich politických představitelů nezastavil aby si vyslechl i naše argumenty (zase kromě senátora Wagenknechta, který se nám i omluvil, i když neměl za co, když to neorganizoval). Proto vás všechny prosíme, přijďte 21.5.2020 na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde se budou zabývat naší peticí. Přesný čas se bohužel dozvíme týden předem. Připravujeme pozvánky na nástěnky, do schránek, takže kdo je ochoten pomoct to vzít k sobě do vchodu, roznést po okolí, ať zavolá  na 774620083 a domluvíme se.

Info o petice na :  https://novyprosek.wordpress.com/

Petiční výbor Nový Prosek

 WalterZačal bych asi známou a často používanou zlidovělou větou znějící „Slibem nezarmoutíš“. Bohužel, jak to většinou bývá, daný slib „slibovatele“ brzy doběhne. A to se stalo nyní, kdy koalice slibujíc, že nabytím do vlastnictví a následnou rekonstrukcí školky Místecká (proti samotnému nabytí a rekonstrukci nelze nic namítat) vyřeší umístění předškoláků v předškolních zařízeních. Tak se nestalo, ale namísto toho, aby se dostalo matkám předškoláků vysvětlení, probíhalo a probíhá mlčení, i od těch, kteří většinou mají odpověď na vše. Zde jeden komentář hovořící za vše: „Takže chápu správně,že to navýšení kapacity MŠ, které jste loni slibovali a kvůli kterému se budovala nová školka,tak opět nebude a jsme opět u stejného problému jako loni,tedy že tříleté děti budou v podstatě bez šance se do školky dostat?! A navíc mě dost zaráží, že se o tomto přesunu dětí dozvídáme tímto způsobem a nikoli nějakou oficiální cestou od vedení MŠ. Kdybych neměla fb,tak se o tom,že už moje dítě už nechodí do Rychnovské, ale jinam, dozvěděla v září před zavřenou školkou?“ 

A k samotné otázce, není to spíše otázka na uvolněného místostarostu odpovědného za školství? Nejen, že se celkově snížila kapacita v MŠ, není ani „otevřená“ radnice schopná tento problém s občany slušně vykomunikovat. Nebo je problém v tom, že pro místostarostu je gesčně příslušné školství pouze okrajová záležitost?

Zbyněk Walter

106V  době opatření COVID 19 zakoupila MČ Praha 18 za částku 439 576,- Kč u společnosti Alza.cz a.s. níže uvedenou IT Techniku, část techniky byla určená pro zajištění online výuky žáků ze sociálně slabších rodin na ZŠ zřizovaných MČ Praha 18.

Jak je to možné, že nejvýhodnější cena byla u každé objednávky vždy u společnosti Alza cz, o které se tvrdí, že není z nejlevnějších společností. Není to ale jenom tím, že s firmou Alza cz, byl v minulosti pracovně propojen starosta Kučera? Jako opozice se budeme po ukončení nouzového stavu zajímat o seznam  žáků ze sociálně slabších rodin, kteří si odebrali 13 ks iPadů a 2 notebooky pro zajištění online výuky. Dále rovněž bude zajímavé  odpovědným pracovníkům radnice položit otázku. Co vedlo radnici v této době, kdy by se spíše mělo šetřit, zakoupit 13ks nových Notebooků a proč byla technika zakoupena právě v rámci opatření COVID-19 a k čemu se technika využívavá? Dále nás bude také zajímat i to jakým způsobem byla vybrána jako dodavatel společnost Alza.cz a jak proběhlo výběrové  (poptávkové) řízení.

Číst dál: Co zakoupila naše radnice v rámci opatření COVID?

beránekVelikonoční beránek. Jen těžko si dovedeme představit Velikonoce bez velikonočního beránka. Ten symbolizuje v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin.  V křesťanství beránek symbolizuje památku na Ježíše Krista, který byl právě jako nevinny, čistý a poslušný beránek obětován a jeho krev zachránila pokřtěné od hříchů.
Přeji Vám krásné Velikonoce.

Olaf Deutsch

BUDE LÉPE

 WalterJe zvykem, nebo možná bylo zvykem, že se během roku každý předseda vyjádří k  činnosti svého výboru.  Proto se po vyzvě k  činnosti Kontrolního výboru ZMČ vyjádřil i jeho předseda, člen zastupitelského opozičního klubu Zdravé Letňany pan Zbyněk Walter.  Možná je to náhoda, možná to byl  záměr,  ale tento rozhovor se do dubnového čísla Letňanských listů prostě "nevešel". Vzhledem k tomu, že si nejsem jist, zda si tento rozhovor budete moci v dalších listech přečíst, rozhodl jsem se  pro jeho možná předčasnému zveřejnění na webových stránkách našeho spolku.Olaf Deutsch, letňanský zastupitel, předseda spolku Zdravé Letnany z. s.

Číst dál: Co se nedostalo do dubnových Letňanských listů - nebyl to záměr?

Strana 10 z 37