Bleskovka

Občané mají možnost bezplatného odložení nebezpečného odpadu, jako jsou rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, pesticidy, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřic, baterie a akumulátory, oleje, detergenty a odmašťovací přípravky, zářivky, léky či odpad obsahující rtuť.

Info: ZDE

 

Díky projektu Roma mentor si děti v Kladně vytvořily vlastní školní časopis „Školopis“ a seznamovaly se s romskými umělci. Projekt „Romský mentor“ byl na kladenské Základní škole Pařížská uveden v život 20.října 2012.
Díky projektu Roma mentor si děti v Kladně vytvořily vlastní školní časopis „Školopis“ a seznamovaly se s romskými umělci. Projekt „Romský mentor“ byl na kladenské Základní škole Pařížská uveden v život 20.října 2011.Skupinu tvořilo pod vedením učitelky Julie Kitanovské a mentora Patrika Bangy patnáct žáků ze sedmých a osmých ročníků, přičemž osm žáků bylo z řad majoritní společnosti a sedm žáků z romského etnika. Náplň aktivit směřovala díky profesnímu zaměření mentora k žurnalistické práci. Přes počáteční obavy, že by toto téma žáky nemuselo zaujmout, se projekt rozjel bez potíží a děti se do zadávaných aktivit zapojovaly s nadšením.Hlavními prvky setkávání kladenské skupinky s mentorem Patrikem Bangou byla tudíž snaha o mediální rozvoj dětí, posilování sociálních kompetencí a kreativity stejně jako podpora sebereflexe a seznámení s omskou kulturou.Už během prvního setkání byly děti uvedené do prostředí médií a novinářské praxe. Své žurnalistických dovednosti si postupem času prohlubovaly a prakticky zkoušely.V rámci projektu měly děti možnost se setkat s různými zajímavými osobnostmi. Diskutovaly například s romským spisovatelem Deziderem Bangou nebo známým romským zpěvákem Gypsy.cz, se kterým děti udělaly rozhovor, a proběhla diskuze na téma, co si děti myslí o své budoucnosti.Děti se v první polovině školního roku vydaly také na exkurzy, a to do Národního technického muzea v Praze, kde si prošly tiskařskou a fotografickou dílnu.Mezitím ale soustavně probíhala také práce na vlastních článcích a obrázcích do připravovaného časopisu, který si děti nazvaly „Školopis“. Nakonec se ho vytisklo 35 kusů a žáci ho rozdávali v jednotlivých třídách své školy.Důležitým přínosem projektu tak, jak ho vidí Patrik Banga a Julie Kitanovská, je tedy skutečnost, že děti začaly s chutí psát, naučily se své názory sdělovat písemně a vytvořily si sami na sebe kladný názor.
Do druhé poloviny školního roku musela ale skupinka naneštěstí nastoupit bez Patrika Bangy, který se kvůli zdravotním potížím nemohl do projektu dál aktivně zapojovat. Julie Kitanovská se coby romská pedagožka s dlouholetými zkušenostmi a zájmem o výtvarné umění tedy zhostila role mentorky a zaměření aktivit přeorientovala na výtvarnou činnost.S dětmi procházela jednotlivé výtvarné techniky a seznamovala je s pracemi romských umělců. Ze svých děl pak připravily na závěrečné vystoupení, které proběhlo 14.června v Praze, výstavku a prezentovaly svůj časopis.Na úplný závěr školního roku se pak skupinka vydala na výstavu origami do Vlastivědného muzea v Kladně. Děti si prošly i části muzea věnované historii regionu a vyzkoušely si sami složit z papíru například labuť.
Projekt do České republiky přinesla Open Society Foundations v rámci Programu umění a kultura Budapešť, která jej plně financuje. Projekt probíhá v rámci Dekády romské inkluze. V Česku je projekt od roku 2011 a je realizován občanským sdružením ROMEA.
Další informace o projektu i sdružení ROMEA najdete na webových stránkách sdružení či na Fa
Zdroj: NICM